LUTHER OG DE ANDRE

– Et seminar om makt og avmakt, staten, storsamfunnet, kirken og minoriteter

Luther og de andre – flyer (PDF)

I forbindelse med reformasjonsmarkeringer vil Norske kirkeakademier arrangere konferansen Luther og De Andre. Tema er hvordan utviklingen av nasjonalstaten etter reformasjonen utviklet seg mot religiøs og konfesjonell enhet, etter prinsippet Cuius regio, Eius religio (Fyrstens tro skal være folkets tro), og hvordan dette ble
brukt til å ramme religiøse og etniske minoriteter og annerledes tenkende og troende. Hvordan minoriteter ble definert som De Andre (Otherness), og definert ut til samfunnets randsone. Stikkord er makt og avmakt, minoritet, majoritet, stat og kirke, kongemakt og teologisk begrunnelse.

Vi vil se på minoriteter som jødene, urfolk, LHBT og muslimer, hvordan de opplever å bli definert som Den Andre, deres arbeid for konfrontasjon og forsoning, og hva det gjør med enkeltmennesker og grupper.

Tid: 17. oktober 2017
Sted: Kulturkirken Jakob

Program:
1000 Åpning v Hege H Malterud, styreleder KA og Kjell Y. Riise, styreleder NKA
1015 Tarald Rasmussen Luther og De andre – hegemoni og makt, bruk av Luther overfor minoriteter etter reformasjonen
1100 Bente Engelsen: Luther og øvrigheta
1145 Pause
1200 Pádraig Ó Tuama: Power, minority, reconsiliation
1230 Knut Vollebæk: Minoriteter i Europa og Norge i dag
1300 Lunsj
1400 Tarald Rasmussen: Hvilken arv er vi fortsatt bærere av? Må vi kvitte oss med tankegods hos Luther?
1430 Berit Reisel: Den andre til evig tid?
1500 Amina Sahan: Å bli definert som Den andre
1600 Anne Pattel-Grey: Reconciliation: church and power
1715 Cora Alexa Døving: Andregjøring
1800 Slutt

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *