Stikkordarkiv: featured

Kirkeuka for fred: Kunst i krig

Erik Hillestad har flere tiår med samarbeid med palestinske kunstnere og artister bak seg, et arbeid som har skapt et sterkt engasjement for det palestinske folks kamp mot okkupasjonen, og et bredt nettverk av artister og kunstnere i Palestina.

I forbindelse med Kirkeuka for fred 2021 inviterer Norske kirkeakademier til et digitalt arrangement  der Hillestad samtaler med to kjente palestinske kulturledere, Suhail Khoury og Rania Elias.

Arrangementet strømmes direkte onsdag 22. september kl 19.00.

Lenke til møtet: https://www.crowdcast.io/e/kunst-i-krig–erik

Suhail Khoury er direktør for Edward Said National Music Conservatory med mer enn 1000 palestinske elever fordelt i seks ulike byer i Øst-Jerusalem, Vestbredden og Gaza. Musikkonservatoriet driver også oppsøkende virksomhet steder hvor palestinere ikke har tilgang på instrumenter og undervisning, og ikke minst arrangerer de årlige festivaler flere steder i Palestina. Her i Norge er det flere som kjenner Edward Said National Music Conservatory gjennom Det palestinske ungdomsorkesteret og Det nasjonale palestinske orkesteret som besøkte Norge i 2019 med konserter i Kristiansund, Trondheim og Oslo.

Les mer om Edward Said National Music Conservatory på http://ncm.birzeit.edu/en

Rania Elias er daglig leder for kultursenteret Yabous. Yabous har scene, utstillingslokaler og Øst-Jerusalems eneste kinosal. Her kan palestinere både skape og nyte palestinsk kulturarv og moderne palestinske kulturuttrykk.

Les mer om kultursenteret Yabous på http://yabous.org/en/

I samtalen vil vi bli bedre kjent med Khoury og Elias sitt arbeid, deres visjoner og utfordringer som kulturledere for et folk og et land under okkupasjon.

 

Vi gratulerer! Les talene fra overrekkelsen

Brobyggerprisen 2021 ble tildelt Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk for deres arbeid for mennesker med kjønnsinkongruens.

Prisen ble overrakt av styreleder Kjell Y. Riise i Vår Frue kirke i Trondheim under Olavsfest 29. juli. Marionon Arntzen mottok prisen på vegne av Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk.

Her kan du lese talene fra overrekkelsen. Nederst i saken finner du lenke til strømmingen av overrekkelsen og samtalen som fulgte i etterkant.

Styreleder Kjell Y. Riises tale ved overrekkelsen
»
Norske kirkeakademiers Brobyggerpris tildeles en person, organisasjon eller institusjon som på særlig vis har bygd broer av innsikt og forståelse – og stimulert til å utvikle kontakt og dialog mellom ulike grupper i samfunnet. Brobyggerprisen vår er blitt delt ut siden 1983.

Det er svært ulike prisvinnere som har mottatt denne prisen. Vi kan nevne en rekke kirkelige kulturpersonligheter som i løpet av disse 38 årene har bidratt til å bygge broer, ulike religiøse minoriteter som på sitt vis har gjort det samme, og organisasjoner med stort samfunnsengasjement og hjertelag. Fjorårets brobyggerpris gikk til Ivar Flaten, som på mange måter har bidratt til å gjøre Drammen til et forbilde når det gjelder både debattklima og integrering mellom ulike kulturelle og religiøse grupper.

Det er ingen hemmelighet hvem som er årets prisvinner, men det er altså i dag at overrekkelsen skal finne sted. Årets prisvinner er Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk.

Før Marion Arntzen kommer fram for å motta det synlige uttrykket på prisen, et bilde og diplom, vil jeg dele begrunnelsen for at nettopp Stiftelsen Stensveen skal få Brobyggerprisen 2021.

Medlemsakademiet som foreslo årets prisvinner, skrev slik i sitt forslag til juryen:

«Stiftelsen, og tidligere ressurssenteret, er grunnlagt av Marion Arntzen og Harald Sundby, og i 2021 har de i 25 år bidratt til å hjelpe mennesker med kjønns­identitets­utfordringer med å finne sin plass i verden. Stensveen har som mål å bidra til et mer mangfoldig, inkluderende samfunn. Vi har siden ressurssenteret startet opp i 1996, sett en radikal utvikling i hvordan samfunnet forholder seg til spørsmål om kjønns­identitet, og vi mener Stensveen har gitt et betydelig bidrag til større åpenhet om disse spørsmålene, og bidratt til økt forståelse for utfordringene mennesker i denne gruppa møter i livet. Stensveen er synlige og tydelige i sitt eget lokalsamfunn, men har også bidratt nasjonalt til økt kunnskap og mer toleranse. Vi mener Stensveen oppfyller kriteriet om å «på særlig vis har bygd broer av innsikt og forståelse – og stimulert til å utvikle kontakt og dialog mellom ulike grupper i samfunnet.» – Så langt Toten kirkeakademi.

Identitet handler om ting som stikker dypt. Hvem er jeg – egentlig? Spørsmål som berører kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering er følsomme, og skaper både engasjement og debatt. Det er verd å merke seg at Marion Arntzen og Harald Sundby startet opp sitt arbeid allerede i 1996. Det var svært tidlig å starte et arbeid som handler om kjønnsidentitet. Fysisk er Stiftelsen Stensveen å finne på Kapp, på vestsiden av Mjøsa, 15 km sør for Gjøvik.

Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk har gjort nybrottsarbeid. Slik har de bygget broer og endret samfunnet.

Når det i dag er blitt vanlig å snakke om kjønnsidentitet, har Stensveen sin del av æren. Gjennom å være med på å bygge dette mangfoldet, bidrar de til at det blir mindre rigiditet med hensyn til kjønn og kjønnsuttrykk. Det er faktisk noe som kommer oss alle til gode.

Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk bygger kompetanse og forståelse gjennom utallige foredrag om mangfold, likeverd og alles rett til å definere seg selv. Ikke minst har de vært i mange skoleklasser og snakket om dette. Elevene får møte mennesker med kjønnsinkongruens, de får lære om hva det betyr og de får spørre om alt de lurer på.

Prisvinneren har lært oss om betydningen av et navn. De har vist betydningen av å feire navneendring i forbindelse med endring av kjønnsidentitet. Nå har også styreleder Stein Ovesen laget en seremoni som kan brukes i kirken. Også dette er nybrottsarbeid. Og det er et svar til dem som drømmer om å kunne gå i kirken som den de virkelig er.

Navnet vårt er viktig, det henger så tett sammen med hvem vi er. Det å synliggjøre enten å endre navn, eller å få et nytt navn i tillegg til det man allerede har er grunnleggende viktig. Prisvinneren har fortalt om hva det gjør med et menneske, første gang det blir tiltalt med sitt nye navn.

Når deler av din identitet blir usynliggjort, kan det gjøre stor skade på et menneske. Derfor er nettopp synliggjøringen så grunnleggende. Det handler om identitet og om egenverd.

Hvilket navn skal stå på gravsteinen din? For de fleste av oss er dette et selvsagt spørsmål. For noen er de tegnet på en dyp anerkjennelse: å vite at på gravsteinen din skal ditt nye navn eller både ditt mannsnavn og ditt kvinnenavn stå.

Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk er mottakeren av Brobyggerprisen 2021 fra Norske Kirkeakademier. Derfor er det en glede for meg å be Marion Arntzen om å komme fram for å motta dette trykket og diplomet.
»

Marion Arntzens tale ved mottakelsen
»
Hjertelig takk for Brobyggerprisen 2021.
Jeg vil begynne med et dikt av Åse Frafjord Johnsen:

Med steiner kan du bygge murer som stenger deg inne
Eller du kan bygge broer som fører deg til nytt land.

At det var vi, Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk, som fikk denne prisen, det er stort, at vi har fått en pris for arbeidet vi har gjort for mennesker som opplever kjønnsinkongruens.

For å forklare litt: Inkongruens betyr i uoverensstemmelse med. Det er følelsen av at noe ikke stemmer, født i en guttekropp, men opplevde seg som jente, eller født i en jentekropp og opplever seg som gutt, eller kjenner at en ikke hører hjemme i hverken gutte- eller jentekategorien.

Den dagen det kom ut i media at vi skulle få Brobyggerprisen strømmet det inn gratulasjoner på telefon, mail og facebook. De kom fra fjern og nær. Så utrolige mange hjertegode tilbakemeldinger.

En av de mange var fra H.C. Medlien. Han skrev «Bruer går to veier – så ta i mot». Det stemte med hva jeg følte, men ikke hadde satt ord på. Å møte medmennesker på halvveien, komme dem i møte, gi dem ei hånd å holde i. Når du går ut på broa og ser et annet menneske komme deg i møte blir det lettere å gå videre. Gå videre på den vanskelige veien det er å være hele seg, åpent og ærlig.

Jeg lå våken om natten og tenkte på hvor viktig et slikt enkelt budskap er; «Bruer går to veier – så ta i mot».

Jeg tenker at alle menneskemøtene vi har fått oppleve nettopp skyldes at bruer går to veier. Vi har møtt mennesker som bryter med kjønnsnormen og deres familier og nærstående. Vi har blitt invitert til å holde forelesninger for helsepersonell, barnevern, BUP, skoler, bedrifter og organisasjoner. Overalt møter vi mennesker som viser positiv nysgjerrighet til det vi arbeider med.  Siden slutten av 90-tallet har vi hatt mangfoldsgudstjenester i Hoff kirke og mange andre arrangementer.  I 2020 holdt vi den første navneseremonien for en som endret navnet sitt i voksen alder, og i år den første navneseremonien i kirken.

Dette kan kun skje av den enkle grunn at, som H.C. Medlien sier; Bruer går to veier – så ta i mot. Alle disse møtene har blitt så positive og trygge fordi vi har møtt hverandre med respekt. Samtidig oppgraderer vi hjernen vår når vi våger å møte mangfoldet med et åpent hjerte og sinn.

Psykologene Ihlen sier; «På seg selv kjenner man ingen andre».

Kjenn litt på det.

Vi er alle en del av mangfoldet. Det finns ikke to av deg eller meg. Alle har vi noe som er vanskelig å fortelle til andre, alle har vi et rom som vi sjelden eller aldri åpner.

Respekten for det kjønnsmangfoldet jeg har møtt i alle disse årene fra 1996 frem til i dag er stor. Når mennesker våger å være åpne, til tross for frykten for avvisning, eller angsten for ikke å bli elsket og redselen for å bli utstøtt, får jeg stor respekt for dem.  Jeg vet at det har kostet mye indre arbeid for den enkelte å våge dette. Det er ikke alle som overlever den frykten, eller den store hemmeligheten de bærer på. Den kan bli for tung og avvisningen for stor. Derfor må du og jeg øve på å se hele mennesket, også i dem som ikke er akkurat slik du og jeg forventer oss. De som kommer ut av skapet, de som våger å møte verden, lokalsamfunnet, deg og meg og det vanskeligste, familien sin. De har gått sakte ut på broen og blitt møtt av minst ett menneske på halvveien, for broer går to veier.

Broer går to veier, skal noen «ut av skapet» trenger de et sted å komme inn. Vær du den som ønsker velkommen.

For å kunne møte medmennesker med forståelse og respekt for den de er, må vi ofte gå noen runder med oss selv. Hjernen vår har behov for å sortere, og sortering oppleves som trygt fordi det gjør verden mer forutsigbar. Det finnes så mange skuffer vi automatisk setter hverandre i.

Som Piet Hein så treffende sa det:

Mensker skal passe
i samfundets skuffer.
Samfundet kræver det,
ingen-véd-hvoffer.
Listeligt lempes man,
lirium larium,
ned i et rum i et stort skuffedarium.

Det er ubehagelig å bli definert inn i en «skuff» vi ikke føler oss hjemme i. Vi er programmert i den tiden vi vokste opp, med den tidens forståelse av kjønn. Utfordringen er at med dagens kunnskap, stemmer ikke lenger det gamle kartet med terrenget.
For å kjenne på hvilke utfordringer mange av de menneskene som opplever kjønnsinkongruens har delt med oss, så syntes jeg det er bra med en morsom oppfordring til deg: Bruker du å gå med hatt?Hvis nei, kjøp deg en og gå med den ved alle anledninger. Så enkelt, men så vanskelig for mange. Hvorfor? Jo for da bryter du med noe du aldri har gjort. Du kan føle deg fin, men hva vil folk si? Tanken på hva folk vil si er det vanskeligste å møte. For du vet ikke hva de tenker, du kan få skryt av en, kritikk av andre, tror du du er noe eller, av den tredje. En hatt?

Hva om du skulle endre hele ditt kjønnsuttrykk for de andre, for hva vil «folk si»? Kjenn litt på det. Kjenner du at det må koste? Møt dine medmennesker med et anerkjennende ord, et smil et nikk, det kan endre det menneskets liv. Jeg vet det, fordi de har fortalt det. Det kan være din kjæreste, ektefelle, barn, foreldre, kollega, venn, rekken er lang.

Å møte andre med positiv nysgjerrighet gir meg kunnskap. Når vi spør får vi som regel et svar.

Tusen takk for at dere har tro på oss, tro på mangfoldet, tro på likeverdet. Alle er vi litt brobyggere og broer går begge veier – så ta i mot med åpne armer.
Det er godt for oss alle å føle seg «trygg i eget uttrykk» som også er «etternavnet» til Stiftelsen Stensveen.
»

Vi gratulerer en verdig mottaker!

Her kan du se overrekkelsen. Vi beklager dårlig kvalitet på lyden i starten av opptaket. https://youtu.be/PVagr70xQLc

Fra samtalen om betydningen av å bli anerkjent som den man er. Fra venstre: Stein Ovesen, styreleder i Stiftelsen Stensveen og prost på Toten, Aleks Ramstad Døsvik, medlem i Den norske kirkes LHBT-utvalg, Nidaros bispedømmeråd og Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, Marion Arntzen, daglig leder ved Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk, og Elisabeth Meling, leder i Skeivt kristent nettverk.

Hundorp 2021: Når motsetningene synes uoverkommelige – hvordan snakker vi med hverandre?

I forbindelse med Tusenårsfesten på Hundorp 29.7. – 31.7. 2021, inviterer Norske kirkeakademier til en samtale mellom fire menneske som på ulikt vis er engasjert i dialog og kulturmøter i dag.

Du kan se opptak av samtalen her: https://www.vl.no/nyheter/2021/07/30/a-snakke-med-hverandre-nar-motsetningene-synes-uoverkommelige-se-samtalen-live-pa-vart-land/

Hvordan snakker vi med hverandre når motsetningene synes uoverkommelige?

Til samtalen har vi i tillegg til vår generalsekretær Kristin Gunleiksrud Raaum, invitert Mehda Zolfaqari og Jørgen Watne Frydnes.

Jørgen Watne Frydnes er leder for Utøya og har nylig skrevet boka «Ingen mann er en øy» der han skildrer prosessen med å gjenåpne Utøya som et sted for læring, samfunnsengasjement og framtidshåp.

 

Mehda Zolfaqari er forteller- og scenekunstner med lang erfaring i dialog, blant annet som tidligere ansatt i Samarbeidsrådet for tros- og livsssynssamfunn (STL). Mehda har bakgrunn fra Iran, har vokst opp i Oslo og jobber daglig med formidling av sine historier fra iransk og islamsk kultur i møte med et norsk publikum.

Kristin Gunleiksrud Raaum er generalsekretær for Norske Kirkeakademier og leder av Kirkerådet for Den norske kirke. Hun står daglig i møtet mellom ulike fløyer og interessegrupper i kirken.

Ivar Flaten vil lede samtalen. Han er leder for Kirkelig dialogsenter i Drammen, og mottok Brobyggerprisen i 2020.

Fredag 30. juli kl 13.51 – 14.51
Inngangspenger kr. 50,-
Les mer om Tusenårsfesten og hele programmet på hundorp2021.no

Brobyggerprisen 2021

Norske kirkeakademier har siden 1983 delt ut Brobyggerprisen til en person, organisasjon eller institusjon som på særlig vis har bygd broer av innsikt og forståelse – og stimulert til å utvikle kontakt og dialog mellom ulike grupper i samfunnet.

Brobyggerprisen 2021 tildeles Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk.

Stiftelsens formål er å bidra til bedre helse og livskvalitet for mennesker med utfordringer med kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering, og støtte deres pårørende og andre berørte. Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk arbeider med dette på ulike måter. Stiftelsen er et lavterskeltilbud med tjenester rettet mot enkeltpersoner hvor de tilbyr veiledning, samtaler og fellesskap. I tillegg bidrar de til kunnskap- og kompetanseøkning i samfunnet generelt, særlig gjennom kurs og foredrag for helse- og utdanningssektoren. For mange ble stiftelsen særlig kjent gjennom dokusåpen Jentene på Toten på NRK i 2009.

Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk er grunnlagt av Marion Arntzen og Harald Sundby. I år er det 25 år siden de startet arbeidet med å bidra til at mennesker med kjønnsidentitetsutfordringer skal finne sin plass i verden. Transpersoner og mennesker som har utfordringer med sin kjønnsidentitet, eller opplever kjønnsinkongruens, opplever ofte utenforskap og trakassering. Siden stiftelsen startet opp i 1996, har det vært en stor utvikling i hvordan samfunnet forholder seg til spørsmål om kjønnsidentitet. Juryen sier i sin begrunnelse:

Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk har gitt et betydelig bidrag til større åpenhet om disse spørsmålene, og bidratt til økt forståelse for utfordringene mennesker i denne gruppa møter i livet. Gjennom 25 år har ressurssenteret jobbet målbevisst for å bygge ned fordommer og stigma mot sårbare enkeltmennesker. Gjennom sitt arbeid har de også bygd forståelse og aksept i storsamfunnet. Stiftelsen Steensveen – trygg i eget uttrykk har gjennom dialog basert på kunnskap og informasjon greid å bygge bro mellom fagmiljø, myndigheter og offentlighet. Slik har de vist at brobygging og dialog er sterke virkemidler som vinner fram, også når utgangspunktet er særlig krevende.

Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk er foreslått til Brobyggerprisen av Toten kirkeakademi.

Norske Kirkeakademier gratulerer Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk med Brobyggerprisen 2021.

Prisen deles ut 29. juli, kl 16 i Vår Frue kirke under Olavsfest i Trondheim.

Årsmøteseminaret 2021: Kulturarv og kirkebygg

Tema for årets årsmøteseminar er kulturarv og kirkebygg. Vi får fire spennende foredrag som er tatt opp i Tanum kirke, Holmenkollen kapell, Nidarosdomen og Tingelstad Gamle kirke.

Foredragene ligger på Norske Kirkeakademiers YouTube-kanal. Lenkene til de ulike foredragene finner du i dette innlegget. Du kan også finne foredragene ved å gå inn på youtube.com og søke på Norske Kirkeakademier.

Seminaret åpnes med styreleder Kjell Yngve Riise sin tale til årsmøtet.
Lenke: https://www.youtube.com/watch?v=_dMTvxvEmpA&t=26s

Kulturarv og kirkebygg
Norge står kirkene i en særstilling som kulturminner. De forteller om 1000 års arkitektur, kunsthistorie, håndverk, sosialhistorie og kirkehistorie. I vårt fattige land gikk det lille vi hadde av penger i stor grad til å bygge og utsmykke våre kirker. Kirkene med kirkegårdene forteller historien om en utrettelig streben etter mening i et ofte stritt og risikofylt hverdagsliv.
Jørn Holme er tidligere riksantikvar. Nå er han sorenskriver med tilhold i Vestfold.
Lenke: https://www.youtube.com/watch?v=Bpr-42OD4iw

Hogd i stein – vandring gjennom Nidarosdomens historie
Nidarosdomen er verdens nordligste gotiske  katedral. Deler av bygningen er nesten 1000 år. I dette foredraget får vi en omvisning i domen, og kanskje et nytt blikk på katedralen mange har et nært forhold til.
Øystein Ekroll er er dr.phil i nordisk middelalderarkeologi og førsteamanuensis ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider.
Lenke: https://www.youtube.com/watch?v=kuMHEwRFFHo

Når kirkebygget brenner, vekkes folkekirken
Hva betyr det fysiske kirkebygget for menneskers tilhørighet til kirken? Dette er et tema som ikke så ofte står på dagsorden i kirkelig sammenheng. Kirkebygget inngår på mange måter i det implisitte, som en naturlig del av menneskers og samfunns livsverden. Denne selvfølgeligheten gjør det vanskelig å få tak i en dypere mening. Men når kirkebygget brenner og går tapt, oppstår det sterke reaksjoner hos en bredde av  lokalbefolkningen – noe underkommunisert kommer til overflaten. Kirkebrann er derfor et tidsvindu som kan gi nyttig informasjon om dagens menneskers tilknytning til og behov for kirken.
Ingrid Staurheim er fagdirektør i KA – kirkelig arbeidsgiverorganisasjon.
Lenke: https://www.youtube.com/watch?v=7uV6zKTvDwA&t=357s

Tingelstad gamle kirke og kledet som skulle oppdra unge piker med utgangspunkt i bibelens fortellinger om farlige kvinner.
Vi tas med inn i Tingelstad gamle kirke, som er en av Hadelands fire middelaldersteinkirker. Inventaret er nesten urørt fra slutten av 1500-tallet. Her hang Tingelstadkledet fra 1500-tallet, som nærmest som en tegneserie fortalte om fire bibelske kvinner (Salome, Mikal, Batseba og Ester), og som trolig ble brukt i unge jenters moralske oppdragelse.
Kari Røken Alm er kirketjener og kulturansvarlig i Søsterkirkene på Granavollen og Kristin Gunleiksrud Raaum er generalsekretær i Norske Kirkeakademier og kirkerådsleder i Den norske kirke.
Lenke: https://www.youtube.com/watch?v=TBkXCL1D3m0

FAITH IN FILM 2021: SCARECROW

Årets Faith in Film-pris gikk til den russiske filmen Scarecrow! NKA gratulerer regissør Dmitry Davydov.

Faith In Film er en filmpris som årlig deles ut av Norske Kirkeakademier, KULT (senter for kirke, kunst og kultur) og Tromsø Kirkeakademi under Tromsø Internasjonale Filmfestival.

Vinneren av Faith In Film velges på følgende grunnlag:

  • Filmen skal engasjere og stimulere til refleksjon, kritikk og ettertanke om religionens plass i menneskers liv og i samfunnet
  • Filmen skal gi innsikt i livssynsspørsmål eller åndelighet
  • Filmen skal være av høy kunstnerisk kvalitet.

Vinneren mottar et ikon, malt på Karmel kloster i Tromsø.

Juryen for Faith in Film-prisen 2021 besto av Kjell Magne Mælen, May Line Angell og Michael Heneise.

Scarecrow (russisk tittel: Pugalo, norsk tittel: Fugleskremsel) er regissert av Dmitry Davydov, og er tatt opp i Republikken Sakha (Jakutia), langt øst i Russland. Vinnerfilmen er ingen lett tilgjengelig film. Den krever tålmodighet og utholdenhet av tilskueren – slik mange kunstfilmer gjør.

Juryen skriver blant annet:

Scarecrow er en visuelt imponerende, original film, med en utsøkt kreativ og innsiktsfull bruk av kameravinkler, skygge og belysning, rytme, film- og lydredigering.

Filmen engasjerer, og stimulerer i høy grad viktige filosofiske, antropologiske og teologiske refleksjoner om åndelighetens plass i menneskelivet og i samfunnet. Samtidig er det et mesterlig utført kunstverk og en visuell historiefortelling.

Juryen gir også hederlig omtale til filmen “This Is Not a Burial, It’s a Resurrection”. Dette er en vakker, dristig, poetisk film med et fengslende bilde- og filmspråk. Filmen har mange referanser som åpner for refleksjon bl. a. om kristen tro, naturreligion, økoteologi, frigjøringsteologi og feministisk teologi.

Fullstendig begrunnelse fra juryen finnes på Tromsø kirkeakademi sine facebook-sider, se

https://www.facebook.com/tromso.kirkeakademi

DIGITALT ÅRSMØTE I NKA 2021

Styret i Norske kirkeakademier inviterer med dette til digitalt årsmøte 2021.

Hensikten med årsmøtet er å få påfyll og ny inspirasjon, utveksle ideer og erfaringer, og at medlemsakademiene skal få mulighet til å gi innspill og tilbakemeldinger til NKAs styre og sekretariat. Styret ønsket selvfølgelig sterkt å kunne invitere til et fysisk møte, men slik situasjonen er i den nære framtid, er det ikke tilrådelig.

Foreløpig saksliste ligger som et dokument nederst i saken, mens sakspapirer, program og alle saksdokumentene vil bli sendt de påmeldte delegatene i e-post én måned før årsmøtet finner sted, altså senest 19. februar, og i post noe senere, men i god tid før årsmøtet. Sakspapirene ligger også som nedlastbare dokumenter nederst i denne saken.

Årsmøtet lørdag 20. mars kl 10- 18

Nederst i saken finner dere også påmeldingsskjema som må være returnert til kontoret innen 12. februar, slik at vi rekker å sende ut sakspapirene til delegatene senest fire uker før årsmøtet. Hvert akademi kan melde på en delegat med stemmerett. Årsmøtesakene vil legges fram og drøftes i Zoom.

Vi oppfordrer delegatene til å sjekke at mikrofon og høytaler fungerer godt, at man bruker kamera når man selv har ordet, og at man befinner seg på et sted med stabilt nettdekning.

Delegatene vil få mulighet til god veiledning og oppfølging for pålogging i forkant av årsmøtet. Delegatene kan også ta kontakt med sekretariatet i forkant om det er noe dere lurer på.

Medlemsakademiene kan i tillegg til en delegat med stemmerett, melde på en delegat med tale- og forslagsrett. For å logge seg på årsmøtet på Zoom må man være påmeldt. Årsmøtet på Zoom vil bli strømmet direkte, slik at alle som ønsker det kan følge årsmøtet, enten hjemme i egen stue eller i grupper lokalt.

Det er krevende å delta på lange digitale møter, så det vil bli lagt inn pauser underveis.

Årsmøteseminaret søndag 21. mars kl 13-17

Årsmøteseminaret vil strømmes som et opptak, og lenke vil bli lagt ut noen dager i forkant. Årsmøteseminaret er åpent for alle, og kan følges hjemme hos den enkelte eller i grupper lokalt.

Årets årsmøteseminar har som tema Kulturarv og kirkebygg.

Innledere er:
Jørn Holme, tidligere riksantikvar.
Ingrid Staurheim, fagdirektør KA
Øystein Ekroll, Nidaros domkirkes restaureringsarbeider
Kristin Gunleiksrud Raaum, Generalsekretær i NKA

Leders tale vil også bli strømmet i forkant av årsmøteseminaret.

 Deltakelse og økonomi

Dersom medlemsakademier ønsker å samles lokalt og følge årsmøtet og/eller årsmøteseminaret i fellesskap, dekker NKA leie av lokaler og bevertning inntil 3000,- pr. akademi.

Forslag til Saksliste årsmøtet 2021
Forslag til dagsorden årsmøtet 2021
Påmeldingsskjema årsmøtet 2021

NKA 1 21 Konstituering
NKA 2 21 Leders tale
NKA 3 21 Protokoll fra årsmøte 2020
NKA 4 21 Årsmelding fra styret 2020
NKA 5 21 Regnskap 2020
NKA 6 21 Årsplan 2021
NKA 7 21 Budsjett 2021
NKA 8 21 Internasjonalt arbeid
NKA 10 21 Valg
NKA 11 21 NKA mot 2030
NKA 12 21 NKA og Granavolden
NKA 13 21 Kirkeuka for fred i Palestina og Israel
NKA 14 21 Innkomne saker
NKA 15 21 Orienteringssaker
Vedtekter for NKA

Hjertelig velkommen til alle som vi delta eller følge årsmøtet og årsmøteseminaret!

 

 

Opptak av Om folkekirken ikke fantes – et seminar om kunst og teologi

 

20. september arrangerte norske kirkeakademier i samarbeid med KULT seminaret Om folkekirken ikke fantes- et seminar om kunst og teologi. Har ble spørsmål om hvordan vi kan forstå folkekirken i 2020 tatt opp. Vi verken kan eller bør ta en bred oppslutning om Den norske kirke for gitt. Folkekirken handler ikke lenger om Kirken og Folket, men om kirke og folk. Om hvordan kirken er et sted for alvor, for langsomhet og for et møte mellom mennesker og Gud. Hvordan uttrykker teologien folkekirkens vesen? Hvordan åpner kunsten rom for troen? Hva kan kunsten uttrykke om «det hellige»? Og hva med gravferd som folkekirkelig arena? Alt dette – og mer til – ble tatt opp i dette seminaret. Innledningene er nå tilgjengelige i opptak!

I opptaket får du se:

PRELUDIUM – Liv Kristin Holmberg
INTROITUS – Erik Hillestad: Hvis Folkekirken ikke fantes 15.00 KYRIE – Salme
GLORIA – Jørn Fevang: Musikk, gravferd, folk og kirke.
CREDO – Merete Thomassen: Teologi for kunst og folkekirke 16.25 SANCTUS – Salme
AGNUS DEI –Itonje Søimer Guttormsen: Lilithisme
SENDELSE – Kristin Gunleiksrud Raaum
VELSIGNELSEN – Salme

Part 1: https://www.youtube.com/watch?v=0PUJtuKoDPM

Part 2: https://www.youtube.com/watch?v=eYyZ-F54Ejw

Part 3: https://www.youtube.com/watch?v=wNTXLvr7zTY

Om bidragsyterne
Liv Kristin Holmberg – Klassisk pianist og organist. Arbeider med ritualistisk teater og performancekunst i kunst- og kirkerom med fokus på forholdet mellom kunst og tro.
Erik Hillestad – Tekstforfatter og produsent. Daglig leder av Kirkelig Kulturverksted.
Merete Thomassen – Feminist, teolog, forsker og prest.
Jørn Fevang – Kantor i Bragernes kirke.
Itonje Søimer Guttormsen – Kunstner; arbeider med film og rituell performance. Har siden2015 hatt fokus på den utstøtte Lillith, hvilket har har resultert i en rekke utstillinger og et rituelt farget kunstunivers; Lilithismen.
Kristin Gunleiksrud Raaum – Generalsekretær i Norske kirkeakademier, Kirkerådsleder for Den norske kirke.

Frimod Joensen, Gravferd

 

Lenke til strømming: KRISTNE I PALESTINA – HVA NÅ?

Hvilken rolle spiller kirkene og de kristne i den stadig mer polariserte konflikten mellom Israel og det palestinske folk? Hvilken innvirkning har deres tilstedeværelse og initiativ på relasjonene mellom de to folkegruppene og de tre religionene? Israelske myndigheters plan om å annektere brorparten av Vestbredden har aktualisert og forsterket problemstillingene ytterligere. I dette kort-seminaret vil vi forsøke å gi en oppdatert og nyansert beskrivelse av de kristnes situasjon i Palestina i dag.

Kulturkirken Jakob 20.oktober kl 17.00 til 19.30.

Seminaret arrangeres i samarbeid mellom Sabeels venner i Norge, God Gave og Norske Kirkeakademier.

Seminaret strømmes her https://www.facebook.com/kulturkirken/posts/10164045239690532

PROGRAM

Kl. 17.00
Åpning ved Kristin Gunleiksrud Raaum, Generalsekretær i Norske Kirkeakademier og leder av Kirkerådet

Kl. 17.10
Kristne i Palestina – hva nå?

Palestinske kristnes utfordringer i dag. Innledning vedprost em. og forfatter Trond Bakkevig.
Dokumentet Kairos Palestina – innhold og gjennomslag. Innledning vedKjetil Fretheim, professor ved Menighetsfakultetet.
Blir palestinerne hørt? Innledning ved forfatter og journalistErling Rimehaug:

Pause

Kl. 18.20
Hva er de kristnes bidrag i Palestina/Israel?

Hvem er de palestinske kristne og hva betyr de? Innledning ved Hans Morten Haugen, leder i Sabeels Venner i Norge og professor ved VID.
De kristnes situasjon i dag. Ferske inntrykk for to konferanser i Betlehem og Jerusalem. Innledning ved Kari Lorentzen, nestleder i Sabeels venner i Norge.

Kl. 18.50
Samtale mellom de fem innlederne og en åpning for spørsmål og kommentarer fra salen. Ordstyrer Kristin Gunleiksrud Raaum.

Avslutning ved Kristin Gunleiksrud Raaum.

Seminaret er gratis, men vi vil be om en frivillig donasjon kr. 100,- på Vipps 124704 til Sabeels Venner i Norge for dekning av utgifter. 

Av smittevernhensyn ber vi om påmelding for de som vil delta som publikum under seminaret i Kulturkirken Jakob. Påmelding sendes til Kari Lorentzen, karilore@online.no eller mob 97138424.

SE SEMINARET OM RONALD FANGEN

I år er det 125 år siden Ronald Fangen ble født, og det markerte Ringsaker kirkeakademi med et heldagsseminar, bekransning og konsert 31. oktober. Arrangementet var opprinnelig planlagt gjennomført i april i år, men som mye annet måtte det avlyses. 

Nå kan du se opptak av seminaret på Norske Kirkeakademiers YouTube-kanal!

Følg lenken: https://www.youtube.com/results?search_query=norske+kirkeakademier

Ronald Fangen (1895-1946) var en sentral figur i norsk kultur og offentlighet fra sin debut i 1915 til sin død, og kirkeakademibevelgelsen er sterkt preget av hans tanker. Han virket som forfatter, debattant, kritiker og tidsskriftredaktør, med et våkent blikk på samtiden. Fangen ble født i Kragerø, og vokste opp delvis i Bergen og på Finse. Som barn var han mye syk, så han fikk ikke fullført noe skolegang. Men han diktet fra 13-14-årsalderen, ble tilsatt som journalist i Verdens Gang som 18-åring, og debuterte med romanen De svake 20 år gammel. De fire ungdomsromanene som kom før 1920 ble ikke akseptert som fullverdige av samtiden, og kom ikke med i hans samlede verker fra 1948. Men med dagens blikk ser vi at de er klart forut for sin tid, både i sitt modernistiske formspråk og i tematikken. I 1920-årene startet han tidsskriftet Vor Verden, og fikk gjennomslag som skuespillforfatter med fire stykker som alle ble oppført og fikk god mottakelse. Han markerte seg i samtiden som en konservativ men åpen kulturpersonlighet, og var formann i Forfatterforeningen 1928-32. I 1929 kom den første i en serie av romaner som i særlig grad skulle befeste hans litterære omdømme. I alt skrev Fangen 13 romaner. I 1934 kom han i kontakt med Oxfordbevegelsen, en kristen gruppe som ville løse samfunnskonflikter i kristen ånd. Han var aktivt med et par år, men forholdet til bevegelsen kjølnet etter hvert. Den kristne tro kom imidlertid til å prege resten av hans livsverk. Det preget også hans oppgjør med tidens ideologier. Han fulgte utviklingen i Tyskland nøye på 30-tallet, og tok klart avstand fra nazismen bl a i essaysamlingen Dagen og veien fra 1934. Tidlig i november 1940 ble Fangen arrestert pga artikkelen Om troskap. Han satt først på Møllergata 19, men ble i januar 1941 overført til sykehus, hvor han var under bevoktning til ut juni 1941. Han var svært syk i denne tida. Etter krigen var helsa svekket, men han var aktivt med i gjenreisingen, bl a med å få i gang avisa Vårt Land. Midt i dette ble han brått revet bort i en flyulykke på Fornebu i mai 1946. Ronald Fangen bodde med sin familie de siste ti årene av sitt liv på Dusgård på Ring, og var aktivt med i kristenlivet i Ringsaker. Fangen er gravlagt ved Ringsaker kirke.

I opptaket kan du se professor og litteraturviter Jan Inge Sørbøs foredrag i to deler. Tema for foredraget er  Idol og ideologiar – Fangens aktualitet. Jan Inge Sørbø har gitt ut tre romaner og fem diktsamlinger, 15 faglitterære bøker, og en lang rekke bok-kapitler og fagartikler over en stor bredde temaer. I 1999 ga han ut boka Over dype svelg, om Ronald Fangens aktualitet for vår tid.

Arrangementet var et samarbeid med Ringsaker kirkes venner, Ringsaker historielag, Musikkutvalget i Ringsaker kirke og Ringsaker bibliotek.