Hareid kyrkjeakademi

Styret

Hege Tretnes (Leiar)
Vibeke Holstad (Nestleiar)
Kristian Fugleseth
Elisabeth Grimstad Kirkebø
Kjartan Leer-Salvesen
Barbro Landmark (Kasserar)
Bente Andreassen Pilskog (Varamedlem)


PROGRAM VÅREN 2018

Onsdag 21.februar kl.19.30 Tidebønkveld med nonnene frå Nordal (sjå vedlagt plakat)

Denne kvelden er ein del av fasteprogrammet i Hareid kyrkje. Vi inviterer til ulike samlingar kvar onsdag i fastetida.

April: Filmkveld i kyrkja. Vi viser filmen  «Hva vil folk si?»

Samarbeid med skulane.

Juni: Kulturkveld i kyrkja – ny skilting av kulturminne ved kyrkjegarden

Vi får skilting som syner eldre kyrkjer, graver og fornminne rundt kyrkja. Til dette arbeider vi med å lage eit kulturprogram med song, musikk og attersyn.

 

 

Bevegelse. Forum. Fristed.