Kategoriarkiv: Aktuelt

Kirkeuka for fred: Kunst i krig

Erik Hillestad har flere tiår med samarbeid med palestinske kunstnere og artister bak seg, et arbeid som har skapt et sterkt engasjement for det palestinske folks kamp mot okkupasjonen, og et bredt nettverk av artister og kunstnere i Palestina.

I forbindelse med Kirkeuka for fred 2021 inviterer Norske kirkeakademier til et digitalt arrangement  der Hillestad samtaler med to kjente palestinske kulturledere, Suhail Khoury og Rania Elias.

Arrangementet strømmes direkte onsdag 22. september kl 19.00.

Lenke til møtet: https://www.crowdcast.io/e/kunst-i-krig–erik

Suhail Khoury er direktør for Edward Said National Music Conservatory med mer enn 1000 palestinske elever fordelt i seks ulike byer i Øst-Jerusalem, Vestbredden og Gaza. Musikkonservatoriet driver også oppsøkende virksomhet steder hvor palestinere ikke har tilgang på instrumenter og undervisning, og ikke minst arrangerer de årlige festivaler flere steder i Palestina. Her i Norge er det flere som kjenner Edward Said National Music Conservatory gjennom Det palestinske ungdomsorkesteret og Det nasjonale palestinske orkesteret som besøkte Norge i 2019 med konserter i Kristiansund, Trondheim og Oslo.

Les mer om Edward Said National Music Conservatory på http://ncm.birzeit.edu/en

Rania Elias er daglig leder for kultursenteret Yabous. Yabous har scene, utstillingslokaler og Øst-Jerusalems eneste kinosal. Her kan palestinere både skape og nyte palestinsk kulturarv og moderne palestinske kulturuttrykk.

Les mer om kultursenteret Yabous på http://yabous.org/en/

I samtalen vil vi bli bedre kjent med Khoury og Elias sitt arbeid, deres visjoner og utfordringer som kulturledere for et folk og et land under okkupasjon.

 

Vi gratulerer! Les talene fra overrekkelsen

Brobyggerprisen 2021 ble tildelt Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk for deres arbeid for mennesker med kjønnsinkongruens.

Prisen ble overrakt av styreleder Kjell Y. Riise i Vår Frue kirke i Trondheim under Olavsfest 29. juli. Marionon Arntzen mottok prisen på vegne av Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk.

Her kan du lese talene fra overrekkelsen. Nederst i saken finner du lenke til strømmingen av overrekkelsen og samtalen som fulgte i etterkant.

Styreleder Kjell Y. Riises tale ved overrekkelsen
»
Norske kirkeakademiers Brobyggerpris tildeles en person, organisasjon eller institusjon som på særlig vis har bygd broer av innsikt og forståelse – og stimulert til å utvikle kontakt og dialog mellom ulike grupper i samfunnet. Brobyggerprisen vår er blitt delt ut siden 1983.

Det er svært ulike prisvinnere som har mottatt denne prisen. Vi kan nevne en rekke kirkelige kulturpersonligheter som i løpet av disse 38 årene har bidratt til å bygge broer, ulike religiøse minoriteter som på sitt vis har gjort det samme, og organisasjoner med stort samfunnsengasjement og hjertelag. Fjorårets brobyggerpris gikk til Ivar Flaten, som på mange måter har bidratt til å gjøre Drammen til et forbilde når det gjelder både debattklima og integrering mellom ulike kulturelle og religiøse grupper.

Det er ingen hemmelighet hvem som er årets prisvinner, men det er altså i dag at overrekkelsen skal finne sted. Årets prisvinner er Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk.

Før Marion Arntzen kommer fram for å motta det synlige uttrykket på prisen, et bilde og diplom, vil jeg dele begrunnelsen for at nettopp Stiftelsen Stensveen skal få Brobyggerprisen 2021.

Medlemsakademiet som foreslo årets prisvinner, skrev slik i sitt forslag til juryen:

«Stiftelsen, og tidligere ressurssenteret, er grunnlagt av Marion Arntzen og Harald Sundby, og i 2021 har de i 25 år bidratt til å hjelpe mennesker med kjønns­identitets­utfordringer med å finne sin plass i verden. Stensveen har som mål å bidra til et mer mangfoldig, inkluderende samfunn. Vi har siden ressurssenteret startet opp i 1996, sett en radikal utvikling i hvordan samfunnet forholder seg til spørsmål om kjønns­identitet, og vi mener Stensveen har gitt et betydelig bidrag til større åpenhet om disse spørsmålene, og bidratt til økt forståelse for utfordringene mennesker i denne gruppa møter i livet. Stensveen er synlige og tydelige i sitt eget lokalsamfunn, men har også bidratt nasjonalt til økt kunnskap og mer toleranse. Vi mener Stensveen oppfyller kriteriet om å «på særlig vis har bygd broer av innsikt og forståelse – og stimulert til å utvikle kontakt og dialog mellom ulike grupper i samfunnet.» – Så langt Toten kirkeakademi.

Identitet handler om ting som stikker dypt. Hvem er jeg – egentlig? Spørsmål som berører kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering er følsomme, og skaper både engasjement og debatt. Det er verd å merke seg at Marion Arntzen og Harald Sundby startet opp sitt arbeid allerede i 1996. Det var svært tidlig å starte et arbeid som handler om kjønnsidentitet. Fysisk er Stiftelsen Stensveen å finne på Kapp, på vestsiden av Mjøsa, 15 km sør for Gjøvik.

Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk har gjort nybrottsarbeid. Slik har de bygget broer og endret samfunnet.

Når det i dag er blitt vanlig å snakke om kjønnsidentitet, har Stensveen sin del av æren. Gjennom å være med på å bygge dette mangfoldet, bidrar de til at det blir mindre rigiditet med hensyn til kjønn og kjønnsuttrykk. Det er faktisk noe som kommer oss alle til gode.

Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk bygger kompetanse og forståelse gjennom utallige foredrag om mangfold, likeverd og alles rett til å definere seg selv. Ikke minst har de vært i mange skoleklasser og snakket om dette. Elevene får møte mennesker med kjønnsinkongruens, de får lære om hva det betyr og de får spørre om alt de lurer på.

Prisvinneren har lært oss om betydningen av et navn. De har vist betydningen av å feire navneendring i forbindelse med endring av kjønnsidentitet. Nå har også styreleder Stein Ovesen laget en seremoni som kan brukes i kirken. Også dette er nybrottsarbeid. Og det er et svar til dem som drømmer om å kunne gå i kirken som den de virkelig er.

Navnet vårt er viktig, det henger så tett sammen med hvem vi er. Det å synliggjøre enten å endre navn, eller å få et nytt navn i tillegg til det man allerede har er grunnleggende viktig. Prisvinneren har fortalt om hva det gjør med et menneske, første gang det blir tiltalt med sitt nye navn.

Når deler av din identitet blir usynliggjort, kan det gjøre stor skade på et menneske. Derfor er nettopp synliggjøringen så grunnleggende. Det handler om identitet og om egenverd.

Hvilket navn skal stå på gravsteinen din? For de fleste av oss er dette et selvsagt spørsmål. For noen er de tegnet på en dyp anerkjennelse: å vite at på gravsteinen din skal ditt nye navn eller både ditt mannsnavn og ditt kvinnenavn stå.

Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk er mottakeren av Brobyggerprisen 2021 fra Norske Kirkeakademier. Derfor er det en glede for meg å be Marion Arntzen om å komme fram for å motta dette trykket og diplomet.
»

Marion Arntzens tale ved mottakelsen
»
Hjertelig takk for Brobyggerprisen 2021.
Jeg vil begynne med et dikt av Åse Frafjord Johnsen:

Med steiner kan du bygge murer som stenger deg inne
Eller du kan bygge broer som fører deg til nytt land.

At det var vi, Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk, som fikk denne prisen, det er stort, at vi har fått en pris for arbeidet vi har gjort for mennesker som opplever kjønnsinkongruens.

For å forklare litt: Inkongruens betyr i uoverensstemmelse med. Det er følelsen av at noe ikke stemmer, født i en guttekropp, men opplevde seg som jente, eller født i en jentekropp og opplever seg som gutt, eller kjenner at en ikke hører hjemme i hverken gutte- eller jentekategorien.

Den dagen det kom ut i media at vi skulle få Brobyggerprisen strømmet det inn gratulasjoner på telefon, mail og facebook. De kom fra fjern og nær. Så utrolige mange hjertegode tilbakemeldinger.

En av de mange var fra H.C. Medlien. Han skrev «Bruer går to veier – så ta i mot». Det stemte med hva jeg følte, men ikke hadde satt ord på. Å møte medmennesker på halvveien, komme dem i møte, gi dem ei hånd å holde i. Når du går ut på broa og ser et annet menneske komme deg i møte blir det lettere å gå videre. Gå videre på den vanskelige veien det er å være hele seg, åpent og ærlig.

Jeg lå våken om natten og tenkte på hvor viktig et slikt enkelt budskap er; «Bruer går to veier – så ta i mot».

Jeg tenker at alle menneskemøtene vi har fått oppleve nettopp skyldes at bruer går to veier. Vi har møtt mennesker som bryter med kjønnsnormen og deres familier og nærstående. Vi har blitt invitert til å holde forelesninger for helsepersonell, barnevern, BUP, skoler, bedrifter og organisasjoner. Overalt møter vi mennesker som viser positiv nysgjerrighet til det vi arbeider med.  Siden slutten av 90-tallet har vi hatt mangfoldsgudstjenester i Hoff kirke og mange andre arrangementer.  I 2020 holdt vi den første navneseremonien for en som endret navnet sitt i voksen alder, og i år den første navneseremonien i kirken.

Dette kan kun skje av den enkle grunn at, som H.C. Medlien sier; Bruer går to veier – så ta i mot. Alle disse møtene har blitt så positive og trygge fordi vi har møtt hverandre med respekt. Samtidig oppgraderer vi hjernen vår når vi våger å møte mangfoldet med et åpent hjerte og sinn.

Psykologene Ihlen sier; «På seg selv kjenner man ingen andre».

Kjenn litt på det.

Vi er alle en del av mangfoldet. Det finns ikke to av deg eller meg. Alle har vi noe som er vanskelig å fortelle til andre, alle har vi et rom som vi sjelden eller aldri åpner.

Respekten for det kjønnsmangfoldet jeg har møtt i alle disse årene fra 1996 frem til i dag er stor. Når mennesker våger å være åpne, til tross for frykten for avvisning, eller angsten for ikke å bli elsket og redselen for å bli utstøtt, får jeg stor respekt for dem.  Jeg vet at det har kostet mye indre arbeid for den enkelte å våge dette. Det er ikke alle som overlever den frykten, eller den store hemmeligheten de bærer på. Den kan bli for tung og avvisningen for stor. Derfor må du og jeg øve på å se hele mennesket, også i dem som ikke er akkurat slik du og jeg forventer oss. De som kommer ut av skapet, de som våger å møte verden, lokalsamfunnet, deg og meg og det vanskeligste, familien sin. De har gått sakte ut på broen og blitt møtt av minst ett menneske på halvveien, for broer går to veier.

Broer går to veier, skal noen «ut av skapet» trenger de et sted å komme inn. Vær du den som ønsker velkommen.

For å kunne møte medmennesker med forståelse og respekt for den de er, må vi ofte gå noen runder med oss selv. Hjernen vår har behov for å sortere, og sortering oppleves som trygt fordi det gjør verden mer forutsigbar. Det finnes så mange skuffer vi automatisk setter hverandre i.

Som Piet Hein så treffende sa det:

Mensker skal passe
i samfundets skuffer.
Samfundet kræver det,
ingen-véd-hvoffer.
Listeligt lempes man,
lirium larium,
ned i et rum i et stort skuffedarium.

Det er ubehagelig å bli definert inn i en «skuff» vi ikke føler oss hjemme i. Vi er programmert i den tiden vi vokste opp, med den tidens forståelse av kjønn. Utfordringen er at med dagens kunnskap, stemmer ikke lenger det gamle kartet med terrenget.
For å kjenne på hvilke utfordringer mange av de menneskene som opplever kjønnsinkongruens har delt med oss, så syntes jeg det er bra med en morsom oppfordring til deg: Bruker du å gå med hatt?Hvis nei, kjøp deg en og gå med den ved alle anledninger. Så enkelt, men så vanskelig for mange. Hvorfor? Jo for da bryter du med noe du aldri har gjort. Du kan føle deg fin, men hva vil folk si? Tanken på hva folk vil si er det vanskeligste å møte. For du vet ikke hva de tenker, du kan få skryt av en, kritikk av andre, tror du du er noe eller, av den tredje. En hatt?

Hva om du skulle endre hele ditt kjønnsuttrykk for de andre, for hva vil «folk si»? Kjenn litt på det. Kjenner du at det må koste? Møt dine medmennesker med et anerkjennende ord, et smil et nikk, det kan endre det menneskets liv. Jeg vet det, fordi de har fortalt det. Det kan være din kjæreste, ektefelle, barn, foreldre, kollega, venn, rekken er lang.

Å møte andre med positiv nysgjerrighet gir meg kunnskap. Når vi spør får vi som regel et svar.

Tusen takk for at dere har tro på oss, tro på mangfoldet, tro på likeverdet. Alle er vi litt brobyggere og broer går begge veier – så ta i mot med åpne armer.
Det er godt for oss alle å føle seg «trygg i eget uttrykk» som også er «etternavnet» til Stiftelsen Stensveen.
»

Vi gratulerer en verdig mottaker!

Her kan du se overrekkelsen. Vi beklager dårlig kvalitet på lyden i starten av opptaket. https://youtu.be/PVagr70xQLc

Fra samtalen om betydningen av å bli anerkjent som den man er. Fra venstre: Stein Ovesen, styreleder i Stiftelsen Stensveen og prost på Toten, Aleks Ramstad Døsvik, medlem i Den norske kirkes LHBT-utvalg, Nidaros bispedømmeråd og Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, Marion Arntzen, daglig leder ved Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk, og Elisabeth Meling, leder i Skeivt kristent nettverk.

Strømmelenke til overrekkelsen av Brobyggerprisen 2021 og samtalen i Vår Frue kirke

Brobyggerprisen 2021 tildeles Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk. Vi gratulerer!

Overrekkelsen skjer i Vår Frue kirke i Trondheim torsdag 29. juli kl 16.

Styreleder i Norske Kirkeakademier Kjell Y. Riise overrekker prisen, og Marion Arntzen mottar prisen på vegne av Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk.

Etter overrekkelsen blir det en samtale om kjønnsidentitet og kjønnsinkongruens, kjønnsuttrykk og betydningen av å anerkjennes som den man er. I samtalen deltar Marion Arntzen, daglig leder ved Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk, Stein Ovesen, styreleder i Stiftelsen Stensveen og prost på Toten, Elisabeth Meling, leder i Skeivt kristent nettverk, og Alex Ramstad Døsvik, medlem i Den norske kirkes LHBT-utvalg, Nidaros bispedømmeråd og Kirkerådet.

Samtalen ledes av generalsekretær i Norske Kirkeakademier, Kristin Gunleiksrud Raaum.

Overrekkelsen og samtalen strømmes på https://youtu.be/PVagr70xQLc

 

Hundorp 2021: Når motsetningene synes uoverkommelige – hvordan snakker vi med hverandre?

I forbindelse med Tusenårsfesten på Hundorp 29.7. – 31.7. 2021, inviterer Norske kirkeakademier til en samtale mellom fire menneske som på ulikt vis er engasjert i dialog og kulturmøter i dag.

Du kan se opptak av samtalen her: https://www.vl.no/nyheter/2021/07/30/a-snakke-med-hverandre-nar-motsetningene-synes-uoverkommelige-se-samtalen-live-pa-vart-land/

Hvordan snakker vi med hverandre når motsetningene synes uoverkommelige?

Til samtalen har vi i tillegg til vår generalsekretær Kristin Gunleiksrud Raaum, invitert Mehda Zolfaqari og Jørgen Watne Frydnes.

Jørgen Watne Frydnes er leder for Utøya og har nylig skrevet boka «Ingen mann er en øy» der han skildrer prosessen med å gjenåpne Utøya som et sted for læring, samfunnsengasjement og framtidshåp.

 

Mehda Zolfaqari er forteller- og scenekunstner med lang erfaring i dialog, blant annet som tidligere ansatt i Samarbeidsrådet for tros- og livsssynssamfunn (STL). Mehda har bakgrunn fra Iran, har vokst opp i Oslo og jobber daglig med formidling av sine historier fra iransk og islamsk kultur i møte med et norsk publikum.

Kristin Gunleiksrud Raaum er generalsekretær for Norske Kirkeakademier og leder av Kirkerådet for Den norske kirke. Hun står daglig i møtet mellom ulike fløyer og interessegrupper i kirken.

Ivar Flaten vil lede samtalen. Han er leder for Kirkelig dialogsenter i Drammen, og mottok Brobyggerprisen i 2020.

Fredag 30. juli kl 13.51 – 14.51
Inngangspenger kr. 50,-
Les mer om Tusenårsfesten og hele programmet på hundorp2021.no

Overrekkelse av Brobyggerprisen 2021


Brobyggerprisen 2021 tildeles Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk.

Overrekkelsen av Brobyggerprisen finner sted under Olavsfest i Trondheim 29. juli i Vår Frue kirke kl 16.00.

Kjell Y Riise, styreleder i Norske kirkeakademier, deler ut prisen til Marion Arntzen, som mottar prisen på vegne av Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk,

 Stiftelsens Stensveen – trygg i eget uttrykk’s formål er å bidra til bedre helse og livskvalitet for mennesker med utfordringer med kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering, og støtte deres pårørende og andre berørte. Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk arbeider med dette på ulike måter. Stiftelsen er et lavterskeltilbud med tjenester rettet mot enkeltpersoner hvor de tilbyr veiledning, samtaler og fellesskap. I tillegg bidrar de til kunnskap- og kompetanseøkning i samfunnet generelt, særlig gjennom kurs og foredrag for helse- og utdanningssektoren. For mange ble stiftelsen særlig kjent gjennom dokusåpen Jentene på Toten på NRK i 2009.

Etter overrekkelsen inviterer Norske kirkeakademier til en samtale med Marion Arntzen, daglig leder Stensveen ressurssenter trygg i eget uttrykk, Stein Ovesen, prost på Toten som har laget en seremoni for navnebytte for transpersoner, Elisabeth Meling fra Skeivt kristent nettverk, og Alex Døsvig, medlem i Den norske kirkes LHBT-utvalg, Nidaros bispedømmeråd og Kirkerådet. Samtalen ledes av generalsekretæren i Norske Kirkeakademier Kristin Gunleiksrud Raaum.

Spørsmål og henvendelser angående Brobyggerprisen 2021 og overrekkelsen kan rettes til Norske kirkeakademier: Kristin Gunleiksrud Raaum, mobil 95 75 65 75

Foto: Elin Stillingen

 

Kristin Gunleiksrud Raaum 60 år!

9. juni fyller vår kjære generalsekretær Kristin Gunleiksrud Raaum fyller 60!

Medlemsakademiene rundt om i landet har siden 2012 hatt gleden av å kunne få oppmuntring, hjelp og støtte i stort og smått fra henne. I utallige telefonsamtaler, akademibesøk og på årsmøtene øser hun av sitt rike forråd.

Kristin har en helt usedvanlig oversikt over både fag og folk. Hun ser den enkelte, og hun har kunnskaper på så mange områder: Teologi, kunst, samfunn. Jubilanten har pedagogisk utdanning, og tok kristendomskunnskap hovedfag ved Universitetet i Bergen. Før hun begynte sitt arbeid som generalsekretær i Norske kirkeakademier, har hun blant annet arbeidet i skoleverket, i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og med trosopplæring. I sin tid i IKO – Kirkelig pedagogisk senter løftet hun fram samarbeidet mellom kirke og skole i flere bøker, og hennes penn har vært flittig i bruk både i dagspressen og andre steder.

Kirkeakademibevegelsen har et fokus på kirke og samfunn. Det passer Kristin godt, samfunnsengasjert som hun er. Bevegelsen legger i tillegg vekt på kunstens rolle i kirke og samfunn. Også på dette feltet har Kristin store kunnskaper og stort engasjement.

Siden 2016 har hun også vært den fremste valgte leder i Den norske kirke, som leder av Kirkerådet. Vi i NKA har altså måttet dele henne med Den norske kirke. Tiden hun har vært frikjøpt i 50 % fra generalsekretærstillingen har faktisk vært med på å løfte den økumeniske bevisstheten i vår organisasjon, for å unngå at de to rollene skulle blandes sammen.

Kristin sparer seg ikke, og har stor arbeidskapasitet. Hun er valgt inn i styret for Oikosnet Europe, sammenslutningen av europeiske kirkeakademier, som visepresident.

I snart 10 år har Kristin nå vært vår generalsekretær. Det har betydd svært mye for svært mange. Vi håper å beholde henne i mange år!

Smittetiltakene i hovedstadsområdet gjør at våre bursdagsgratulasjoner på dagen blir digitale. Men på vegne av styret i Norske kirkeakademier, og mange, mange takknemlige kirkeakademi-medlemmer: Gratulerer, Kristin!

Godkjent!

Guri er godkjent!
Evalueringsnemnda i Den norske kirke har ansvar for å godkjenne personer uten cand.theol-graden, men med annen relevant erfaring, til å være kvalifisert til prestetjeneste i Den norske kirke. Vår assisterende generalsekretær, Guri Riksaasen, er på nemndas juni-møte nå sluppet gjennom nåløyet, og er dermed godkjent!
– Styret vil gratulere Guri med denne godkjenningen, som bekrefter at hun har en viktig kompetanse. Vi håper hun fortsatt vil bruke den i tjenesten for Norske kirkeakademier, sier styreleder Kjell Y. Riise.

Årsmøteseminaret 2021: Kulturarv og kirkebygg

Tema for årets årsmøteseminar er kulturarv og kirkebygg. Vi får fire spennende foredrag som er tatt opp i Tanum kirke, Holmenkollen kapell, Nidarosdomen og Tingelstad Gamle kirke.

Foredragene ligger på Norske Kirkeakademiers YouTube-kanal. Lenkene til de ulike foredragene finner du i dette innlegget. Du kan også finne foredragene ved å gå inn på youtube.com og søke på Norske Kirkeakademier.

Seminaret åpnes med styreleder Kjell Yngve Riise sin tale til årsmøtet.
Lenke: https://www.youtube.com/watch?v=_dMTvxvEmpA&t=26s

Kulturarv og kirkebygg
Norge står kirkene i en særstilling som kulturminner. De forteller om 1000 års arkitektur, kunsthistorie, håndverk, sosialhistorie og kirkehistorie. I vårt fattige land gikk det lille vi hadde av penger i stor grad til å bygge og utsmykke våre kirker. Kirkene med kirkegårdene forteller historien om en utrettelig streben etter mening i et ofte stritt og risikofylt hverdagsliv.
Jørn Holme er tidligere riksantikvar. Nå er han sorenskriver med tilhold i Vestfold.
Lenke: https://www.youtube.com/watch?v=Bpr-42OD4iw

Hogd i stein – vandring gjennom Nidarosdomens historie
Nidarosdomen er verdens nordligste gotiske  katedral. Deler av bygningen er nesten 1000 år. I dette foredraget får vi en omvisning i domen, og kanskje et nytt blikk på katedralen mange har et nært forhold til.
Øystein Ekroll er er dr.phil i nordisk middelalderarkeologi og førsteamanuensis ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider.
Lenke: https://www.youtube.com/watch?v=kuMHEwRFFHo

Når kirkebygget brenner, vekkes folkekirken
Hva betyr det fysiske kirkebygget for menneskers tilhørighet til kirken? Dette er et tema som ikke så ofte står på dagsorden i kirkelig sammenheng. Kirkebygget inngår på mange måter i det implisitte, som en naturlig del av menneskers og samfunns livsverden. Denne selvfølgeligheten gjør det vanskelig å få tak i en dypere mening. Men når kirkebygget brenner og går tapt, oppstår det sterke reaksjoner hos en bredde av  lokalbefolkningen – noe underkommunisert kommer til overflaten. Kirkebrann er derfor et tidsvindu som kan gi nyttig informasjon om dagens menneskers tilknytning til og behov for kirken.
Ingrid Staurheim er fagdirektør i KA – kirkelig arbeidsgiverorganisasjon.
Lenke: https://www.youtube.com/watch?v=7uV6zKTvDwA&t=357s

Tingelstad gamle kirke og kledet som skulle oppdra unge piker med utgangspunkt i bibelens fortellinger om farlige kvinner.
Vi tas med inn i Tingelstad gamle kirke, som er en av Hadelands fire middelaldersteinkirker. Inventaret er nesten urørt fra slutten av 1500-tallet. Her hang Tingelstadkledet fra 1500-tallet, som nærmest som en tegneserie fortalte om fire bibelske kvinner (Salome, Mikal, Batseba og Ester), og som trolig ble brukt i unge jenters moralske oppdragelse.
Kari Røken Alm er kirketjener og kulturansvarlig i Søsterkirkene på Granavollen og Kristin Gunleiksrud Raaum er generalsekretær i Norske Kirkeakademier og kirkerådsleder i Den norske kirke.
Lenke: https://www.youtube.com/watch?v=TBkXCL1D3m0

FAITH IN FILM 2021: SCARECROW

Årets Faith in Film-pris gikk til den russiske filmen Scarecrow! NKA gratulerer regissør Dmitry Davydov.

Faith In Film er en filmpris som årlig deles ut av Norske Kirkeakademier, KULT (senter for kirke, kunst og kultur) og Tromsø Kirkeakademi under Tromsø Internasjonale Filmfestival.

Vinneren av Faith In Film velges på følgende grunnlag:

 • Filmen skal engasjere og stimulere til refleksjon, kritikk og ettertanke om religionens plass i menneskers liv og i samfunnet
 • Filmen skal gi innsikt i livssynsspørsmål eller åndelighet
 • Filmen skal være av høy kunstnerisk kvalitet.

Vinneren mottar et ikon, malt på Karmel kloster i Tromsø.

Juryen for Faith in Film-prisen 2021 besto av Kjell Magne Mælen, May Line Angell og Michael Heneise.

Scarecrow (russisk tittel: Pugalo, norsk tittel: Fugleskremsel) er regissert av Dmitry Davydov, og er tatt opp i Republikken Sakha (Jakutia), langt øst i Russland. Vinnerfilmen er ingen lett tilgjengelig film. Den krever tålmodighet og utholdenhet av tilskueren – slik mange kunstfilmer gjør.

Juryen skriver blant annet:

Scarecrow er en visuelt imponerende, original film, med en utsøkt kreativ og innsiktsfull bruk av kameravinkler, skygge og belysning, rytme, film- og lydredigering.

Filmen engasjerer, og stimulerer i høy grad viktige filosofiske, antropologiske og teologiske refleksjoner om åndelighetens plass i menneskelivet og i samfunnet. Samtidig er det et mesterlig utført kunstverk og en visuell historiefortelling.

Juryen gir også hederlig omtale til filmen “This Is Not a Burial, It’s a Resurrection”. Dette er en vakker, dristig, poetisk film med et fengslende bilde- og filmspråk. Filmen har mange referanser som åpner for refleksjon bl. a. om kristen tro, naturreligion, økoteologi, frigjøringsteologi og feministisk teologi.

Fullstendig begrunnelse fra juryen finnes på Tromsø kirkeakademi sine facebook-sider, se

https://www.facebook.com/tromso.kirkeakademi

Faith in Film 2021

Faith in Film er en filmpris opprettet av Tromsø kirkeakademi, KULT senter for kirke, kunst og kultur og Norske kirkeakademier, og deles ut under Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF).

Vinnerfilmen skal engasjere og stimulere til refleksjon, kritikk og ettertanke om religionens plass i menneskers liv og i samfunnet, gi innsikt i livssynsspørsmål eller åndelighet, og den skal være av høy kunstnerisk kvalitet. Det er Tromsø Internasjonale Filmfestival som nominerer filmer til prisen.

Tidligere vinnere av Faith in Film er:

 • 2020 Balloon,
  Pema Tseden, Kina/Tibet , Recidence
 • 2019 Lykkelige Lazzarro,
  Alice Rohrwacher, Italia/Sveits/Frankrike/Tyskland, Arthaus
 • 2018 Per Fugelli – siste resept,
  Erik Poppe, Norge, Nordisk Film Distribusjon
 • 2017 Forever pure,
  Maya Zinshtein, Israel/England/Norge

Prisen er et ikon malt i Karmel Kloster i Tromsø, og deles ut av juryen når vinnerfilmene kåres.

De nominerte til Faith in Film 2021 er:

This Is Not a Burial, It’s a Resurrection
Never Rarely Sometimes Always
The Disciple
Scarecrow
There Is No Evil
Nasir

Årets jury består av:

May Line Angell, sokneprest i Tromsøysund
Kjell Magne Mælen, instituttleder for kunstakademiet, UiT Norges arktiske universitet
Michael Heneise, førsteamanuensis i religionsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet

Følg med på tiff.no for program og omtale av filmene!

Illustrasjonsfoto er hentet fra filmen The Diciple.