Ringsaker kirkeakademi

KONTAKT

Leder: Berger Johan Hareide
Vogngutua 15, 2380 Brumunddal.

E-post: berger.hareide@gmail.com

Styremedlemmer:
Brede Mordal
Anne M. Hauge
John Olav Skard
Berit Kristin Klevmoen
Varamedlemmer: Irene Tørhaugen og Hanne Mette Lundberg

Medlemskontingent for 2020 er kr. 300,- som kan betales til kontonummer 1875 07 46876 eller vippses til 553913. Husk å skrive navn når du betaler!

Entre på våre møter er gratis for medlemmer.  For ikke-medlemmer koster det kr. 100,- pr møte.  For møtene som Kirkeakademiet har i samarbeid med biblioteket er det gratis adgang for alle.

————————————————————————————-

PROGRAM HØSTEN 2020

Torsdag 17. september kl 19.00
Sted: Biblioteket i Brummunddal
Morten Magelssen: Bioetikk med innestemme

Fosterdiagnostikk og dødshjelp er to av de heteste temaene i bioetikken. Begge reiser spørsmål om individets rett til selvbestemmelse og hvilke grenser samfunnet bør sette for denne. Morten Magelssen vil innlede til diskusjon og peke på sentrale etiske argumenter i disse to debattene.

Magelssen er lege og førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, og professor II i bioetikk ved MF vitenskapelig høgskole. Han har nylig gitt ut en bok om dødshjelp i Norden.

Møtet er i samarbeid med Ringsaker bibliotek.

Onsdag 23. september kl 19.00
Sted: Biblioteket i Moelv
Finn Wisløff: Forskning viser…

Media er fulle av påstander av typen «Forskning viser at…». Når forskningsresultatene presenteres på denne måten er det vanskelig å utøve et kritisk skjønn. Finn Wisløff vil snakke om hvordan vi kan vite om medisinsk behandling virker.

Finn Wisløff er professor emeritus ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo, og har drevet med eksperimentell og klinisk forskning i over 40 år. Møtet er i samarbeid med Ringsaker bibliotek.

Lørdag 10. oktober kl 15.00-18.00: seminar
Sted: Ringsaker bibliotek, Brumunddal
Tema: Framtidens kriger
Dag Hareide: Mennesket og teknomaktene
Henrik Syse: Forsvar mot ekstremisme

Verdens sju rikeste selskaper (fem fra USA og to fra Kina) driver med informasjonsteknologi. De har fått en makt som knapt noen andre selskaper i moderne tid. De dominerer gjennom smarttelefoner, Internett og kunstig intelligens, og er på vei til å bli store i helse, e-salg, finans og transport. Koronatiden har gjort dem enda mektigere og rikere. Hva gjør de med våre hverdagsliv, våre arbeidsplasser og vårt demokrati? Hareide er forfatter, tidligere rektor på
Nansen-skolen og leder av bl. a. Naturvernforbundet og Regnskogfondet.

Internett og sosiale medier gir oss fantastiske muligheter – men kan også øke polarisering og ekstremisme. Krefter som ønsker å skape eller styrke konflikt, kan bruke de nye teknologier i grenselandet mellom våpen og data til å undergrave demokratiet. Hvordan kan vi forsvare oss?  Hvordan kan vi ivareta et godt demokrati? Henrik Syse har doktorgrad i filosofi, er forsker ved PRIO og professor II ved Bjørknes høyskole. Han er forfatter, søndagsskolelærer og andaktsholder i P1. Siden 2015 har han vært nestleder av Nobelkomiteen.
Seminaret er i samarbeid med Ringsaker bibliotek.

Lørdag 31.oktober: Ronald Fangen 125 år

Ronald Fangen 1895-1946
Ronald Fangen (1895-1946) var en sentral figur i norsk kultur
og offentlighet fra sin debut i 1915 til sin død. Han virket som
forfatter, debattant, kritiker og tidsskriftredaktør, med et våkent
blikk på samtiden. Fra krisestemningen under 1.verdenskrig,
gjennom idékampen i 20-årene til kampen mot nazismen i
tiårene etter. Han var en av dem som tidligst så farene ved
den framvoksende fascisme på 30-tallet. Som forfatter skrev
han 13 romaner og fem skuespill, og en stor mengde
sakprosa. Han var den første norske forfatter som ble arrestert under krigen, fra oktober 1940 til juni 1941. Fangen bodde med sin familie de siste ti årene av sitt liv på Dusgård på Ring, og var aktivt med i kristenlivet i Ringsaker. Han døde i en flyulykke i mai 1946, og er gravlagt ved Ringsaker kirke.

Vi ønsker å markere 125 år for hans fødsel på lørdag 25.april med et seminar på Tingvang, en bekransning av graven hans og en konsert i Ringsaker kirke. Vårt kirkeakademi runder da også 25 år.
Arrangementet er et samarbeid mellom Ringsaker kirkes venner, Ringsaker historielag Musikkutvalget i Ringsaker kirke, Ringsaker bibliotek og Ringsaker kirkeakademi.

Kl 12.30-17.15: seminar på Tingvang
Professor Jan Inge Sørbø, professor Katrine Fangen
og fhv domprost Nils Kristian Lie
Jan Inge Sørbø:
Avgrunn eller Gudsrike – Fangens livskamp. Idol og ideologiar –
Fangens aktualitet Jan Inge Sørbø er forfatter, litteraturviter og professor i Volda. Han har gitt ut tre romaner og fem diktsamlinger, 15 faglitterære bøker, og en lang rekke bok-kapitler og fagartikler over en stor bredde temaer. I 1999 ga han ut boka Over dype svelg, om Ronald Fangens aktualitet for vår tid.
Katrine Fangen:
Ronald Fangens kritikk av den fremvoksende fascisme på 1930-tallet –
med et lite sideblikk til dagens høyreekstremisme.
Katrine Fangen er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Hun har særlig forsket på innvandring, rasisme, høyreekstremisme og radikalisering, har publisert flere bøker og et utall artikler om disse temaene. Hun synes det har vært spennende å bli kjent med hva oldefaren R. Fangen skrev om 1930-tallets høyreekstremisme.
Nils Kristian Lie:
Ronald Fangen og Ringsaker
Nils Kristian Lie er teolog og tidligere domprost i Hamar. Etter 28 år i ulike stillinger i Hamar bispedømme har han vært sjømannsprest. Han har lenge interessert seg for Ronald Fangen, og har holdt foredrag om ham i ulike fora i inn- og utland.

Seminaravgift, inkl middag, kaffe mv kr 400. Medlemmer av Ringsaker kirkeakademi 200 kr.
Påmelding til: post.ringsaker@kirken.no. Frist: 23. oktober

Lørdag 31.oktober kl 17.30. Bekransning av Ronald Fangens grav
Ringsaker kirke ved ordfører Anita Ihle Steen

Lørdag 31. oktober kl 18.00. Konsert i Ringsaker kirke
Ronald Fangen som salmedikter.
Anna Sundström Otervik, Cantarelle, Tom Ottar Andreassen og Roger Andreassen, Per Holdø og Guri Riksaasen
Markering av Ringsaker kirkeakademi 25-årsjubileum.

Tirsdag 17. november kl 19.00
Sted: Brummunddal kirke
Konsert med Ine Hoem og Edvard Hoem
Samarbeidet mellom Edvard Hoem og hans datter, Ine Hoem, tok til for mer enn 15 år siden. Siden har de hatt konserter sammen flere ganger, men først de siste åra har de vært på turné sammen. Ine synger Edvards salmer og ballader, og noen av sine egne sanger, mens Edvard leser fra slekts- og utvandrerromanene sine. Vær forberedt på sterke tekster og vakre melodier!

Ine Hoem er en norsk låtskriver og artist, med sitt eget uttrykk. Hun slo gjennom med albumet «Angerville». I 2017 kom «Moonbird», og nå i 2020 «Hundre dager», den første med norsk tekst. Albumet fikk strålende kritikker i norsk presse. Hoem har med sitt siste album virkelig funnet sitt musikalske landskap.

Edvard Hoem debuterte i 1969, og har siden vært svært produktiv som romanforfatter, dramatiker, salmedikter og gjendikter (grovt regnet 20 romaner, sju skuespill og 17 lyrikk- og sakprosabøker mv). Hoem har gjennom åra mottatt et 20-tals priser, seinest nå i 2020 ble han utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden.

Konserten er et samarbeid mellom Ringsaker bibliotek og Ringsaker kirkeakademi.

Entré: kr 200. Forhåndssalg av billetter på Biblioteket i Brumunddal og Moelv fra 15.oktober. Betaling med VIPPS: 553913, evt kontant. Evt ledige billetter ved inngangen.

Søndag 13.desember kl 18.00
Sted: Ringsaker kirke
De ni lesninger
For 19.gang arrangeres denne førjuls-konserten, i samarbeid med Ringsaker kantori og Roger Andreassen. Ni sentrale bibeltekster leses mellom musikkinnslagene, og det tennes lys for hver tekst. Dette er en vakker og meningsfull engelsk tradisjon som har fått fotfeste mange steder i Norge.

Velkommen til inspirasjon og ettertanke!

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Bevegelse. Forum. Fristed.