Sunnfjord katolske kirkeforening

PROGRAM HØSTEN 2019

10. novmeber: Markering av jubileet for Polens uavhengighet. Etter messen kl 11.00.

13. – 15. desember: Adventsretreat med P. Dezyderiusz Pol.


 

Bevegelse. Forum. Fristed.