Sandefjord kirkeakademi

OM KIRKEAKADEMIET

Forum for dialog
Der mennesker med forskjellige meninger og livsholdninger kan møtes til åpen dialog og meningsutveksling på et fritt grunnlag i gjensidig respekt for hverandre.

Sandefjord Kirkeakademi har dette styret (fram til årsmøtet 2016):
Turid Skorge – leder, tlf.nr. 988 83 542.
Oddvar Thorsen – sekretær, Sven-Arne Nilsson – kasserer, Leif Rune Sundli, Bjørn Hoelseth, Bjørg Vold og Unni R. Grostad

————————————————————————————-

PROGRAM HØSTEN 2017

Høstprogram (PDF)

Onsdag 6. september 2017, kl. 19.00:

Forestillingen «Katharinas stemmer»
v/ gruppa «Kattas Figurteater Ensemble»

Sted: Sandefjord Kunst og Kulturkirke i samarbeid med MISK.

Katharina von Bora er en av 12 nonner som i 1523 rømte til trygghet og frihet hos reformasjonens ledere. Kirkespillet beskriver hennes indre kamp og vanskelige valg der hun får hjelp gjennom diskusjonene med buktalerdukkene Martin Luther og Pave
Leo X. Katharina spilles av sangeren, skuespilleren og buktaleren Cecilie Schilling. Organist og komponist Bjørn Andor Drage følger teksten med uttrykksfull musikk.
Billettpris: kr 100 (medlemmer gratis).

Onsdag 11. oktober 2017, kl. 19.00:

«Budskap og bilde – Lucas Cranach og Marthin Luther»

Sted: Sandefjord Litteraturhus Biblioteket

v/tidligere prost i Larvik, Terje Fonk Fonk vil ta oss med inn i Luthers og Cranach sin verden. De to var nære venner. Cranarch ble kunstneren som malte reformasjonen. Cranach sine bilder ble et sterkt pedagogisk redskap i formidling av reformasjonens innhold ut
mot folket.

Tirsdag 31. oktober 2017, kl. 18.30:

«Frelsen er ikke til salgs»

Film: «Luther». Innledning v/Leif Rune Sundli
Sted: Hjertnes, Parketten 1

Filmen LUTHER gir et innblikk i noe av den prosessen som både Luther og reformasjonen hadde – fra 1505 og fram til møtet i Augsburg i 1530. Filmen visualiserer den kamp Luther førte for å befeste troen alene, nåden alene, skriften alene, Kristus alene og Guds ære alene. I samarbeid med MISK

Onsdag 1. november 2017, kl. 19.00:

Økumenisk gudstjeneste

I Sandefjord kirke med pater Claes Tande, Den katolske kirke, og biskop Per Arne Dahl, Den norske kirke.

500 års-markering av reformasjonen som fant sted i 1517. Kirkekaffe med samtale.

Onsdag 22. november 2017, kl 18.30:

«Skaperverket er ikke til salgs»

Film: «HOME». Innledning v/Leif Rune Sundli

Sted: Hjertnes, Parketten 1

Naturen er i utstrakt grad blitt handelsvare som de rikeste kontrollerer. Dette er en vakker dokumentar-/naturfilm som viser oss hvordan mennesket har satt på spill egne levekår. Ved slutten av dette århundret, vil vårt nådeløse forbruk ha brukt nesten alle av planetens naturressurser. Noen forskere hevder at vi har knapt
10 år igjen for å snu trenden.

————————————————————————————-

TIDLIGERE PROGRAMMER (PDF)

Våren 2017
>  Høsten 2016
Våren 2016
Høsten 2015
Våren 2015
Høsten 2014
Våren 2014

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Bevegelse. Forum. Fristed.