Kategoriarkiv: Brobyggerprisen

Vi gratulerer! Les talene fra overrekkelsen

Brobyggerprisen 2021 ble tildelt Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk for deres arbeid for mennesker med kjønnsinkongruens.

Prisen ble overrakt av styreleder Kjell Y. Riise i Vår Frue kirke i Trondheim under Olavsfest 29. juli. Marionon Arntzen mottok prisen på vegne av Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk.

Her kan du lese talene fra overrekkelsen. Nederst i saken finner du lenke til strømmingen av overrekkelsen og samtalen som fulgte i etterkant.

Styreleder Kjell Y. Riises tale ved overrekkelsen
»
Norske kirkeakademiers Brobyggerpris tildeles en person, organisasjon eller institusjon som på særlig vis har bygd broer av innsikt og forståelse – og stimulert til å utvikle kontakt og dialog mellom ulike grupper i samfunnet. Brobyggerprisen vår er blitt delt ut siden 1983.

Det er svært ulike prisvinnere som har mottatt denne prisen. Vi kan nevne en rekke kirkelige kulturpersonligheter som i løpet av disse 38 årene har bidratt til å bygge broer, ulike religiøse minoriteter som på sitt vis har gjort det samme, og organisasjoner med stort samfunnsengasjement og hjertelag. Fjorårets brobyggerpris gikk til Ivar Flaten, som på mange måter har bidratt til å gjøre Drammen til et forbilde når det gjelder både debattklima og integrering mellom ulike kulturelle og religiøse grupper.

Det er ingen hemmelighet hvem som er årets prisvinner, men det er altså i dag at overrekkelsen skal finne sted. Årets prisvinner er Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk.

Før Marion Arntzen kommer fram for å motta det synlige uttrykket på prisen, et bilde og diplom, vil jeg dele begrunnelsen for at nettopp Stiftelsen Stensveen skal få Brobyggerprisen 2021.

Medlemsakademiet som foreslo årets prisvinner, skrev slik i sitt forslag til juryen:

«Stiftelsen, og tidligere ressurssenteret, er grunnlagt av Marion Arntzen og Harald Sundby, og i 2021 har de i 25 år bidratt til å hjelpe mennesker med kjønns­identitets­utfordringer med å finne sin plass i verden. Stensveen har som mål å bidra til et mer mangfoldig, inkluderende samfunn. Vi har siden ressurssenteret startet opp i 1996, sett en radikal utvikling i hvordan samfunnet forholder seg til spørsmål om kjønns­identitet, og vi mener Stensveen har gitt et betydelig bidrag til større åpenhet om disse spørsmålene, og bidratt til økt forståelse for utfordringene mennesker i denne gruppa møter i livet. Stensveen er synlige og tydelige i sitt eget lokalsamfunn, men har også bidratt nasjonalt til økt kunnskap og mer toleranse. Vi mener Stensveen oppfyller kriteriet om å «på særlig vis har bygd broer av innsikt og forståelse – og stimulert til å utvikle kontakt og dialog mellom ulike grupper i samfunnet.» – Så langt Toten kirkeakademi.

Identitet handler om ting som stikker dypt. Hvem er jeg – egentlig? Spørsmål som berører kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering er følsomme, og skaper både engasjement og debatt. Det er verd å merke seg at Marion Arntzen og Harald Sundby startet opp sitt arbeid allerede i 1996. Det var svært tidlig å starte et arbeid som handler om kjønnsidentitet. Fysisk er Stiftelsen Stensveen å finne på Kapp, på vestsiden av Mjøsa, 15 km sør for Gjøvik.

Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk har gjort nybrottsarbeid. Slik har de bygget broer og endret samfunnet.

Når det i dag er blitt vanlig å snakke om kjønnsidentitet, har Stensveen sin del av æren. Gjennom å være med på å bygge dette mangfoldet, bidrar de til at det blir mindre rigiditet med hensyn til kjønn og kjønnsuttrykk. Det er faktisk noe som kommer oss alle til gode.

Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk bygger kompetanse og forståelse gjennom utallige foredrag om mangfold, likeverd og alles rett til å definere seg selv. Ikke minst har de vært i mange skoleklasser og snakket om dette. Elevene får møte mennesker med kjønnsinkongruens, de får lære om hva det betyr og de får spørre om alt de lurer på.

Prisvinneren har lært oss om betydningen av et navn. De har vist betydningen av å feire navneendring i forbindelse med endring av kjønnsidentitet. Nå har også styreleder Stein Ovesen laget en seremoni som kan brukes i kirken. Også dette er nybrottsarbeid. Og det er et svar til dem som drømmer om å kunne gå i kirken som den de virkelig er.

Navnet vårt er viktig, det henger så tett sammen med hvem vi er. Det å synliggjøre enten å endre navn, eller å få et nytt navn i tillegg til det man allerede har er grunnleggende viktig. Prisvinneren har fortalt om hva det gjør med et menneske, første gang det blir tiltalt med sitt nye navn.

Når deler av din identitet blir usynliggjort, kan det gjøre stor skade på et menneske. Derfor er nettopp synliggjøringen så grunnleggende. Det handler om identitet og om egenverd.

Hvilket navn skal stå på gravsteinen din? For de fleste av oss er dette et selvsagt spørsmål. For noen er de tegnet på en dyp anerkjennelse: å vite at på gravsteinen din skal ditt nye navn eller både ditt mannsnavn og ditt kvinnenavn stå.

Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk er mottakeren av Brobyggerprisen 2021 fra Norske Kirkeakademier. Derfor er det en glede for meg å be Marion Arntzen om å komme fram for å motta dette trykket og diplomet.
»

Marion Arntzens tale ved mottakelsen
»
Hjertelig takk for Brobyggerprisen 2021.
Jeg vil begynne med et dikt av Åse Frafjord Johnsen:

Med steiner kan du bygge murer som stenger deg inne
Eller du kan bygge broer som fører deg til nytt land.

At det var vi, Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk, som fikk denne prisen, det er stort, at vi har fått en pris for arbeidet vi har gjort for mennesker som opplever kjønnsinkongruens.

For å forklare litt: Inkongruens betyr i uoverensstemmelse med. Det er følelsen av at noe ikke stemmer, født i en guttekropp, men opplevde seg som jente, eller født i en jentekropp og opplever seg som gutt, eller kjenner at en ikke hører hjemme i hverken gutte- eller jentekategorien.

Den dagen det kom ut i media at vi skulle få Brobyggerprisen strømmet det inn gratulasjoner på telefon, mail og facebook. De kom fra fjern og nær. Så utrolige mange hjertegode tilbakemeldinger.

En av de mange var fra H.C. Medlien. Han skrev «Bruer går to veier – så ta i mot». Det stemte med hva jeg følte, men ikke hadde satt ord på. Å møte medmennesker på halvveien, komme dem i møte, gi dem ei hånd å holde i. Når du går ut på broa og ser et annet menneske komme deg i møte blir det lettere å gå videre. Gå videre på den vanskelige veien det er å være hele seg, åpent og ærlig.

Jeg lå våken om natten og tenkte på hvor viktig et slikt enkelt budskap er; «Bruer går to veier – så ta i mot».

Jeg tenker at alle menneskemøtene vi har fått oppleve nettopp skyldes at bruer går to veier. Vi har møtt mennesker som bryter med kjønnsnormen og deres familier og nærstående. Vi har blitt invitert til å holde forelesninger for helsepersonell, barnevern, BUP, skoler, bedrifter og organisasjoner. Overalt møter vi mennesker som viser positiv nysgjerrighet til det vi arbeider med.  Siden slutten av 90-tallet har vi hatt mangfoldsgudstjenester i Hoff kirke og mange andre arrangementer.  I 2020 holdt vi den første navneseremonien for en som endret navnet sitt i voksen alder, og i år den første navneseremonien i kirken.

Dette kan kun skje av den enkle grunn at, som H.C. Medlien sier; Bruer går to veier – så ta i mot. Alle disse møtene har blitt så positive og trygge fordi vi har møtt hverandre med respekt. Samtidig oppgraderer vi hjernen vår når vi våger å møte mangfoldet med et åpent hjerte og sinn.

Psykologene Ihlen sier; «På seg selv kjenner man ingen andre».

Kjenn litt på det.

Vi er alle en del av mangfoldet. Det finns ikke to av deg eller meg. Alle har vi noe som er vanskelig å fortelle til andre, alle har vi et rom som vi sjelden eller aldri åpner.

Respekten for det kjønnsmangfoldet jeg har møtt i alle disse årene fra 1996 frem til i dag er stor. Når mennesker våger å være åpne, til tross for frykten for avvisning, eller angsten for ikke å bli elsket og redselen for å bli utstøtt, får jeg stor respekt for dem.  Jeg vet at det har kostet mye indre arbeid for den enkelte å våge dette. Det er ikke alle som overlever den frykten, eller den store hemmeligheten de bærer på. Den kan bli for tung og avvisningen for stor. Derfor må du og jeg øve på å se hele mennesket, også i dem som ikke er akkurat slik du og jeg forventer oss. De som kommer ut av skapet, de som våger å møte verden, lokalsamfunnet, deg og meg og det vanskeligste, familien sin. De har gått sakte ut på broen og blitt møtt av minst ett menneske på halvveien, for broer går to veier.

Broer går to veier, skal noen «ut av skapet» trenger de et sted å komme inn. Vær du den som ønsker velkommen.

For å kunne møte medmennesker med forståelse og respekt for den de er, må vi ofte gå noen runder med oss selv. Hjernen vår har behov for å sortere, og sortering oppleves som trygt fordi det gjør verden mer forutsigbar. Det finnes så mange skuffer vi automatisk setter hverandre i.

Som Piet Hein så treffende sa det:

Mensker skal passe
i samfundets skuffer.
Samfundet kræver det,
ingen-véd-hvoffer.
Listeligt lempes man,
lirium larium,
ned i et rum i et stort skuffedarium.

Det er ubehagelig å bli definert inn i en «skuff» vi ikke føler oss hjemme i. Vi er programmert i den tiden vi vokste opp, med den tidens forståelse av kjønn. Utfordringen er at med dagens kunnskap, stemmer ikke lenger det gamle kartet med terrenget.
For å kjenne på hvilke utfordringer mange av de menneskene som opplever kjønnsinkongruens har delt med oss, så syntes jeg det er bra med en morsom oppfordring til deg: Bruker du å gå med hatt?Hvis nei, kjøp deg en og gå med den ved alle anledninger. Så enkelt, men så vanskelig for mange. Hvorfor? Jo for da bryter du med noe du aldri har gjort. Du kan føle deg fin, men hva vil folk si? Tanken på hva folk vil si er det vanskeligste å møte. For du vet ikke hva de tenker, du kan få skryt av en, kritikk av andre, tror du du er noe eller, av den tredje. En hatt?

Hva om du skulle endre hele ditt kjønnsuttrykk for de andre, for hva vil «folk si»? Kjenn litt på det. Kjenner du at det må koste? Møt dine medmennesker med et anerkjennende ord, et smil et nikk, det kan endre det menneskets liv. Jeg vet det, fordi de har fortalt det. Det kan være din kjæreste, ektefelle, barn, foreldre, kollega, venn, rekken er lang.

Å møte andre med positiv nysgjerrighet gir meg kunnskap. Når vi spør får vi som regel et svar.

Tusen takk for at dere har tro på oss, tro på mangfoldet, tro på likeverdet. Alle er vi litt brobyggere og broer går begge veier – så ta i mot med åpne armer.
Det er godt for oss alle å føle seg «trygg i eget uttrykk» som også er «etternavnet» til Stiftelsen Stensveen.
»

Vi gratulerer en verdig mottaker!

Her kan du se overrekkelsen. Vi beklager dårlig kvalitet på lyden i starten av opptaket. https://youtu.be/PVagr70xQLc

Fra samtalen om betydningen av å bli anerkjent som den man er. Fra venstre: Stein Ovesen, styreleder i Stiftelsen Stensveen og prost på Toten, Aleks Ramstad Døsvik, medlem i Den norske kirkes LHBT-utvalg, Nidaros bispedømmeråd og Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, Marion Arntzen, daglig leder ved Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk, og Elisabeth Meling, leder i Skeivt kristent nettverk.

Strømmelenke til overrekkelsen av Brobyggerprisen 2021 og samtalen i Vår Frue kirke

Brobyggerprisen 2021 tildeles Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk. Vi gratulerer!

Overrekkelsen skjer i Vår Frue kirke i Trondheim torsdag 29. juli kl 16.

Styreleder i Norske Kirkeakademier Kjell Y. Riise overrekker prisen, og Marion Arntzen mottar prisen på vegne av Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk.

Etter overrekkelsen blir det en samtale om kjønnsidentitet og kjønnsinkongruens, kjønnsuttrykk og betydningen av å anerkjennes som den man er. I samtalen deltar Marion Arntzen, daglig leder ved Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk, Stein Ovesen, styreleder i Stiftelsen Stensveen og prost på Toten, Elisabeth Meling, leder i Skeivt kristent nettverk, og Alex Ramstad Døsvik, medlem i Den norske kirkes LHBT-utvalg, Nidaros bispedømmeråd og Kirkerådet.

Samtalen ledes av generalsekretær i Norske Kirkeakademier, Kristin Gunleiksrud Raaum.

Overrekkelsen og samtalen strømmes på https://youtu.be/PVagr70xQLc

 

Overrekkelse av Brobyggerprisen 2021


Brobyggerprisen 2021 tildeles Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk.

Overrekkelsen av Brobyggerprisen finner sted under Olavsfest i Trondheim 29. juli i Vår Frue kirke kl 16.00.

Kjell Y Riise, styreleder i Norske kirkeakademier, deler ut prisen til Marion Arntzen, som mottar prisen på vegne av Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk,

 Stiftelsens Stensveen – trygg i eget uttrykk’s formål er å bidra til bedre helse og livskvalitet for mennesker med utfordringer med kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering, og støtte deres pårørende og andre berørte. Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk arbeider med dette på ulike måter. Stiftelsen er et lavterskeltilbud med tjenester rettet mot enkeltpersoner hvor de tilbyr veiledning, samtaler og fellesskap. I tillegg bidrar de til kunnskap- og kompetanseøkning i samfunnet generelt, særlig gjennom kurs og foredrag for helse- og utdanningssektoren. For mange ble stiftelsen særlig kjent gjennom dokusåpen Jentene på Toten på NRK i 2009.

Etter overrekkelsen inviterer Norske kirkeakademier til en samtale med Marion Arntzen, daglig leder Stensveen ressurssenter trygg i eget uttrykk, Stein Ovesen, prost på Toten som har laget en seremoni for navnebytte for transpersoner, Elisabeth Meling fra Skeivt kristent nettverk, og Alex Døsvig, medlem i Den norske kirkes LHBT-utvalg, Nidaros bispedømmeråd og Kirkerådet. Samtalen ledes av generalsekretæren i Norske Kirkeakademier Kristin Gunleiksrud Raaum.

Spørsmål og henvendelser angående Brobyggerprisen 2021 og overrekkelsen kan rettes til Norske kirkeakademier: Kristin Gunleiksrud Raaum, mobil 95 75 65 75

Foto: Elin Stillingen

 

Brobyggerprisen 2021

Norske kirkeakademier har siden 1983 delt ut Brobyggerprisen til en person, organisasjon eller institusjon som på særlig vis har bygd broer av innsikt og forståelse – og stimulert til å utvikle kontakt og dialog mellom ulike grupper i samfunnet.

Brobyggerprisen 2021 tildeles Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk.

Stiftelsens formål er å bidra til bedre helse og livskvalitet for mennesker med utfordringer med kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering, og støtte deres pårørende og andre berørte. Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk arbeider med dette på ulike måter. Stiftelsen er et lavterskeltilbud med tjenester rettet mot enkeltpersoner hvor de tilbyr veiledning, samtaler og fellesskap. I tillegg bidrar de til kunnskap- og kompetanseøkning i samfunnet generelt, særlig gjennom kurs og foredrag for helse- og utdanningssektoren. For mange ble stiftelsen særlig kjent gjennom dokusåpen Jentene på Toten på NRK i 2009.

Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk er grunnlagt av Marion Arntzen og Harald Sundby. I år er det 25 år siden de startet arbeidet med å bidra til at mennesker med kjønnsidentitetsutfordringer skal finne sin plass i verden. Transpersoner og mennesker som har utfordringer med sin kjønnsidentitet, eller opplever kjønnsinkongruens, opplever ofte utenforskap og trakassering. Siden stiftelsen startet opp i 1996, har det vært en stor utvikling i hvordan samfunnet forholder seg til spørsmål om kjønnsidentitet. Juryen sier i sin begrunnelse:

Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk har gitt et betydelig bidrag til større åpenhet om disse spørsmålene, og bidratt til økt forståelse for utfordringene mennesker i denne gruppa møter i livet. Gjennom 25 år har ressurssenteret jobbet målbevisst for å bygge ned fordommer og stigma mot sårbare enkeltmennesker. Gjennom sitt arbeid har de også bygd forståelse og aksept i storsamfunnet. Stiftelsen Steensveen – trygg i eget uttrykk har gjennom dialog basert på kunnskap og informasjon greid å bygge bro mellom fagmiljø, myndigheter og offentlighet. Slik har de vist at brobygging og dialog er sterke virkemidler som vinner fram, også når utgangspunktet er særlig krevende.

Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk er foreslått til Brobyggerprisen av Toten kirkeakademi.

Norske Kirkeakademier gratulerer Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk med Brobyggerprisen 2021.

Prisen deles ut 29. juli, kl 16 i Vår Frue kirke under Olavsfest i Trondheim.

Ivar Flatens tale ved mottakelsen av Brobyggerprisen 2020

Under åpningen av Olavsfest 2020 i Trondheim 28. juli 2020 mottok Ivar Flaten Norske Kirkeakademiers Brobyggerpris 2020.

Her kan du lese hans tankevekkende takketale ved mottakelsen.

«Jeg takker så mye for en stor og ærefull pris. Rekken av tidligere mottakere er imponerende og det er uvirkelig å stå her som årets mottaker. Også fordi jeg i flere år har vært publikum til utdelingen ved tidligere Olavsfestdager. Stor takk til Norske kirkeakademier for tildelingen!

På Norske kirkeakademiers hjemmeside er det bilde av en vakker bro, et tydelig signal om at broer og brobygging er et viktig anliggende for organisasjonen. Bildet er av Ponte della Maddalena ved Lucca i Toscana fra 1300-tallet. Det er en fantastisk bro, så fantastisk at legenden sier den ble bygget med hjelp fra den onde selv. Derfor også navnet Ponte di Diabolo. Noen hevder også i dag at brobygging på tvers av kultur og religion er av det onde…

Broer skaper grunnlag for handel, reise og kontakt over barrierer. Nysgjerrighet, åpenhet for nye tanker og opplevelser og ønske om utvikling er drivkraften hos brobyggere. Broene skaper historie og bærer med seg stolthet og verdighet.

Da Stare Most, gamlebroen i Mostar ble skutt i filler 9. november 1993 etter å ha stått der i 430 år, var det et angrep på identitet og kultur men også et angrep på tillit og samhandling. Fire år tidligere, samme dato, ble Berlinmuren revet og en ny epoke i Europa ble født.

Broer bygges og brytes ned. Murer bygges – og brytes ned. Historien står ikke stille og vi er alle klar over at de samme kreftene er i spill i dag. Murer bygges for å holde folk ute. Broer av tillit og samhandling demonteres. Men samtidig rives også murer og broer blir bygget og restaurert. Det er godt og det er håpefullt. Broer må vedlikeholdes, slik katedralen bak oss må vedlikeholdes og passes på.

Juristen Enver Djuliman er fra Mostar og måtte flykte i sikkerhet fra krigen med sin familie. Han elsker byen sin og den gamle broen. Den er gjenreist og står som et trassig håp i dag. Nå bor Enver i Drammen og knytter seg til en ny bro, Ypsilon som ble åpnet i 2008. I den siste samtalen før sommeren i podkasten Ypsilonsamtaler, snakket vi om dette. Om sårbarhet, krise og krig, men også om håp, tillit og forsoning.

Ypsilon i Drammen er en bro som har blitt byens signatur og håpstegn. Vi er 100.000 mennesker i Drammen med røtter i 150 nasjoner. Livsskjebner, historier, sanger og levd liv under de forskjelligste forhold skaper den veven som samfunnet i dag utgjør. Broene over Drammenselva var en av premissene for vekst og utvikling. Utsyn, gjestfrihet og åpenhet for mennesker utenfra, er en livsnødvendighet for en by i vekst og utvikling.

Det er en ære å få stå her under selve åpningen av Olavsfest, en festival jeg oppsøker hvert år fordi den har som sin kjerne menneskemøter, dialog og kulturell brobygging. En lillesøster av Olavsfest lever på 11. året i Drammen Sacred Music Festival. Det er en av årets høydepunkter i Drammen der nettopp kulturell brobygging, samtaler på tvers og åpne menneskemøter er målet.

Brobyggerprisen inspirerer til fortsatt nødvendig innsats for å motvirke de mørke tendensene vi ser rundt oss. Grenser lukkes, mennesker skyves fra hverandre av splittende politikk og polariserende ledere. Frykt for de andre øker og redselen for det ukjente vinner styrke.

Vårt lokale kirkeakademi i Drammen er en viktig møteplass for å la meninger brytes og utfordringer til innsats blir gitt. Festival, dialogforum og møter i nærmiljøet gir erfaringer av nærhet, tillit og godt naboskap. I Drammen bygger broer.

Takk for prisen og takk til dere alle som bidrar til at tilliten øker og samholdet mellom oss styrkes.»

Ivar Flaten mottok Brobyggerprisen 2020

Under åpningen av årets Olavsfest i Trondheim mottok Ivar Flaten Brobyggerprisen 2020 fra Norske Kirkeakademier. Overrekkelsen ble overført direkte på adressa.no/olavsfest.

Det var Norske Kirkeakademiers styreleder KjellY. Riise som overrakte prisen, og her kan du lese hans tale:

«Som et apropos til årets tema for Olavsfest, ære: Æres den som æres bør, sier vi. Norske Kirkeakademier er opptatt av å løfte fram stemmer som våger å stå for noe. Som tør å stille opp for minoriteter og marginaliserte grupper. Brobyggerprisen gis til en person eller en organisasjon «som på særlig vis har bygd broer av innsikt og forståelse». Videre heter det at brobyggeren skal ha «stimulert til å utvikle kontakt og dialog mellom ulike grupper i samfunnet».
Brobygging kan skje på mange måter. Gjennom kunnskapsformidling, kunstneriske eller organisatoriske aktiviteter.
I fjor gikk Brobyggerprisen til Ella Marie Hætta Isaksen. Vi har siden 1983 delt ut prisen til ulike organisasjoner, og til enkeltpersoner som salmedikteren Svein Ellingsen, dialogmennesket Anne Sender, og aktivisten Aslam Ashan.
Black lives matter – de siste månedene har disse ordene blitt ropt ut i USAs storbyer. Og oppmerksomhet om (mer eller mindre skjult) diskriminering på grunn av hudfarge eller annerledeshet har vokst, også her hos oss. Av og til dukker rasismen fram som hatefulle og fryktelige ugjerninger, som terrorhandlinger. Andre ganger i langt mindre format, men fortsatt avgjørende viktig å imøtegå. Hvordan skape forståelse? Hvordan bygge broer? Årets brobygger svarer: Gjennom dialog.
I et intervju sier han: «Vi må ha arenaer der vi kan møtes på like fot, uten merkelapper, og erfare hverandre som likeverdige enkeltmennesker, ikke representanter for en gruppe. Gjennom kulturopplevelser, arbeidsfellesskap og foreldremøter – dagliglivet – blir folk kjent.»
Årets prisvinner har jobbet i sitt lokalsamfunn: Drammen. I en lang rekke år var han sokneprest i Fjell bydel. Han har tatt mange ulike initiativ til tiltak som bygger bro mellom folk. Det handler om skolene, om trossamfunn, om samfunnstjenester. Det handler om dialog og forståelse. Prisvinneren er en organisasjonsbygger. Han er leder av Drammen og omegn tro- og livsynsforum, og har vært det fra starten. Her møtes mennesker med ulike tros- og livssyn, blant annet kristendom, islam, hinduisme, sikhisme, humanisme og bahá’í til dialog. Nå er han dialogprest knyttet til Kirkelig dialogsenter i Tunsberg bispedømme, og kan vise til mange eksempler på praktisk dialog: Drammen Sacred Music Festival. «Gjestebud», knyttet til FN-dagen. «Internasjonale Drammen» i samarbeid med næringsliv og NAV.
Mennesker, strukturer, kunstuttrykk og dagligliv. Til sammen kan alt dette bidra til dialog og forståelse. Det er utrolig inspirerende å oppleve at det faktisk skjer. At det finnes brobyggere iblant oss. Hedres den som hedres bør.
Norske kirkeakademier har besluttet at Brobyggerprisen 2020 tildeles Ivar Flaten.  Gratulerer!»

Brobyggerprisen består av et diplom og et kunstverk. Årets prisvinner mottok maleriet «Kaos» av Amina Sahan,

Marthe Valle rammet inn arrangementet med sin musikk.

Vi gratulerer en verdig mottaker, og takker alle som bidro til et flott arrangement!

Overrekkelsen av Brobyggerprisen 2020 strømmes digitalt

Brobggerprisen 2020, som tildeles Ivar Flaten, overrekkes i forbindelse med Olavsfest i Trondheim, ved Nidarosdomens vestfront tirsdag 28. juli klokken 15.40.

Det vil bli hilsener ved Norske Kirkeakademiers styreleder Kjell Y. Riise, og mottakeren selv, Ivar Flaten. Det blir også musikalsk innslag ved Marthe Valle.

Overrekkelsen strømmes digitalt og kan følges på adressa.no/olavsfest

Vi ser fram til å feire en verdig mottaker som i en årrekke har stått for et omfattende og viktig dialogarbeid som har satt varige spor. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til digital samling!

Brobyggerprisen 2020 tildeles Ivar Flaten

Norske kirkeakademier (NKA) har siden 1983 delt ut Brobyggerprisen til personer eller organisasjoner som har bidratt til økt forståelse, kontakt og dialog mellom ulike grupper i kirke-, kultur- og samfunnsliv.

Brobyggerprisen for 2020 tildeles Ivar Flaten.

Juryens begrunnelse: Ivar Flaten har i en årrekke stått i bresjen for en rekke tiltak som fremmer kontakt og dialog mellom folk i Drammen. Hans innsats for å bygge broer mellom kulturer i Drammen er blitt lagt merke til langt utover kommunens grenser, og mange har latt seg inspirere av ham. Han har utmerket seg gjennom sin evne som organisasjonsbygger, og gjennom sin inkluderende og inspirerende væremåte.

Som sogneprest i Fjell bydel i Drammen har han vært en pådriver for dialog og inkludering i lokalsamfunnet, mellom Fjell kirke, skolene, andre trossamfunn og samfunnstjenester. Fjell kirke har, under ledelse av Ivar Flaten, blitt en kulturarena og en møteplass for mennesker med ulik religiøs tilhørighet. Den store salen i kirken brukes av mange tros- og kultursamfunn, fra Bahai og Tamilsk forening, til Id-fest og pakistansk kvinneforenings arrangementer.

Ivar Flaten er leder av Drammen og Omegn Tros- og Livssynsforum (DOTL). DOTL er en møteplass og der samvær og dialog bygger broer mellom ulike mennesker, menigheter og foreninger innen kristendom, islam, hinduisme, sikhisme, humanisme og bahá’í.

Ivar Flaten er også leder av Gjestebud Norge. Gjestebud Norge er en ideell organisasjon med eneste formål å arrangere et årlig samlingspunkt som skal feire mangfoldet og fellesskapet i byen. Kjernen i Gjestebud er møtet mellom mennesker over et måltid og en god samtale. I 2015 var Ivar Flaten med å arrangere gjestebud for 90 gjester på Slottet, etter invitasjon fra kongeparet.

Da Drammen Sacred Music Festival ble etablert i 2010 var Ivar Flaten en nøkkelperson. Siden starten har festivalen vært et møtested for å dele musikk, bilder og fortellinger fra ulike tradisjoner, som overstige språklige, nasjonale, kulturelle, ideologiske og religiøse grenser.

Siden etableringen i 2018 har Ivar Flaten virket som dialogprest i Kirkelig Dialogsenter i Tunsberg bispedømme.

Årets mottaker av Brobyggerprisen er foreslått av Drammen kirkeforum.

Prisen som består av et kunstverk og et diplom overrekkes av styreleder Kjell Y. Riise på Olavsfest i Trondheim 28. juli. Overrekkelsen vil bli strømmet, og lenken til arrangementet vil bli sendt ut i god tid. Mer informasjon om Brobyggerprisen kan fås ved henvendelse til generalsekretær Kristin Gunleiksrud Raaum, tlf. 95 75 65 75, E-post: kgr@kirkeakademiene.no

Vi gratulerer Ivar Flaten!

Ella Marie Hætta Isaksen mottok Brobyggerprisen 2019

«Mangfold er en rikdom. Jeg vil forsette å bygge broer mellom mennesker så lenge jeg har hender og krefter» sa Ella Marie Hætta Isaksen da hun mottok Brobyggerprisen 2019 til en fullsatt Vestfrontarena i solskinn under Olavfestdagene i Trondheim.

Det var styreleder i Norske Kirkeakademier Kjell Y. Riise som overrakte prisen som består av et diplom og et signert trykk av Håkon Gullvåg.

Her kan du lese styreleder Riises tale:

«Nils Aslak Valkeapää, den samiske multikunstneren og dikteren, åpner diktsamlingen «Solen min far» med disse ordene:

Solen
verdens far
Jorda
vårens datter
himmelrandens gullblomster
Duftgresset
Jeg taler med jorda
og hører bekkene svare
Taler med jorda bortom tid
Sola
verdens far
Jorda
livets mor
Himmelsrandens morgenrøde
Stjernegaissene
Jeg taler med jorda

I dag har jeg æren av å dele ut Norske Kirkeakademiers brobyggerpris. Helt kort om oss: Norske Kirkeakademier er økumenisk organisasjon som har mer enn 70 medlemsakademier rundt om i landet – blant annet to her i Trondheim. Hvert år deler vi ut en pris til en person eller en organisasjon «som på særlig vis har bygd broer av innsikt og forståelse». Videre heter det at brobyggeren skal ha «stimulert til å utvikle kontakt og dialog mellom ulike grupper i samfunnet».

Siden 1983 har denne blitt delt ut til en rekke personer og enkelte organisasjoner. Listen omfatter svært ulike prisvinnere, eksempelvis Svein Ellingsen, Mari Boine, Vår Frue åpen kirke, Kirkelig Kulturverksted, Hanne Sophie Greve, Refugees Welcome Norway, og Tor Sørby.

Årets prisvinner vant folkets hjerter i NRK-programmet Stjernekamp.

Hun har gjort seg bemerket både som artist og miljøaktivist. Når hun velger å løfte fram samisk språk, tradisjoner og kultur trosser hun århundrer med påført skam og undertrykking. På bemerkelsesverdig måte har hun brakt samiske uttrykk inn i ulike, samtidige musikk- og kulturuttrykk på en naturlig måte hvor de ulike uttrykkene anerkjennes som likeverdige.

Årets mottaker av Brobyggerprisen har stått opp for sine verdier og demonstrert stolthet over sin samiske bakgrunn. Hennes stemme som artist og miljøaktivist gir viktige bidrag til å bygge bro mellom det samiske folket og det norske storsamfunnet.

Det var sterkt og flott å få del i samiske tekster og joik, framført av gruppa Ísak – med Ella Marie som vokalist. Vi møtte nye og gamle musikalske uttrykk som smeltet sammen. Nye broer av innsikt og forståelse ble bygget.

Norske kirkeakademier har besluttet at Ella Marie Hætta Isaksen tildeles Brobyggerprisen 2019. «

Våre varmeste gratulasjoner går til en modig mottaker av rang!

Brobyggerprisen 2019

Norske Kirkeakademier tildeler Ella Marie Hætta Isaksen Brobyggerprisen 2019.

Ella Marie Hætta Isaksen er en ung og modig stemme som har gjort seg bemerket både som artist og miljøaktivist. Når hun velger å løfte fram samisk språk, samiske tradisjoner og samisk kultur trosser hun hets, sjikane og århundrer med pålagt skam og undertrykking. På bemerkelsesverdig og forbilledlig måte har hun brakt samiske uttrykk inn i ulike, samtidige musikk- og kulturuttrykk på en naturlig måte hvor de ulike uttrykk anerkjennes som likeverdige. Med sin joik i NRK-programmet Stjernekamp vant hun hele Norges hjerter.

Isaksen vant Sámi Grand Prix i 2016 med sin selvskrevne sang «Luoddaearru», og i 2017 vant hun førsteprisen i den europeiske konkurransen for artister som bruker minoritetsspråk, Liet International, med samme sang. I 2017 var hun også med på å starte bandet ISÁK. Høsten 2018 vant hun NRK-programmet Stjernekamp.

Isaksen har gjort seg bemerket som miljøaktivist gjennom miljøvernorganisasjonen Natur og Ungdom. Også i dette arbeidet har hun løftet fram samiske verdier på en forbilledlig og positiv måte.

Brobyggerprisen deles ut til en person eller en organisasjon eller institusjon som på særlig vis har bygd broer av innsikt og forståelse – og som har stimulert til å utvikle kontakt og dialog mellom ulike grupper i samfunnet. Medlemsakademiene foreslår aktuelle kadidater. Årets mottaker er foreslått av Tromsø kirkeakademi, og har utmerket seg ved å stå opp for sine verdier og demonstrert stolthet over sin samiske bakgrunn. Hennes stemme som artist og miljøaktivist gir viktige bidrag til å bygge bro mellom det samiske folket og det norske storsamfunnet.

På bakgrunn av dette har Norske kirkeakademier besluttet at Ella Marie Hætta Isaksen tildeles Brobyggerprisen 2019.

Prisen som består av et kunstverk av Håkon Gullvåg og et diplom overrekkes av styreleder Kjell Y. Riise på Olavfestdagene i Trondheim tirsdag 30.juli kl 12.15 ved Vestfronten av Nidarosdomen. Ella Marie Hætta Isaksen vil være tilstede og motta prisen.