Stord kyrkjeakademi

Kontakt
Leiar: Dag Eirik Eikeland
Tlf. 480 71 478
E-post: dag.eirik.eikeland@sklbb.no

Idédebatten ut av sofakroken

Under mottoet «Gjer døra høg og porten vid» vart Stord kyrkjeakademi stifta i 2010. Dette er ein møteplass der me fordomsfritt vil ta opp og drøfta spørsmål som ligg i grenseland mellom tru, tanke, kultur og samfunn, ein stad der kristne, agnostikarar, ateistar og folk frå andre religionar – kort sagt alle – kan finna det interessant og gjevande å møtast. I vedtektene for akademiet heiter det at me skal

  • bidra til dialog mellom ulike grupper og menneske
  • skapa møteplassar for fordjuping og meiningsbryting om evige spørsmål, så vel som tidsaktuelle utfordringar
  • bidra til opne samtalar med rom for innsikt, engasjement og kritikk.

Stord kyrkjeakademi sine arrangement finn vanlegvis stad i Museumshallen, Sunnhordland museum, dersom ikkje anna er sagt.

Stord kyrkjeakademi er ein idealistisk organisasjon basert på friviljug arbeid. Arrangementa er opne for alle.

————————————————————————————-

PROGRAM VÅREN 2021

Torsdag 8. april kl. 19.00
Stad: Stord folkebibliotek.
Klosterliv i Sunnhordland i mellomalderen
Foredrag ved fyrsteamanuensis Alf Tore Hommedal, UiB og konservator Helge Pedersen, Sunnhordland museum.

 På 11-1200-talet vart det oppretta mange kloster i Noreg, og svært mange av dei låg på Vestlandet, frå Selje i nord til Stavanger i sør. I Bergen var det ikkje mindre enn 5 klostersamfunn. Men også til Sunnhordland kom klostervesenet, gjennom oppbygginga av Halsnøy kloster. Etter tradisjonen skal klosteret ha blitt oppretta av Erling Skakke i 1163-64, i samband med at son hans, Magnus Erlingson skulle kronast til konge. Etter reformasjonen forfall klosteret, og i dag er få synlege merke att.

Klostera var sjølvsagt religiøse sentra, men dei fungerte òg i mangt og mykje som den tids «velferdsstat», med stell og opphald for gamle, sjuke og fattige. Vi veit òg at dei førde med seg viktige kulturimpulsar frå Europa; så som nye nyttevekstar, dyrkingsmåtar, seder og skikkar. Men kvar kom munkane frå, og korleis vart dei tekne imot av lokalsamfunnet? Korleis var dagleglivet på klosteret, og hopehavet med bygdene omkring? Og finst det ei verknadshistorie, er det noko av verksemda som kan sporast òg i dag? Og med dagsens pandemi i tankane, finst det forteljingar om tidlegare tiders epidemiar, og korleis dette prega klosterlivet?

Stord kyrkjeakademi og Sunnhordland museum vil forsøkja å kasta eit ljos over klosterlivet på Halsnøy. Foredragshaldarar vert fyrsteamanuensis Alf Tore Hommedal frå Universitetet i Bergen, og konservator Helge Pedersen frå Sunnhordland museum. Arrangementet vil òg by på smakebitar av middelalderens musikk.

Alf Tore Hommedal er fyrsteamanuensis i mellomalderarkeologi ved Universitetsmuseet, Universitetet i Bergen. Han har arbeidd med og skrive om ei rekkje norske mellomalderanlegg og bruken av desse, særleg då kyrkjer og kloster. Det siste han har arbeidd med, er lyden av kyrkjene, dvs. klokkeklangen som symbol og identitetsskapar i mellomaldersamfunnet.

Helge Pederesen er konservator ved Sunnhordland museum. Pedersen er utdanna historikar ved Universitetet i Oslo. Dei siste åra har Pedersen arbeidd med opplæringstiltak for innvandrarar og flyktningar i Bømlo kommune. Tidlegare har han mellom anna arbeidd ved forsvarsmuseet i Oslo, vore omvisar på Akershus festning og arbeidd på forskingsprosjektet knytt til hundreårsjubileet for unionsoppløysinga i 2005. Pedersen har det faglege ansvaret for samlinga ved museet, og har heile sunnhordlandsregionen som sitt arbeidsområde.

Det vert òg høve til spørsmål og ordskifte.

Møtet er eit samarbeid mellom Sunnhordland museum, Stord kyrkjeakademi og Stord folkebibliotek.

 

 

 

 

 

————————————————————————————-

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Bevegelse. Forum. Fristed.