Nedstrand kyrkjeforum

KONTAKT

Janne Eide
janne.eide@online.no


PROGRAM HAUSTEN 2019

5.november: Sårbarhetens kraft. Temakveld med Per Arne Dahl. Samarbeid med bLest Litteraturfestival.

22. november: Babettes Gjestebod. Teater i Nedstrand kyrkje. I samarbeid med Det vestnorske teateret.


 

Bevegelse. Forum. Fristed.