Kategoriarkiv: Arrangementer

Arrangementer i regi av Norske kirkeakademier (NKA)

Seminar i Kristiansund: Barn – kunst – tro

Kristiansund Kirke Kunst Kulturakademi inviterer i samarbeid med
Møre bispedømme og Norske kirkeakademier til et seminar om trosrelatert kunst i Den kulturelle skolesekken og kunst i trosopplæringen.

Jobber du med barn i et trossamfunn, i skolen, i barnehagen eller som kunstner og kunstformidler, er du neppe fremmed for slike spørsmål:

 • Trosrelatert kunst – et farlig område eller en ressurs?
 • Er kunsten farlig for troen?
 • Hva er kunstnerisk kvalitet og hvilken rolle spiller den?
 • Hvilket ansvar har skolen, trossamfunnene, Den kulturelle skolesekken og kunstmiljøene for at barn får oppleve det beste av trosrelatert kunst?

Menneskers trosliv har en sterk innflytelse på et samfunns kultur. I Norge, som ellers i den vestlige verden, har menneskers praktisering av sin tro gjennom århundrene vært en viktig faktor i utformingen av det verdi- og kulturgrunnlag samfunnet bygger på i dag. Det kulturelle og verdimessige univers som menneskers trosutøvelse har skapt, preger samfunnsstrukturer og ytrings- og kommunikasjonsformer. Innenfor dette universet er viktige deler av den kunst vi omgir oss med blitt til. Svært mye litteratur, visuell kunst, arkitektur, musikk og dramatikk er skapt enten for å utforske troens mysterier, eller for å utfordre religionens sannheter og dogmer. I dag preges samfunnet vårt av religiøst mangfold, noe som igjen bidrar til en videreutvikling av samfunnets verdigrunnlag.

Vi våger to påstander som vi ønsker å utforske ved seminaret:

 • Det er en samfunnsoppgave å legge til rette for at barn og unge blir kjent med den kunsten som er skapt innenfor eller med inspirasjon fra religionsutøvelsens univers.
 • Religionsforankret kunst byr på uante muligheter for trossamfunnene når de skal vise barn og unge som søker til trosopplæring, inn mot opplevelse og forståelse av troens mysterier.

Program:
Program legges ut på https://kkkkfestival.wordpress.com/ så snart det er klart.
Foreløpig er disse bekreftet:

 • Kristin Gunleiksrud Raaum – leder i Kirkerådet.
 • Tom Remlov – sjef for Riksteateret.
 • Heidi-Iren Wedlog Olsen – fylkeskultursjef Møre og Romsdal fylkeskommune.
 • Amina Sahan – kunstner.
 • Morten Jostad – forfatter, dramatiker og skuespiller.
 • Inger Bakke – kunstnerisk leder for Høstscena i Ålesund, skuespiller og produsent.
 • Ingeborg Midttømme – biskop i Møre bispedømme.
 • Kristine Aksøy – seksjonsleder, seksjon for barn, unge og trosopplæring, Kirkerådet
 • Kari Falk – daglig leder Folkeakademiet Telemark Vestfold Buskerud, påtroppende leder for Kulturkirken Jakob.

Konsert tirsdag 21. september kl. 19.30:
FLYKTNING – nåde, kjærlighet, håp.
Urfremføring av Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestivals bestillingsverk av komponist Egil Kapstad og lyriker Jan Erik Vold, i samspill med strykekvartett, fløyte, klarinett, fagott og harpe.

Konsert onsdag 22. september kl. 19.30:
Norwegian Cornett & Sackbuts – Columbus går seg vill.
En spennende musikalsk blanding av europeisk renessansemusikk blandet med indianske rytmer og melodier. Det profesjonelle tidligmusikk-ensemblet tar oss 400 år tilbake i tid og fremfører musikk av komponister som Juan de Araujo, Tomas de Torrejón y Velasco, Gutierrez Fernandez Hidalgo og Tomas Luis de Victoria.

Flyer finner du her.

Priser:
Seminar inkl. lunsj kr 990,-
Seminar inkl. lunsj og konsert med Egil Kapstad og Jan Erik Vold tirsdag kveld kr 1 240,-
Seminar inkl. lunsj og konsert med Norwegian Cornett & Sackbuts onsdag kveld kr 1 190,-

Tilleggsavgift på kr 500,- ved påmelding etter 1. september.

Elektronisk påmelding her.

Overnatting:
Quality Hotel Grand Kristiansund tilbyr seminarpriser, bestill på telefon 71 57 13 00.

 • Enkeltrom inkl. frokost per døgn kr 1 100,-
 • Dobbeltrom inkl. frokost per person per døgn kr 650,-

Ved spørsmål kontakt Anja Sletten ved Kristiansund Kirke Kunst Kulturakademi.
E-post: anja.sletten@kristiansund.kommune.no
Telefon: 908 99 081

Vinner av Brobyggerprisen 2016: Ivar Skippervold

Ivar Skippervold mottar Brobyggerprisen 2016 for innsatsen med å bygge dialog og forståelse mellom ulike grupper av mennesker.

Ivar Skippervold har tatt initiativ til multireligiøse musikk- og kulturfestivaler. Sakral Festival i Lillesand ble startet i 2008, og flyttet til Kilden Teater og Konserthus i Kristiansand i 2013 der alle institusjonene på huset var involvert, symfoniorkesteret, Opera sør og Agder teater. I Oslo tok han initiativet til Oslo Sacred Music Festival i 2012, og han har i femten år drevet Arken Kulturhus i sin hjemby på Sørlandet der dialog ut fra en kulturplattform har stått i fokus. For å forstå hverandre må vi bli kjent. For å bli kjent må vi fortelle hverandre våre historier. Det er avgjørende at vi forteller hverandre våre sakrale sang- og musikkhistorier, og at vi deler med hverandre våre liturgiske og sakrale uttrykksformer. Det er gjennom kjennskap til hverandres tro at vi kan lære å respektere hverandre og legge grunnlaget for fredelig sameksistens. Skippervolds innsats har vært drevet fram av en tro på at de felles opplevelsene og inntrykkene som musikkens grenseoverskridende språk åpner opp for. Det å kunne dele religiøs kunst og troens kulturuttrykk kan være en vei til gjensidig respekt og fredelig sameksistens. Skippervold siterer gjerne Henrik Wergelands ord :” I enhver religion er det et varmt og kjærlig hjerte”. Sagt med hans egne ord: Det handler om å finne, og styrke, «fredsgenet» i enhver religion.

Ivar Skippervold har kjempet mot tiggerforbud, ved selv å gå ut i gatene i Lillesand og tigge. Dette har han gjort for løfte frem medmenneskers verdighet. Han møter de utstøtte som medmennesker, og han er en aktiv bekjemper av den likegyldighet og forakt som mange møter dem med. Han er en aktiv talsmann for deres menneskeverd og verdighet, midt i den fornedrelsen det er å strekke hånden ut etter smuler fra de rikes bord.

Norske kirkeakademier vi hedre Ivar Skippervold for hans utrettelige og kreative arbeid i brobyggingens tjeneste.

Prisen, som består av et kunstverk og et diplom til hver av prisvinnerne, overrekkes den 4. august, kl 13, under Olavsfestdagene i Trondheim. Mer informasjon om Brobyggerprisen 2016 kan fås ved henvendelse til generalsekretær Kristin Gunleiksrud Raaum,
Mob: 95 75 65 75
E-post: kristin.gunleiksrud@kirkeakademiene.no

Kristendommen som samfunnsbygger – seminar på Granavollen 30. august

Hadeland kirkeakademi, Biskopen i Hamar, Kirken i Gran og Granavolden Gjæstgiveri arrangerer seminar og kulturkveld på Granavollen 30. august 10.00-20.00.

Seminarets tema:
Tusen år etter at kristendommen kom til landet, drøfter vi betydningen den har hatt som samfunnsbygger. I det flerreligiøse Norge stiller vi også spørsmålet om kristendommens rolle i nye 1000 år?

Foredragsholdere er forfatter Karsten Alnæs, professor em. Gro Steinsland, professor Janne Haaland Matlary, forfatter Edvard Hoem og biskop em. Finn Wagle.

Kl. 19.00 er det konsert i Nikolaikirken – «ARVEGULL » – med Marianne Aas Hanse – sang, Mannskoret KK, lokale opplesere, Finn Wagle – kåseri, Solveig Fiske – avslutningsord. Programleder: Kristin Gunleiksrud Raaum. Fullt program finner du her.

Påmelding på mail: post@granavolden.no
Merk mailen «Granavollenseminaret».

Programfolder for seminaret: Granavollenseminaret 2016

Arrangementer om flyktningekrisen

Borgund, Spjelkavik og Lommedalen kirkeakademier tar opp flyktningespørsmålet neste uke:

**************************************************************************

Flyktningar fortel si historie
Spjelkavik kyrkje, Kyrkjekjellaren
Fredag 4. desember kl 19.00

Flukt frå eige land, møtet med Noreg, møtet med oss.

 • Tagwa Bashir frå Sudan.
 • Familien Rashad-Hassan frå Syria og Gaza
 • Imad Ajami frå Syria

Forteljingar, samtale og spørsmål. Lett servering.

Borgund kyrkjeakademi og Spjelkavik kyrkjeakademi

**************************************************************************

Vi ønsker å være bygder der flyktninger er velkommen og trives.
Hva kan vi gjøre?
Er det bruk for dem av oss som bare kan gjøre litt?

Velkommen til en kveld med et allsidig program.
Vi får informasjon, deler erfaringer og ideer, lytter til dikt, sang og musikk, tar en matbit og snakker sammen.

Arrangør:
Lommedalen kirkeakademi og Lommedalen menighet.

Program onsdag 2. desember kl. 19.00 – 21.30

Vi samles i menighetssalen i Lommedalen kirke

Tareq Mohsen
Tareq Mohsen

Velkommen
Dikt: Tareq Mohsen
Sang og musikk: Johanna Dahl Bryne og Henrik Lillehaug

Henrik Lillehaug
Henrik Lillehaug
Johanna Dahl Bryne
Johanna Dahl Bryne

Innlegg fra
Usman Bashir: Inntrykk fra Lesbos
Kari Finstad og Elin Stokke, Hvalstad transittmottak: Hva trenger enslige mindreårige som kommer til oss?
Sofia Arjomandi: Hva kan vi gjøre sammen med og for dem som bor i asylmottak?

Sofia Arjomandi
Sofia Arjomandi
Usman Bashir
Usman Bashir

Samtale og innspill

Kort pause

Kulturinnslag

Hva gjorde at det gikk bra?
Møte med unge flyktninger som kom til Bærum.

Thomas Soløst: Hvor mange flyktninger kommer til Bærum og hva må til for å lykkes med inkludering?

Thomas Soløst
Thomas Soløst

Hva kan vi gjøre?
Ivar Hauff fra Bærum Røde Kors.
Britt Solvang og Kjell Gythfeldt fra Flyktningkontoret i Bærum.
Mona Underdal-Loktu fra Refugees Welcome to Asker og Bærum.

Her vil du møte

 • representanter for flyktninger
 • frivillige fra Home-Start Familiekontakten
 • representanter for KFUK/KFUM
 • folk fra forskjellige organisasjoner og ulike livssynssamfunn og religioner

Ta deg en matbit og gå rundt og snakk med dem som har erfaringer og gode ideer.

Kulturinnslag

Avslutning

 

Tromsø internasjonale kirkefestival 2015

Mandag 26. oktober starter Tromsø internasjonale kirkefestival 2015.

Fullstendig program finner du her:
http://www.tikfestival.no/program/

NKA er medarrangør av filmseminaret  «Den andres ansikt» fredag 30. oktober kl. 18.30.

Den andres ansikt
Den andres ansikt

Norske Kirkeakademier har i flere år arrangert filmseminaret  ”Den andres ansikt”. Dette er seminar om film, religion og livssyn. Bidragsyterne har vært representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn, forfattere, filmskapere og forskere. Annet hvert år ligger filmfestivalen til Tromsø internasjonale kirkefestival. Det gjør den i år, og arrangeres fredag 30. oktober i Tromsø.

I år er temaet Makt. Vi skal vise den tyske filmen Korsveien. Den handler om fjortenårige Maria som er katolsk, konservativ og dypt religiøs. Hennes familie tilhører en liten, konservativ menighet.

På filmfestivalen i Haugesund er dette Andreasprisen, som deles ut i samarbeid mellom Den norske filmfestivalen, Film&Kino og Vårt Land.

I forkant av filmen skal vi ha en åpen samtale om tro, makt, offer, ekstremisme (både den som slår ut i den enkeltes liv og i politisk makt). Vi vil ha en åpen, reflekterende samtale.

Deltakere:
Stian Kilde Aarebrot, Areopagos
Anne Berit Evang, prest i Groruddalen
Shoaib Sultan, Antirasistisk senter

Støtte til fredsarbeidet i Israel og Palestina

Kirkeakademiet i Asker og Asker menighet inviterer til filmkveld i Asker kirke onsdag 23. september kl. 1800. Arrangementet inngår i årets Kirkeuke for fred og rettferdighet i Israel og Palestina som Den norske kirke og en rekke kirkelige organisasjoner står bak.

Tema for årets Kirkeuke er «Muren». I Asker kirke vises den enestående filmen «Open Bethlehem – a Big Film About a Small Town», produsert av den palestinske regissøren Leila Sansour som tilhører en av Betlehems eldste kristne arabiske familier. Etter å ha levd i utlandet i tredve år, kom Leila Sansour tilbake til sin lille hjemby Betlehem for å filme den fremvoksende muren. Opptakene tok ti år. Etter at filmen ble lansert i 2014, dannet Leila Sansour organisasjonen Open Bethlehem som arbeider for å fremme forståelse i Vesten for en rettferdig løsning på konflikten som muren er et synlig tegn på.

«Asker menighet ønsker å være en del av det store nasjonale, kirkelige engasjement for å løfte fram troen på at Gud bryter ned murer», sier sokneprest Tor Øystein Vaaland som selv har lang erfaring fra å ha virket i de områdene og blant de menneskene som filmen skildrer.

«Det er helt i kirkeakademienes ånd å støtte konstruktive, ikke-voldelige bidrag til at okkupasjonen av Palestina kan ta slutt og til å oppmuntre dem som arbeider for en rettferdig fred for alle, både i Palestina og Israel», sier Einar Solbu, leder i Kirkeakademiet i Asker.

Filmen har fått sterke anmeldelser. Den er gripende, den skaper håp og optimisme midt i innmuring og avstenging, og, ikke minst, den er morsom, kan vi lese i internasjonale medier.

Filmkvelden i Asker kirke er åpen for alle, og det er gratis entré. Kvelden vil bli avsluttet med en liturgisk aftenbønn.

Nærmere opplysninger hos sokneprest Tor Øystein Vaaland,
tlf. 481 88 048
.

Den lyse middelalderen

Bjørn Are Davidsen: Den lyse middelalderen
Tirsdag 24. februar kl 19.30
Foreningslokalet/Interimskirken, Schirmers gate 1

Vi er alle kjent med begrepet «den mørke middelalder». Tirsdag 24. februar kl 19.30 får vi sjansen til å revurdere vår holdning til middelalderen. Bjørn Are Davidsen vil foredra i Katolsk Forum Trondheim under tittelen «Den lyse middelalderen». Velkommen til et nytt blikk på middelalderen!

Bjørn Are Davidsen er sivilingeniør og skribent tilknyttet tankesmien Skaperkraft. Han skriver blant annet fast i St. Olav katolske kirkeblad om emner knyttet til forholdet mellom kristendom og vitenskap. Han vil holde et foredrag om den lyse middelalderen. Middelalderen fremstilles ofte som en mørk og tilbakestående tid. Davidsen derimot tilbakeviser denne myten og vil vise den kristne middelalderen som en lys tid med etter hvert gode vilkår for utvikling av rasjonalitet og humanitet. Kirken kom til å styrke fornuften, den stod ikke i et motsetningsforhold til den, og den kristne kjærlighetsetikken bidro til utviklingen av humanismen.

Klima 2015

Styret for Norske kirkeakademier anbefaler medlemsakademiene å til å tematisere Klimatoppmøtet i Paris til sommeren og delta på Klimapilegrim 2015.

Magasinet Klimarettferdighet
Et magasin om tro, teologi og klima. Om kirkens engasjement i klimaspørsmålet. Teologisk refleksjon og oppfordring til handling. Utgitt av Prosjektet Skaperverk og bærekraft – et felles kirkelig tiår for kirke og samfunn: Samarbeidsprosjekt mellom Norges Kristne Råd, Kirkens Nødhjelp og Den norske kirke.

Les mer om Magasinet Klimarettferdighet her:
http://issuu.com/kirken/docs/klimarettferdighet_magasin?e=0/7258512

Høst3