Katolsk-ortodoks akademi

Katolsk-ortodoks akademi er et økumenisk fellesskap i Oslo som arbeider for å fremme forståelse, vennskap og fellesskap mellom den katolske og ortodokse kirke.

Kirkeakademiet arrangerer foredrag og seminarer av høy faglig kvalitet. Seminarene belyser temaer som er av betydning for begge kirker innenfor områder som kirkekunst, liturgi, historie, klosterliv, spiritualitet og teologi. Møtene er åpne for alle.

Styret 2018

Caroline Serck-Hanssen (leder): serckhanssen@hotmail.com
Mie Berg Simonsen (kasserer)
Vasiliki Gemou-Engesæth
Olav Lerseth
Mette Andresen
Panagiotis Pavlos
Arne Fjeld
Lillian Ulveland (vara)
Else-Britt Nilsen (vara)
————————————————————————————-

PROGRAM HØSTEN 2018

Onsdag 5. desember:

Inkarnasjonens mysterium i ikonkunsten

Lysbildeforedrag ved kunsthistoriker ph.d. Caroline Serck-Hanssen.

Tid og sted: Kl. 19.30 i foredragssalen til St. Dominikus kloster, Neuberggata 15, Oslo.

Inngang kr. 50,- Enkel servering.

Plakat (PDF)


TIDLIGERE PROGRAM (PDF)

Våren 2018
Høsten 2017
Våren 2017

Bevegelse. Forum. Fristed.