Borgund og Spjelkavik kyrkjeakademi

Borgund kyrkjeakademi blei oppretta på 1980-talet på initiativ frå sokneprest Inge Eidhammar. Sidan har tradisjonen vore vidareført med at soknepresten i Borgund sit i styret. Vi har lokal tilknytning til dei to sokna Borgund og Ellingsøy i Ålesund kommmune, som i dag har eit tett samarbeid på mange plan. Nedslagsfeltet til Borgund kyrkjeakademi er heile Ålesund med omland. Aktiviteten har vore jamnt god og variert i alle desse tiåra, og publikumsinteressa er solid innarbeidd. Samarbeid med andre organisasjonar el. institusjonar har dei siste åra utvida og berika virkefeltet vårt. Dei to kyrkjene – tradisjonsrike Borgund og moderne Ellingsøy – held fram med å vere faste utgangspunkt for møteverksemd og utoverretta tiltak.

Frå våren 2016 er Borgund og Spjelkavik kykjeakademier slått saman til eitt felles akademi.

KONTAKT

Marit Kaldhol
E-post: maritkaldhol@gmail.com


PROGRAM HØSTEN 2017

I samarbeid med Ålesund kulturskole og vokalgruppa Frisk Bris ønsker VELKOMEN TIL HAUSTARRANGEMENT onsdag 20. september kl. 19.30 i Storsalen, Ålesund kulturskole Program: · song ved vokalgruppa Frisk Bris under musikalsk leiing av Gro Dalen · foredrag: » Kvinnene i reformasjonen og den haugianske bevegelsen på Sunnmøre». v/ Ruth Wenche Hebnes Vinje Kort om foredraget: «Luther sine hovedtanker og menneskesyn var viktig for at både menn og kvinner fikk en friere stilling innenfor kirke og arbeidsliv. Hans Nielsen Hauge var også opptatt av enkeltmenneskenes egenskaper og nådegaver og han lot kvinner få lederansvar i menighetene. Berte Kanutte Aarflot fra Ørsta er et eksempel på ei slik kvinne.» Berte Kanutte Aarflot (1795-1859) Velkomen til Ålesund kulturskole – ta gjerne med ein venn!

 


TIDLIGERE PROGRAMMER (PDF)


Våren 2017
Høsten 2016
> Høsten 2015
Høsten 2014
Våren 2014

One thought on “Borgund og Spjelkavik kyrkjeakademi”

  1. Så kjekt at sida er oppe allereie! Vi får spreie info og satse på at sida kan bidra til auka interesse! Flott arbeid!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bevegelse. Forum. Fristed.