Koinonia

Koinonia ortodokse akademi er et kirkeakademi som vil arbeide for å synliggjøre og spre kunnskap om den ortodokse kirkes kultur og tradisjoner, og som ut fra kristen tro vil arbeide med grunnleggende og aktuelle problemstillinger i kirke-, kultur-, og samfunnsliv. Dette formål søker Koinonia ortodokse akademi å virkeliggjøre gjennom

  1. å bidra til dialog mellom forskjellige grupper av mennesker,
  2. å skape møteplasser for fordypning og meningsbrytning om evige spørsmål så vel som tidsaktuelle utfordringer
  3. å muliggjøre åpne samtaler med rom for innsikt, engasjement og kritikk.

Arbeidsformene i kirkeakademiet vil være bl.a. møter, seminarer og studievirksomhet.

Mer informasjon kan du finne i vår gruppe på Facebook https://www.facebook.com/groups/1261697860655414/

KONTAKT
Maisi Bäckman (leder) Tlf: 92 88 92 32

E-post: maisi.b@gmail.com

f. Dragan Jovanov (styremedlem)
E-post: dragan.jovanov@yahoo.com

f. Olav Lerseth (styremedlem)
E-post: f.olav@lerseth.eu

Henriette Teige (styremedlem)
E-post: henriette.teige@gmail.com

Evangelia Chatzipetrou

E-post: exatzipetrou@hotmail.com

PROGRAM VÅREN 2020

Torsdag, 13. februar kl. 19.00
Sted: Den Hellige Vasilije Ostroski serbisk-ortodokse kirke, Frognerveien 47, 0266 Oslo.

Fastetradisjoner

I den ortodokse kirken er påsken den mest sentrale høytiden og fasten er en viktig forberedelse til den. Det knyttes mange tradisjoner både til fastetiden og til ukene før fasten.

Foredragsholder er Kiriaki Papadopoulou Samuelsen. Hun er opprinnelig gresk, men har bodd nær sagt hele sitt voksne liv i Norge.
Med sin tokulturelle bakgrunn og solide forankring i den ortodokse kirke vil hun gi oss et innblikk i hva fasten og førfastetiden betyr både kirkelig og kulturelt i den ortodokse verden.

Enkel bevertning.
Inngangspenger: Kr. 50,- Gratis for akademiets medlemmer.

Torsdag 26. mars 2020, kl. 18-21
Sted: Skolekjøkkenet på Møllergata skole,
Møllergata 49 Oslo, inngang E
Hva skal jeg spise i fasten? Koinonia – ortodokst akademi inviterer til temakveld om fasten.
I den ortodokse kirke er det vanlig at man virkelig faster fra mat. Hovedregelen for fasten i den ortodokse kirke er at man unngår alle animalske produkter. Vi møtes for å lære om kirkens tradisjoner, om hvilke dager man faster og hva man spiser. Vi vil også ha en samtale om formålet med fasten. Det viktigste med fasten er tross alt ikke maten, men bønn og selvransakelse. Under temakvelden skal vi også lage fastemat. Vi lærer oss oppskrifter på noen enkle, velsmakende retter og vi tilbereder maten sammen og har et felles måltid. Det vil derfor være et begrenset antall plasser. Temakvelden ledes av Maisi Bäckman. Hun er lærer i barneskolen og har undervist i Mat og helse (skolekjøkken). Hun er selv ortodoks og praktiserer den ortodokse kirkes fasteregler.

Pris: medlem kr. 50,- / ikke medlem kr. 100,- Bindende påmelding sendes til: maisi.b@gmail.com senest fredag 20.3.

Bevegelse. Forum. Fristed.