Katolsk-ortodoks akademi

Katolsk-ortodoks akademi er et økumenisk fellesskap i Oslo som arbeider for å fremme forståelse, vennskap og fellesskap mellom den katolske og ortodokse kirke.

Kirkeakademiet arrangerer foredrag og seminarer av høy faglig kvalitet. Seminarene belyser temaer som er av betydning for begge kirker innenfor områder som kirkekunst, liturgi, historie, klosterliv, spiritualitet og teologi. Møtene er åpne for alle.

Styret 

Caroline Serck-Hanssen (leder): serckhanssen@hotmail.com
Mie Berg Simonsen (kasserer)
Vasiliki Gemou-Engesæth
Olav Lerseth
Mette Andresen
Panagiotis Pavlos
Arne Fjeld
Lillian Ulveland (vara)
Else-Britt Nilsen (vara)
————————————————————————————-

PROGRAM VÅREN 2019

Lørdag 30. mars:

Tro i gode og onde dager – Hva gjør at vi holder fast ved vår kirketilhørighet?

Medvirkende: Billedkunstner Grete Refsum, Den katolske kirke og pedagog Maisi Bäckman, Den ortodokse kirke

Arrangemenet i samabeid med Også vi er kirken.

Tid og sted:
Lørdag 30. mars, klokken 14-16 i St. Dominikus kloster (foredragssalen)

TIDLIGERE PROGRAM (PDF)

Våren 2018
Høsten 2017
Våren 2017

Bevegelse. Forum. Fristed.