Kulturutvalget i Frogner menighet

Kontaktperson Erik Grøttum

E-post: post.frogner.oslo@kirken.no
eller
Mia Tønnessen, e-post: miatonnessen100@gmail.com

 

PROGRAM VÅREN 2021

Lørdag 23. januar kl 15
Sted: Frogner kirkestue
Tidsvitnas umistelege verdi: Fortellingar frå Holocaust.

Foredrag ved Jakob Lothe, professor ved UiO og forfatter, har utgitt to bøker der mannlige og kvinnelige tidsvitner forteller sine historier fra Holocaust.

Lørdag 13. februar kl 15
Sted: Frogner kirkestue
Det glemte opprøret: Hans Nielsen Hauge og den tidlige haugianervekkelsen. Vi markerer 250-årsjubileet for Hans Nielsen Hauges fødsel. Trygve Riiser Gundersen, idéhistoriker og forlagsredaktør, skriver på en bok om haugianerne.
Arr.: Ordo Crucis og Kulturutvalget i Frogner menighet

Lørdag 6. mars kl. 17
Salmesang i Frogner kirke. Vi ønsker velkommen til en musikalsk opplevelse der Anne Vada fremfører salmer og Tord Gustavsen akkompagnerer.

Lørdag 10. april kl 17
Sted: Frogner kirkestue
Olaf Bull: Dikternes dikter ‒ Oslos poet.

Olaf Bulls liv og diktning ved skuespiller Anitra Terese Eriksen ‒ med klassiske toner av pianist Håvard Ringsevjen.

Lørdag 5. juni kl 15
Konsert i Frogner kirke ved Sandra Lied Haga (cello), Madelene Berg (fiolin),
Julie Yuqing Ye (klaver) m.flere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevegelse. Forum. Fristed.