For medlemsakademiene: Aktuelle skjemaer og rutiner

For deg som er aktiv bidragsyter i kirkeakademibevegelsen:

Årsplan med søknadsfrister

Økonomireglement NKA

Refusjon ifbm. arrangementer / reiser:

Annet:

Rutiner for å motta driftsstøtte / kreve refusjon av utgifter til foredragsholder

Basert på økonomireglementet til NKA vedtatt på årsmøtet 13.-15. mars 2009.

Driftsstøtte
Send lokalakademiets program til Norske kirkeakademier, og det utbetales kr 650,- pr. arrangement (inntil 4 arr. pr. semester: vår/høst). Programmet kan gjerne sendes elektronisk til post@kirkeakademiene.no. Det må minimum være satt dato, sted og klokkeslett – samt tittel på arrangementet. Sekretariatet vil legge programmet ut på hjemmesiden til Norske kirkeakademier.

Refusjon av utgifter
Det kan utbetales refusjon for inntil 6 arrangementer pr år (vanligvis inntil 3 arrangementer pr. semester, men med mulighet for å fordele arrangementene skjevt mellom vår og høst). Refusjon kan utbetales med inntil kr 1.500 pr arrangement (kr 2.000 i Nordland, Troms og Finnmark). Dersom det ikke søkes refusjon for 6 arrangementer, kan i stedet utgifter for flere honorarer ved ett arrangement refunderes.

Ved kontant utbetaling av honorar og/eller reiseutgifter til foredragsholdere, bruk  skjema ”Kvittering for honorar».
Ved avtale om overføring av honorar og/eller reiseutgifter til foredragsholders konto, bruk skjema ”Honorar- og reiseregning».
Skjemaene tas med på arrangementet slik at foredragsholderen kan undertegne. Dersom foredragsholderen er selvstendig næringsdrivende skal faktura med organisasjonsnummer brukes.

Det lokale kirkeakademiet utbetaler beløpet, og krever refusjon fra NKA samlet for semesteret. Etter hvert semester (innen 30. juni og 15. desember) sendes krav om refusjon på eget skjema ”Refusjon av utgifter». Det må vedlegges kopier av kvitteringer for de utgifter det søkes refusjon for.

 

NKA_LOGO_RGB

2 thoughts on “For medlemsakademiene: Aktuelle skjemaer og rutiner”

  1. Jeg finner ikke noen standardkontrakt for avtale med «bidragsytere». Det hadde vært kjekt, der en avtaler honorar, reise, diett og evt andre faktiske utgifter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.