Rennesøy og Finnøy kyrkjeakademi

PROGRAM HØSTEN 2020

Våre samlinger starter med vesper etter gregoriansk tradisjon og fortsetter med et foredrag etter på.

Onsdag 29. juli
Olsok feiring i Sørbø kyrkje
Jan Inge Sørbø: «Heilag Olav slik Snorre fortel om han».

Søndag 16. august
Vesper i Utstein Kloster kirke
Aslak Bråtveit:» Deltakar og tilskodar. Korleis forhalde seg til seg sjølv, røynda og skaparen».

Søndag 13. september
Vesper i Sørbø kyrkje
Arild Vøllestad: »Fra fiendskap til forsoning. Tyske barn på rekreasjonsopphold i Norge fra 1948».

Søndag 18. oktober.
Vesper i Utstein Kloster kirke
Øyvind Eide: «Birkeli – Giganten og gåten».

Søndag 1.november
Sted: Utstein Kloster
Halvdags seminar fra kl. 14.30
Gunnar Dambolt: « Middelalderkirkers  åndelige utstråling» og « Kirkekunst som gjenstand for tilbedelse».
Vesper kl. 18.00
NB! Seminaret er avlyst på grunn av pandemien!
I stedet blir det kåseri ved Arild Vøllestad etter vesper i klosterkirkene kl 18. Tema for kåseriet er Arbeid og hvile – bibelske tekster mot prestasjonssamfunnet.

Søndag 6. desember
Vesper i Utstein Kloster kirke
Kjetil Aano: Kva er vitsen med å vera lutheraner? Representerer ulike kyrkjesamfunn verkeleg ulike, eller bare boksar å putte kvarandre i?»

Bevegelse. Forum. Fristed.