Stord kyrkjeakademi

Kontakt
Leiar: Dag Eirik Eikeland
Tlf. 480 71 478
E-post: dag.eirik.eikeland@sklbb.no

Idédebatten ut av sofakroken

Under mottoet «Gjer døra høg og porten vid» vart Stord kyrkjeakademi stifta i 2010. Dette er ein møteplass der me fordomsfritt vil ta opp og drøfta spørsmål som ligg i grenseland mellom tru, tanke, kultur og samfunn, ein stad der kristne, agnostikarar, ateistar og folk frå andre religionar – kort sagt alle – kan finna det interessant og gjevande å møtast. I vedtektene for akademiet heiter det at me skal

  • bidra til dialog mellom ulike grupper og menneske
  • skapa møteplassar for fordjuping og meiningsbryting om evige spørsmål, så vel som tidsaktuelle utfordringar
  • bidra til opne samtalar med rom for innsikt, engasjement og kritikk.

Stord kyrkjeakademi sine arrangement finn vanlegvis stad i Museumshallen, Sunnhordland museum, dersom ikkje anna er sagt.

Stord kyrkjeakademi er ein idealistisk organisasjon basert på friviljug arbeid. Arrangementa er opne for alle.

————————————————————————————-

PROGRAM VÅREN 2017

Onsdag 21. mars kl. 19.00:

«Reformasjonens biletunivers – og med eit skråblikk på den tids
religionssatire»

Med kunsthistorikar Kirsten Stabel, NTNU.

Mange har høyrt om reformasjonens «biletstorming», men kva skjedde eigentleg med middelalderkunsten etter reformasjonen? Og kva var Luthers biletsyn. Vart helgenbileta og altertavlene verkeleg brende og øydelagde? I dette lysbiletforedraget tek Kirsten Stabel oss med inn i reformasjonens biletunivers. Og ikkje nok med det: Opptakten til reformasjonen var prega av propaganda og skarp satire, som endåtil kan få eit moderne menneske til å raudna. Her vert motparten demonisert og audmjuka på det grovaste. Stabel vil også gje oss smakebitar av denne nokså obskure verda.

Kirsten Stabel er kunsthistorikar, og arbeider til dagleg ved NTNU Vitenskapsmuséet i Trondheim. Hovudinteressefeltet hennar er kyrkjekunst.

Møtet er eit samarbeid mellom Stord kyrkjeakademi, Valestrand kulturkyrkje  og Stord folkebibliotek. I forkant av dette møtet, kl. 18.30, vert det årsmøte i Stord kyrkjeakademi.

Det vert  høve til spørsmål og ordskifte.

Stad: Stord folkebibliotek, Kulturhuset på Stord

Inngongspengar: 100 kroner inkl. kaffi og enkel servering.

Torsdag 22. mars kl. 18.30:

«Jakob – vegen heim er lang»

«Jakob – vegen heim er lang» er ein nyskapt klassikar frå Det gamle testamentet. Jakob lurte odelsretten frå bror sin. Han slost med Gud, og brukte eit heilt liv på å koma seg heim. Han er verkeleg ein mann av vår tid!

Forteljingane i Bibelen går ikkje ut på dato. Dei er som eventyra – dei har djupe botnar og vil oss noko anna og meir enn vi gjerne trur, eller som dei i fyrste omgang framstår som. Dei er fulle av gåter og ville vendingar, og dei gjev oss gjerne eit rått portrett av menneskets merkelege vegar. Forteljinga om Jakob er ei av dei mest sentrale i Bibelen . Ho er dramatisk, spanande og gåtefull. Og til denne dag har denne kulturberande forteljinga sett spor etter seg i litteraturen, politikken, og tilmed på kartet i Midt-Austen.

Helga Samset er ei av dei fremste forteljarane i Noreg. Ho har vore profesjonell forteljar siden 1995, og har hatt tallause forestillingar over heile landet. Det stoffet ho likar best er folkeeventyr, forteljingar frå Bibelen og eige stoff. Denne forestillinga har ho laga saman med trompetisten Jonas Kilmork Vemøy. Han er utdanna frå Norges musikkhøgskole, og har medverka på eit tjuetals plateutgjevingar. Saman vil dei gje oss ein ugløymande kveld!

Møtet er eit samarbeid mellom Stord kyrkjeakademi og Valestrand kulturkyrkje.

Stad: Valestrand kulturkyrkje

Inngongspengar 100 kroner

Tysdag 10. april kl. 19.00:

«Fritenkjeri i Noreg – ei anna historie?»

Med professor Arne Bugge Amundsen, Universitetet i Oslo.

Noreg har dei siste tiåra endra seg frå ein relativt einskapleg religiøs og ideologisk kultur til å bli ein kamparena mellom nasjonale og globale, multikulturelle tradisjonar. Men dersom ein ser den norske
historien i perspektiv av religiøs og ideologisk opposisjon, vert biletet av fortida nokon annleis. Noreg har kanskje ikkje vore så eintydig og einskapleg som vi har trudd? Det har heile tiden vore ein indre opposisjon – ein opposisjon som truleg har med den kristne kulturens dynamikk å gjera. Å bruka dagsens multikulturelle ideologi for å forklara fortida, gjev lita meining.

Bugge Amundsen vil denne kvelden reflektera rundt denne dynamikken, og visa konkrete historiske døme på korleis denne opposisjonen har skapt historisk endring. Arne Bugge Amundsen er professor ved Institutt for kulturstudiar og orientalske språk ved
Universitetet i Oslo. Han har m.a. fått pris for framifrå forskning frå Kungliga Gustav Adolfs Akademien, Uppsala.

Det vert òg høve til spørsmål og ordskifte.

Inngongspengar: 100 kroner inkl. kaffi og enkel servering.

Stad: Stord Folkebibliotek, Kulturhuset på Stord


TIDLEGARE PROGRAM (PDF)

Høsten 2017
Våren 2017
Høsten 2016
Våren 2016
Høsten 2015
Høsten 2014
Våren 2014

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Bevegelse. Forum. Fristed.