Kirken og kunsten: Veien videre

Konferanse i Tromsø 29. – 30. oktober 2018

Kirkemøtet for Den norske kirke satt i april 2018 kunst og kultur på dagsordenen som en oppfølging av kulturmeldingen «Kunsten å være kirke» (2005). Kirkemusikksenter Nord og Norske kirkeakademier følger opp Kirkemøtets behandling ved å samle aktører til en nasjonal konferanse med utkikkspunkt fra Nord-Norge. Konferansen arrangeres i starten av festivalen Tromsø Internasjonale kirkefestival (TIK).

Noen av temaene som vil belyses er:

  • Hva må til for å sikre drift av kirkens lokale kulturarbeid i fremtiden?
  • Hvordan styrke samhandlingen med andre aktører på kunstfeltet?
  • Hvilken plass har de frivillige organisasjonene i det kirkelige kulturarbeidet?

Bidragytere er blant annet Kristin Gunleiksrud Raaum, Gerd Karin Røsæg, Hildegunn Opstad Smørgrav, Marit Haugsnes Halvorsen, Kristin Mellem, Magne Hanssen, Olav Øygard og mange flere.
Konferansen finner sted på Radisson Hotel i Tromsø sentrum 29. – 30.10.2018

Program:

Mandag 29.10.18
10:00 Ankomst/Registrering
11:00 Åpningsgudstjeneste i Tromsø domkirke
12:30 Lunsj
13:30 Åpningsforedrag
14:30 kort pause
14:45 Fagforedrag I
15:30 Kaker & kaffe
16:00 Fagforedrag II
17:30 Åpning av Tromsø internasjonale
kirkefestival, m/utstilling og konsert i Tromsø
domkirke.
20:00 Middag(kr 365 – påmelding)

Tirsdag 30.10.18
08:00 Morgensang i Domkirken
09:00 Gruppearbeid – veien videre.
12:00 Lunsj
13:00 Fagforedrag III
14:00 Kaffe/Frukt
14:15 Panelsamtale, Kirken i det allmenne
kulturlivet
15:30 Slutt

Påmelding innen 24. september til post@kin.no.

Se informasjonsskriv for mer info.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.