Kategoriarkiv: Arrangementer

Arrangementer i regi av Norske kirkeakademier (NKA)

Kirkeuka for fred 2017

24. september til 1.oktober markeres Kirkeuka for fred i Palestina og Israel.

Tema for årets kirkeuke er «Unge stemmer mot okkupasjon». Dette har sin bakgrunn i at det i 2017 markeres det at det er 50 år siden annekteringen av Vestbredden i forbindelse med Seksdagerskrigen, og at vi dermed skriver 50 år med okkupasjonen av Palestinske områder. Dette betyr blant annet at minst to generasjoner er vokst opp med konflikten som sin hverdag, og kjenner ingen annen virkelighet. Mange er i ferd med å miste håpet om en fredfull framtid.

Her kan du lese årets posisjonsdokument.

Kirkeuka for fred i Palestina og Israel er et internasjonalt, kirkelig initiativ for å bidra til en fredelig løsning i konflikten mellom israelere og palestinerne. Det er en uke for bønn og solidaritet.

Målet er å gi et kirkelig bidrag til å sikre fred, sikkerhet og like rettigheter for alle mennesker som lever i Palestina og Israel. I Kirkeuka inviteres vi til å be for, opplyse om og være pådrivere for en rettferdig fred.

Kirkeuka markeresen rekke steder i det ganske land. Mer informassjon om kirkeuka, finner du på kirkeukaforfred.no. Her finner du også program for Kirkeuka 2017.

Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival 2017

Velkommen til Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival 2017!

På programmet står blant annet Karin Krog; Ketil Bjørnstad, Anne Grosvold og Ole Paus; Henning Sommero; Solveig Slettahjell og Tord Gustavsen; Beethovens 9. symfoni; og et bestillingsverk av Wolfgang Plagge i anleding reformasjonsjubileet.

Hele programmet finner du i festivalbrosjyren (PDF)

Festivalen varer fra 11. til 24. september.

Billetter kjøpes via ticketmaster eller i døra.

Følg med på Kristiansuns Kirke kunst Kulturfestival sin nettside og Facebookside.

 

LUTHER OG DE ANDRE

– Et seminar om makt og avmakt, staten, storsamfunnet, kirken og minoriteter

Luther og de andre – flyer (PDF)

I forbindelse med reformasjonsmarkeringer vil Norske kirkeakademier, i samarbeid med KA, arrangere konferansen Luther og De Andre. Tema er hvordan utviklingen av nasjonalstaten etter reformasjonen utviklet seg mot religiøs og konfesjonell enhet, etter prinsippet Cuius regio, Eius religio (Fyrstens tro skal være folkets tro), og hvordan dette ble brukt til å ramme religiøse og etniske minoriteter og annerledes tenkende og troende. Hvordan minoriteter ble definert som De Andre (Otherness), og definert ut til samfunnets randsone. Stikkord er makt og avmakt, minoritet, majoritet, stat og kirke, kongemakt og teologisk begrunnelse.

Vi vil se på minoriteter som jødene, urfolk, LHBT og muslimer, hvordan de opplever å bli definert som Den Andre, deres arbeid for konfrontasjon og forsoning, og hva det gjør med enkeltmennesker og grupper.

Tid: 17. oktober 2017
Sted: Kulturkirken Jakob

Program:
10.00: Velkommen ved styreledere i KA , Hege Hovland Malterud og styreleder i NKA, Kjell Yngve Riise
10.15: Tarald Rasmussen, professor i teologi Universitetet i Oslo: Luther og De andre – hegemoni og makt. Hvilken arv er vi fortsatt bærere av?
11.15: Pause
11.30: Bente Engelsen, idehistoriker: Luther og øvrigheta: Maktens gavepakke?
12.00: Padraig o Tuama, leder ved Corrymeelasenteret i Nord-irland, prest og poet: Power and Majority, reconciliation
12.30: Knut Vollebæk, diplomat og politiker: Minoriteter i Europa og Norge i dag
13.00: Lunsj
14.00: Berit Reisel, psykolog: Den andre til evig tid?
14.30: Amina Sahan, kunstner og lærer: Å bli definert som Den andre
15.00: Cora Alexa Døving, seniorforsker ved Holocaustsenteret: Andregjøring
15.30: Avslutning

Billetter kan kjøpes ved inngangen eller gjennom Ticketmaster, eller ved å sende e-post til post@kirkeakademiene.no.
Inngang kr 150 for voksne og kr 100 for studenter.

Katharinas stemmer

Sandefjord kirkeakademi inviterer til forestillingen «Katharinas stemmer» v/ gruppa «Kattas Figurteater Ensemble», onsdag 6. september, kl. 19.00.

Katharina von Bora er en av 12 nonner som i 1523 rømte til trygghet og frihet hos reformasjonens ledere. Kirkespillet beskriver hennes indre kamp og vanskelige valg der hun får hjelp gjennom diskusjonene med buktalerdukkene Martin Luther og Pave
Leo X. Katharina spilles av sangeren, skuespilleren og buktaleren Cecilie Schilling. Organist og komponist Bjørn Andor Drage følger teksten med uttrykksfull musikk.

Billettpris: kr 100 (medlemmer gratis).

Sted: Sandefjord Kunst og Kulturkirke i samarbeid med MISK.

Foto: Kattas kultuerteater ensemble

Semesterprogram fra akademiene

KRONOLOGISK OVERSIKT OVER ARRANGEMENTER I REGI AV MEDLEMSAKADEMIENE HØSTEN 2017

August
11. august, Moss kirkeakademi: Professor emeritus Frank Aarebrot: «Hvem har vi blitt? Reformasjonen og samfunnsutviklingen.»

29. august, Dialog, Son kulturkirke: Å fullføre et liv – omsorg ved livets slutt. Ved Astrid Rønsen

30. august, Hadeland kirkeakademi: Olavsseminar på Granavollen: Norges kristne og humanistiske verdier. Arrangører: Biskopen i Hamar, kirken i Gran, Granavlollen Gjestgiveri og Hadeland kirkeakademi

September
2. september, Groruddalen kirkeakademi: Utflukt til Gamle Aker kirke

2. september, Katolsk forum Stavanger: «Reformasjonen – konsekvenser for kirke og samfunn. Seminar på Utstein kloster». Arr: Utstein Pilegrimsgard, VID Misjonshøgskolen, MUST Utstein kloster og Katolsk Forum Stavanger.

3. september, Stord kyrkjeakademi/ Valestrand Kulturkyrkje: På kyrkjeveg frå Vistvik til Fitjar. Stordøya si eiga pilgrimsvandring, og gudsteneste i Fitjar kyrkje etterpå.

3. september, Valestrand Kulturkyrkje: Brahms og Valen – Bøen

5. september, Ortodoks forum: Liv Sæteren som fortalte om arbeidet med å opprette og innrede det nye hovedbiblioteket i Oslo.

6. september, Bjørgvin kirkeakademi: Bob Dylan: Poet, protestant og predikant

6. september, Karmøy kyrkjeakademi: «Religionars plass i moderne demokrati., med blikk på kristendom og islam.» Føredrag og panelsamtale.

6. september, Sandefjord kirkeakademi: Forestillingen «Katharinas stemmer» v/ gruppa «Kattas Figurteater Ensemble»

7. september, Grenland kirkeakademi: Tor Berger Jørgensen: «Når så vi deg sulten, tørst og fremmed…?» Om kirkens diakonale utfordringer i dag – i lys av Jesu tale og tjeneste.

9. september, Eidsvoll kirkeakademi: Markering av 1000-årsjubileet for kirken på Eidsvoll.

10. september, Ringerike kirkeakademi: Audun Myskja – Ungdomskilden

12. september, Uranienborg kirkeakademi: «Reformasjon og reproduksjon. Fra Jomfru Maria til Adam og Eva». Foredrag og samtale v/forsker Eivor Andersen Oftestad.

11.-24. september: Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival

12. september, Moss kirkeakadem: Bente Engelsen: «Reformasjonen i Danmark-Norge. Hvordan gikk det til? Og hva skjedde senere?»

13. september, Toten kirkeakademi: Kirkekino: Jeanne d’Arc

14. september, Kampen kirkeakademi: Skaperverket er ikke til salgs

14. september, Telemark kyrkjeakademi: Kyrrmess i Nes kyrkje. Kirkehistorieprofessor Bernt T. Oftestad holder foredraget «Fra munkecelle til storpolitikk».

17. september, Valestrand Kulturkyrkje: Bok og Bolle  – Trio Tunnel

18. september, Tønsberg kirkeakademi: Bibelen: Den vakre og vanskelige boken. Ved Marianne Bjelland Kartzow.

19. september, Hamar kirkeakademi: Henrik Ibsens bruk av religion og religiøse riter i sin diktining. Med Trausti Ólafsson.

19. september, Lillesand kirkeakademi: « I skyggen av Luther» ved Anne Bente Hadland

20. september, Akademi for kirke og kultur i Aust-Agder: «I begynnelsen var ordet?» Ved Dag Gjerløw Aasland

20. september, Kongsberg kirkeakademi: Modersvingen – kvinnelige salmister, fra Dorothe til Carola. Medvirkende: Lise Knudsen, Kristin Flatland Solbu, Runi Wold-Kristiansen

20. september, Nordre Aker kirkeakademi: Sokneprest dr. teol. Margunn Sandal: Hva kan kirkearkitekturen fortelle om livet?

20. september, Borgund og Spjelkavik kyrkjeakademi: » Kvinnene i reformasjonen og den haugianske bevegelsen på Sunnmøre» Song ved vokalgruppa Frisk Bris foredrag v/ Ruth Wenche Hebnes Vinje. Arrangementet er eit samarbeid med Ålesund kulturskole og vokalgruppa Frisk Bris.

20. september, Fredrikstad Kirkeakademi: «Reformasjonens betydning for Norges historie». Ved Professor emeritus Steinar Imsen.

20. september, Ringsaker kirkeakademi: Katharinas stemmer – en teaterforestilling av Kattas Figurteater Ensemble – i samarbeid med Ringsaker kirkes venner.

21. september, Kragerø kirkeakademi: Temamøte m/ foredrag v/ Jahn Otto Johansen: «Hva er det med jødene?»

21. september, Lommedalen kirkeakademi: Hva skjedde ved stortingsvalget i høst? Hva var det uttrykk for, hva kan tenkes å skje framover? Hvilke verdier vant og hvilke tapte? – En samtale mellom Magnus Takvam og Berit Strøyer Aalborg, ledet av Bernt Aardal.

23. september, Katolsk forum Asker og Bærum: Pilegrimsvandring. Start: Eikeli kirke, med åpning inne i kirken for å gi rammen om pilegrimsvandringen. Ankomst: Ved ankomst til Mariakirken, Stabekk blir det først messe og så et måltid i Mariakirkens menighetslokale.

24. september, Asker kirkeakademi: Åpning av fotoutstilling «Political Anatomy of Hell – en vandring gjennom Vestbredden» og kveldsmesse. Fotoustilling med bilder tatt av fotograf Reiner Shaufler. Arr: Asker menighet og Asker kirkeakademi.

24. september, Domkirkeakademiet: «Bob Dylan og religionen». Med Håvard Rem.

24. september, Stord kyrkjeakademi/ Valestrand Kulturkyrkje: Prostiprest Jørgen Knudsen: «Kjernen i den kristne trua. Trusvedkjenninga i møte med dagens verdsbilete».

24. september, Ullensaker kirkeakademi: Gudstjeneste med markering av at Ullensaker kirke er blitt pilegrimskirke.

24. september, Valestrand Kulturkyrkje: Biletkunstnaren Sivert Ørevik

25. september, Drammen kirkeforum: Hva skjer i Europa? Har vi grunn til å være bekymret? Foredrag av Thorvald Stoltenberg. Kunstnerisk innslag ved Galina Trintsoukova.

25. september, Toten kirkeakademi: Temakveld: En konflikt uten ende? Helge Kjøllesdal, tidligere ledsager for Kirkenes Verdensråd i Palestina og Israel, innleder til temaet. Temakvelden avsluttes med kort kveldsmesse i Hoff kirke. Arr: Toten Kirkeakademi og Hoff menighet.

26. september, Asker kirkeakademi: «Folkekirka – visjon eller virkelighet», foredrag ved prost Sevat Lappegard.

26. september, Dialog, Son kulturkirke: Finnes det en ungdomskilde? Ved Audun Myska

26. september, Eidsvoll kirkeakademi: Andre del av Reformasjonsjubileet i tilknytning til Luther skrift: Et kristenmenneskes frihet.

26. september, Katolsk forum Bergen: “Avila-Fatima: En pilegrimsreise i Karmels tegn? Blikk på visjoner og åpenbaringer sett fra et karmelittisk perspektiv” v/ legkarmelitt Anne Samuelsen.

26. september, St. Olav kirkeakademi: Den norske kirkes fremtid. Ved Kristin Gunleiksrud Raaum, kirkerådsleder og generalsekretær i Norske kirkeakademier

26. september, Ål kyrkjeakademi: «Nåde deg, Martin» med biskop Per Arne Dahl

27. september, Nordre Aker Kirkeakademi: Temakveld: «Unge stemmer mot okkupasjon» m/ Amany Abu Awad (KFUK Palestina) og Sahar Vardi (ung israelsk fredsaktivist)

Oktober
3. oktober, Valestrand Kulturkyrkje: «Luther med latter».

4. oktober, Grenland kirkeakademi og Telemark kyrkjeakademi: 500 års reformasjon – et panorama.

8. oktober, Harstad kirkeforum: «Økumenene i 2000 år». Foredrag ved Pater Gunther Jeger

8. oktober, Toten kirkeakademi: Messe for lindrende nærvær

9. oktober, Hadeland kirkeakademi: ”I skyggen av Luther” Foredrag ved priorinne Anne Bente Hadland ved St. Katharinahjemmet i Oslo.

10. oktober, Groruddalen kirkeakademi: «Kan kunsten hjelpe oss å forstå livet?» En meditasjon over en bokhylle av bly. Ved Leonora Onarheim Bergsjø.

10. oktober, Moss kirkeakademi: Alf van der Hagen: ”Bach er utenkelig uten Luther”.

10. oktober, Uranienborg kirkeakademi: «Luther og en visjon om tro, håp og undring». Foredrag og samtale v/direktør Marianne Uri Øverland.

11. oktober, Ortodoks forum: organist og kantor i Ullensaker kirke Wollert Krohn-Hansen. Em innføring i jazzens verden.

11. oktober, Domkirkens teologicafé: Professor Sylfest Lomheim (UiA) holder foredrag om Luthers og reformasjonens betydning for språkutvikling i Nord-Europa og Skandinavia.

11. oktober, Nordre Aker kirkeakademi: Musikk og Maleri: Berlin på Mendelssohns tid

11. oktober, Sandefjord kirkeakademi: «Budskap og bilde – Lucas Cranach og Marthin Luther».

12. oktober, Kampen kirkeakademi: Frelsen er ikke til salgs

12. oktober, Lommedalen kirkeakademi: Allsangkveld i Luthers Ånd. Bli med på sangkveld i kirken inspirert av Lutherjubileet 2017.

13. oktober, Ål kyrkjeakademi: Tollef Thorsnes, utstillingsopning og foredraget «No mercy – No dignity»

14. oktober, Lommedalen kirkeakademi: Stillhet og meditasjon. Vi inviterer til meditasjonsseminar.

15. oktober, Kongsberg kirkeakademi: Bibelutstilling i Kongsberg kirke. Medvirkende: Jonny Kaspersen, Reidar Aasbø.

18. oktober, Akademi for kirke og kultur i Aust-Agder: «Kunst i kirken» ved Kristin Gunleiksrud Raaum

18. oktober, Asker kirkeakademi: Foredrag av Eilert Rostrup. I forbindelse med Kirkeuka for fred i Palestina og Israel. Samarbeid med Asker menighet.

18. oktober, Domkirkens teologicafé: «Hvor ble det av helvetet?» Ved Pål Repstad, Paul Leer- Salvesen, Tor Vegge og Frida Forsgren.

18. oktober, Fredrikstad Kirkeakademi: Historisk kirkevandring

18. oktober, Nordre Aker kirkeakademi: Musikk og Maleri: Drama på scene og på lerret

18. oktober, Ringsaker kirkeakademi: Via Sacra – middelalderens billedunivers v/ Kirsten Stabel

18. oktober, Stord kyrkjeakademi/Valestrand Kulturkyrkje: Forfattar og journalist Lars Akerhaug: «Siste jul i Kairo» – ei forteljing om dei kristne i Midtausten.

19. oktober, Ullensaker kirkeakademi: «Da reformasjonen kom til Norge». Ved professor Hallgeir J. Elstad.

20. oktober, Akademiet Også vi er kirken: «Hvordan snakker vi om og til Gud i dag?» Innledning ved søster Madeleine Fredell OP.

22. oktober, Valestrand Kulturkyrkje «No stig vår song»

23. oktober, Drammen kirkeforum: Verdensøkonomi og barnefattigdom, er det en sammenheng? Foredrag av Idar Kreutzer. Kunstnerisk innslag ved Galina Trintsoukova.

23. oktober, Tønsberg kirkeakademi: Tønsberg: Et katolsk kjerneområde etter reformasjonen? Ved Henning Lagerud.

24. oktober, Asker kirkeakademi: «Innafor i Asker?» – Panelsamtale om integrerings- og dialogarbeid innen arbeidsliv, idrett og trossamfunn i Asker.

24. oktober, Lillesand kirkeakademi: «Terje Vigen» ved Inger Helen Kilsti.

24. oktober, Dialog, Son kulturkirke: Fremtidsmennesket – skapt i vårt eget bilde. Ved Gunnar Heiene.

24. oktober, Eidsvoll kirkeakademi: Journalist og forfatter John Granly: Et utvalg av sin fars, Johan Helmer Granlys, billedunivers fra hele Eidsvoll-bygda, fra sør til nord.

24. oktober, St. Olav kirkeakademi: Siste nytt fra utgravingene av Klemenskirken. Ved konservator Anna Petersén, NIKU

25. oktober, Asker kirkeakademi: Foredrag av Erik Hillestad. Samarbeid med Asker menighet.

25. oktober, Bjørgvin kirkeakademi: Kunst og kultur i kirken – en utfordring? Samarbeid mellom Kulturuken i Olsvik kirke og Bjørgvin kirkeakademi.

25. oktober, Domkirkens teologicafé: Peter Halldorf tar for seg temaet «Om kirkens katolisitet».

25. oktober, Sancta Sunniva kyrkjeakademi for Norfjord: Folkekirkens framtid. Ved Kristin Gunleiksrud Raaum. Med på møtet blir også organisten på Eid, Ralph Cupper.

25. oktober, Voss Kyrkjeakademi: Redaktør Magne Lerø: Pengenes makt; Svøpe eller velsignelse?

26. oktober, Lofoten kirkeakademi: «Den andres tro» med Anne Sender fra Det mosaiske trossamfunn i Norge. Salg av kake og kaffe.

27. oktober, Telemark kyrkjeakademi: Frå Luther på Wartburg til Hognestad på Notodden. Foredrag ved Per Halse.

28. oktober, Kongsberg kirkeakademi: Samtale om nåde. Medvirkende: Per Arne Dahl og Geir Lippestad

29. oktober, Katolsk forum Asker og Bærum: «Migrasjon og den katolske kirke». Foredrag ved Marta Bivand Erdal.

29. oktober, Ringerike kirkeakademi: Roger Jensen – Luther og reformasjonen – og pilegrim?

21. – 29. oktober: Kunst- og kulturuken i Olsvik kirke

29. oktober, Valestrand Kulturkyrkje: Konsert Elin Furubotn

29. oktober – 4. november, Tromsø kirkeakademi: Tromsø Internasjonale kirkefestival: Skaperverket er ikke til salgs

30. oktober, Toten kirkeakademi: I skyggen av Luther. Ved Anne Bente Hadland

31. oktober, Asker kirkeakademi: «Luther til Asker» – oppslag av teser, foredrag ved prof. Svein Aage Christoffersen og salmegudstjeneste i Asker kirke. Samarbeid med Den norske kirke i Asker.

31. oktober, Groruddalen kirkeakademi: «Luther i dag?» ved Trygve Wyller.

31. oktober, Karmøy kyrkjeakademi: «Kva ville eigentleg Martin Luther med reformasjonen?». Føredrag av prof. Ragnar Skottene (UiS).

31. oktober, Katolsk forum Trondheim: «The Syro – Malankara Catholic Major Achepiscopal Church» Ved Mathew K. Avarachen

31. oktober, Kragerø kirkeakademi: Temamøte m/ foredrag v/ kirkehistoriker Sivert Angel: «500 år med Martin Luther»

31. oktober, Sandefjord kirkeakademi: «Frelsen er ikke til salgs». Film: «Luther». Innledning v/Leif Rune Sundli

31. oktober, Stord kyrkjeakademi/Valestrand Kulturkyrkje: Prest og idéhistorikar Karl Gervin: «Det store brotet. Reformasjonen i Noreg – og på Vestlandet»

31. oktober, Telemark kyrkjeakademi: Festkonsert i Sauherad kyrkje. Telemark kyrkjeakademi støtter dette arrangementet, som organiseres av Komiteen for reformasjonsjubileet i Sauherad kommune.

31. oktober, Ullensaker kirkeakademi: Reformasjonsgudstjeneste.

November
1. november, Nordre Aker kirkeakademi: Musikk og Maleri: Danske toner

1. november, Sandefjord kirkeakademi: Økumenisk gudstjeneste i Sandefjord kirke med pater Claes Tande, Den katolske kirke, og biskop Per Arne Dahl, Den norske kirke.

1. november, St. Olav kirkeakademi: Luther og de andre. Ved professor Tarald Rasmussen

2. november, Lommedalen kirkeakademi: Myten om «Det hellige Russland» i kunsten.

6. november, Hadeland kirkeakademi: ”Falkbergets hudløse evangelium” ved forfatter Sturle Kojen.

6. november, Valestrand Kulturkyrkje: «Morgonfrosken» – DKS.

7. november, Uranienborg kirkeakademi: «Luther og menneskets frihet». Foredrag og samtale v/professor Knut Alfsvåg.

8. november, Akademi for kirke og kultur i Aust-Agder: «Mellom salme og ikon» ved Gunnar Danbolt

9. november, Kampen kirkeakademi: Mennesker er ikke til salgs

9. november, Lofoten kirkeakademi: «Reformasjon nå – 500 år med Luther, men hvor ble han av?” med Nils J. Riedl. Samarbeid med Svolvær menighet

11. november, Nesodden kirkeakademi: «Hva slags reformasjon trenger kirken i dag?» Innledere Helge Hognestad og Synnøve Sakura Heggem.

12. november, Karmøy kyrkjeakademi: «Frå kampsong til kunstmusikk – Luthers salmer frå strid til fred». Føredrag ved kantor og dr. art. Håvard Skaadel. Orgelmusikk ved kantor Ingrid Berg Tobiassen.

12. november, Ringerike kirkeakademi: Jon Ovrum – Caravaggio – ein presentasjon: Kvifor grip dei religiøse motiva hans folk på 2000-talet?

12. november, Valestrand Kulturkyrkje: Valens klaversonate nr.1

13. november, Tønsberg kirkeakademi: Folkekirken, hva nå? Ved Kjetil Haga.

14. november, Hamar kirkeakademi: Hvor kristent skal Norge være? Bidrag til et arveoppgjør. Ved filosof Henrik Syse.

15. november, Katolsk-Ortodoks akademi: Helgen i grenseland – arven fra Trifon av Petsjenga. Ved forfatter og kunsthistoriker ph.d. Caroline Serck-Hanssen

18. november, Bjørgvin kirkeakademi: En samtale om tro og tvil ved Bjørn Eidsvåg. Samtalen er et samarbeid mellom Den Nationale scene, Bjørgvin bispedømme og Bjørgvin kirkeakademi.

15. november, Fredrikstad Kirkeakademi: «Dåpens sakrament – hva er vitsen?»

15. november, Nordre Aker kirkeakademi: Hva kan kirkearkitekturen fortelle om livet? Ved Margunn Sandal.

15. november, Ringsaker kirkeakademi: Bach er utenkelig uten Luther v/ Alf van der Hagen.

15. november, Ål kyrkjeakademi: Nils Ivar Agøy om lutherdom, demokrati og velferdsstat.

16. november, Grenland kirkeakademi: Synnøve Sakura Heggum: Hvor ble det av Maria? Ble hun «reformert» vekk? Maria mellom Luther, Grundtvig og oss.

18. november, Lofoten kirkeakademi: Konsert med Jan Gunnar Hoff og Marianne Beate Kielland. Samarbeid med Lofoten Jazzklubb. Billettsalg

19. november, Katolsk forum Stavanger: «500 etter Luther – endelig venner igjen?» Økumenisk samtale om relasjonen mellom den katolske og den lutherske kirken i dag. Arr: Katolsk forum i Stavanger og Stavanger bispedømmes reformasjonskomité

21. november, Eidsvoll kirkeakademi: Historiker og bygdemann Benjamin Baraas: Kåseri med lysbilder om folk og fe, særlig fra 1900-tallet.

21. november, Ortodoks forum: dr. phil, prof. UiO Jon L Wetlesen som presenterte sin diktsamling: Forvandlingens øyeblikk, med påfølgende samtale/diskusjon.

22. november, Sandefjord kirkeakademi: «Skaperverket er ikke til salgs» Film: «HOME». Innledning v/Leif Rune Sundli.

23. november, Ullensaker kirkeakademi: «Utfordringer for kirken i en ny tid» ved Tore Byfuglien.

26. november, Domkirkeakademiet: «Jeg slipper deg uten at du velsigner meg». En samtale med Eskil Skjeldal, Alf Kjetil Walgermo og Elisabeth Thorsen om tvil, tro og ikke-tro

26. november, Hadeland kirkeakademi: ”Novembersnø – en gudstjeneste til håp og tro”

26. november, Harstad kirkeforum: «Delingen av Bispedømmene i 1952 og de nye regionene».Foredrag ved Einar-Arne Drivenes

26. november, Valestrand Kulturkyrkje: Bildene i Valenheimen

27. november, Drammen kirkeforum: Den norske kirke – er det en «revolusjon» på gang? Foredrag av Kristin Gunleiksrud Raaum. Kunstnerisk innslag ved Galina Trintsoukova.

28. november, Asker kirkeakademi: «Galskap eller utenforskap? Om å definere det syke i individet, eller mellom mennesker», foredrag ved psykolog og forfatter Arnhild Lauveng.

28. november, Dialog, Son kulturkirke: Dagens mediebilde – hva gjør det med oss? Ved Mímir Kristjánsson

28. november, Groruddalen kirkeakademi: «Dialog er svaret på alt». Hvordan forholder vi som kirke oss til det religiøse mangfoldet i vår lokale kontekst? Ved Anne Berit Evang og Elisabet Kjetilstad

29. november, Bjørgvin kirkeakademi: Bach er utenkelig uten Luther ved Alf van der Hagen

29. november, Voss Kyrkjeakademi: Prof. Ola H. Grytten (prof i økonomisk historie – og frelsesarme-soldat): Emne ikkje fastsett enno.

Desember
1. desember, Lofoten kirkeakademi: «Vårres jul» med Terje Brun, Julie Steinvik, Elise Westerlund, Jørn Ingebrigtsen, Simen Vangen og Kristine Sandmæl. Billettsalg

2. desember, Nesodden Kirkeakademi: Samtale og suppe: Nytt liv i verden. Skal barnet døpes, velsignes, eller? Synnøve Sakura Heggem samtaler med foreldrepar.

3. desember, Ringerike kirkeakademi: Bente Engelsen – Reformasjonen i Danmark – Norge: Hvordan gikk det til? Hva skjedde senere?

3. desember, Sancta Sunniva kyrkjeakademi for Norfjord: Førjulsmøte på Karnils-tunet

4. desember, Tønsberg kirkeakademi: Adventsforestilling: Katarinas stemmer

5. desember, Eidsvoll kirkeakademi: Vi blir aldri ferdig med Jesusskikkelsen: Hvem var han, og hvem var Menneskesønnen? Og hva har vi gjort med ham i vårt liv? Ved Gunner Ljødal.

5. desember, St. Olav kirkeakademi: Luther, demokrati og velferdsstat. Ved professor Nils Ivar Agøy.

5. desember, Uranienborg kirkeakademi: «Bach er utenkelig uten Luther». Foredrag og samtale v/forfatter Alf van der Hagen.

10. desember, Toten kirkeakademi: Jul på Stenberg.

10. desember, Katolsk forum Asker og Bærum: Adventsforedrag ved Wolfgang Plagge: «Noen musikalske teser på tampen av reformasjonsjubileet».

13. desember, Kongsberg kirkeakademi: Lussinotter – folketro og helgenfeiring. Medvirkende: Lise Knudsen, Kristin Flatland Solbu m. fl.

14. desember, Valestrand Kulturkyrkje: Konsert/utstilling – Kulturskulen

17. desember, Ringsaker kirkeakademi: «De ni lesninger» i samarbeid med Ringsaker kantori.

17. desember, Valestrand Kulturkyrkje: Julekonsert – lokale aktørar.

21. desember, Domkirkeakademiet i Oslo: «Luther som salmedikter» Foredrag av Tarald Rasmussen, professor i kirkehistorie og spesialist på Luther. Moderator: Elisabeth Thorsen. Arrangør: Det teologiske fakultet i samarbeid med Domkirkeakademiet

Klosterseminar på Utstein

Velkommen til seminar på Utstein kloster!

Klosterseminar – plakat

Lørdag 2. september kl. 09.30-15.00:

«Reformasjonen – konsekvenser for kirke og samfunn. Seminar på Utstein kloster»

Foredragsholdere: Professor Tarald Rasmussen, forsker og arkeolog Øystein Ekroll. Andre bidragsytere: Blåseensemble fra UiS, Kantor Ole Hodnefjell fra Rennesøy og Mosterøy menigheter og sr. Anne Bente Hadland fra Katarinahjemmet.

Arr: Utstein Pilegrimsgard, Katolsk Forum i Stavanger, VID Misjonshøgskolen, MUST Utstein kloster.

Foto: Mathies Ekelund Erlandsen/MUST

Frank Aarebrot til Christian Frederik-dagene

10. til 20. august arrangeres Christian Frederik-dagene 2017 i Moss, en folkefest med forankring i nordisk fredshistorie. I år er det også 500-årsjubileum for Reformasjonen. Moss kirkeakademi er med på feiringen, og 11. august kommer Frank Aarebrot for å snakke om vår identitet i dag, sett i lys av Reformasjonen og samfunnsutviklingen.

For mer informasjon, se flyer (PDF).

Olavsseminar på Granavollen

Velkommen til Olavsseminar på Granavollen!

Tid: Onsdag 30. august, kl. 10-17
Sted: Søsterkirkene på Gran

Norges kristne og humasistiske verdier

Grunnlovens §2 fastslår at»Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv». Hvilke forpliktelser , legger dette på skole og samfunn? På hvilken måte skal disse verdiene prege samfunnet?

Foredragsholdere:

 • Skuespiller Sven Tindberg
 • Professor Gudmund Hernes
 • Forsker Eivor A. Oftestad
 • Sokneprest og dr. theol Synnøve Sakura Heggem
 • Professor Marius Mjaaland

Olavsseminar (PDF)

Arrangører: Biskopen i Hamar, kirken i Gran, Granavlollen Gjestgiveri og Hadeland kirkeakademi

Å se med egne øyne

Kan en steinskulptur eller en fotballsparkende Jesus-figur hjelpe betrakteren i en kontemplativ tilstand? Gjenkjennelsen av motiver og religiøse ritualer bli utfordres av kunstverkene i prosjektet «… å se med egne øyne …».

Å se med egne øyne – invitasjon (PDF)

Billedkunstnere fra Østlandet i Norge, fra Sønderjylland i Danmark og fra Schleswig-Holstein i Tyskland ble invitert til å delta i prosjektet. 45 kunstnere, som jobber med spørsmålet om hva som knytter samtidskunst og religion sammen i våre dager, ble valgt ut til hovedutstillingen i Kiel i mars 2017. I Oslo Domkirke vil et lite utvalg kunstverk presenteres.  Prosjektet er utviklet på initiativ av billedkunstnerforeningen BBK Schleswig-Holstein. I Norge har Østlandsutstillingen samarbeidet med Oslo Domkirkeakademi og KULT – Senter for kunst kultur og kirke for å realisere prosjektet i Oslo Domkirke.  Åpning Tirsdag 6. juni kl. 14 i Oslo Domkirkens nordre skip.  Samtale med prest Elisabeth Thorsen og utvalgte kunstnere.

For mer informasjon, se her.

Illustrasjonfoto: Grete Refsum, detaljer fra arbeidet «In the Beginning was the Word», 2016

 

Reformasjonsmarkeringen

31. oktober 2017 er det 500 år siden Martin Luther offentliggjorde de 95 tesene mot kommersialisering av avlat. Dette blir regnet som starten på det som utviklet seg til den lutherske reformasjonen. I 2017 vil ulike kirkesamfum over hele verden markere hendelsen på ulike måter. Innen Den katolske kirke markeres også dette året, men foreløpig er ikke programmet offentliggjort.

Her er en oversikt over noen arrangementer i forbindelse med reformasjonsmarkeringen 2017.

1. Luther og De Andre. Et seminar i regi av Norske kirkeakademier
Tid: 17. oktober 2017
Sted: Kulturkirken Jakob

Luther og de andre – flyer (PDF)

I forbindelse med reformasjonsmarkeringer vil Norske kirkeakademier, i samarbeid med KA, arrangere konferansen Luther og De Andre. Tema er hvordan utviklingen av nasjonalstaten etter reformasjonen utviklet seg mot religiøs og konfesjonell enhet, etter prinsippet Cuius regio, Eius religio (Fyrstens tro skal være folkets tro), og hvordan dette ble brukt til å ramme religiøse minoriteter. Hvordan minoriteter ble definert som De Andre (Otherness), og definert til samfunnets randsone. Vi vil se på de teologiske, politiske og historiske røttene, og hvordan dette er kommet til uttrykk særlig de siste 100 år. Stikkord er makt og avmakt, minoritet, majoritet, stat og kirke, kongemakt og teologisk begrunnelse.

Vi vil se på minoriteter som jødene, urfolk, LHBT og muslimer, hvordan de opplever å bli definert som Den Andre, deres arbeid for konfrontasjon og forsoning, og hva det gjør med enkeltmennesker og grupper.

Program:
10.00: Velkommen ved styreledere i KA , Hege Hovland Malterud og styreleder i NKA, Kjell Yngve Riise
10.15: Tarald Rasmussen, professor i teologi Universitetet i Oslo: Luther og De andre – hegemoni og makt. Hvilken arv er vi fortsatt bærere av?
11.15: Pause
11.30: Bente Engelsen, idehistoriker: Luther og øvrigheta: Maktens gavepakke?
12.00: Padraig o Tuama, leder ved Corrymeelasenteret i Nord-irland, prest og poet: Power and Majority, reconciliation
12.30: Knut Vollebæk, diplomat og politiker: Minoriteter i Europa og Norge i dag
13.00: Lunsj
14.00: Berit Reisel, psykolog: Den andre til evig tid?
14.30: Amina Sahan, kunstner og lærer: Å bli definert som Den andre
15.00: Cora Alexa Døving, seniorforsker ved Holocaustsenteret: Andregjøring
15.30: Avslutning

2. Kirken og jødene – i skyggen av Martin Luther
En konferanse i regi av Holocaustsenteret, Mellomkirkelig råd og Norske kirkeakademier.

Tid: Fredag 10 november, kl. 10.00
Sted: Holocaustsenteret

Program:
10.15: Forholdet mellom jøder og kristne i en tidlig fase. Ved professor em. Oscar Skarsaune , MF
10.45: Forholdet mellom kristne og jøder fra tidlig nytid til idag. Ved  forsker Øivind Kopperud, HL-senteret
11.15: Pause
11.30: ”Preken” om den barmhjertige samaritan ved forlagsredaktør Åste Dokka
12.00: Lunch
12.30: Musikkinnslag: Guy Sion
13.00: Introduksjon til panelsamtale
13.00: Eksempler på antijødiske holdninger i preken og forkynnelse ved førsteamanuensis Gunnar Haaland
13.20: Hvordan oppleves dette fra jødisk side ved rabbiner Joav Melchior
13.45: Panelsmatale: Kirken og jødene – i skyggen av Luther
Deltakere:
Joav Melchior, rabbiner DMT
Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin
Kari Mangrud Alvsvåg, prost i Sarpsborg
Ole Andreas Kvamme,  stipendiat – Institutt for lærerutdanning og skoleforskning – UiO

Panelsamtalen ledes av idéhistoriker og skribent Håkon Harket

3. Filmseminaret Den andres ansikt

Filmseminaret Den andres ansikt er et samarbeid mellom Norske Kirkeakademier og KULT – Senter for kunst, kultur og kirke. Høstens filmseminar arrangeres i samarbeid med Film fra Sør.

Gjennom filmvisning og panelsamtale ønsker filmseminaret å bidra til likeverdig og nyansert dialog om viktige og eksistensielle spørsmål – på tvers av kulturer og religioner.

Filmseminar 2017 – Program

Under den tematiske overskriften Mennesker er ikke til salgs, vises den iransk-tyske filmen Sonita (Rokhsareh Ghaemmaghami ); en fascinerende og gripende historie om ei jente med flyktningstatus og artistdrømmer, men som nekter å la seg definere, begrense og kue.
Etter filmen vil det være en panelsamtale, hvor Sturla Stålsett, Anne Sender, Shoaib Sultan, Vigdis Vevstad og Per Eirik Gilsvik deltar. Samtalen ledes av Kristin Gunleiksrud Raaum.

Høstens filmseminar finner sted 18. november i Kulturkirken Jakob.

Program
13.00: Åpning og introduksjon til filmen
13.10: Visning av Sonita
14.45: Pause
15.00: Panelsamtale
Deltakere: Shoiab Sultan (Spesialrådgiver ved Antirasistisk senter), Vigdis Vevstad (Rådgiver og forsker), Sturla Stålsett (Professor i diakoni, religion og samfunn ved MF), Anne Sender (Spesialrådgiver i STL) og Per Eirik Gilsvik (Prosjektleder i Det Kritiske Rom, Film fra Sør)
Panelsamtalen ledes av Kristin Gunleiksrud Raaum (generalsekretær i Norske kirkeakademier).
16.30: Slutt

4. Temagudstjenester i Den norske kirke
Sammen med andre lutherske kirke i alle verdensdeler har Den norske kirke valgt å sette søkelys på tema som er svært sentrale for kirkene i dag: Hovedtema er «Nåde», med tre undertema: «Frelsa er ikke til salgs», «Menneske er ikke til salgs» og «Skaperverket er ikke til salgs».

Det skal holdes fire temagudstjenester i alle menigheter høsten 2017. Det vil bli utarbeidet ressursmateriale til gudstjenestene.
Alle fire temagudstjenester vil bli overført i NRK radio – fra fire kirker med god geografisk spredning.
Det arbeides med ressursmateriell til gudstjenestene og studieopplegg for grupper.

Den økumeniske festgudstjenesten i Trondheim på reformasjonsdagen 31. oktober blir et av hovedarrangementene i reformasjonsmarkeringen for Den norske kirke

5. Reformasjonsbyen Bergen

I 1526 mottok erkebiskop Olav Engelbrektsson i Nidaros det første av flere klagebrev om lutherske tendenser i Bergen. Det var ikke tilfeldig at Luthers lære fikk grobunn i Bergen, og at hanseatene var ivrige forkjempere for den nye læren. Den lutherske tradisjonen med å synge bordvers spredde seg raskt i de bergenske hjemmene. Ettersom «lutheriet» først kom til uttrykk i Bergen, er denne byen ved Bjørgvin bispedømme, utpekt til Norges reformasjonsby i 2017. Byen er vertskap for en større reformasjons-installasjon/utstilling på rundreise til 68 byer i Europa. «The European Roadmap» utstillingen/bussen, ankommer Bergen fredag 3. mars og danner midtpunktet for en 6-dagers Luther-festival – faglig relevant og folkelig interessant. Lørdag 4. mars åpner den europeiske Reformasjonsutstillinga i en spesiallaget buss. Barn og familier har mye å glede seg til, og det blir opp lagt til frodig folkeliv: «Salmesykling» på trøorgel, interaktiv byvandring – «Finn Luther», «allsalmesang» og jubileumsfeiring på Torgalmenningen og overraskinger rundt hvert hjørne. Teater og aktiviteter for de minste i Barnas katedral.

Hele året 2017 gir dessuten rom for et mangfold av aktiviteter som kan bidra til at reformasjonens mange aspekter synliggjøres og debatteres. Det er en unik anledning til å løfte frem både felles-europeisk og bergensk kirkehistorie og trosliv på en ny og interessant måte ‒ til et nytt publikum. Eierskapet til Reformasjonsbyen Bergen, som del av Stationsweg 2017, vil ligge hos Bergen Domkirke Menighet, Bergen kirkelige Fellesråd, Bergen kommune og Bjørgvin bispedømme, samlet.
I Luther-festivalen vil det også inngå et folkemøte om protestantisk kirke og misjon 6. mars (se neste punkt), samt at Bispemøtet holdes i Bergen fra samme dag.

Bergen Filharmoniske Orkester og Kor samt Edvard Grieg Kor gir to konserter i Grieghallen 6. og 7. april 2017 i tilknytning til reformasjonsjubileet. De framfører Brahms Ein deutsches Requiem. Solister blir Camilla Tilling og Florian Boesch. Filharmoniens sjefdirigent Edward Gardner vil lede det hele. Brahms tyske rekviem er velegnet som en markering av reformasjonen, idet mye av tenkningen fra Brahms side nettopp var en (luthersk) distansering til den katolske requiem-liturgien, og verket kan ses på som et ekko av Luthers tanke om at tekster og salmer skulle være på morsmålet, tysk.

Lutherfestdagane i Bergen 3. – 5. mars starter fredag kveld med Luthernatt i reformasjonsbyen. Det blir folkeopplysning, samtaler, konserter, salmesang, teater, kunst – og tårnopplevelser m.m.
6. og 7. mars er øremerkt «Luther forskningsdager» med hovedtema:
Kirkekunst/interiør i tiden før og etter reformasjonen.
Hva har protestantisk kirke og misjon hatt å si for samfunnsutviklingen.

Vertskap: Universitetet i Bergen og NLA Høgskolen i samarbeid med VID-Misjonshøgskolen, Samarbeid menighet og misjon, Bjørgvin bispedømme o. fl.

For mer informasjon, se reformasjonsbyen.no

6. Folkemøter: Protestantisk kirke og misjon
Det er liten bevissthet om sammenhengen mellom reformasjonen, statens funksjon og dagens velferdssamfunn. Mange av de verdiene, godene og institusjonene vi i dag tar som en selvfølge, har sitt utspring i reformasjonen og dens konsekvenser, ikke minst i lutherske land: tidlig lese- og skrivekunnskap i historisk perspektiv, offentlig helsevesen og demokratiske strukturer med stor sosial kapital, i kombinasjon med en sterk stat er viktige eksempler. I bunnen av dette ligger en grunnleggende myndiggjøring av enkeltmennesket, bl.a. gjennom reformasjonens poengtering av selv å søke sannhetens kilder (Bibelen) og ikke ukritisk bøye seg for religiøse autoriteter. Dette ble fremmet gjennom nasjonale bibeloversettelser og satsing på lesing og skriving. Denne arven trenger vi en fornyet bevissthet om for å kunne forvalte og videreutvikle den til beste for samfunn på ulike i nivå i dagens verden.

Dette er essensen i folkemøtene som følgende har gått sammen om: Mellomkirkelig råd, Samarbeid menighet og misjon (SMM), Digni, Kirkens Nødhjelp, og Norske Kirkeakademier. Foreløpig ser det ut til å gå i orden med slike møter i Bergen 6. mars, Kristiansand 7. mars og Oslo (Litterturhuset) 9. mars. Gruppa venter på endelig svar fra professor Robert Wooberry fra universitetet i Singapore, som har dokumentert at protestantisk misjon har vært den sterkeste drivkraften i verden de siste 200 årene til utvikling av demokrati, helsevesen, skolevesen og sivilsamfunnet.

Gruppa jobber også med en artikkelsamling hvor hovedtematikken ovenfor søkes belyst fra mange ulike perspektiv-faglig solid men populært og tilgjengelig i form.

7. Diakonikonferansen 2017
Diakonikonferansen legges til Trondheim i forbindelse med reformasjonsdagen. Den er berammet til 31. okt. 2017, 09.00 – 1. nov. 2017, 15.00 på Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim. Diakonikonferansen er en nasjonal konferanse og arrangeres i samarbeid mellom Kirkens Sosialtjeneste, Kirkerådet, Det teologiske menighetsfakultetet, Høyskolen Diakonova og VID vitenskapelige høgskole.

8. Forestillinger om Nåde
Gjennom seks ulike forestillinger som aktualiserer reformasjonens temaer for barn og unge. Nåde, myndiggjøring og livsmestring er tema kirken ønsker å utforske sammen med barn og unge gjennom prosjektet «Forestillinger om nåde». Kirkerådet har, i samarbeid med Norsk Scenekunstbruk tildelt midler til utvikling av forestillingene. Forestillingene framføres i kirker over hele landet høsten 2017.

Forestillingene:
Størst av alt
Danseforestilling hvor deltakerne må ta et kollektivt valg om å enten fysisk være en del av forestillingen og beholde et utdelt gode, eller gi vekk godet for å se danserne utføre krevende øvelser de åpenbart burde hatt hjelp til. Etter forestillingen blir deltakerne ledet gjennom en diskusjon der de får reflektere over valget de tok.

MARTIN
Kunne en Reformasjon funnet sted i dag? Hvilke vilkår har Nåde i dag? Er Nåde mulig i en uoversiktlig og brutal verden? Gjennom en rekke korte scenedikt vil forestillingen fordype seg i tanker rundt forholdet mellom individ, samfunn og Gud.

Lille-Lene
Lille-Lene er 19 år og vandrer langs en kronglet livsvei og tier om at hun er skyld i morens død. Livet blir en marerittaktig flukt for henne til hun møter en psykisk utviklingshemmet gutt som vet noe om å åpne kirkedøren og om hva som finnes på innsiden. Lille-Lene er historien om det å bli tatt hånd om når en har falt og ikke makter å reise seg, om en Gud som tenker annerledes enn menneskene.
Norske kirkeakademier

Korfor er det så mørkt her?
Ei kvinne, MO, er på leiting etter tenåringsdotter si. Undervegs møter ho ein gjeng ungdommar og ein mann, BO, som skjuler seg og ikkje vil ha med nokon å gjere lenger. Kan ungdommane hjelpe MO til å forstå kva som har skjedd med dottera? Gjennom dialog og songar blir ulike livsfortellingar rulla ut. MO ber med seg forskjellige ting som kanskje kan kome til nytte.

Barnas bål
Barnas bål tar utgangspunkt i kirkens eget miljøengasjement og oppfordringen til dyptgående reformasjon i holdning og handling. Det er dagens barn og deres barn, som vil bære konsekvensene av vår uansvarlige forvaltning av skaperverket. Forstillingen kaller på de stemmene som ennå ikke er hørt. Kan vi få det unge publikummet til å formulere sine egne teser, for å kreve en dyptgripende reformasjon hos dagens ledere?

Jakob – veien hjem er lang
Han lurte broren sin og rømte landet. Han sloss med Gud og brukte et helt liv på å komme seg hjem.
Jakob er en mann av vår tid. Jakobs liv er himmelropende. Hans gjenforening med broren Esau gir oss et gripende bilde av hva nåde er. I en intens og medrivende time gir forteller Helga Samset og trompetist Jonas Kilmork Vemøy liv til Jakob.

9. Nåde er
Hva betyr nåde i vår tid?
Hva skjer med oss når vi begynner å snakke om nåde?
Hvordan snakke om nåde i det offentlige rom?
I Norge er «nåde» valgt som kjerneord for reformasjonsmarkeringen i 2017. Bibelen forteller om menneskers møte med en nådig Gud. Fortellingene bidrar til livstolkning og livsmestring også for oss i dag. For å sette nåde på dagsorden i lokalsamfunnet, er det utviklet forslag til et arrangement med tema Nåde er. Målet er å bidra til en samtale mellom unge voksne om nåde. Litteratur, film eller scenekunst kan være utgangspunkt for en slik samtale.
Det er utviklet et ressursdokument til inspirasjon for å gjennomføre arrangementet Nåde er, dette ligger tilgjengelig på nettsiden til Kirke 18/30

10. Norsk hymnologisk forening
Hva med et foredrag om Luther og salmediktning? 14 toppskolerte salmespesialister står klare til å rykke ut – betalt av Norsk hymnologisk forening. Tilbudet fra Norsk hymnologisk forening bringer en viktig dimensjon inn i reformasjonsmarkeringen. Nemlig Luthers betydning for at salmeskatten vår. Han gav sangen og musikken en sentral plass i menighetsfellesskapet, og bidro til at salmediktningen på morsmålet grep om seg.
Nå kan ditt kirkeakademi få besøk av en av Norges fremste hymnologer. I anledning Reformasjonsjubileet 2017 presenterer Norsk hymnologisk forening et unikt foredragstilbud:
Med salmen som utgangspunkt tilbys 14 foredragsholdere fra hele landet til foredrag om Luther og reformasjonen. Som arrangør betaler man kun for reise og opphold for foredragsholderen.

Her er de 14 foredragsholderne:
Anders Aschim, Einar Bjorvand, Jan Terje Christoffersen, Sindre Eide, Ivar Jarle Eliassen, Sjur Atle Furali, Åge Haavik, David Scott Hamnes, Stig Wernø Holter, Kristian Paulsen, Eyvind Skeie, Sindre Skeie, Jan Ove Ulstein, Vigdis Berland Øystese
https://kirken.no/nb-NO/reformasjon-2017/nyheter-om-reformasjonsmarkeringen/topphymnologer-med-luther-tilbud/

11. Teologisk fakultetet
Det teologiske fakultetet ved Universitet i Oslo har mange arrangementer, produksjoner osv i forbindelse med reformasjonsmarkeringen.
Mer info om disse arrangementene og produksjonene finner du her.

12. Samisk kirkeråd
Samisk kirkeråd arbeider med spørsmål knyttet til samisk oversettelse av Bibelen, sett i relasjon til betydningen av Luthers oversettelse av Bibelen til hverdagstysk.

13. Olavsfestdagene
Dato: 28. juli – 5. august
Olavsfestdagene er Norges største kirke- og kulturfestival. Festivalen ble etablert i 1963, og er en nasjonal feiring av Olsoktradisjonen og Olavsdyrkinga. Festivalen er sentrert rundt Nidarosdomen som internasjonalt pilegrimsmål og nasjonalhelligdom. Festivalens arrangement inneholder konserter i alle sjangre, utstillinger, barneprogram, gudstjenester, kurs og mesterklasser, pilegrimsvandringer, foredrag, og et historisk marked.

Under Vestfrontmøtene skjer aktuelle og viktige debatter.
Olavsfestdagene i 2017 vil bli sterkt preget av reformajonsmarkeringen. Tema for OFD 2017 er Idol. Det vil være ulike arrangementer knyttet til både Luther og redormasjonen.

14. Sola Gratia: Kunst og kirke i 500 år

Reformasjonsutstillingen Sola Gratia kommer til Telemarksgalleriet 30. september, og kan sees der frem til 17. desember 2017

Utstillingen viser kirkekunst fra reformasjonen og frem til vår tid og markerer 500-års jubileet for den Lutherske reformasjonen. Utstillingen er produsert av Agder og Telemark bispedømme og Tunsberg bispedømme som ett av Den norske kirkes arrangementer i reformasjonsjubileet 2017. I utstillingen vises et utvalg inventar fra lutherske kirker innlånt fra kirker og kunst- og kulturinstitusjoner. En rekke verk og gjenstander fra Telemark er representert. Utstillingen Sola Gratia har et dobbelt siktemål. Den vil markere hva som skjedde med det konkrete miljøet i kirkene og Luthers samvittighetsopprør og oppgjør med den katolske kirkens avlatshandel, og det derav følgende spørsmål om pavens autoritet og hvilke følger avvisningen av pavens autoritet fikk.

Utstillingens er kuratert av kunsthistoriker Ingvild Pharo.

Utstillingen har vært vist i Drammens Museum fra 8.2-5.6, og både publikumstilstrømning og anmeldelser har vært svært gode.

Les mer om utstillingen på kyrkja.no og Telemarksgalleriet

15. Olavsseminar på Granavollen

Olavsseminar (PDF)

Norges kristne og humasistiske verdier

Grunnlovens §2 fastslår at»Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv». Hvilke forpliktelser , legger dette på skole og samfunn? På hvilken måte skal disse verdiene prege samfunnet?

Foredragsholdere:

 • Skuespiller Sven Tindberg
 • Professor Gudmund Hernes
 • Forsker Eivor A. Oftestad
 • Sokneprest og dr. theol Synnøve Sakura Heggem
 • Professor Marius Mjaaland

Tid: Onsdag 30. august, kl. 10-17

Sted: Søsterkirkene på Gran

Arrangører: Biskopen i Hamar, kirken i Gran, Granavlollen Gjestgiveri og Hadeland kirkeakademi

16.  Reformasjonen – Konsekvenser for kirke og samfunn.  Seminar på Utstein kloster.

Reformasjonen var på den ene side en religiøs sak, blant annet med utgangspunkt i augustinermunken Martin Luthers kamp for å finne en nådig Gud. Men reformasjonen utløste også dype samfunnsmessige forandringer, med en ny selvstendiggjøring av det vanlige, verdslige liv, og med konsekvenser for statsstyringen. Martin Luther ønsket i utgangspunktet ikke å bryte med den katolske kirke, men begivenhetenes gang førte til at det ble resultatet. Han ønsket heller ikke å bryte med tradisjonen, men å nytolke den, både ut fra Bibelen og ut fra det humanistiske slagord ad fontes («til kildene»). Noe av dette er utgangspunkt for professor i kirkehistorie, Tarald Rasmussens, foredrag «Reformasjonen – brudd og kontinuitet». I Norge var de brede lag av folket i liten grad forberedt på reformasjonen. Men siden Norge var en del av Danmark, ble den innført også hos oss, o‑sielt i 1537. Reformasjonens innføring er i ganske stor grad avlesbar i historien til bygningene på Utstein kloster. Dette er temaet for foredraget til førstekonservator, arkeolog Øystein Ekroll, «Hva skjedde med bygninger og klosterliv på Utstein?»

Utstein Kloster er Norges eneste fullt restaurerte middelalderkloster. Klosteret ble etablert av augustinermunker, sannsynligvis i 1260-årene. Gjennom foredrag og musikk vil deltakerne få innsikt, erfaring – og en opplevelse av det unike stedet som Utstein kloster er.

Seminaret finner sted i Utstein kloster, lørdag 2. september klokken 10-15. Påmeldings- og betalingsfrist: Torsdag 10. august.

Send påmelding til klosterseminarutsteinkloster@gmail.com innen torsdag 10. august. Deltakeravgift på kr 400 må også betales innen denne fristen. Se mer info på utsteinkloster.no

Arrangører: Utstein Pilegrimsgard, Katolsk Forum i Stavanger, VID Misjonshøgskolen, MUST, Utstein kloster.

Plakat – Klosterseminar (PDF)

17. Tromsø Internasjonale Kirkefestival

 «Skaperverket ikke til salgs»

Tikplakat (PDF)

På programmet står blant annet  Johannes Brahms: Ein deutsches Requiem; forestillingen Katharinas stemmer; Krupka Trio: Salmer som jazz – jazz som salmer; Reformasjonsgudstjeneste; Salmer og blues for lasaronorgel og jammerkommode; Lunsjkonserter; Orgelsafari og mye mer.

29. oktober til 4. november

TIK drives av Tromsø kirkeakademi

Fullstendig program finnes på tikfestival.no

18. «500 etter Luther – endelig venner igjen?»

Økumenisk samtale om reformasjonen

Katolsk forum i Stavanger og Stavanger bispedøme inviterer saman til ein økumenisk samtale om reformasjonen og dens konsekvensar. Eit veksande økumenisk medvit viser at reformasjonen ikkje bare gir gode assosiasjonar. Det er dessutan ikkje noe som Den lutherske kyrkja har einerett på. Ei markering må derfor vera open for kompleksiteten med både Luther og reformasjonen/ reformasjonane.

Søndag 19. nov kl. 19.00, i Svithun kirkes menighetssal

500 år etter Luther – plakat

Vi søker å få fram:

 • Eit teologisk perspektiv: kva var det som skilde? Og gjeld det i dag?
 • Eit økumenisk perspektiv: markering må skje saman med kristne frå andre tradisjonar, og vi må læra av kvarandres ulike perspektiv på historia.
 • Eit etisk/ sosialetisk perspektiv: Den økumeniske samtalen kjem ikkje utanom dei spørsmål om menneskeverd, urettferdig fordeling av verdas ressursar og vern om skaparverket.
 • Eit global perspektiv: Reformasjonen var historisk eit europeisk fenomen. Men i dag er kyrkja global – og kva inneber det – for luthersk identitet og for økumenisk identitet?

Like viktig som eit historisk perspektiv, er det å sjå relasjonen mellom katolsk og luthersk tru og kyrkje i dag, m. a. i lys av dokument, som f. eks.  Fra konflikt til felleskap (From Conflict to Communion), og Felleserklæringen om rettferdigjørelseslæren, men også i samanheng med det korte dokumentet som blei skrive og signert av Pave Frans, president i Det lutherske verdensforbund biskop Munib Younan, samt biskop Helga Byfyglien (Den norske kyrkja), i Uppsala i oktober i fjor.

Program:

Velkomst ved pater Phu Thanh Nguyen,  sogneprest i St. Svithun katolske menighet.

Innleiing ved Kjetil Aano, prost og leiar av Stavanger bispedømes reformasjonskomite.

Innlegg ved pater Jo Neve – medlem i Oslo katolske bispedømmes økumeniske kommisjon 2007-2017 og generalsekretær Berit Hagen Agøy – Mellomkyrkjeleg Råd (Den norske kyrkja).

Panelsamtale med pater Jo Neve, sr. Anne Bente Hadland – priorinne ved Katarinahjemmet, (Den katolske kyrkja), generalsekretær Berit Hagen Agøy og professor Knut Alfsvåg frå VID, MHS, (Den norske kyrkja). Panelsamtalen vert leia av prost Kjetil Aano (Den norske kyrkja).

Open samtale med publikum.

Inngang: kr 100 (ordinær) /kr 50 (stud./honnør).

19. Reformasjon i 500 år – konferanse med kulturaften i Tønsberg

Høgskolen i Sørøst-Norge ønsker i et unikt samarbeid med Agder og Telemark og Tunsberg bispedømmer å belyse 500-årsjubileet med en to dagers konferanse med bidragsytere både fra vitenskapen og fra kirken. Vi innbyr til en gratis konferanse midt i Tønsberg sentrum.

I år markerer vi at det er 500 år siden Martin Luther slo opp sine 95 teser på kirkedøren til slottskirken i Wittenberg i 1517. Reaksjonene som fulgte over hele Europa ga støtet til reformasjonen og innføringen av den lutherske kirke. Hvordan ble den nye kirkeordningen gjennomført i Norge og på hvilken måte påvirket urolighetene i Europa oss? Hva hadde dette å si for hverdagslivet, for utviklingen av det moderne samfunnet og for Den norske kirke? Påvirker reformasjonen oss i ennå i dag?

Høgskolen i Sørøst-Norge og Agder og Telemark og Tunsberg bispedømmer inviterer til en faglig spennende konferanse midt i Tønsberg sentrum.

Les mer om konferansen her.

20. Austrått
Reformasjonsprosjektet – Austrått 1537 er etablert av Ørland kultursenter.

1. april 1537 flyktet erkebiskop Olav Engelbrektsson ut Trondheimsfjorden. Flere år med tronstridigheter i Danmark-Norge kombinert med allmenneuropeiske religionsbrytninger, hadde dratt erkebiskopen inn i en maktkamp han til slutt tapte. Erkebiskopens ferd fra Nidaros markerte derfor slutten for den katolske kirkes tid i Norge. Olav Engelbrektsson var imidlertid ikke ferdig med sitt politiske spill. Som sin siste kjente gjerning på norsk jord gikk erkebiskopen og hans menn i land på Austrått på Ørland. Her plyndret de herregården til adelskvinnen Ingerd Ottesdatter, en kvinne som i årene fram mot reformasjonen hadde framstått som en av erkebiskopens fremste motstandere. Denne mektige kvinnen og hennes rolle i det politiske spillet i reformasjonsårene er utgangspunktet for vår interesse for reformasjonen og bakgrunnen for at Ørland kultursenter har etablert Reformasjonsprosjektet -Austrått 1537.

Ørland skal med utgangspunkt i fru Inger rolle i det politiske spillet i reformasjonsårene, bygges opp som et nasjonalt markeringssted for protestantismens innføring i Norge. Gjennom dette ønsker de å belyse en brytningstid i landets historie og skape en økt bevissthet rundt den lutherske arv.