Heddal stavkirke, Creative Commons - Flickr.com

Lokalt

For tiden er det kirkeakademiarbeid på ca. 70 steder rundt om i Norge. Den lokale virksomheten organiseres på forskjellige måter. Det vanligste er at arbeidet ledes av et styre som ut fra sine ressurser innbyr til åpne arrangementer av forskjellig karakter: Foredrag, konserter, forestillinger, konferanser, seminarer osv. I gjennomføringen av enkeltarrangementer samarbeider kirkeakademiene ofte med lokale organisasjoner og grupper.

Er det et akademi i nærheten? For adresser se:

> Kontaktadresser lokalakademier


Her kan du se et knippe temaer som sier noe om hva kirkeakademiene er opptatt av:

Om kunst og kultur

– Kultur- og verdiformidling i et samfunn med ulike religioner og kulturer

– Trosuttrykk i kunsten – en kunsthistorisk vandring

– Ikoner – teologi i form og farge

– Wergeland som lyriker

– Kultur- og relgionsdialog mellom kristne og muslimer

– Malerpresten Sigmund Lystrup

– Den samiske urbefolkningens kultur og religiøsitet

– Kunst i fastetiden – kunsthistorisk seminar

– Et liv i kunstens tjeneste – Arne Løvstad

– Olavsarven – en utfordring i det flerkulturelle Norge

Om samfunn og religion

– Nasjonalstat og mulitkulturalisme – fordekte spenninger om blant annet nasjonal identitet og   innvandring

– Jødenes situasjon i Norge med fokus på 2. verdenskrig

– Hvem er de kristne i Midtøsten?

– Møteplassar i mangfaldskulturen? Omvanskane ved og verdien av samtaler på tvers.

– Verdier og utviklingstrekk i Europa

– Religionsmøte i hverdagen. Hindutempelet – vår nabo

– Internasjonale utfordringer i lys av religiøs og kulturell pluralitet

– Om diskriminering og overgrep – hjemme og ute

– Religiøs retorikk i amerikans og norsk valgkamp

– Wergelands tro som grunnlag for religiøs toleranse

Om kirke og kristentro

– Hva betyr troen i vår tid? (v/Anne Lise Strøm, priorinne i Lunden kloster, Oslo)

– Jeg tror på gledens Gud (v/Karsten Isachsen)

– Historie og åpenbaring – skriften alene – naiv illusjon?

– Tønsberg domkirke – et rom for hellige handlinger

– Frå svar til dialog? Kvar går Den norske kyrkja?

– Kristen tro – helsebringende eller sykdomsfremkallende?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Bevegelse. Forum. Fristed.