Katolsk forum Stavanger

KONTAKT

Anne Marie Gjølme
Tlf: 900 75 746
E-post: anne.marie.gjoelme@gmail.com

___________________________________________________________________________
PROGRAM HØSTEN 2017

Lørdag 2. september kl 10.00-15.00, Utstein kloster:

Seminar: Reformasjonen – Konsekvenser for kirke og samfunn

Med prof. i teologi, Tarald Rasmussen fra UiO, forsker  Øystein Ekroll fra Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, blåsegruppe fra UIS under ledelse av prof. Per Kristian Nordbotten Svendsen, sr. Anne Bente Hadland fra Katarinahjemmet, kantor Ole Hodnefjell fra DNK.

Arr. Katolsk forum Stavanger, Utstein Pilgrimsgard, VID vitenskaplige høgskole og  Museum Stavanger (MUST).

Send påmelding til klosterseminarutsteinkloster@gmail.com innen torsdag 10. august. Deltakeravgift på kr 400 må også betales innen denne fristen. Se mer info på utsteinkloster.no

Klosterseminar – plakat (PDF)

Søndag 15. oktober kl 19.00-21.00, Svithun katolske kirkes menighetssal:

Maria i karolsk teologi og i våre liv.

– Foredrag ved  Pater Erik Ruud S. M.

Pater Ruud kommer fra Bærum. Han tok det meste av sine ordensstudier i Irland og ble presteviet i 1989 i St. Olav Domkirke i Oslo. Pater Erik Ruud tilhører maristordenen.

Mer informasjon om maristpatrene i Norge finnes på deres hjemmeside.

Pater Ruud har blant annet tjenestegjort i St. Svithun menighet i Stavanger, St.Magnus menighet i Lillestrøm og St. Clara menighet i Kongsvinger.  Han er også kjent som retrettleder hos maristpatrene i Lillestrøm og ved St. Josephssøstrenes retrettsenter i Oslo.

Maristene har sin forankring i troen rundt Maria, Jesu mor og søker å gjøre alt slik hun gjorde, og tar henne slik Lukas presenterer henne, som modell for det kristne liv. Dette fører til et meditativt engasjement i eget trosliv, kirken og i verden som helhet. Maristenes grunnregel er i likhet med St. Josephsøstrene basert på Ignatius av Loyolas (1491-1556) åndelige øvelser. Loyolas åndelige øvelser er tenkt å fremme det enkelte menneskes modning i bønn- og trosliv, og hvor målet er å bli mer og mer det menneske man er ment til å være.

 Inngangsbillett: Kr 100 (ordinær)/50 (stud./honnør).

 Søndag 19. nov kl. 19.00-21, Svithun katolske kirkes menighetssal:

500 år etter Luther – endelig venner igjen?

Katolsk forum i Stavanger og Stavanger bispedømme inviterer til økumenisk samtale om reformasjonen – konsekvensar og utfordringar i dag. Eit veksande økumenisk medvit viser at reformasjonen ikkje bare gir gode assosiasjonar. Det er dessutan ikkje noe som Den lutherske kyrkja har einerett på. Ei markering må derfor vera open for kompleksiteten med både Luther og reformasjonen/ reformasjonane.

Deltakarar:

Pater Jo Neve (medlem i Oslo katolske bispedømmes økumeniske kommisjon 2007-2017),

Sr. Anne Bente Hadland frå Katarinahjemmet (Den katolske kyrkja), gen. Sekr.Berit Hagen Agøy  frå Mellomkyrkjeleg Råd (Den norske kyrkja), professor Knut Alfsvåg, VID, HMS (Den norske kyrkja), prost Kjetil Aano (Den norske kyrkja), sogneprest p. Phu Thanh Nguyen (St. Svithun katolske menighet).

Inngangsbillett: Kr 100 (ordinær)/50 (stud./honnør).

Arr. Katolsk forum i Stavanger og Stavanger bispedømme, Den norske kyrkja.

Plakat 500 år etter Luther (PDF)

___________________________________________________________________________

TIDLIGERE PROGRAMMER (PDF)

Våren 2017
Høsten 2016
Høsten 2015
Våren 2015
Høsten 2014
Våren 2014

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Bevegelse. Forum. Fristed.