Semesterprogram fra akademiene

KRONOLOGISK OVERSIKT OVER ARRANGEMENTER I REGI AV MEDLEMSAKADEMIENE VÅREN 2017

Januar
11. januar, Ringsaker kirkeakademi: «Bibelen – boken som formet vår kultur» v/Dag Kullerud. Årsmøte før foredraget

15. januar, Harstad kirkeforum: Reformasjonen – jubileumsforedrag til reformasjonsåret v/ prostiprest Håvard Høye

17. januar, Katolsk forum Bergen: «Nøden foran nesene våre» v/ Gunnar Solheimsnes, daglig leder i Caritas Bergen.

17. januar, St. Olav kirkeakademi: «Mellom idol og idolatri» – Tanker om Olavsfestdagene 2017 ved Petter Myhr, direktør for Olavsfestdagene

17. januar, Katolsk forum Bergen: Daglig leder i Caritas Bergen, Gunnar Solheimsnes: «Nøden foran nesene våre»

17. januar, Uranienborg kirkeakademi: «Anfektelse, tro og politikk. Munken som ble reformator». Foredrag og samtale v/professor emeritus Bernt Torvild Oftestad

20. januar, Tromsø kirkeakademi: «Radikal tro eller fanatisme –  Finnes det grenser for religionsutøvelse i et livssynsåpent samfunn?» Seminar i forbindelse med Tromsø Internasjonale Filmfestival

22. januar, Lillesand kirkeakademi: Tale og samtale med Kristin Gunleiksrud Raaum om folkekirkens fremtid. Musikalsk innslag v/ Jens Olai Justvik

23. januar, Hadeland kirkeakademi: «Bibelen – boken som formet vår kultur». Foredrag av Dag Kullerud.

24. januar, Ås kirkeakademi: Inger Marie Okkenhaug: «Bodil Biørn – En norsk filantrop»

24. januar, Kragerø kirkeakademi: Årsmøte m/ foredrag v/prost Bente Heibø Modalsli «Fra statskirke til fri folkekirke – en lykkelig skilsmisse»

25. januar, Eidsvoll kirkeakademi: Bygdemann og historiker Beniamin Baraas. Kåseri med lysbilder om Sundets historie

25. januar, Drammen kirkeforum: Det gode liv i et nullutslipps-samfunn. Foredrag ved Kristin Halvorsen

25. januar, Ullensaker kirkeakademi: Årsmøte for Ullensaker Kirkeakademi.

26. januar, Grenland kirkeakademi: «Vitenskap og tro – må vi velge?» v/Katarina Pajchel. Kirkeakademiets årsmøte til slutt.

29. januar, Katolsk forum Stavanger: Sr. Anette Moltubakk: «Ignatiansk spiritualitet. En vei til kristen vekst og utvikling»

30. januar, Tønsberg kirkeakademi: Bjørn Stærk: «Troløs tro – En ateist forteller om Jesus»

31. januar, Dialog, Son kulturkirke: «Maten vi spiser» Ren, trygg og miljøvennlig mat – går vi i feil retning? Ved Gunnstein Instefjord, fagdirektør i Forbrukerrådet

31. januar, Groruddalen kirkeakademi: Roger Jensen: «Martin Luther kom aldri til Norge». 500 år siden reformasjonen startet

Februar

1. februar, Bjørgvin kirkeakademi: «Idrettsheltene – moralske forbilder?» v/Gunnar Breivik, professor emeritus og tidligere rektor ved Norges idrettshøgskole.

1. februar, Sandefjord kirkeakademi: Forestillingen «Hva var det med Martin?» v/ gruppa «Påfyll». Årsmøte – rett etter møtet.

3. februar, Ål kyrkjeakademi: Terje Fonk: Om reformasjonsmålaren Lucas Cranach. Årsmøte i etterkant av arrangementet.

5. februar, Ringerike kirkeakademi: «Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust» ved Birgit H. Rimstad

7. februar, Asker kirkeakademi: «Pengenes svøpe, makt og velsignelse» Foredrag ved redaktør og forfatter Magne Lerø

7. februar, Moss kirkeakademi: «Skapertro og evolusjonteori» v/ Oskar Skarsaune. Etter programmet: Årsmøte for MKA.

7. februar, St. Olav kirkeakademi: «Kva skjedde med Luther?» Om revidering og redaksjon av Luthers salmar i norske salmebøker. Ved Vigdis Berland Øystese, førstelektor ved NLA. Årsmøte i St. Olav kirkeakademi før arrangementet.

8. februar, Domkirkens Teologicafé: “Därför sörjer jorden ock himlen svartnar därovanför” v/Peter Halldorf

8. februar, Valestrand kulturkyrkje: 500 år med Luther. Gunnar Salomonsen

9. februar, Gjerdrum kirkeforum: «Folkekirken og kirkefolket» ved Knut Rydjord.

13. februar, Drammen kirkeforum: Nåde deg, Martin! Foredrag av Per Arne Dahl

13. februar, Toten kirkeakademi: LUTHER OG TOTEN: 500 år har gått siden Martin Luther startet det som skulle dele kirken i protestanter og katolikker. Med Lokalhistoriker Olaf Nøkleby

14. februar, Det ortodokse kirkeakademiet i Oslo: Hellige steder i Nord – i Hl. Trifons fotspor ved Ph.D Caroline Serc-Hanssen

14. februar, Røros kirkeforum: «Salmer gjennom 1000 år». Åge Haavik i samspill med lokale krefter

14. februar, Uranienborg kirkeakademi: «Fra Martin Luther til Hans Nielsen Hauge». Foredrag og samtale v/forfatter Edvard Hoem

15. februar, Akademi for kirke og kultur i Aust-Agder: Jan Olav Henriksen: «Kristen tro i spenn mellom sunn fornuft og mystisk erfaring»

15. februar, Eidsvoll kirkeakademi: Musikkterapeut Sissel Johanna Bakken kåserer om sin indre biografi På undringens vei. Ut fra sin bok med samme tema.

15. februar, Tønsberg kirkeakademi: «Nåde deg». Panelsamtale om nåde i dag. Biskop Per Arne Dahl innleder

16. februar, Domkirkeakademiet i Oslo: «Et luthersk Jerusalem?» Fagdag om hvordan forestillingen om Jerusalem har preget reformasjon og protestantisk kultur

16. februar, Hamar kirkeakademi: Reformasjonen – (Politikk og kultur) fornyelse og splittelse. Ved Ola Tjørholm. Fellesarrangement med Hamar menighet.

16. februar, Lommedalen kirkeakademi: Hans Nielsen Hauge – Fyrtårn for nærlingslivet i dag?  Foredrag av Jørn Bue Olsen. Kommentar til foredraget ved Per- Arne Watle

16. februar, Ullensaker kirkeakademi: “Utvikling av kulturarenaer”. Kulturting og kulturkonferanse.

21. februar, Katolsk Forum Bergen: “Kristen tro? Vi lever da tross alt i 2017! — Hvordan forsvare den kristne tro i møte med dagens mennesker.” ved Bjørn Are Davidsen til Katolsk Forum.

21. februar, Uranienborg kirkeakademi: «Trenger vi en ny reformasjon?». Foredrag og samtale v/professor Jan Olav Henriksen

22. februar, Bjørgvin kirkeakademi: «Erfaringer med eutanasi og legeassistert selvmord – hvor går veien videre?» v/Lars Johan Materstvedt

22. februar, Nordre Aker kirkeakademi: Prof. Jakob Lothe: Etikk i litteratur og film

23. februar, Stord kyrkjeakademi: Bror Haavar Simon: «Martin Luther og reformasjonen sett frå katolsk perspektiv». Årsmøte i Stord kyrkjeakademi i forkant av møtet

26. februar, Lofoten kirkeakademi: Konsert med Bugge Wesseltoft i Lofotkatedralen

27. februar, Tønsberg kirkeakademi: Terje Fonk: «Cranach og Luther – Bilde og budskap»

28. februar, Dialog, Son kulturkirke: «Det grønne skiftet» I Norge og i verden – hva handler det om? Ved stortingspolitiker Rasmus Hansson

28. februar, Eidsvoll kirkeakademi: Historiker og teolog Gunner Ljødal. Kåseri med lysbilder, om Rafaels store maleri i Vatikanet: Skolen i Athen, og møtet med kristendommen.

28. februar, Katolsk forum Trondheim: «Klemenskirken og andre tidligmiddelalderske kirker». Ved forsker og arkeolog Anna Petersen

Mars

1. mars, Sandefjord kirkeakademi: Filmkveld: «Benken»

1. mars, Nordre Aker kirkeakademi: Forfatter Edvard Hoem: De som dro og de som ble tilbake.

2. mars, Lillesand kirkeakademi: «Da Gud skiftet mening – 50 års kirkehistorie» v/Tomm Kristiansen. Musikalsk innslag v/ Ivar Skippervold

3. mars, Ullensaker kirkeakademi: Kvinnenes internasjonale bønnedag.

4. mars, Nordre Aker kirkeakademi: Seminar med prof. i kunsthistorie, Gunnar Danbolt: Outsidere i kunsten.

4. mars, Moss kirkeakademi: «Kristen tro – En troverdig forståelse av livet?» v/ Ole Jacob Nyhus og Kjell Arnold Nyhus

5. mars, Ringerike kirkeakademi: Gudmund Bakke: 500 år siden reformasjonen – Hva vet vi om 1500-tallets kirkeliv på Ringerike?

5. mars, Ullensaker kirkeakademi: Vigsling for Jessheim kirke. Festgudstjeneste med kor og instrumenter.

7. mars, Ullensaker kirkeakademi: «Halleluja nytt kirkerom»

8. mars, Domkirkens Teologicafé: «Om protestantisk kirke og misjonsbetydning for samfunnsutviklingen» I samarbeid med Agder og Telemark Bispedømme. Ved professor Robert Woodbarry

8. mars kl. 18 .00 Haugtun: «Ibsens kvinner – sett en ørn i bur» Av og med Juni Dahr. Samarbeid med Lands museumslag, Internasjonal kvinnegruppe og Folkeakademiet Land.

8. mars, Ål kyrkjeakademi: Besøk av tidlegare sjefredaktør i Vårt Land, Helge Simonnes

12. mars, Harstad kirkeforum: Framtiden for folkekirken v/ Kristin Gunleiksrud Raaum

14. mars, Asker kirkeakademi: «Menneskeverd, likeverd og ulikheter: noen protestantiske perspektiver» Foredrag ved filosof og forsker Henrik Syse

14. mars, Grenland kirkeakademi: «Eidanger kirke og Terje Grøstads kunst» v/Rune Doksrød

14. mars, Uranienborg kirkeakademi: «Reformasjonens musikk og salmer – Martin Luther som dikter og musikkformidler» Foredrag og samtale v/kantor og universitetslektor Thröstur Eiriksson

14. mars, Ås kirkeakademi: Lars Inge Magerøy: «Martin Luther – Munken som endret Europa»

12. mars, Katolsk forum Asker og Bærum: Men Luther kom aldri til Norge ved Jan Schumacher

12. mars, Valestrand kulturkyrkje: Traces of you. Kristin Asbjørnsen

15. mars, Akademi for kirke og kultur i Aust-Agder: Tidligere biskop i Stavanger, Ernst Baasland: «Luther på godt og vondt»

15. mars, Eidsvoll kirkeakademi: Journalist og forfatter John Granly: Kristendommen i møte med arbeiderbevegelsen i Eidsvoll, og ellers. Kåseri med lysbilder.

15. mars, Ringsaker kirkeakademi: «Den norske kirkes framtid» v/Kristin Gunleiksrud Raaum

15. mars, St. Olav kirkeakademi: «Barmhjertighet som motkultur» v/Tor Singsaas, biskop i Nidaros

20. mars, Tønsberg kirkeakademi: Anne Hege Grung: «Hagar og Sara – Et religionsmøte for det 21. århundre»

21. mars, Katolsk forum Bergen: “Reformasjonen: den største katastrofe i norsk historie?” v/Henning Laugerud, førsteamanuensis i kunsthistorie v/Universitet i Bergen.

21. mars, Ullensaker kirkeakademi: Realisme i lys og skygge. Noen glimt fra Caravaggios religiøse kunst.

22. mars, Bjørgvin kirkeakademi: «Hva er et barn i vår tid?» v/Eivor Andersen Oftestad, forsker i kirkehistorie ved Menighetsfakultetet.

22. mars, Ringsaker kirkeakademi: Luther og salmene – Salmekveld i samarbeid med menighetsrådet. Eyvind Skeie gjester akademiet

23. mars, Kampen kirkeakademi: «Hva om det er vi som må flykte?» Forfatter Håvard Syvertsen forteller om impulsen bak hans nye roman, «Et uoverskuelig mørke». Hva skjer når vi blir «de andre», de som katastrofen rammer?

23. mars, Lommedalen kirkeakademi: Når Gudstro kveler sant liv.  Samtale mellom Helge Simonnes og Kari Halstensen

23. mars, Ås kirkeakademi: Einar Solbu: «Guds menighet, syng for vår skaper i lønn». Salmen i nordisk kirkeliv

25. mars, Ullensaker kirkeakademi: Markering av Earth hour

26. mars, Domkirkeakademiet i Oslo: Tarald Rasmussen: «Luther og Maria»

26. mars, Ringerike kirkeakademi: Sr. Katarina Pajchel: «OP Laudato si – omsorg for vårt felles hjem». Pave Frans sitt syn på bærekraftig utvikling, klima og miljøspørsmål. Årsmøte Ringerike Kirkeakademi

27. mars, Drammen kirkeforum: Quo Vadis, Afrika? Foredrag av Hilde Frafjord Johnson

28. mars, Dialog, Son kulturkirke: «Ungdom og rus» Hvordan møte utfordringene ungdom og lokalsamfunn står overfor? Ved direktør i Velferdsetaten Oslo Lilleba Fauske og ledende helsesøster Grethe Holstad.

29. mars, Sandefjord kirkeakademi: «Menneskeverd under press» v/ tidl. domprost David Gjerp

29. mars, Stord kyrkjeakademi: «Kjartan Fløgstad i fri dressur»

29. mars, Valestrand kulturkyrkje: Sigvart Dagsland og Vertavo-kvartetten

29. mars, Ullensaker kirkeakademi: Grunnlovskomiteen 2014: «Demokrati og menneskerettigheter»

30. mars, Gjerdrum kirkeforum: Prost kristin Moen Saxegaard foredrar om bibelsyn og utfordringer ved å lese historiske og hellige tekster.

30. mars, Kragerø kirkeakademi: Temamøte m/ foredrag og musikk v/ kantor Robert Carding: «Bach og meg»

April

2. april, Nedstrand kyrkjeforum: «Påskeforteljinga levnde fortalt» v / Fartein Valen – Sendstad. Song ved Sølvi Vinnes (SKRUK)

2. april, Valestrand kulturkyrkje: Valen-gudstenesta

3. april, Hadeland kirkeakademi: «Underveis – vandring i et landskap mellom tvil og tro». Foredrag ved Inge Eidsvåg

4. april, Lillesand kirkeakademi: «Forsoning og nåde i europeisk billedkunst/kirkekunst» v/Gunnar Danbolt

5. april, Domkirkens Teologicafé: «Å være kirke i en sekularisert kontekst. Trenger vi en ny reformasjon?» v/Tore Laugerud, Areopagos

5. april, Eidsvoll kirkeakademi: Professor og statsstipendiat Dagne Groven Myhren. Et møte om Dagnes far, komponisten Eivind Groven, i ord og toner. Et sjeldent møte med en stor komponist.

5. april, St. Olav kirkeakademi: «Bob Dylan: Poet, protestant og predikant» v/Robert W. Kvalvaag, forfatter, teolog og religionshistoriker

5. april, Ullensaker kirkeakademi: Gallerikonsert med foredrag. «Luther og kirkemusikken»

13. april, Røros kirkeforum: «Falkberget-opplesning»

18. april, Eidsvoll kirkeakademi: Eidsvolls nye reviderte, og forøkede, utgave av Eidsvolls dialektbok og nye bilder og flere dialektord. Bok på vel 424 sider. Fofatteren, Ola Ljødal, vil være tilstede.

18. april, Katolsk forum Bergen: “Evolusjonslæren: en utfordring for Kirkens tro?” v/Peder Solberg, teolog v/NLA Høgskole.

20. april, Grenland kirkeakademi: «Tro og fornuft» v/Henrik Syse

20. april, Toten kirkeakademi: Teknologi, religion og folkeopplysning: «Hvordan skaper vi mening i en kaotisk verden?» Med fremtidsforsker Lene Andersen

23. april, Katolsk forum Stavanger: «Folkelig, interkulturell bibeltolkning: Eksempler fra Stavanger og verden utenfor». Foredrag ved prof. Knut Holter

24. april, Lofoten kirkeakademi: Bryllupsmusikk-konsert med Borge brass, Terje Brun, Julie B. Steinvik

24. april, Tønsberg kirkeakademi: Gard Granerød: «Jahve og Jaho – Jødedommens mange ansikter» Kvelden avrundes med årsmøte

25. april, Asker kirkeakademi: «Hans Nielsen Hauge som fyrtårn for næringslivet – i dag» Foredrag ved ekon.dr. og siv.ing. Jørn Bue Olsen

25. april, Moss kirkeakademi: «Kristendommens påstander og tenkemåte – er den forenelig med kristen tro?» v/ Jens Olav Mæland

25. april, Stord kyrkjeakademi: «Kor kristent skal Noreg vera?» Samtale mellom filosof Henrik Syse og biskop Halvor Nordhaug

25. april, Røros kirkeforum: Samtaleforum: Reformasjon nå.

25. april, Uranienborg kirkeakademi: «Da reformasjonen kom til Norge» Foredrag og samtale v/professor emeritus Steinar Imsen

26. april, Nordre Aker kirkeakademi: Historiker Halvor Tjønn: Hva har Luther og reformasjonen betydd for Norge?

26. april, Ringsaker kirkeakademi: «Luther som utfordring og ressurs» v/Sivert Angel

27. april, Lommedalen kirkeakademi: Eventyrets evangelium. Møt Helga Samset og Gudleiv Bø

April (Dato kommer senere), Katolsk forum Trondheim: Samtale på litteraturhuset ved prorektor Helene Lund, høgskolelektor Sigurd Hareide og domprost Ragnhild Jepsen

Mai

9. mai, Groruddalen kirkeakademi: «St. Patrick og St. Olav – Ordets makt eller sverdets kraft» ved Jan Erik Rekdal

9. mai, St. Olav kirkeakademi: Besøk i den nye St. Olav domkirke. Ved Egil Mogstad, sogneprest

6. mai eller 13. mai, Nordre Aker kirkeakademi: Planlagt utflukt til Oscarshall

11. mai, Kampen kirkeakademi: Tesene på døren (og skriften på veggen) ved Hallgeir Elstad

11. mai, Ål kyrkjeakademi: Filmkveld: Om Guder og mennesker

14. mai, Harstad kirkeforum: Samisk kirkeliv v/Sogneprest Hanne Punsvik Øygard

22. mai, Dialog, Son kulturkirke: «Slik jeg ser det». Et blikk på aktuelle spørsmål på den internasjonale og europeiske agenda. Ved Eva Joly

22. mai, Drammen kirkeforum: Hvordan forebygge og bekjempe religiøs fanatisme? Innlegg ved Hadia Tajik

25. mai, Lillesand kirkeakademi: U2-messe. Musikalsk gudstjeneste med utgangspunkt i den irske rockegruppa sitt låtmateriale.

28. mai, Domkirkeakademiet i Oslo: Øyvind Kopperud: «Luther og jødene i norsk kirkeliv og prekentekster»

Juni

4. juni, Lofoten kirkeakademi: Midnattssolkonsert i Gimsøy kirke med Terje Brun, Lofoten Jazz-trio.

4. juni, Nedstrand kyrkjeforum: Pinsekonsert med Helene Bøksle

6. juni, Domkirkeakademiet i Oslo: Åpning av det tysk-norske samarbeidsprosjektet «… å se med egne øyne» med domkirkeprest Elisabeth Thorsen og kunstnere. Kunstobjektet i nordskipet kan oppleves i kirkerommet frem til 2. juli.

10. juni, Toten kirkeakademi: Tur til Bjerkebæk og Svarga

18. juni, Ullensaker kirkeakademi: SKAPERVERKETS DAG. Ottesang i Ullensaker kirke, deretter pilegrimsvandring til friluftsgudstjeneste på Raknehaugen.

30. juni, Lofoten kirkeakademi: Lunsjkonsert Kabelvågmarkedet i Lofotkatedralen

26.6-20.7: Lunsjkonsert i Lofotkatedralen og Svolvær kirke og kveldskonsert i Svolvær kirke en gang i uka.

Juli

29. juli, Valestrand kulturkyrkje: Olsok-gudsteneste. Kolera kyrkjegarden i Leirvåg, «Kirkegården ved havet»

Juli, Valestrand kulturkyrkje: Open kyrkje med sommarutstilling v/ Sarah Kibler Livesay tysdag, onsdag og torsdagar i juli. Opning 4. juli.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *