Stord kyrkjeakademi

Kontakt
Leiar: Dag Eirik Eikeland
Tlf. 480 71 478
E-post: dag.eirik.eikeland@sklbb.no

Idédebatten ut av sofakroken

Under mottoet «Gjer døra høg og porten vid» vart Stord kyrkjeakademi stifta i 2010. Dette er ein møteplass der me fordomsfritt vil ta opp og drøfta spørsmål som ligg i grenseland mellom tru, tanke, kultur og samfunn, ein stad der kristne, agnostikarar, ateistar og folk frå andre religionar – kort sagt alle – kan finna det interessant og gjevande å møtast. I vedtektene for akademiet heiter det at me skal

  • bidra til dialog mellom ulike grupper og menneske
  • skapa møteplassar for fordjuping og meiningsbryting om evige spørsmål, så vel som tidsaktuelle utfordringar
  • bidra til opne samtalar med rom for innsikt, engasjement og kritikk.

Stord kyrkjeakademi sine arrangement finn vanlegvis stad i Museumshallen, Sunnhordland museum, dersom ikkje anna er sagt.

Stord kyrkjeakademi er ein idealistisk organisasjon basert på friviljug arbeid. Arrangementa er opne for alle.

————————————————————————————-

PROGRAM VÅREN 2017

Programfolder (PDF)

Torsdag 23. februar kl. 19.00 på Stord Folkebibliotek, Kulturhuset på Stord:
Bror Haavar Simon:
«Martin Luther og reformasjonen sett frå katolsk perspektiv»

2017 er sjølve Luther-året, det året då dei protestantiske kyrkjene markerer 500 årsjubiléet for «startskotet» for reformasjonen, då Martin Luther publiserte sine 95 tesar mot avlatshandelen. Og ikkje berre kyrkjene jubilérer; i Tyskland vert dette markert med storslagne arrangement med mange slag fokus.

Men korleis ser reformasjonen ut frå katolsk perspektiv? I det protestantiske Nord-Europa har det vore lite interesse for dette, endå dei tankane, reaksjonane og refleksjonane som reformasjonen har vekt gjennom dei 500 åra innan den katolske verda i høgaste grad skulle kunna utvida dei protestantiske synsmåtane.

Haavar Simon er ordensbror i dominikanarordenen i den Katolske kyrkja, og bur no saman med brørne i St Dominikus kloster i Oslo. Av mange vert han sett på som «arvtakaren» etter Arnfinn Haram. Yrkesmessig har han ein allsidig bakgrunn, m.a. som som tømrar, teknikar og landskapsarkitekt. Mange vil òg kjenna han som fast spaltist i Klassekampen.

Inngongspengar: 100 kroner
Møtet er eit samarbeid med Stord folkebibliotek
I forkant av dette møtet, kl. 18.30, vert det årsmøte i Stord kyrkjeakademi

 

Onsdag 29. mars kl. 19.00 på Stord Folkebibliotek, Kulturhuset på Stord:
Kjartan Fløgstad:
«Kjartan Fløgstad i fri dressur»

Kjartan Fløgstad er ein av våre mest profilerte forfattarar, kjend gjennom eit tjuetals romanar, ei lang rekkje esseysamlingar, dikt, skodespel og biografiar. Han har m.a. fått Nordisk Råds litteraturpris, Aschehougprisen, Gyldendalsprisen og Brageprisen.

Kjartan Fløgstad har ein allsidig yrkesbakgrunn, m.a. som sjømann og industriarbeidar, og røynslene frå dette spelar ofte ein viktig rolle i forfattarskapen hans.

Denne kvelden vil han i laus og ledig stil «slentra» gjennom deler av forfattarskapet sitt, med «skråblikk» hit og dit.

Møtet er eit samarbeid med Stord folkebibliotek
Inngongspengar: 100 kroner

 

Tysdag 25. april kl. 19.00 i Nysæter kyrkje:
Samtale mellom filosof Henrik Syse og biskop Halvor Nordhaug:
«Kor kristent skal Noreg vera?»

I eit historisk år der kyrkje og stat skil lag og me samstundes feirar 500 år for tesene til Martin Luther kan det vera på sin plass å ta opp spørsmålet: Kor kristent skal Noreg vera.

Dette er òg tittelen på ei bok som biskop Halvor Nordhaug og filosof Henrik Syse har skrive i lag. Denne boka er utgangspunktet for samtalen dei vil føra denne kvelden.

Inngongspengar: 100 kroner

————————————————————————————-

TIDLIGERE PROGRAMMER (PDF)

Høsten 2016
Våren 2016
Høsten 2015
Høsten 2014
Våren 2014

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Bevegelse. Forum. Fristed.