Kirkeuka for fred

Kirkeuka for fred i Palestina og Israel er et internasjonalt, kirkelig initiativ for å bidra til en fredelig løsning i konflikten i området.  

Kirkeuka markeres av menigheter, organisasjoner og andre aktører over hele landet i form av blant annet forbønn under gudstjeneste, seminarer, filmkvelder og samtalekvelder. Kjerneordene er bønn, opplysning og påvirkning. Målet er å unngå steile fronter og polariserte debatter, men å skape trygge rom hvor mennesker kan utfordres, inspireres og engasjeres.

Norske kirkeakademier er en av flere organisasjoner som er med på planleggingen og gjennomføringen av Kirkeuka for fred i Palestina og Israel – som markeres årlig etter initiativ fra Kirkenes Verdensråd; et initiativ som bunner i en oppfordring fra medlemskirkene i Palestina og Israel.

I Kirkeuka inviteres vi til å be for, opplyse om og være pådrivere for en rettferdig fred.

På kirkeukaforfred.no finner du mer informasjon om Kirkeuka, og ressursmateriell, tips og ideer til gjennomføring.

Coverfoto: Maria Saxegaard

Bevegelse. Forum. Fristed.