Drammen kirkeforum

OM AKADEMIET

Drammen kirkeforum har som formål å sette på dagsorden aktuelle saker som ligger i skjæringsfeltet mellom kirke og samfunn. Møtene er åpne for alle interesserte og det er gratis entré. Det er enkel bevertning ved inngangen, interessante foredrag, kunstneriske innslag og diskusjon.

Styret i Drammen kirkeforum består av Kirsti Kolle Grøndahl, Erik Dalheim, Lillian Fanuelsen, Tor Carlsen (leder) og Ivar Flaten. (Vara: Vera Grønborg og Kjell Ivar Berger).

KONTAKT

Drammen Kirkeforum
Bragernes torg 6
3017 Drammen
32 98 91 00
E-post: kirkeforum@drammen.kirken.no

Tor Carlsen
E-post: carlsen.tor@gmail.com

Ivar Flaten
E-post: ivar@kirkeligdialogsenter.no

Sjekk også ut Drammen kirkeforum på Facebook

___________________________________________

PROGRAM VÅREN 2021

Digitale møter inntil vaksinen virker

Vi har levd – og lever under et strengt og nødvendig smittevernregime. Derfor har Drammen kirkeforum også valgt å utsette møtene våre til vi får vaksinen på plass og dermed trygge forhold for alle våre deltakere.

Siden det vil ta enda noen måneder før vaksinene gjør sin virkning, har styret bestemt at vi vil legge til rette for å gjennomføre vårens møter på digitalt vis. Vi er smertelig klar over begrensningene, men samtidig synes vi det er svært uheldig å miste muligheten til å møtes. Dette er et midlertidig tiltak og forhåpentligvis kan vi møtes slik vi er vant til og ønsker om ikke lenge.

Vi er stolte over å ha fått fremragende foredragsholdere og håper riktig mange vil klikke seg inn og delta på møtene hjemmefra gjennom PC, iPad eller telefon. Systemet vi bruker (Zoom) er robust og enkelt slik at du bare trenger å klikke på lenken for å bli med. Mer om dette nedenfor. Legg også merke til at årsmøtet vil bli gjennomført digitalt

Mandag 18. januar kl. 19.00-20.00
Digitalt møte – Zoom. (Klikk her..)
Verden på vippepunktet. Hva gjør vi?
Dag Olav Hessen er norsk biolog og professor ved Universitetet i Oslo. Han er mest kjent for sin forskning innen vann, økologi og evolusjon, samt sitt engasjement i krysningsfeltet mellom biologi, miljø og filosofi. Han har fått en rekke priser og utmerkelser, sist Brageprisen 2020 for beste fagbok: Verden på vippepunktet og Brages hederspris 2020 for sin evne til «å bygge bro mellom vitenskap og allmennhet».
Professor Hessen vil snakke om hvorfor han mener verden står på et vippepunkt og hva vi som enkeltpersoner og samfunn kan gjøre med det.
Møtet er digitalt og møterommet i Zoom åpnes 18.30. Vi oppfordrer interesserte til å klikke seg inn i god tid. Møtet starter presis kl. 19.00. Vi oppfordrer til å skrive kommentarer og spørsmål i chat-funksjonen i Zoom. Disse blir utgangspunkt for en samtale etter foredraget. Hele møtet vil ta ca en time.

Mandag 15. februar kl. 19.00-20.00
Digitalt møte – Zoom. (Klikk her..)
Vitenskap eller tro. Må vi velge?
Vi leser om kristne menigheter som jobber for å få inn Darwin-kritiske elementer i skolens læreplaner. Tanken om Intelligent design og lesning  av Bibelen som naturfagbok er ikke uvanlig. Vi inviterer til en samtale om forholdet mellom tro og vitenskap fordi det kan virke som om mange setter opp et motsetningsforhold mellom de to.
Kveldens foredragsholder er sr. Katarina Pajchel som har en doktorgrad i partikkelfysikk. Hun er underpriorinne ved Sta. Katarinahjemmet og underviser ved Oslo Met.

Møtet er digitalt og møterommet i Zoom åpnes 18.30. Vi oppfordrer interesserte til å klikke seg inn i god tid. Møtet starter presis kl. 19.00. Vi oppfordrer til å skrive kommentarer og spørsmål i chat-funksjonen i Zoom. Disse blir utgangspunkt for en samtale etter foredraget. Hele møtet vil ta ca en time.

 

Mandag 15. mars kl. 19.00-20.00
Digitalt møte – Zoom. (Klikk her..)
Årsmøtet i Drammen kirkeforum
Medlemmene i Drammen kirkeforum innkalles med dette til årsmøtet som avholdes digitalt mandag 15. mars kl. 19.00. Det blir tilsendt årsmøtedokumenter i god tid før møtet gjennomføres i henhold tl vedtektene. (Vedtektene finnes lenger ned i nyhetsbrevet sammen med informasjon om hvordan en melder seg inn i Drammen kirkeforum.) Vi oppfordrer enkeltpersoner og foreninger til å melde seg inn!
Møtet er digitalt og møterommet i Zoom åpnes 18.30. Vi oppfordrer deltakerne til å klikke seg inn i god tid. Møtet starter presis kl. 19.00. Hele møtet vil ta ca en time.

 

Mandag 22. mars kl. 19.00-20.00
Antakelig digitalt møte (info kommer)
Å skape barn i bioteknologiens tidsalder
Ny bioteknologi gir oss mulighet til stadig større kontroll over tilblivelsen og egenskapene til nye borgere. Assistert befruktning, kunstige kjønnsceller, genredigering (CRISPR), og stadig mer detaljert fosterdiagnostikk er stikkord. Hva er fremskritt som vi bør hilse velkommen, og hva er mer problematisk? Hvordan endres synet på det å få barn? Hva kan være en kristen respons?
Morten Magelssener lege og førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, og professor II i bioetikk ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn.

 

Mandag 19. april kl. 19.00-20.00
Antakelig digitalt møte – Zoom (info kommer)
Tro det eller ei. Tros- og livssynspolitisk utvalgsarbeid i Oslo
I dette foredraget snakker Trond Bakkevig om arbeidet med Oslo kommunes tros- og livssynspolitikk den siste tiden. Anbefalingen kom våren 2020 i publikasjonen Tro det eller ei.  Bakkevig har tidligere vært sentral i utrednings-arbeid om forholdet mellom stat og kirke.
Trond Bakkevig er prest med doktorgrad i teologi. Han var generalsekretær i Mellomkirkelig råd (1984-93), personlig rådgiver for utenriksministeren (1987-88), og siden sogneprest på Røa og prost i Vestre Aker, Oslo. Han er også kjent for arbeid med religionsdialog i Midt-Østen gjennom mange år.

Bevegelse. Forum. Fristed.