Kategoriarkiv: Nyheter

Nyheter fra Norske kirkeakademier (NKA)

Brobyggerprisen 2017

PRESSEMELDING:

VINNER AV BROBYGGERPRISEN 2017: REFUGEES WELCOME NORWAY

Refugees Welcome Norway (RWN) ble opprettet etter at en gruppe enkeltpersoner begynte å hjelpe flyktninger som i 2015 møtte kaos og stengte dører hos Politiets utlendingsenhet på Tøyen i Oslo. Folkebevegelsen startet med rent praktisk og solidarisk engasjement for flyktninger som skulle registrere seg. Det norske registrerings- og mottaksapparatet var uforberedt på å møte den sterke økningen i asylankomster fra sommeren 2015. Situasjonen ved Politiets utlendingsenhet innebar svært vanskelige forhold for særlig sårbare asylsøkere, kvinner, barn og enslige mindreårige asylsøkere.

Midt i dette kaoset var det noen som tok grep: En liten gruppe mennesker satte i gang, mobiliserte en liten gruppe venner, laget mat på kjøkkenet hjemme og serverte den til de nyankomne flyktningene på Tøyen. Snart koblet flere seg på, og bevegelsen vokste i rekordfart og spredte seg til hele landet. Stadig flere sluttet seg til, og bidro med arbeid og donasjoner for å avhjelpe situasjonen.

Facebook-gruppen Refugees Welcome Norway ble startet som en aksjon for å skape mer oppmerksomhet rundt flyktningenes situasjon, samt for å svare på hvordan man kan bidra. Facebook-gruppen vokste, mens lokale frivilliggrupper etablerte seg rundt i landet i et svært høyt tempo. RWN fungerer i dag som en paraplyorganisasjon for en rekke lokale frivilliggrupper, bestående av mange tusen frivillige og støttespillere.

RWN har vært opptatt å sikre grunnleggende humanitære behov for flyktninger i akuttperioden høst og vinter 2015-2016. Organisasjonen jobber også med bosetting, norskopplæring, helse, psykososial forebygging, kultur, inkludering, aktiviteter for barn og unge, bli kjent gjennom middager og treff, initiativer på mottakene i samarbeid med driftsoperatører og ansatte.

Mange kjenner begrepet Refugees Welcome, fra den globale Refugees Welcome-bevegelsen. I mange land har det blitt etablert selvstendige organisasjoner med likelydende navn. Refugees Welcome International er en organisasjon som mobiliserer for bosetting og integrering av flyktninger i mange land. Organisasjonen administreres fra Tyskland. Refugees Welcome Norway er en selvstendig organisasjon, men samarbeider på tvers.

Juryen sier i sin begrunnelse: Refugees welcome Norway mottar Brobyggerprisen 2017 for innsatsen med praktisk og solidarisk engasjement for flyktninger. På denne måten har de bidratt til å gjøre Norge litt mer åpent og romslig, og de har bidratt til at mennesker på flukt i større grad blir møtt og tatt imot – og ønsket velkommen!

Norske kirkeakademier gratulerer Refugees Welcome Norway med Brobyggerprisen 2017.

Prisen som består av et kunstverk og et diplom overrekkes i Trondheim, under Olavsfestdagene 2. august, i forbindelse med Vestfrontmøtet kl 1300. Her vil blant annet Geir Lippestad delta.

Styreleder for Norske kirkeakademier, Kjell Y Riise vil dele ut prisen. Styreleder Linn Herland Landro tar imot prisen på vegne av Refugees Welcome Norway.

Mer informasjon om Brobyggerprisen kan fås ved henvendelse til:

Styreleder Kjell Y. Riise, tlf 916 87 544

Generalsekretær Kristin Gunleiksrud Raaum, tlf 95 65 75 65, eller kgr@kirkeakademiene.no

Assisterende generalsekretær Frøydis Indgjerdingen tlf 938 50 298 eller froydisi@kirkeakademiene.no

Linn Herland Landro, RWN

Evangelische Akademie Bad Boll

Evangelische Akademie Bad Boll er medlem av nettverket for europeiske kirkeakademier, Oikosnet, som Norske kirkeakademier også er medlem av.

Hjemmeside: http://www.ev-akademie-boll.de/en/home.html

Her er en presentasjon av akademiet:

Protestant Academy Bad Boll

The Protestant Academy Bad Boll is a meeting place for people from all walks of life, who are interested in topics relating to education, society, politics, religion, economics or the environment. It is located 45 km south-east of Stuttgart, the state capital of Baden-Wuerttemberg in southern Germany. The aim of the Academy is to build bridges between people and also between traditional conceptions and new, unfamiliar or perhaps even forgotten ideas.

Bad Boll 2

The Academy is an institution of the Protestant Church, but does not seek to lay down specific rules on religious beliefs. In fact, the Academy encourages discussion of controversial issues, as well as the awareness and acceptance of differing points of view. Since it was founded in 1945, the Academy has continuously provided a forum for intellectual, intercultural and ecumenical exchange.

 

Tolerant and Protestant

The Protestant Academy Bad Boll attends to the message and consolation of the Gospels. The conferences are guided by the reference to Christian humanity and the spirit of an open-minded, tolerant Protestantism as one possibility in the search for orientation and clarification of ethical viewpoints. The Protestant State Church of Baden-Württemberg has assigned the Academy the task of participating in ”efforts to achieve a Christian way of life and a better sense of community”.

Bad Boll 3

 

Thematic areas

The Protestant Academy Bad Boll focuses particularly on work with professional groups. The Academy’s conference activities are structured around three closely related thematic areas:

  • economy, globalisation, sustainability
  • society, politics, the state
  • culture, education, religion

 

Conferences and more

The Academy employees not only organise conferences, seminars and symposia but in “teams of experts”, they also provide training, advising and accompany projects above and beyond the confines of Bad Boll.

The Church Service in the World of Work (KDA) focuses on issues related to creating appropriate economic, social and political framework conditions in businesses and enterprises, establishing connections between the Church and the economy, and attending to the training and further education of vicars and pastors.

The Academy for Management and Responsibility (AFV) targets people in management positions and, on the basis of a Christian image of man, offers support through coaching and supervision, and advice on questions relating to organisational development as well as team formation.

For more than 25 years, the Meeting Point 50plus has been mediating the services provided by the Offene Altenhilfe (Senior Citizens’ Assistance) in Stuttgart. These include education, encounter, advice and involvement of elderly people.

The Socio-Political Youth Education programme addresses themes and questions relevant to young people at the junctures between society and individual, school and vocation. Its aims are to strengthen young people’s social competence and equip them for participation in a democratic society.

 

Your conference in Bad Boll

The Academy has three large auditoriums with modern conferencing technology and interpreter cabins. These are complemented by an additional 17 larger and smaller rooms. A total of 135 guests can be accommodated with a capacity for catering to 250 guests. There is a spacious cafeteria with a sun terrace available for rounds of talks during the breaks and in the evenings. The refurbished Wilhelminian style Villa Vopelius and the Symposion restaurant of the Academy are worth particular mention. The latter has won several architecture prizes. All these facilities can be rented for your conference. You are very welcome to contact us.

Bad Boll 4

 

Sustainable hospitality

The concept behind catering and housekeeping at the Protestant Academy Bad Boll is to harmonise service, hospitality and the best of ingredients withenvironmental awareness. Chef de cuisine Wolfram Siebeck awarded the Bad Boll catering team the silver Biostar Prize, which acknowledges creative organic concepts for large-scale catering. The slogan which guides our purchase of ingredients is »seasonal, regional, fair«. The Academy also makes its contribution to the environment through its use of rainwater, thermal power, pellets and photovoltaics. The Academy has also developed a certified sustainability management in the areas of economics and social welfare.

 

Art and culture

The Academy is also an exhibition venue, presenting artists and their works, and is itself a site for art, with its own sculptures and reliefs. Villa Vopelius houses Blumhardt’s Literature Salon, which was set up in cooperation with the Marbach Literature Archives in memory of Johann Christoph and Christoph Blumhardt who, as pastors and through their connection to Eduard Mörike, Ottilie Wildermuth, Effi Briest and Hermann Hesse, influenced the ”genius loci” of Bad Boll before the Academy was founded.

«Lidelsens veier er også kjærlighetens veier»

Det er i år 100 år siden Alfred Hauge ble født.
Uranienborg kirkeakademi, i samarbeid med Norske kirkeakademier, inviterer til en kveld om Alfred Hauge, tirsdag 8. september kl. 19.30

Jan Inge Sørbø
Jan Inge Sørbø
Alfred Hauge
Alfred Hauge

Professor Jan Inge Sørbø innleder: «Lidelsens veier er også kjærlighetens veier». Alfred Hauge 100 år.

Sted: Uranienborg Kirke
Fri entré

Info til lokalakademiene – Christian Stejskal

Under følger en presentasjon av fiolinist og fotograf Christian Stejskal, som ønsker å turnere med prosjektet sitt i norske kirker. Dette kan være aktuelt for lokalakademiene i Norske kirkeakademier.
 
Jeg har de siste fem årene jobbet med et fotoprosjekt om Zabaleenerne, Kairos kristne søppelarbeidere, med støttet fra Fritt Ord. Dette prosjektet skal resultere i en bok utgitt med bilder og tekst på Kontur Forlag i Norge til neste år. Parallelt med dette bokprosjektet planlegger jeg også å gjøre en multimediaforestilling hvor jeg kombinerer bilder og fortellinger fra Zabaleenernes liv samt koptisk og arabisk musikk forbundet med musikk av Bach spilt på fiolin. Hele forestillingen vil ta ca. 80-90 minutter. Jeg ønsker å presentere dette prosjektet i fotofestivaler, musikkfestivaler, teaterfestivaler samt museer. I tillegg ønsker jeg å gjøre kirkekonserter, både i Norge og i utlandet, som er grunnen til at jeg har kontaktet Norske kirkeakademier. Jeg leter etter personer som kan hjelpe meg å organisere en turné ut til kirker, både i byer og ut i distriktene i Norge.
Hjemmeside med kontaktinfo og en smakebit av den fotografiske delen av prosjektet: http://christianstejskal.com/ 
 

Brobyggerprisen 2015

Pressemelding:
Brobyggerprisen 2015 til fader Christofóros og Lasse Gran

Norske kirkeakademier (NKA) har siden 1983 delt ut Brobyggerprisen til personer eller organisasjoner som har bidratt til økt forståelse, kontakt og dialog mellom ulike grupper i kirke-, kultur- og samfunnsliv.
I 2015 deles det ut to Brobyggerpriser, til fader Christofóros  og Lasse Gran.
Fader Christofóros er ortodoks prest. Han er født i USA, men bor like utenfor Kristiansand. Han er blitt et kjent innslag i byens gater gjennom sitt engasjement for de fattigste blant de fattige. Særlig gjelder det innsatsen for de rumenske tiggerne i byen. Mange forarges over dem, og det arbeides politisk for å kriminalisere også dem som hjelper tiggerne. Fader Christofóros møter de utstøtte som medmennesker, som en aktiv bekjemper av den likegyldighet og forakt så mange møter dem med. Han har lært seg romani for virkelig å forstå hvordan de har det, hvorfor de kommer hit, og hvilke håp de har. Han er en aktiv talsmann for deres menneskeverd og verdighet, midt i den fornedrelsen det er å strekke hånden ut etter smuler fra de rikes bord. Men han har ikke stoppet der: han har gått aktivt ut med bl.a. arbeidsformidling for småjobber. Det er nettopp denne aktive innsatsen for de mest foraktede som har fått styret for Norske kirkeakademier til å tildele ham Brobyggerprisen: Han er et levende vitnesbyrd mot den dehumaniseringen av tiggerne som vi opplever i den politiske debatten. Fader Christofóros har bygget bro mellom ulike mennesker i gatene i Kristiansand.
Lasse Gran, tidligere sokneprest i Hoff på Østre Toten, har gjennom hele sitt virke som prest i Den norske kirke arbeidet for å inkludere utsatte enkeltpersoner og grupper i samfunnet. Han har bygget broer ved å skape ulike tiltak, blant annet:
Middag på tvers: En gang i måneden arrangeres det middag der innvandrere, flyktninger og bofaste gjennom generasjoner kan møtes til mat og sosialt samvær i regi av Hoff menighet
Transpersoner velkommen: Siden 2000 har transpersoner fra hele Norden møttes en lørdag før jul til gudstjeneste i Hoff kirke.  Lasse Gran har bidratt til at folk med ulik kjønnsidentitet har våget å stå fram slik de er, og ikke minst at de har fått større aksept i lokalsamfunnet og i samfunnet for øvrig.
Romfolk og flyktninger: Da tiggere fra romfolket dukket opp på Lena, ble det kraftig debatt i avisene. Enkelte ønsket å fjerne dem fra gatehjørner og utenfor butikkene. Innbyggere skrev leserbrev i avisene om at tiggerne måtte bort. Lasse Gran gjorde noe annet. Han tilbød dem mat og et sted å stelle seg, startet jobbformidling der romfamiliene kunne bidra i nærmiljøet, og tok initiativer for at totningene kunne bli bedre kjent med romenes kultur og tradisjon. Han har også engasjert seg sterkt for asylsøkere og vært en lokal aktivist i asylspørsmål.
Lasse Gran har bidratt til å skape et mer inkluderende lokalsamfunn, bygget bro mellom menneskene der og gjort kirken til et møtested for mange, på tross av forskjeller i bakgrunn, livssyn og kultur. Det er dette som har fått styret i Norske Kirkeakademier til å tildele ham Brobyggerprisen for 2015.

image002 brobyggerprisen 5

Norske kirkeakademier gratulerer fader Christofóros og Lasse Gran.
Prisen, som består av et kunstverk og et diplom til hver av prisvinnerne, overrekkes den 21. mars kl.18.00 under Norske kirkeakademiers årsmøte, Sanner Hotell, Gran på Hadeland.
Mer informasjon om Brobyggerprisen kan fås ved henvendelse til generalsekretær Kristin Gunleiksrud Raaum,
Mob. 95 75 65 75.
E-post: kristin.gunleiksrud@kirkeakademiene.no