Bjørgvin kirkeakademi

 

BJØRGVIN KIRKEAKADEMI er en selvstendig bevegelse som ble stiftet i samarbeid med Bergen domkirkes menighet, Studentmenigheten og Bymisjonen i Bergen.

Bjørgvin

Vi ønsker å være:

  • En bevegelse som tar kirkens kulturansvar på alvor
  • Et forum for fordypning og meningsbrytning om tidsaktuelle  problemer i kultur og samfunnsliv, så vel som om de evige spørsmål
  • Et fristed som fremmer dialog og kommunikasjon mellom kirken og grupper innen kultur og samfunnsliv, hvor mennesker kan møte respekt for eget ståsted

Kontakt i Bergen: Jan Otto Myrseth, tlf. 995 18 280.

_____________________________________________________

PROGRAM VÅREN 2017

På alle møtene våre er det anledning til dialog og drøfting med foredragsholderne

Onsdag 1. februar kl. 19.00 i Litteraturhuset, Østre Skostredet 5-7:
Idrettsheltene – moralske forbilder?

Gunnar Breivik, professor emeritus og tidligere rektor ved Norges idrettshøgskole, har i sin forskning vært opptatt av verdier og etiske dilemmaer både innen breddeidrett og toppidrett. Han tar utgangspunkt i idrettens verdigrunnlag og drøfter etiske utfordringer knyttet til profesjonalisering og kommersialisering. Flere aktuelle saker reiser spørsmål om hva vi bør forvente av våre idrettshelter.
Inng.: kr. 100 / 50

 

Onsdag 22. februar kl. 19.00 i Litteraturhuset, Østre Skostredet 5-7:
Erfaringer med eutanasi og legeassistert selvmord – hvor går veien videre?

Lars Johan Materstvedt, professor i filosofi og medisinsk etikk ved NTNU i Trondheim, har studert lovgivingen og den faktiske utviklingen i Europa, USA og Canada. Han vil på grunnlag av disse erfaringene være med i en etisk drøfting sammen med overlege på Haraldsplass, Sebastian von Hofacker, som har ansvar for mennesker med livstruende sykdom. Materstvedt har tidligere vært forsker i Kreftforeningen og har som etiker vært opptatt av retten til selvbestemmelse.
Inng.: kr. 100 / 50

 

Onsdag 22. mars kl. 19 i i Litteraturhuset, Østre Skostredet 5-7:
Hva er et barn i vår tid?

Eivor Andersen Oftestad, forsker i kirkehistorie ved Menighetsfakultetet, innleder til debatt om synet på det å «lage barn». Slekters gang er selve kontinuiteten i enhver kultur, men mens barn før var skjebne, er barn i dag et valg. Vi har et globalt marked for arveanlegg og embryoer, fosterdiagnostikk, sortering og designbabyer. Hvilke konsekvenser får denne endringen? Oftestad har nylig utgitt boken Vi lager barn: Reproduksjon gjennom 500 år, og er aktiv skribent i Vårt Land og i Klassekampen.
Inng.: kr. 100 / 50

————————————————————————————

TIDLIGERE PROGRAMMER (PDF)

> Høsten 2016
Våren 2016
Høsten 2015
Våren 2015
Høsten 2014
Våren 2014

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Bevegelse. Forum. Fristed.