Alle innlegg av kirkeaka_inb

AVLYST: KULTURARV OG KIRKEBYGG: følg årsmøteseminaret på strømming lørdag 14. mars

På bakgrunn av den nye situasjonen med behov for å begrense spredning og smitte av korona-viruset, har styret i NKA besluttet å avlyse årets årsmøte og årsmøteseminar. Stømming av årsmøteseminaret utgår derfor.

Årets årsmøteseminar har tittelen Kulturarv og kirkebygg. De fleste av oss har en eller flere kirker vi er knyttet til på ulike måter. Hva betyr det for oss, vår kultur og vårt fellesskap? Hvordan kan vi ta vare på byggene, historien og verdiene som er knyttet til kirkene?

Seminaret finner sted på Sanner hotell på Gran og er åpent for alle. Det er også mulig å følge seminaret på strømming, se lenge nederst i saken.

PROGRAM

09.00 – 09.10: Åpning            
09.10 – 09.50: Kulturarv og kirkebygg. Jørn Holme, tidligere riksantikvar.
09.55 -10.35: Hogd i stein. Norske steinkyrkjer som europeisk kulturarv. Øystein Ekroll, Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider. 10.35 -10.55: Pause
10.55 – 11.35: Norsk kultur sett utenfra. Hilde Frafjord Johnson, antropolog, tidligere statsråd og FN’s spesialutsending til Sør-Sudan.
11.40 – 12.20 Pilegrim – lengsel og håp. Roger Jensen, daglig leder Oslo pilegrimssenter.
12.30 – 13.00: Samtale

SE SEMINARET OM RONALD FANGEN

I år er det 125 år siden Ronald Fangen ble født, og det markerte Ringsaker kirkeakademi med et heldagsseminar, bekransning og konsert 31. oktober. Arrangementet var opprinnelig planlagt gjennomført i april i år, men som mye annet måtte det avlyses. 

Nå kan du se opptak av seminaret på Norske Kirkeakademiers YouTube-kanal!

Følg lenken: https://www.youtube.com/results?search_query=norske+kirkeakademier

Ronald Fangen (1895-1946) var en sentral figur i norsk kultur og offentlighet fra sin debut i 1915 til sin død, og kirkeakademibevelgelsen er sterkt preget av hans tanker. Han virket som forfatter, debattant, kritiker og tidsskriftredaktør, med et våkent blikk på samtiden. Fangen ble født i Kragerø, og vokste opp delvis i Bergen og på Finse. Som barn var han mye syk, så han fikk ikke fullført noe skolegang. Men han diktet fra 13-14-årsalderen, ble tilsatt som journalist i Verdens Gang som 18-åring, og debuterte med romanen De svake 20 år gammel. De fire ungdomsromanene som kom før 1920 ble ikke akseptert som fullverdige av samtiden, og kom ikke med i hans samlede verker fra 1948. Men med dagens blikk ser vi at de er klart forut for sin tid, både i sitt modernistiske formspråk og i tematikken. I 1920-årene startet han tidsskriftet Vor Verden, og fikk gjennomslag som skuespillforfatter med fire stykker som alle ble oppført og fikk god mottakelse. Han markerte seg i samtiden som en konservativ men åpen kulturpersonlighet, og var formann i Forfatterforeningen 1928-32. I 1929 kom den første i en serie av romaner som i særlig grad skulle befeste hans litterære omdømme. I alt skrev Fangen 13 romaner. I 1934 kom han i kontakt med Oxfordbevegelsen, en kristen gruppe som ville løse samfunnskonflikter i kristen ånd. Han var aktivt med et par år, men forholdet til bevegelsen kjølnet etter hvert. Den kristne tro kom imidlertid til å prege resten av hans livsverk. Det preget også hans oppgjør med tidens ideologier. Han fulgte utviklingen i Tyskland nøye på 30-tallet, og tok klart avstand fra nazismen bl a i essaysamlingen Dagen og veien fra 1934. Tidlig i november 1940 ble Fangen arrestert pga artikkelen Om troskap. Han satt først på Møllergata 19, men ble i januar 1941 overført til sykehus, hvor han var under bevoktning til ut juni 1941. Han var svært syk i denne tida. Etter krigen var helsa svekket, men han var aktivt med i gjenreisingen, bl a med å få i gang avisa Vårt Land. Midt i dette ble han brått revet bort i en flyulykke på Fornebu i mai 1946. Ronald Fangen bodde med sin familie de siste ti årene av sitt liv på Dusgård på Ring, og var aktivt med i kristenlivet i Ringsaker. Fangen er gravlagt ved Ringsaker kirke.

I opptaket kan du se professor og litteraturviter Jan Inge Sørbøs foredrag i to deler. Tema for foredraget er  Idol og ideologiar – Fangens aktualitet. Jan Inge Sørbø har gitt ut tre romaner og fem diktsamlinger, 15 faglitterære bøker, og en lang rekke bok-kapitler og fagartikler over en stor bredde temaer. I 1999 ga han ut boka Over dype svelg, om Ronald Fangens aktualitet for vår tid.

Arrangementet var et samarbeid med Ringsaker kirkes venner, Ringsaker historielag, Musikkutvalget i Ringsaker kirke og Ringsaker bibliotek. 

 

AVLYST: KRISTNE I PALESTINA – HVA NÅ?

Kort-seminar om de kristnes kår under okkupasjonen og i Israel 19.3.2020 kl 15-18 på MF Vitenskaplige Høyskole, Oslo.

Hvorfor emigrerer de? Presset mot kirkenes eiendommer. Hvilke arbeidsmuligheter har de kristne skolene og kirkenes diakonale arbeid i lokalsamfunnene? Hva preger de kristnes relasjon til muslimske og jødiske grupperinger i dag?

Påmelding til guri@kirkeakademiene.no innen 2. mars av hensyn til bevertningen.

Program
Kl. 15.00 – 15.05
Velkomstord ved professor Kjetil Fretheim, MF.

Kl. 15.05 – 15.40
De kristne palestinerne – hva nå?
Prost em. og forfatter Trond Bakkevig: Palestinske kristne sine utfordringer

Kl. 15.40 – 16.15
Dokumentet Kairos Palestina – innhold og gjennomslag.
Det er ti år siden Kairos-dokumentet ble forfattet og lansert av de kristne kirkene i Jerusalem. Hvordan uttrykker dokumentet palestinske kristnes ambisjoner og hva har det betydd for kirkene der og i relasjonen til den verdensvide kirke?
Kjetil Fretheim, professor ved MF: Kairosdokumentets hovedinnhold og virkning.
Sigrun Møgedal, tidligere leder i Mellomkirkelig råd, visepresident i Det lutherske verdensforbund og statssekretær: Blir de palestinske kristne hørt?

Kl. 16.15 – 16.30 Pause

Kl. 16.30 – 17.00
Hva er de kristnes bidrag i Palestina/Israel.
De kristne er få, men har likevel en betydning i Det hellige land i kraft av at de er tilknyttet et verdensvidt kirkefellesskap, heter det. Hvilken betydning? Hva betyr de kristnes og de kristne institusjonenes tilstedeværelse i lokalsamfunnene? Har de innvirkning på den politiske utvikling i konflikten?

Hans Morten Haugen: professor ved VID vitenskapelige høgskole, tidligere representant i Jerusalem for Kirkens Nødhjelp, leder av Sabeels venner i Norge: Hvem er de palestinske kristne og hva betyr de?
Kari Lorentzen: nestleder i styret for Sabeels venner i Norge. Medlem av Misjonskirken Betlehem i Oslo. Tidligere ledsager i Palestina/Israel for Kirkenes Verdensråd/Kirkens Nødhjelp og har sittet i styret for Kirkens Nødhjelp. Tema: De kristnes situasjon i dag. Ferske inntrykk for to konferanser i Betlehem og Jerusalem.

Kl. 17.00 – 17.30
Kort samtale mellom de fem innlederne og en åpning for spørsmål og kommentarer fra salen. Ordstyrer Kristin Gunleiksrud Raaum.

Seminaret er et samarbeid mellom Norske kirkeakademier, Sabeels venner i Norge, MF vitenskapelig høyskole og GodGave. See less

SEMESTERPROGRAM VÅREN 2020

Alle arrangementer er avlyst fram til 7. mai i tråd med myndighetenes retningslinjer. Vi følger utviklingen og oppdaterer kontinuerlig. For spørsmål om lokale arrangementer ber vi deg kontakte det aktuelle akademi. Kontaktinformasjon finner du ved å søke på det enkelte akademi under fanen <medlemsakademier>.

Januar

6. januar, Sandefjord kirkeakademi: Kirkekino’n: «Hva gjør vi nå?»

12. januar, Katolsk forum i Stavanger: «En kristen – en pilegrim. Hva gjør hellige steder med oss?». Foredrag ved Ragnhild H. Aadland Høen.

13. januar, Toten kirkeakademi: «Verdien av verdier i urolige tider». Foredrag ved Surla Stålsett. Samarbeid med Toten folkeakademi.

15. januar, Fredrikstad kirkeakademi: «Gudstjenesten sett fra orgelkrakken». Samtaler og musikk med Tore Erik Mohn og Dan Renè Dahl.

20. januar, Drammen kirkeforum: «Er folkets frie vilje bærekraftig?» Innledning ved Hege Breen Bakken.

21. januar, Ås kirkeakademi: «Hvor går frivilligheten?» Innledning ved Kjetil Fretheim. Tone Sollie Eng og Hege Fagermoen gir innspill.

21. januar, Kirkeakademiet i Asker: «Digitalisering – teknologi eller religion?». Foredrag ved Silvija Seres.

21. januar, Stord kyrkjeakademi: «Moderne slaveri – vedkjem det oss?» Foredrag ved Jostein Hole Kobbeltvedt.

22. januar, St. Olav kirkeakademi (Trondheim): «Barns spiritualitet som kraft til å mestre livet». Foredrag ved Sturla Sagberg.

23. januar, Ål kyrkjeakademi: «Åleine – ein samtale med Oddmund Vestenfor».

27. januar, Tønsberg kirkeakademi: «Olav Haradsson – helgenkonge på krigertokt». Foredrag ved Tore Skeie.

28. januar, Groruddalen kirkeakademi: «Klimaendringene – en prøvestein på vår solidaritet». Foredrag ved Laila Riksaasen Dahl.

28. januar, Dialog Son kulturkirke: «Hva skjer med Europa?» Innledning ved Fredrik Mellem.

28. januar, Ringsaker kirkeakademi: «Helbredelse – omstridt og etterlengtet». Foredrag ved Jan-Olav Henriksen.

30. januar, Grenland kirkeakademi: «Faste: utgått på dato eller tidsaktuell?» Foredrag ved Line Vettestad.

Februar

3. februar, Sandefjord kirkeakademi: Kirkekino’n: «Mannen uten minne».

2.- 4. februar, St. Olav kirkeakademi (Trondheim): Ikonutstilling i Hoeggen kirke.

4. februar, Steinkjer kirkeakademi: «Jerusalem – kontrastens og håpets by. Er det mulig å bygge bro?». Foredrag ved Ole Christian Kvarme.

4. februar, St. Olav kirkeakademi (Trondheim): «Mysteriets billedspråk». Foredrag ved ikonmaler Solrunn Nes.

4. februar, Moss kirkeakademi: «Bli venn med døden». Foredrag ved Per Anders Nordengen. Årsmøte.

6. februar, Lillesand kirkeakademi: «Jord og himmel om du vil – kjøkkenhage som håpspraksis». Foredrag ved Barbro Raen Thomassen.

6. februar, Voss kyrkjeakademi: «Historie og identitet i endring: Samefolkets dag». Foredrag ved Alf Nystad.

6. februar, Gjerdrum kirkeforum: «Kunsten er kulturens ulydige barn» Foredrag ved erik Hillestad. Musikk ved Ole Kristian Kogstad.

9. februar, Katolsk forum Asker og Bærum: «Bernard Bolzano – presten som Niels Henrik Abel beundret og Metternich fryktet». Foredrag ved Dagfinn Føllesdal.

11. februar, Uranienborg kirkeakademi: «Ludwig van Beethoven 250 år – tidsvitnet, opprøreren og skaperen: En musikalsk livsreise i ord og toner». Foredrag og samtale med Wolfgang Plagge.

11. februar, Eidsvoll kirkeakademi: Lyriker Egil Udnesseter leser egne dikt og forteller om sitt forfatterskap og om reiser i inn- og utland.

12. februar, Sandefjord kirkeakademi: «Mors bok – jødisk liv fra 1880-årene og framover til i dag». Foredrag ved Mona Levin.

12. februar, Fredrikstad kirkeakademi: «Konflikten mellom lys og mørke. Det mennesklige rom i Caravaggios bilder». Foredrag ved Svein Aage Christoffersen.

13. februar, Hamar kirkeakademi: «Trosopplæring i et folkekirkelig perspektiv». Foredrag ved Berit K. Klevmoen.

13. februar, Koinonia (Oslo): «Fastetradisjoner». Foredrag ved Kiriaki Papadopoulou Samuelsen.

17. februar, Drammen kirkeforum: «Uthuler populistisk politikk kristendommen?» Innledning ved Helge Simonnes.

18. februar, Katolsk Forum i Bergen: «Endringer i bioteknologiloven 2019: Et blikk på Pastoralavdelingens og andres høringsuttalelser». Foredrag ved Maria Elizabeth Fongen.

19. februar, Akademi for kirke og kultur i Aust-Agder: «Soning og forsoning». Foredrag ved Jo Inge Bolstad. Årsmøte.

19. februar, Voss kyrkjeakademi: «Ny på Voss: Møte med bygda, folket og humoren, og forventningane til presten». Møte med sokneprest Anders Hove i samtale med Nils Dagestad.

20. februar, Ål kyrkjeakademi: «Den betydningsfulle andre». Foredrag ved Margit Lappegard.

20. februar, Bjørgvin kirkeakademi: «Gud – usynlig, men virkelig? Om Gud, vitenskap og det fattige språket». Innledning ved Halvor Nordhaug og panelsamtale med Frøy Gudbrandsen og Gudmund Waaler.

20. februar, Valestrand kulturkyrkje: «Bibelreisen del 1» med Per Hjemdal.

24. februar, Tønsberg kirkeakademi: «Mary Wollstonecrafts besøk i Tønsberg i 1795». Foredrag ved Ida Welhaven Heiberg.

25. februar, Groruddalen kirkeakademi: «Krig og fred – kan det noen gang være riktig å bruke våpenmakt?». Foredrag ved Henrik Syse.

25. februar, Dialog Son kulturkirke: «Å sette sammen et liv». Foredrag ved Veronica Orderud.

25. februar, Ås kirkeakademi: «Helbredelse – omstridt og etterlengtet». Innledning ved Jan-Olav Henriksen. Årsmøte.

27. februar, Ringsaker kirkeakademi: «Barn, tidsklemme og feminisme i en markedsstyrt hverdag». Foredrag ved Linn Stalsberg.

Mars

2. mars, Sandefjord kirkeakademi: Kirkekino’n: Kl. 16.30: Barnas kirkekino med Karius og Baktus. Kl 18.30: «En dommers dilemma».

3. mars, Eidsvoll kirkeakademi: «Forfatteren Kari Ørbech Aase og hennes forfatterskap». Foredrag ved Gunner Ljødal.

5. mars, Lillesand kirkeakademi: «På utkikk etter normaliteten». Foredrag ved Sunniva Axelsen.

5. mars, Bjørgvin kirkeakademi: «Hvorfor lar Gud alt dette skje? Om Guds stillhet og den meningsløse lidelsen». Innledning ved Halvor Nordhaug og panelsamtale med Svein Salhus og Kjersti Gautestad Norheim.

5. mars, Ullensaker kirkeakademi: «Kirkens rolle under 2. verdenskrig». Foredrag ved Torleiv Austad.

5. mars, Katolsk Forum Trondheim: «Vitenskap og tro – må vi velge?». Foredrag ved Katarina Pajchel.

6. mars, Ullensaker kirkeakademi: Kvinnenes internasjonale bønnedag.

7. mars, Moss kirkeakademi: Vinterseminar: «Bibelen som hellig og litterær tekst». Foredrag ved Anders Aschim og Håvard Rem.

10. mars, Uranienborg kirkeakademi: «Hvilke filmer skal vi se? Film som tilkobling mer enn frakobling». Foredrag og samtale med Unni Straume.

10. mars, Kirkeakademiet i Asker: «Hva betyr det å være menneske?». Foredrag ved kirkehistoriker Eivor Oftestad.

10. mars, Stord kyrkjeakademi: «Kristne og humanistiske verdiar – kva meiner vi eigentleg med det?». Samtale mellom May Bente Matre og Christian Lomsdalen.

10. mars, Grenland kirkeakademi: «Å vandre med håp». Foredrag ved Eilev Erikstein.

11. mars, Sandefjord kirkeakademi: «Forholdet mellom kirken og arbeiderbevegelsen». Foredrag ved Jonas Gahr Støre.

11. mars, Fredrikstad kirkeakademi: «There is a crack in everything. That’s how the light gets in» Solveig Slettahjell synger Cohens sanger og Øivind Varkøy forteller om Cohens kunst.

11. mars, Voss kyrkjeakademi: «Dragning mot sinnets dyp – eit utval folkeviser sett frå ein psykologisk synsvinkel». Konsert og bokpresentasjon med Eli Storbekken, Halvor Håkanes og Astri Hognestad.

16. mars, Drammen kirkeforum: «Religionsfrihet i et flerkulturelt samfunn». Innledning ved Trond Bakkevig.

18. mars, Akademi for kirke og kultur i Aust-Agder: «Håp i det håpløse. Har troen noe å bidra med når vi og de som står rundt oss rammes av motgang og sorg?». Foredrag ved Hans Stifoss-Hansen.

19. mars, Hamar kirkeakademi: «Uthuler populismen kristendommen?». Foredrag ved Helge Simonnes.

21. mars, Katolsk forum i Stavanger: «Maria som forbilde for kristne i vår tid». Retrett ved Hildegard Koch på Utstein pilgrimgard.

21. mars, Ringsaker kirkeakademi: Seminar med «Framtidens kriger» som tema. Foredrag ved Dag Hareide og Henrik Syse.

22. mars, Valestrand kulturkyrkje: Konsert med Elin Furubotn, Torbjørn Økland og Sigbjørn Apeland.

22. mars, Katolsk forum Stavanger: «Bønn» Foredrag ved Hildegard Koch.

22. mars, Katolsk forum Asker og Bærum: «Store hjerter,varme hender. Håndverk, tro og tradisjoner i Kihnu». Foredrag ved Anne Helene Gjelstad.

23. mars, Tønsberg kirkeakademi: «Bombingen av Vallø – kirkens rolle i krisetider». Foredrag ved Marta Botne.

23. mars, Ringerike kirkeakademi: «Håpets kappe – tre hellige rom og en hellig jord» Konsert med Solfrid Molland Ensemble. Ny dato: 30. september.

24. mars, St. Olav kirkeakademi (Trondheim): «Lurt av læreboka». Foredrag ved Bjørn Are Davidsen.

24. mars, Groruddalen kirkeakademi: «Den hellige byen – Jerusalem i Norge gjennom 1000 år». Foredrag ved Kristin Bliksrud Aavitsland.

24. mars, Ås kirkeakademi: «Kirkegårdenes og gravminnenes historie i Norge». Innledning ved Karsten Jørgensen.

24. mars, Eidsvoll kirkeakademi: «Hvorfor fikk vi et skisma mellom jødene og de kristne? Og hvilken betydning fikk det for ettertiden?». Foredrag ved Ole Kristian Karlsen.

24. mars, Stord kyrkjeakademi: «Klosterliv i Sunnhordaland i mellomalderen». Foredrag ved Alf Tore Hommedal og Hege Pedersen.

24. mars, Katolsk Forum Trondheim: Katolsk filmaften med samtale: «Entertaining Angels. The Dorothy Day Story». Regi Michel Ray Rhodes – 1996.

25. mars, Ål kyrkjeakademi: «Å snakke godt om det vonde – mennesklege samtalar med menneske i sorg og krise». Foredrag ved Helle Maria Wolstad.

25. mars, Steinkjer kirkeakademi: «Kampen om korset i politikken». Foredrag ved Helge Simonnes.

26. mars, Valestrand kulturkyrkje: «Bibelreisen del 2» med Per Hjemdal.

26. mars, Gjerdrum kirkeforum: «Fortellingen om Josef». Foredrag ved Helga Samset og musikk ved Jonas Kilmork Vemøy.

26. mars, Koinonia ortodokst akademi (Oslo): «Hva skal jeg spise i fasten?» Temakveld på skolekjøkkenet på Møllegata skole. Ledes av Maisi Bäckman.

26. mars, Bjørgvin kirkeakademi: «Kirken – en plage eller en gave? Om kirkens og kristendommens avtrykk i historien». Innledning ved Halvor Nordhaug og panelsamtale med Hilde Sandvik og William Grosås.

28. mars, Nesodden kirkeakademi: «Påsketradisjoner». Innledning ved Geir Thomas Risaasen.

29. mars, Ringerike kirkeakademi: Årsmøte. «I krigens kjølvann». Foredrag ved Gudmund Bakke.

30. mars, Toten kirkeakademi: «Kunsten i Eina kirke». Foredrag ved Borgny Svalastog.

31. mars, Dialog Son kulturkirke: «Utrydningstruet: vår felles humanitet». Foredrag ved Morten Rostrup.

31. mars, Katolsk-Ortodoks akademi (Oslo): «Kontemplativ bønn og kontemplativt liv. Betraktinger i fastetiden». Foredrag ved søster Ingeborg-Marie OP. Påmelding.

April

1. april, Sandefjord kirkeakademi: «Før frosten» Dansk film fra 2019. Innledning ved Leir Rune Sundli

1. april, Borgund og Spjelkavik kyrkjeakademi: «Berekraft og forbrukarsamfunn». Innleiing ved Ingrid Opedal.

2. april, Lillesand kirkeakademi: «Refleksjoner rundt prosessen mot Hamsun». Foredrag ved Hanne Sophie Greve.

2. april, Bjørgvin kirkeakademi: «Sin fars datter – veien til tro!». Tania Michelet i samtale med Gudmund Waaler. Halvor Nordhaug bidrar i panelet.

14. april, Uranienborg kirkeakademi: «Du er ikke god nok. Om ufullkommenhet og motstanden mot nåden». Foredrag og samtale med Åste Dokka.

14. april, Eidsvoll kirkeakademi: Boklansering: «Eidsvoll i gamle dager». Benjamin Baraas viser lysbilder og Gunner Ljødal introduserer bøkene.

15. april, Fredrikstad kirkeakademi: «Jødisk historie i Norge». Program oppdateres.

19. april, Voss kyrkjeakademi: «Negro Spirituals – arven, fridom, krafta, lengthen og gleda». Tom Jarle Istad Kristiansen og VossaGospel.

19. april, Ringerike kirkeakademi feirer 30 år! Foredrag ved Kristin Gunleiksrud Raaum. Presentasjon og utdeling av jubileumshefte. Musikalsk innslag. Ny dato: 6. september.

20. april, Drammen kirkeforum: «Vitenskap og tro – må vi velge?». Innledning ved Katarina Pajchel.

20. april, Hamar kirkeakademi: «Grundtvig og Sagatun». Foredrag ved Arild Mikkelsen.

22. april, St. Olav kirkeakademi (Trondheim): «Ære, før og nå». Foredrag ved Silje Dragsund Aase.

22. april, Akademi for kirke og kultur i Aust-Agder: «En kirke i endring. Erfaringer fra et langt lederskap i Den norske kirke». Foredrag ved Helga Haugland Byfuglien.

22. april, Ullensaker kirkeakademi: «Skam, relasjoner og Gudsbilde». Foredrag ved Marie Farstad.

25. april, Ringsaker kirkeakademi: Ronald Fangen 125år. Markeres med seminar, bekransning og konsert. Se eget program!

26. april, Katolsk forum Asker og Bærum: «Den katolske boken – St.Olav Forlag i går, i dag og i morgen». Foredrag ved Kristine Dingstad og Peter Bjerke.

27. april, Tønsberg kirkeakademi: «Nytt blikk på Paulus og rettferdiggjørelsen». Foredrag ved Karl Olav Sandnes.

28. april, Moss kirkeakademi: «Arvegull». Foredrag ved Elisabeth Andersen.

28. april, Dialog Son kulturkirke: «Islam i Norge». Foredrag ved Farhan Shah.

28. april, Kirkeakademiet i Asker: «På vei mot supermennesket 2.0». Foredrag ved Dag Hareide.

30. april, Steinkjer kirkeakademi: «Etikk». Foredrag ved Brynjulf Risnes.

Mai

5. mai, Groruddalen kirkeakademi: «Stedegengjøring – et avgjørende aspekt ved folkekirken». Foredrag ved Carsten Schuerhoff.

5. mai, Katolsk Forum Trondheim: «En dag i Herrens forgårder». Foredrag ved Karl Gervin. Refleksjoner ved Anne Elizabeth Sweet.

6. mai, Lillesand kirkeakademi «Meningen med livet». Foredrag ved Einar Duenger Bøhn.

6. mai, Ullensaker kirkeakademi: «Lanstadssalmebok 150 år». Foredrag ved Anders Aschim. Wollert Krohn-Hansen spiller til salmesang.

6. mai, Grenland kirkeakademi: «Mennesker i sårbare situasjoner» Foredrag ved Terje Talseth Gundersen. Møtet er utsatt.

16. mai, St. Olav kirkeakademi (Trondheim): Vårtur til Johan Nygårdsvoll museum i Hommelvik, Stjørdal kirke og Ersgard.

26. mai, Katolsk Forum Trondheim: Katolsk filmaften med samtale: «Outside the city» om Erik Vardens kloster MountSaint Bernard Abbey. Avlyst.

28. mai, Nesodden kirkeakademi: Gravvandring til kunstnergraver på Nesodden kirkegård med Anne Geard. Avlyst.

Juni

2. juni, Steinkjer kirkeakademi: «Tro på tvers». Foredrag ved Ida Westerhus og Anas Ammoury.

7. juni, Katolsk forum i Asker og Bærum: «Jesu jødiske samtid. En oppdatert tilnærming». Foredrag ved Arne Marco Kirsebom.

13. juni, Toten kirkeakademi: Tur til Ringebu stavkyrkje, prestegard og Gildesvolden med guide Torveig Dahl. Påmelding. Avlyst.

Juli

7. juli, Valestrand kulturkyrkje: Åpning av sommarutstilling ved Erlend Briggar Larsen.

29. juli, Borgund og Spjelkavik kyrkjeakademi: Økumenisk olsokmarkering, gudsteneste og foredrag om «Bøn og forvaltaransvar» ved Merete Thomassen.

FAITH IN FILM 2020: BALLOON

Filmprisen Faith in Film deles ut under Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF) av Tromsø Kirkeakademi, Senter for kirke, kunst og kultur (KULT), TIFF og Norske Kirkeakademier. Prisen har som mål å løfte opp en film som tar opp religionens betydning i menneskers liv og i samfunnet. Prisen skal stimulere til både refleksjon og kritikk om religionens plass, og gi innsikt i livssynsspørsmål eller åndelighet.

Årets Fait in Film gikk til Pema Tsedens film Balloon. Om filmen sa årets jury, Sigrun Høgetveit Berg, Didrik Søderlind og Kristin Aalen:

Vinnerfilmen har mange sterke kvaliteter, men passer først og fremst svært godt inn i Faith in Film-prisens kriterier: Den beskriver spenningene mellom det sekulære og det åndelige, det politiske og det religiøse, det moderne og det tradisjonelle. Filmen handler i sær om familieforhold, relasjoner og ulike forventninger mellom ulike medlemmer av familiene. Det er en film som får oss til å tenke, til å føle, og til å reflektere kritisk om religionens plass i våre samfunn og i våre liv.

Du kan lese mer om filmen på tiff.no side nettsider: https://tiff.no/program/2020/balloon

Styreleder i Norske Kirkeakademier Kjell Y. Riise har vært koordinator for Faith in Film-juryen siden starten. Han kommenterer årets øvrige nominerte filmer slik:

Adam er en usedvanlig vakker film om en ung, ugift kvinne som venter barn i et samfunn hvor det å være alenemor kan synes som en umulighet. Filmen berører imidlertid i liten grad problemstillinger knyttet til tro og livssyn, og var nok derfor mindre aktuell som prisvinner.

Angels on Diamond Street er en dokumentarfilm fra en menighet i Philadelphia i USA. Denne menigheten har et stort hjerte for gatas folk. Filmen viser også hvordan en meksikansk familie på flukt tas i mot i denne kirken, om livet på suppekjøkkenet, og gir et levende og humørfylt bilde av kirkens liv. En film som gis en varm anbefaling, også i lys av filmprisens kriterier!

iHuman er en norskprodusert, tankevekkende dokumentar om kunstig intelligens. Filmen rommer intervjuer med personer som har ulike vurderinger av hva framtiden vil føre med seg. Bruken av kunstig intelligens reiser en rekke store spørsmål av etisk art. Denne filmen kan bidra til økt bevissthet om både muligheter og farer som denne teknologien representerer.

Sanctorum har et poetisk filmspråk. En liten landsby, bortgjemt mellom de meksikanske fjellene, er hjemsøkt av krigen mellom militæret og narkotikakartellene. Innimellom høres rare lyder fra himmelen. Er dette et ondt forvarsel, slik som profetiene hevder? Vi møter en kvinne som i mangel av andre muligheter produserer marihuana for kartellene, og hennes lille sønn. Konflikten mellom militæret og narkotikabandene skal komme til å ramme den lille, fattige landsbyen brutalt. En dag kommer hun ikke tilbake fra arbeidet. Bestemora til gutten sender gutten ut i naturen for å be til sola, vinden og vannet så de skal bringe mora hans tilbake. Filmen er ikke så enkelt tilgjengelig, men de svært krevende livsvilkårene er beskrevet på en tankevekkende måte, og gjør den dessverre aktuell.

Valley of Souls er også en gripende fortelling om et menneskes møte med paramilitære grupper, denne gang i Colombia tidlig på 2000-tallet. Filmen følger en fars leting etter sine sønner, som er drept og dumpet i elva. «Fri meg fra det onde» mumler fiskeren José før han stiger opp i kanoen og padler nedover Magdalena-elva. Med nærbilder av denne faren i møte med voldens brutalitet og ondskap, og med hans forsøk på å finne støtte i religionen, blir filmen et bilde på mange menneskers søken etter fred. En sterk og annerledes film, med et egenartet filmspråk.

AVLYST: Årsmøtet 2020

På bakgrunn av den nye situasjonen med behov for å begrense spredning og smitte av korona-viruset, har styret i NKA besluttet å avlyse årets årsmøte. Styret vil komme tilbake med informasjon om alternative måter å avvikle årsmøtet på.

Årsmøtet finner sted på Sanner hotell, Gran, 13.-15. mars 2020

Hensikten med årsmøtet er å få påfyll og ny inspirasjon, utveksle ideer og erfaringer, og at medlemsakademiene skal få mulighet til å gi innspill og tilbakemeldinger til NKAs styre og sekretariat. Foreløpig saksliste ligger vedlagt, mens sakspapirer, program og alle saksdokumentene vil bli sendt de påmeldte delegatene én måned før årsmøtet, senest 13. februar

Kulturarv og kirkebygg er tema får årets årsmøteseminar. Her får vi innlegg av Jørn Holme, tidlgere riksantikvar, Øystein Ekroll fra Nidaros Domkirkes Restaureringsarbider, Hilde Frafjord Johnson tidligere statsråd og Roger Jensen fra Oslo pilegrimssenter.

Lørdag kveld får vi oppleve forestillingen Marias forvandling i Mariakirken på Granavolden, med Solfrid Molland, Anne Berit Evang og Mehda Zolfaqari.

Deltakelse og økonomi

NKA dekker reise og opphold til årsmøtet for én delegat fra hvert akademi. Akademiene kan sende to delegater, dersom de selv dekker utgifter til reise og opphold for delegat nummer to. Sekretariatet fremforhandler en rimelig pakkepris for delegat to.

Om akademiet har flere delegater, har én av dem stemmerett. Ved påmelding melder akademiet fra om hvem som skal ha stemmerett. Akademier som søker om medlemskap vil få dekket reise og opphold for én person.

Reisemåte

Delegatene bes reise på rimeligst mulig måte. De som må bruke fly, bes bestille billett i god tid for å oppnå maksimal rabatt.

Det settes opp felles transport mellom Oslo og Gran, og mellom Gardermoen og Gran. Disse bussene og drosjene blir satt opp:

Oslo – Sanner hotell tur/retur:

Bussen går fra Oslo Bussterminal i Schweigaardsgate 10  fredag 13. mars kl. 12.30 Vær ute i god tid! Bussen skal være merket ”Kirkeakademiene”. Retur fra Sanner hotell, søndag 15. mars kl. 13.30 med ankomst Oslo ca. kl. 14.30.

Gardermoen – Sanner hotell tur/retur:

Maxitaxi fra Gardermoen, med avgang fredag 13. mars kl. 12.30 og med ankomst Sanner hotell ca. kl. 13.30. Når dere lander på Gardermoen tar dere kontakt med informasjonsskranken for taxi, og dere vil der bli vist til den taxien vi har bestilt på forhånd fra Hadeland Taxi. Retur til Gardermoen blir søndag 15. mars kl. 13.30 med maxitaxi. Dere vil da være på Gardermoen omtrent kl. 14.30.

Årsmøtepapirer

Årsmøtepapir med endelig program, saksliste, årsmelding, regnskap, budsjett, innstilling fra valgkomiteen m.m., vil bli sendt alle delegater direkte, når påmeldingen er oss i hende.

Streaming av årsmøteseminaret

Som vanlig sørger Leif Rune Sundli for at de som ikke har anledning til å være med på årsmøtet i Norske kirkeakademier, likevel kan få med seg årsmøteseminaret. Bruk denne lenken for å følge med på direktesendingen.

Årsmøteseminaret finner sted fra 09.00 til 13.00, lørdag 14.mars.

Programmet i sin helhet kan lastes ned her:

SAKSPAPIRER

Tromsø Internsjonale Filmfestival og filmprisen Faith in Film

Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF) arrangeres for 30. gang, 13.-19. januar 2020. Kirken stiller for første gang med eget program under festivalen! I Tromsø Domkirke får vi panelsamtale om tro i film, konsert og åpen kirke gjennom hele festivalen.

For fjerde gang deles filmprisen Fait in Film ut under TIFF. Filmprisen Faith in Film er et samarbeid mellom Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF), Senter for kunst, kultur og kirke (KULT), Tromsø kirkeakademi og Norske kirkeakademier.

Med filmprisen Faith in film ønsker vi å løfte frem en film eller filmskaper, som tar opp religionens betydning i samfunn og i enkeltmenneskers liv, og som skaper forståelse for religionens betydning.

Følgende er beskrevet som kriterier for tildelingen:

  • Filmen skal engasjere og stimulere til refleksjon, kritikk og ettertanke om religionens plass i menneskers liv og i samfunnet
  • Filmen skal gi innsikt i livssynsspørsmål eller åndelighet
  • Filmen skal være av høy kunstnerisk kvalitet

I 2017 gikk prisen til filmen Forever pure (Maya Zinshtein, Israel/England/Norge), i 2018 til Per Fugelli – siste resept (Erik Poppe, Norge, Nordisk Film Distribusjon), og i 2019 til Lykkelige Lazzarro (Alice Rohrwacher, Italia/Sveits/Frankrike/Tyskland)

Årets jury består av Kristin Aalen, journalist og kulturkritiker, Didrik Søderlind, rådgiver i Human-Etisk Forbund og Sigrun Høgtveit Berg, førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, hstorie, religionsvitenskap og teologi ved Universitetet i Tromsø.

De nominerte filmene for Faith in film 2020 er:

ADAM https://tiff.no/program/2020/adam

ANGELS ON DIAMOND STREET https://tiff.no/program/2020/angels-diamond-street

BALLOON https://tiff.no/program/2020/balloon

iHUMAN https://tiff.no/program/2020/ihuman

SANCTORUM https://tiff.no/program/2020/sanctorum

VALLEY OF SOULS https://tiff.no/program/2020/valley-souls

Torsdag 16.januar kl 19.00 er publikum velkomne til panelsamtale i Tromsø Domkirke med «Faith in film – en særegenhet eller en selvfølge?» som tema for samtalen. I panelet møter vi Didrik Søderlind, Kristin Aalen og Elle Sofe Sara. Samtalen vil bli ledet av Alf van der Hagen, forfatter og tidligere redaktør i Morgenbladet.

Tromsø Internasjonale Filmfestival er både en populær publikumsfestival, og et viktig møtested for norsk og internasjonal filmbransje.  Festivalprogram og mer info om TIFF finner du på tiff.no

Domkirken i Tromsø vil være åpen under hele festivalen for den som vil tenne et lys, ta en prat eller bare være stille. Fredag 17. januar blir det konsert med Habaneroz som spiller rumba, tango, norske folketoner og salmer i latinamerikansk innpakning. Anbefales på det varmeste!

Coverfoto er hentet fra tiff.no.

Filmseminaret Den Andres Ansikt 2019

Filmseminaret «Den andres ansikt» er et samarbeid mellom Norske kirkeakademier, KULT Senter for Kunst Kultur Kirke, og Film fra Sør
Seminaret inneholder filmvisninger, innledninger og panelsamtaler. Den andres ansikt ønsker å presentere filmer som framstiller religion og livssyn på en troverdig og nyansert måte, og som tar opp tematikk og problemstillinger med relevans for alle tros- og livssynssamfunn. Gjennom filmseminaret rettes det søkelys mot hvorvidt filmer både kan øke innsikt i, og forståelsen for, religioner og livssyn, men også hvordan film kan forsterke stereotypier og fordommer. Formålet med filmseminaret er å bidra til en dialog om viktige og eksistensielle spørsmål på tvers av kulturer, religioner og livssyn.

Årets seminar viser filmen The Return (2018) av Zahavi Sanjavi.
Den kurdiske hjelpearbeideren Shilan er stasjonert i en flyktningeleir hvor hun hver dag får høre nye, grusomme historier fra kvinnene i teltene. En dag oppdager hun en tidligere IS-fange som har isolert seg og unngår all kontakt med omverdenen. Shilan bestemmer seg for å ta affære, og både hennes og den traumatiserte kvinnens liv skal endres…

Er de bare ofre; kvinner i krig? Hvordan kan sexslaver og andre utsatt for umenneskelig behandling vende tilbake og leve videre? Etter fjorårets nobelprisutdeling har både seksualisert vold brukt som våpen i krig og væpnede konflikter – og jezidikvinners situasjon spesielt fått mye oppmerksomhet. Regissøren selv kommer rett fra Kurdistan for å introdusere filmen og oppdatere oss på hva som skjer i området nå. I etterkant av visningen blir det en panelsamtale mellom kurdisk-irakiske, nå svenskbaserte Sanjavi, Revin Aswad Morad, leder for organisasjonen Kulturhuset Jezidiene i Norge, Nariman Hame, leder av Young Ambassadors, og Helene Aalborg, leder av Feministisk Filmklubb og styreleder i Filmklubbforbundet. Samtalen ledes av Ingvill Thorson Plesner, forsker ved HL-senteret.

Billetter kr. 150,-.
Har du festivalpass til Film fra Sør er arrangementet gratis – passet vises i døra.

Sjekk også arrangementet på https://www.facebook.com/events/397072057884901/
Semesterprogram høsten 2019

Programmet oppdateres fortløpende. For opplysninger om tid og sted ber vi deg søke på det enkelte akademi under fanen <medlemsakademier>. Godt møte!

Juli
19. juli, Det ortodokse kirkeakademi (Oslo): Konsert med bysantisk kirkesang fremført av nonne Eugenia fra The Anonciation Hermetage i Australia. Sted: Trifon kloster i Hurdal.
29. juli, Ringsaker Kirkeakademi: «Olav – konge eller myte?» Innledning ved Karsten Alnæs. Musikk ved Anders C. Øien.

August
10. august, Kirkeakademiet i Steinkjer: «Fotokonkurranse: Steinkjerbilde 2019» PPT-framvisning i Steinkjer kirke.
14. august, Lofoten kirkeakademi: Lunsjkonsert i Henningsvær kirke med Helge Vikjord og Lill Rebekka Jentoftsen.
15. september, Stord kyrkjeakademi: Pilgrimsvandring frå Vistvik til Fitjar kyrkje. Oppmøte i Vistvik kl 8.30
25. august, Valestrand kulturkyrkje: FV-festivalen sine satelittkonsertar med Einar Røttingen og musikarar fra Grieg akademia.
25. august, Lofoten kirkeakademi: Konsert i Vågan kirke med Veteli gutte- og mannskor.
27.august, Dialog Son Kulturkirke: «Bør vi frykte Kina?» Øystein Tunsjø innleder.
28. august, Kongsberg Kirkeakademi: «Kom og velg en salme» allsang ved Matthias Anger.
31. august, Groruddalen Kirkeakademi: Ekskursjon til Linderud gård. Ta med nistekurv.

September
3. september, Katolsk Forum i Trondheim: Katolsk filmaften viser filmen «The Cardinal».
5. september, Karmøy kyrkjeakademi: «Det 5. evangelium – fra spade til tekst» Føredrag ved Fartein Valen-Sendstad.
7. september, Katolsk Forum i Stavanger: Klosterseminar på Utstein kloster.
8. september, Valestrand kulturkyrkje: Pianokonsert med Anna Dzierzak.
10. september, Kirkeakademiet i Asker: «Kristendommens nye rolle» Åshild Mathisen innleder.
10. september, Lillesand Kirkeakademi: «Negativ sosial kontroll – fra Gud eller mennesker?» Linn Iren Engemyr Knutsen innleder.
10. september, Uranienborg kirkeakademi: «Er fengselsstraff moralsk og eksistensiell soning?» Andreas Ribe innleder.
11. september, Ål Kyrkjeakademi: «Ei gjestfri kyrkje – for menneske som er undervegs» Foredrag ved prost Sveinung Hansen.
11. september, Akademi for kirke og kultur i Aust-Agder: «Sjelesorg i selveksponeringens tid. Ny-gamle impulser til kirke og samfunn» Tor Johan S. Grevbo innleder.
11. september, Sandefjord kirkeakademi: «Tro på tvers» Innledning ved Sunniva Gylver og Bushra Ishaq.
12. september, Det ortodokse kirkeakademi (Oslo): «Grundtvigs salmediktning med hovedvekt på Marias plass». Foredrag ved Synnøve Sakura Heggem. Sted: Trifon kloster i Hurdal.
12. september, Bodø Kirkeakademi: «Hans Nielsen Hauges reise i Nord-Norge i 1803» ved Linda Helen Haukland.
12. september, Katolsk Forum Bergen: «Den heilage krossen si kyrkje og hospital i Fana». Foredrag ved Alf Tore Hommedal.
12. – 22. september, Kristiansund kirke, kunst og kultur-festival. Se eget program!
14. september, Katolsk-ortodoks akademi: «Russlands hellige kvinner – med vekt på 1900-tallet». Foredrag på engelsk ved dosent Elina Kahla fra Helsingfors universitet.
15. september, Moss Kirkeakademi: Marias forvandling. Forestilling med Mehda Zolfaqari, Solfrid Molland og Anne Berit Evang.
15. september, Moss Kirkeakademi: «Tro på tvers» Innledning ved Sunniva Gylver og Bushra Ishaq.
15.september, Ringerike kirkeakademi: «Går det an å elske sin nestes kirke som sin egen?» Foredrag ved Jan Otto Myrseth.
16. september, Tønsberg kirkeakademi: «Uten fantasi – ingen tanke» foredrag ved Tor Åge Bringsværd.
16. september, Drammen Kirkeforum: «Menneske og teknologi i skjønn forening?» Dag Hareide i samtale med Ivar Flaten.
16. september, Hamar kirkeakademi: «En religiøs dimensjon i Vidar Sandbecks sangpoesi» Synnøve Sakura Heggem innleder.
17. september, Stord kyrkjeakadami: «Gjennom tusen vårar – 100 år med Johannes Heggland» Foredrag ved Ottar Grepstad.
18.september, Fredriksad kirkeakademi: «Er legalisering av dødshjelp en god ide for Norge?» Foredrag ved Morten Magelssen.
18. september, Nordre Aker kirkeakademi: «Det store puslespillet – jakten på de eldste bibelske manuskriptene». Foredrag ved Hans Johan Sagrusten.
19. september, Ringsaker Kirkeakademi: «Terapi eller sjelesorg?» Innledning ved Lars Danbolt.
19. september, Lommedalen kirkeakademi: «Har den norske debattkulturen forsvunnet?» Kjell Magne Bondevik innleder.
19. september, Toten Kirkeakademi: «Åpenhet og tydelighet – den dialogisk folkekirke» innledning ved Sunniva Gylver.
19. september, Bjørgvin kirkeakademi: «Et møte med Snåsamannen» Joralf Gjerstad i samtale med domprost Gudmund Waaler.
21. september,Katolsk Forum Asker og Bærum: Retrett i St. Elisabeth kirke, Eikeli.
23. september, Bjørgvin kirkeakademi: «Religion i krig – erfaringer fra Afghanistan»Gudmund Waaler innleder til samtale. Fader Theodor Svane deler sine erfaringer. Amalia Suljevic er konfransier.
24. september, Dialog Son Kulturkirke: «Generasjon prestasjon: Hva er det som feiler oss?» Ole Jacob Madsen innleder.
24. september, Kirkeakademiet i Steinkjer: «Mitt liv med medmennesker» v/Einar Jakosen i Steinkjer kirke
24.september, kirkeakademiet i Ås: «Høyredreining og nasjonalisme i europeisk politikk, en realitet og en utfordring» innledning ved Une Bratberg.
24. september, Groruddalen kirkeakademi: «Flukten fra Nord-Korea» Thea E. Haavet viser filmen «Reddet – Flukten fra Kims regime».
24. september, Kragerø Kirkeakademi: «Bibelen i språket vårt» Foredrag ved Sylfest Lomheim.
24. september, Eidsvoll Kirkeakademi: «Norrøn mytologi» Lansering av to bøker av Gunner og Neri Ljødal. Benjamin Baraas innleder.
24. oktober, Det ortodokse kirkeakademi (Oslo): «Olav Tryggvasons livshistorie og hans betydning for Norges kristning». Foredrag ved Kjell Moen. Sted: Trifon kloster i Hurdal.
25. september, Kongsberg kirkeakademi: «Jakten på Heilage Olav» Foredrag ved Øystein Morten.
26. september, Valestrand kulturkyrkje: Bokbad med Truls Horvei og saksofonist Ole Jacob Hystad.
26. september, Kirkeakademiet i Asker: Kirkeuka for fred i Palestina og Israel.
29. september, Voss Kyrkjeakademi: «Med septer og tiggarstav – Kong Magnus Lagabøte og fransiskanarane». Foredrag ved Jørn Øyrehagen og Alf Tore Hommedal.

Oktober
1. oktober, Katolsk Forum Trondheim: «Missale Nidrosiense» Foredrag ved Egil Mogstad.
2. oktober, Bjørgvin kirkeakademi: «Hva er det som nytter?» Ragnar Tesdal forteller om arbeidet med rusavhengighet og kriminalitet ved CRUX Kalfarhuset Oppfølgingssenter.
2. oktober, Grenland kirkeakademi: «Fra fengselscelle til Hverdagsliv. Om å forsone seg med seg selv og andre» Foredrag ved Ragnhild Feyling.
3. oktober, Ullensaker kirkeakademi: «Uthuler populistisk politikk kristendommen?» Foredrag ved Helge Simones.
3. oktober, Karmøy kyrkjeakademi: «Hvordan forebygge selvmord?» Innledning ved Grethe Munkejord og Cecilie Storm.
6.oktober, Toten Kirkeakademi: «Gi nævvær og tid» – messe for lindrende nærvær.
6. oktober, Harstad Kirkeforum: «Frelsesarmeen i kirkelandskapet» Major Helge Byre Myklebust.
8. oktober, Lillesand Kirkeakademi og Akademi for kirke og kultur i Aust-Agder: «Livet er et usikkert prosjekt» Innledning ved Ingvard Wilhelmsen.
9. oktober, Kongsberg kirkeakademi: «Klokkespillet i Kongsberg kirke» Historien bak klokkespillet og mulighet til å se det på nært hold.
10. oktober, Koinonia ortodokst akademi (Oslo): «Olav Den Hellige i ortodoks tradisjon». Foredrag ved Olav Lerseth.
13. – 19. oktober, Kulturfest Olsvik: Se eget program!
14. oktober, Drammen Kirkeforum: « Konspirasjonsteorier – utfordringer og mottiltak» Terje Emberland innleder.
14. oktober, Tønsberg kirkeakademi: «Metafysica – religion og spiritualitet i samtidskunsten». Foredrag ved Tone Lyngstad Nyaas.
15. oktober, Lofoten kirkeakademi: «Hamsun og hans rasisme mot samene» Foredrag ved Rolf Steffensen.
15. oktober, Ål kyrkjeakademi: «Folkesong i kverdag og fest» Konsertforedrag ved Gunnlaug Lien Myhr.
15. oktober, Ringsaker kirkeakademi: «Inni er vi alltid unge» Innledning ved Sissel Gran.
15. oktober, Uranienborg kirkeakademi: «Fra kilder utenfor oss selv. Sveins Ellingsens liv og salmer» Eivind Skeie innleder.
16. oktober, Nordre Aker kirkeakademi: «Da kunsten ble moderne».
16. oktober, Voss kyrkjeakademi: «Sjå, eg kjem snart» Kulturhistorisk fotoprosjekt frå ei reise i bedehusland ved fotograf Erlend Berge.
17. oktober, Stord kyrkjeakademi: Håp når livet raknar – kvinners historier fra Syria og Irak» Innledning ved Kari Fure.
17. oktober, Ullensaker kirkeakademi: Kolon framfører Requiem av Gabriel Faurè.
20. oktober, Katolsk Forum Asker og Bærum: «Saksbehandling ved mistanke om seksuelle overgrep». Foredrag ved Georg Fredrik Rieber-Mohn.
20. oktober, Ringerike kirkeakademi: «Annete Berget – helbrederen fra Ringerike» Foredrag ved Maren Olerud og Else Bjerknes.
21. oktober, Hamar kirkeakademi: «Den andres tro». Innledning ved Anne Sender.
21. oktober, Fredrikstad kirkeakademi: «Kirken i landskapet» Bokbad med forfatter Lars Ove Klavestad og biskop Atle Sommerfeldt ledet av Erling Omvik.
22.oktober, Eidsvoll Kirkeakademi: Lyriker Egil Udnesseter leser egne dikt og forteller om sitt forfatterskap og sine reiser.
22. oktober, Kirkeakademiet i Steinkjer: «Det søkende mennesket» ved Greta Bylund i Steinkjer kirke.
22. oktober, Ås kirkeakademi: «Den hellige byen. Bilder av Jerusalem i tusen års nordisk kulturhistorie» innledning ved Kristin Bliksrud Aavitsland.
22. oktober, Groruddalen kirkeakademi: «Kirkelig Kulturverksted – en fortelling om oppbrudd, tro og fellesskap» innledning med musikalske innslag ved Erik Hillestad.
23. oktober, Nordre Aker kirkeakademi: «Visesang og bildekunst i Paris».
24. oktober, Bodø kirkeakademi: «Jekta tok med rike skatter tilbake…» Jektefartsmuseet i Bodøsjøen.
25. – 27. oktober, Haugtun kirkeakademi: «Hvordan skape endringer /nettverksbygging som gir kraft og håp?» Seminar på Haugtun.
26. oktober – 3. november, Tromsø internasjonale kirkefestival. Se eget program!
27. oktober, Ringsaker kirkeakademi: «Som skrevet står» Forestilling med Svein Tindberg.
27. oktober, Valestrand kulturkyrkje: Konsert med Gunta Briede og Marina Borodovskava.
28. oktober, Sandefjord kirkeakademi: «Film: Under kirsebærtrærne» innledning til filmen ved Leif Rune Sundli
29. oktober, Dialog Son Kulturkirke: «Tillit – hvordan rues den og hvordan bygges den?» Geir Lippestad innleder.
29. oktober, Kirkeakademiet i Asker: «Har Gud skiftet mening?» Trond Bakkevig innleder.
29. oktober, Katolsk Forum i Trondheim: Katolsk filmaften med filmen «Om guder og mennesker». Samtale.
31. oktober, Katolsk Forum Asker og Bærum: «Pasjon 2019» Det blir vist opptak av Wolfgang Plagges mysteriespill Pasjon 2019.
31. oktober, Kragerø Kirkeakademi: «Bodil Biørn» foredrag av Kåre Preben Hegland, og «Bautaen i Lunden» foredrag ved Viktoriia Morozova.

November
2. november, Karmøy kyrkjeakademi: «First reformed» filmframsyning av Paul Scraders sin film frå 2017.Samtale etter filmen med biskop Anne Lise Ådnøy.
2. november, Grenland kirkeakademi: «Tro på tvers. Kristne og muslimske refleksjoner» Samtale med Bushra Ishaq og Sunniva Gylver.
4. november, Tønsberg kirkeakademi: «Lux- gamlebøker i nytt lys». Foredrag ved Sigurd Hareide.
5. november, Eidsvoll Kirkeakademi: «Må verdens nest eldste grunnlov byttes ut?» John Granly innleder.
5. novemeber, Nedstrand Kyrkjeakademi: «Sårbarhetens kraft». Temakveld med Per Arne Dahl.
6. november, Nordre Aker kirkeakademi: «En bit av Frankrikes sjel».
6. november, Ullensaker kirkeakademi: «I spennet mellom børs og katedral». Ole-Wlelm Meyer innleder om Opplysningsvesenets fond.
6. november, Ål kyrkjeakademi: «40 dager og 40 netter – en fortelling om stillhet» Foredrag ved Kjell Arnold Nyhus.
6. november, Kongsberg kirkeakademi: «Tro på tvers» Samtale mellom Sunniva Gylver og Bushra Ishaq.
7. november, Bjørgvin kirkeakademi: «Sinne og raseri som samfunnsendrende krefter – fra antikkens Homer til det bergenske bompengeopprør» Paul Otto Brunstad innleder.
8. november, Lillesand kirkeakademi: «Historien om Høvåg kirke – Lillesands eldste middelalderkirke» Øystein Ekroll innleder.
10. november, Harstad Kirkeforum: «Menneskehandel idag». Foredrag ved Kirsten-Ona Flugstad.
10. november, Valestrand kulturkyrkje: Konsert med Annabell Guita.
10. novemeber; Sunnfjord Katolske Kirkeforening: Markering av jubileet for Polens uavhengighet.
12. november, Lillesand kirkeakademi: «Fremtidsfrykt – fremtidshåp» Paul-Leer Salvesen innleder.
12. november, Katolsk Forum Bergen: «Om å oversette bibelen i en poesifattig tid». Foredrag ved Kjell Arild Pollestad
12. november, Uranienborg kirkeakademi: «Draumkvedet – middelalderdikt og kirkeopera» Foredrag ved Ragnar Søderlind.
13. november, Lofoten kirkeakademi: Lokal kirkehistorie i Vågan v/ lokalhistoriker Håkon Brun.
13. november, Akademi for Kirke og Kultur i Aust-Agder: «En mangfoldig, kulturåpen og inkluderende folkekirke med teologisk høyde og bredde» Innledninger ved Åsta Ledaal og Jorun Raddum.
13. november, Voss kyrkjeakademi: Møte med ny sokneprest Anders Hove.
17. november, Toten kirkeakademi i samarbeid med Ås menighet: «I storm og stillhet» en forestilling i ord og toner. Gitarist og diakon Ulla Käll, forteller Alf Martin Lie og musiker Svein Egil Skotte.
17. november, Ringerike kirkeakademi: «Wergeland – et nasjonalt ikon» Foredrag ved Geir Uthaug.
17. november, Harsad Kirkeforum: «Kirka, religion og skole» Foredrag ved Pål Bjerke.
18. november, Drammen Kirkeforum: «Fra lokalbutikk til kjøpesenter til Amazon.com» Anja Bakken Riise, Erling Dokk Holm og Ingunn Brekke innleder.
19. november, Kirkeakademiet i Asker: «Religion på godt og ondt» Gunnar Stålsett innleder.
19. november, Ås Kirkeakademi: «Gud til herdags» innledning ved Merete Thomassen.
19. november, Katolsk Forum Trondheim: «»Den andres ansikt» foreldrag ved Magdalena Thomassen.
20. november, Fredrikstad kirkeakademi: «Human Touch» Ekskursjon til Tegnetriennalen.
20. november, Sandefjord kirkeakademi: «Er den norske kirke i krise?» Innledning ved kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum
20. november, Ringsaker kirkeakademi: «Er kristen enhet mulig?» Innledning ved Terje Hegertun.
20. november, Borgund og Spjelkavik kyrkjeakademi (Ålesund): «Kven er min neste? Om diakoni i globalt og lokalt perspektiv» Foredrag med Kjell Nordstokke.
20. november, Borgund og Spjelkavik kyrkjeakademi (Ålesund): «Kven er min neste? Diakoni i globalt og lokalt perspektiv» Foredrag ved Kjell Nordstokke.
21. november, Lommedalen kirkeakademi: «Hva er vitsen? Om å søke mening i vår tid».
21. november, Hamar kirkeakademi: «Grønt demokrati» Odin Lysaker innleder.
22. november, Kirkeakademiet i Steinkjer: «Mitt nabolag: Kairo i Egypt» ved Christian Stejskal i Steinkjer kirke.
22. novemeber, Nedstrand Kyrkjeakademi: «Bebattes gjestebod» Teater i Nedstrand kyrkje i samarbeid med Det vestnorske teateret.
26. november, Eidsvoll Kirkeakademi: «Hvor finnes Gud for oss i dag?» Refleksjoner ved Gunner Ljødal.
26. november, Ullensaker kirkeakademi: «Husvelsignelse – forskjeller og likeheter mellom Den Katolske kirke og Den norske kirke». Foredrag ved Pater Rory og Bjarne Olav Weider.
26. november, Dialog Son Kulturkirke: «Kirken i lokalsamfunnet» Atle Sommereldt innleder.
26. november, Groruddalen Kirkeakademi: «Det hellige og det mennesklige. Religiøse motiver i Caravaggios kunst» innledning ved Svein Aage Christoffersen.
28. november, Bodø kirkeakademi: Musikalsk forspill medTrond Hans Farner Kverno som tar oss med inn i Bachs juleoratorium.
28. november, Valestrand kulturkyrkje: «Otto 80 1 80» Otto Molvær fortel og viser bilder fra sine reiser.

Desember
2. desember, Tønsberg kirkeakademi: «Mange reiser til julestjernen». Foredrag ved Anne Helgesen.
4. desember, Kongsberg kirkeakademi: «Christmas Carols» Ved Kristin Flatlad Solbu, Martine Bæver Larsen og kor fra kirken.
5. desember, Valestrand kulturkyrkje: Konsert med kulturskolen.
6. desember, Lofoten kirkeakademi: Vårres jul. Julekonsert med lokale musikalske krefter.
8. desember, Toten kirkeakademi: «Jul på Stenberg». Førjulsmarked. Kirkeakademiet forteller historier for store og små.
8. desember, Katolsk Forum Asker og Bærum: «Katedralen som plattform for kirkemusikalske kunstuttrykk i lys av branntragedien i Notre Dame de Paris» foredrag ved Wolfgang Plagge.
9. desember, Bodø kirkeakademi: Retrett i førjulstiden i St. Eystein kirke.
10. desember, Katolsk Forum i Trondheim: Katolsk filmaften viser filmen «What a wonderful life». Samtale.
13. – 15. desember, Sunnfjord Katolske Kirkeforening: Adventsretreat med P. Dezyderiusz Pol.
14. desember, Katolsk Forum i Stavanger: Avdentsretrett ved dominikanersøster Anne Bente Hadland.
15. desember, Valestrand kulturkyrkje: Julekonsert med lokale krefter.
17. desember, Katolsk Forum Bergen: «Sanger og tekster ved krybben». Eyvind Skeie deler sanger, salmer og tekster knyttet til julens mysterium.
18. desember, Bjørgvin kirkeakademi: «Vi synger oss mot jul: salmekveld i Mariakirken» Kveldens gjester er Solrun Toft Iversen, Hilde Trætteberg Serkland og Bernt Bauge.

Vi lyser fred over Knut A. Rydjords minne

Knut A. Rydjord sovnet inn på 87-årsdagen sin 21. august. Han var en høvdingskikkelse i kirkeakademibevegelsen. Som generalsekretær for Norske kirkeakademier fra 1986–1999 var han med på å bygge bevegelsen ut til en viktig bevegelse i samfunns-, kultur- og kirkeliv. Under hans ledelse vokste bevegelsen i omfang og innflytelse.

Han var født i 1932 og var prest av bakgrunn. Visjoner og djerve tanker ble kombinert med beskjedenhet på egne vegne. Han tok med seg en grunnfestet og trassig tro på betydningen av at Den norske kirke må være en bred og åpen folkekirke, og var opptatt av at kirken må føre en åpen dialog med sin samtid, trygg på eget ståsted og åpen mot den verden kirken er en del av. Han var tidlig ute med støtte til kvinners prestetjeneste og til LHBT-personers plass i kirken. Her var han modig og tydelig, og ga aldri opp å kjempe for en rausere, mer inkluderende kirke.

Han var en av dem som tidlig forsto hvor nødvendig dialog er, og som sørget for at Norske kirkeakademiers Brobyggerpris etablerte seg som en høythengende utmerkelse. I hans tid som generalsekretær ble den for eksempel delt ut til Kirkelig Kulturverksted, Aslam Ahsan, Mari Boine og Michael Melchior.

I 2016 deltok han på sitt siste årsmøte for Norske kirkeakademier, der han holdt en inspirerende tale om hvorfor kirken må være åpen og ta hele bredden av sine medlemmer på alvor, i dialog med sin samtid. Han ga retning og marsjordre for fremtiden. Og vi lyttet. Vi som aksler arven etter Knut A. Rydjord føler at vi står på kjempers skuldre. I takknemlighet.

Vi lyser fred over hans minne.