Drammen kirkeforum

OM AKADEMIET

Drammen kirkeforum har som formål å sette på dagsorden aktuelle saker som ligger i skjæringsfeltet mellom kirke og samfunn. Møtene er åpne for alle interesserte og det er gratis entré. Det er enkel bevertning ved inngangen, interessante foredrag, kunstneriske innslag og diskusjon.

Styret i Drammen kirkeforum består av Kirsti Kolle Grøndahl, Erik Dalheim, Ole Briseid, Tor Carlsen (leder) og Ivar Flaten. (Vara: Jorunn Wiik og Kjell Ivar Berger).

KONTAKT

Drammen Kirkeforum
Bragernes torg 6
3017 Drammen
32 98 91 00
E-post: kirkeforum@drammen.kirken.no

Tor Carlsen
E-post: carlsen.tor@gmail.com

Ivar Flaten
E-post: flaten@drammen.kirken.no

Sjekk også ut Drammen kirkeforum på Facebook

___________________________________________

PROGRAM VÅREN 2020

Mandag 20. januar kl. 19.00-21.00
Sted:Bragernes menighetshus
Er folkets frie vilje bærekraftig?
I tilknytning til Klimafestivalen 2020 i Drammen spør vi: Et halvt år etter Buskerud pakka – hva nå? Er folks frie vilje bærekraftig?. Drammens Tidende har fulgt prosessen knyttet til Buskerudbypakka
tett – og de utfordringer byens politikere nå har for å få en bærekraftig byutvikling på plass. Kommentator i Drammens Tidende, Hege Breen Bakken, tegner et bilde av de utfordringer Drammen står ovenfor. Vi inviterer representanter fra flertallet og mindretallet i Drammens kommunestyre til samtalen.
Arrangementet er et samarbeid med Klimafestivalen §112 i Drammen.
Kunstnerisk innslag ved Galina Trintsoukova m/solist.
Kaffe og samtale.

Mandag 17. februar kl. 19.00-21.00
Sted: Bragernes menighetshus
Uthuler populistisk politikk kristendommen?
Det går en nasjonalistisk strømning over den vestlige verden. Populistiske politikere spiller ofte på religiøse følelser i folket når de søker velgernes støtte. Det skjedde i stor grad ved de siste valgene i USA, Brasil, Polen, Italia, Ungarn og Sverige. Det er ikke første gang det skjer: Adolf Hitler oppdaget hvor effektivt slagordet «Gott mitt uns» var. Tidligere sjefredaktør i Vårt Land, Helge Simonnes, belyser i foredraget hvilket ideologisk jordsmonn det røres i når det postuleres at noen raser og nasjoner er spesielt utvalgt til «Guds
velsignelse».
Kunstnerisk innslag ved Galina Trintsoukova m/solist.
Kaffe og samtale.

Mandag 16. mars kl. 19.00-21.00
Sted: Bragernes menighetshus.
Religionsfrihet i et flerkulturelt samfunn
I dette foredraget tar Trond Bakkevig et sveip innom endringene i forholdet mellom stat og kirke, og endringen fra et relativt homogent til et flerkulturelt/flerreligiøst samfunn.
Trond Bakkevig (71) er prest med doktorgrad i teologi. Han var generalsekretær i Mellomkirkelig råd (1984-93), personlig rådgiver for utenriksministeren (1987-88), og siden sogneprest på Røa og prost i Vestre Aker, Oslo. Han har ledet utredningsarbeid om forholdet mellom stat og kirke, og deltatt aktivt i debatten
om kirkens rolle i samfunnet.
Kunstnerisk innslag ved Galina Trintsoukova m/solist.
Kaffe og samtale.

Mandag 20. april kl. 19.00-21.00
Sted: Bragernes menighetshus
Vitenskap og tro – må vi velge?
Vi leser om kristne menigheter som jobber for å få inn Darwin-kritiske elementer i skolens læreplaner. Tanken om Intelligent design og lesning av Bibelen som naturfagbok, er ikke uvanlig. Vi inviterer til en samtale om forholdet mellom tro og vitenskap fordi det
kan virke som om mange setter opp et motsetningsforhold mellom de to. Kveldens foredragsholder er sr. Katarina Pajchel som har en doktorgrad i partikkelfysikk. Hun er underpriorinne ved Sta.
Katarinahjemmet og underviser ved Oslo Met.
Kunstnerisk innslag ved Galina Trintsoukova m/solist.
Kaffe og samtale.

Bevegelse. Forum. Fristed.