Årsmøte 2018

BILDER OG PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2018

Årsmøtet i Norske kirkeakademier 2018 ble gjennomført 9. – 11. mars på Sanner hotell på Gran.

Foto: Kjell Yngve Riise

Årsmøteseminar

Erik Hillestsad: Kunsten er kulturens ulydige barn

Kari Veiteberg: Himmelsk kunst

Erling Pettersen: Jesus under bordet: Å snakke sant om Gud og livet

Tor Sørby: Kunst i kirken

Saksbehandling

Dirigentskapet

Nyvalgte styremedlemmer

Lise Vislie (delegat fra Groruddalen kirkeakademi) har vært med helt siden bevegelsens spede begynnelse.

Kunsten å synge – allsang i Nikolaikirken

Foto: Kjell Yngve Riise

Foto: Kjell Yngve Riise

Protokoll fra møtet finner du her:

Protokoll 2018

Sakspapirene finner du her

Årmøteseminaret på lørdag ble streamt direkte, og ligger nå på YouTube:

Årsmøtet 2018

ÅRSMØTET 2018

Årsmøtet i Norske kirkeakademier 2018 vil finne sted på Sanner Hotell, Gran 9.-11. mars.

På årsmøtet kan vi alle få påfyll og ny inspirasjon, utveksle ideer og erfaringer, og medlemsakademiene får mulighet til å gi innspill og tilbakemeldinger til NKAs styre og sekretariat. Og ikke minst, vi får treffe andre engasjerte mennesker i bevegelsen vår.

Sakspapirer, med øvrig program og alle saksdokumentene vil bli sendt de påmeldte delegatene innen fristen, som er en måned før årsmøtet finner sted, altså 9. februar.

Tema for årsmøtet er Kirken og kunsten. 

Innledere:

Erik Hillestad
Kari Veiteberg
Erling Pettersen
Tor Sørby

Påmelding

Nedenfor finner dere påmeldingsskjema som må være returnert til kontoret innen 6. februarVi må ha påmeldingene innen denne datoen fordi vedtektene sier at sakspapirene skal være sendt til delegatene senest fire uker før årsmøtet.

 Deltakelse og økonomi

NKA dekker reise og opphold til årsmøtet for én delegat fra hvert akademi. Akademiene kan sende to delegater, dersom de selv dekker utgifter til reise og opphold for disse. Om akademiet har flere delegater, har en av dem stemmerett. Ved påmelding melder akademiet fra om hvem som skal ha stemmerett.

Akademier som søker om medlemskap vil få dekket reise og opphold for én person.

Reisemåte

Delegatene reiser på rimeligste måte. Dersom en bruker bil, der det er mulig å bruke kollektiv reisemåte, vil en kun få dekket utgifter tilsvarende billett på kollektivt transportmiddel. Der flere delegater reiser sammen, og bil derfor er rimeligere enn kollektiv reisemåte, er dette å foretrekke. Utgiftene blir da dekket etter avtale med den enkelte bileier. De som må bruke fly, må bestille billett i god tid for å oppnå maksimal rabatt.

Årsmøtepapirer

Årsmøtepapir med endelig program, saksliste, årsmelding, regnskap, budsjett, innstilling fra valgkomiteen m.m., vil bli sendt alle delegater direkte, når påmeldingen er oss i hende.

De som har saker som de ønsker å få drøftet på årsmøtet, må sende melding om dette til sekretariatet innen 4. februar.

Velkommen!

Påmeldingskjema 2018

Streaming av årsmøtet

Under årsmøtet i Norske kirkeakademier vil årsmøteseminaret, som finner sted lørdag 10. mars, bli streamet, slik at de som ikke har anledning til å være til stede kan følge med.

Livesendingen finner man ved å søke på «direktesending fra norske kirkeakademiers årsmøte 2018» på YouTube, eller ved å følge denne lenken: https://www.youtube.com/watch?v=8wetzj_F9mo

Saker

NKA 1 18 KonstitueringLAST NED

NKA 2 18 Leders taleLAST NED

NKA 3 18 Protokoll fra årsmøte 2017LAST NED

NKA 4 18 a Årsmelding 2017LAST NED

NKA 4 18 b Medlemsakademier 2017LAST NED

NKA 4 18 c Kronologisk programoversikt 2017 (2)LAST NED

NKA 4 18 e Eksempler på medieoppslagLAST NED

NKA 5 18 Regnskap 2017LAST NED

NKA 6 18 Årsplan 2018LAST NED

NKA 7 18 Budsjett 2018LAST NED

NKA 8 18 Internasjonalt arbeidLAST NED

NKA 9 18 Søknad om medlemsskapLAST NED

NKA 10 18 ValgLAST NED

NKA 11 18 NKA og reformasjonsmarkeringenLAST NED

NKA 12 18 Innkomne sakerLAST NED

NKA 13 18 OrienteringsakerLAST NED

Vedlegg

a Vedtekter for NKALAST NED

b Årshjul for medlemsakademieneLAST NED

Bevegelse. Forum. Fristed.