Kirkeakademiet i Asker

Kirkeakademiet i Asker (KIA) er et forum for dialog, samtale og refleksjon. KIA er forankret i kristen kultur og tradisjon slik det kommer til uttrykk i Den norske kirke og andre kirkesamfunn i Norge.

I arbeidet legger vi særlig vekt på å – bidra til åpen kommunikasjon mellom kirken og samfunnet – utforske krefter som former samfunnet – legge til rette for meningsbrytning både om evige spørsmål og tidsaktuelle problemstillinger i kultur- og samfunnsliv – gi rom for et stort mangfold av stemmer, også stemmer som uttrykker seg gjennom kunstens forskjellige språk.

KIA ønsker at enhver skal bli møtt med respekt for egne meninger og eget ståsted. Kirkeakademiet i Asker har ikke medlemmer. Derimot har vi en liste over personer som er interessert i å motta informasjon om Kirkeakademiets møter. Enhver som ønsker det, kan stå på den listen, uten at det medfører noen forpliktelse. Skulle du ønske å stå på Kirkeakademiet i Askers adresseliste, send en e-post til einar.solbu@eskulturdialog.com eller en SMS til 91568343. Du kan også sende et kort eller brev til Einar Solbu, Kalkfjellet 29, 1387 Asker.

KIA ledes av et selvsupplerende styre som har disse medlemmene: Einar Solbu (leder), Mette Hægeland Blom, Knut Brakstad, Kristin Gunleiksrud Raaum, Kristin Walstad og Inge Westly.


HØSTENS TEMA

 At religion spiller en annen rolle for enkeltmennesker og samfunn i dag enn for en generasjon eller to siden, kan knapt betviles. Også kirken som institusjon har endret seg når det gjelder synspunkter og arbeidsformer. Noen opplever forandringene som skremmende, andre ser dem som naturlige. I høstens tre møter skal vi gå nærmere inn på hva forandringene består i, og undersøke hvilke roller religion og kirke har i vår tid.

Til høstens første møte kommer journalist og forfatter Åshild Mathisen. Med sin læstadianske bakgrunn har hun arbeidet bl.a. med kirkestoff i flere mediebedrifter. I en periode var hun redaktør i Vårt Land. Hun hevder at i vår tid er det færre som tror, mens kristendommen har blitt viktigere. Kristne verdier har fått mer plass i det politiske ordskiftet – for kristendommen har blitt et tegn på det å være norsk. Men er det plass for troen? Er religion overeksponert, men fortsatt underforklart? Finnes det en samlet kristenhet når Den norske kirke har gått til venstre og konservative kristne ser seg selv som minoritet? Dette er spørsmål hun vil drøfte i sin presentasjon.

Tidligere prost, forsker Trond Bakkevig har vært en markant stemme i norsk kirkeliv i mange tiår. I 2018 utgav han, sammen med Tomm Kristiansen som mange vil kjenne fra NRK, boken Da Gud skiftet mening. Forfatterne hevder at 1968 var et tidsskille både i samfunn og kirke. Den urettferdige fordeling av ressurser mellom fattige og rike land ble satt på dagsorden, rasismen i Det sørlige Afrika ble fokusert, det ble stilt spørsmål ved etablert samlivsetikk, og autoritet forble autoritet bare hvis den ble gitt en fornuftig begrunnelse. 1968 var innledning til femti år som forandret kirken. Denne utviklingen vil Bakkevig drøfte nærmere når han kommer til Kirkeakademiet i oktober. Spørsmålet som vil ligge under hans presentasjon, vil være om Gud egentlig har skiftet mening!

I november kommer en annen av dem som gjennom flere tiår har utfordret kirken og dens rolle i samfunnet, tidligere biskop i Oslo, Gunnar Stålsett. Hans perspektiv vil være kirke og religion i større, internasjonale sammenhenger der nyhetsbildet preges av terror motivert av religion, etnisitet og nasjonalisme. Kan vi forsvare religion i det 21. århundre, spør han. Religion er for mange dypt personlige spørsmål om tro og liv. Men religion har også en viktig rolle for menneskeverd og for klodens fremtid. Stålsett har i mange år vært med i «Religioner for Fred» som har program i over 90 land. Han leder programarbeidet for verdensmøtet i Tyskland i år, der 900 ledere for verdens religioner og fremtredende globale samfunns-aktører drøfter religionenes janusansikt – det gode og det onde. Og han undres: Er felles handling mulig?

ALLE ER VELKOMMEN TIL MØTENE

I KIRKEAKADEMIET I ASKER

PROGRAM HØSTEN 2019

Tirsdag 10. september    

                    

Kristendommens nye rolle

Foredrag ved journalist og forfatter

Åshild Mathisen

Holmen kirke kl. 1930

Tirsdag 29. oktober

Har Gud skiftet mening?

Foredrag ved tidligere prost og seniorforsker ved PRIO

Trond Bakkevig

Holmen kirke kl. 1930

Tirsdag 19. november

Religion på godt og ondt

Foredrag ved biskop emeritus        

Gunnar Stålsett

Holmen kirke kl. 1930

Stort ekstraarrangement i samarbeid med Asker menighet:

Torsdag 26. september kl. 1900 i Asker kirke

Fred i Palestina og Israel – en solidaritetsforestilling

Medvirkende:

Skuespiller Svein Tindberg

Musikerne Miriam Segal, vokal,

Georg Reiss, klarinett,

Ulf Nilsen, klaver, orgel og fiolin og Geko Fattal, oud

Billetter à kr. 200


TIDLIGERE PROGRAM (PDF)

Våren 2018
Høsten 2017
Våren 2017
Høsten 2016
> Våren 2016
Høsten 2015
Våren 2015
Høsten 2014
Våren 2014

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Bevegelse. Forum. Fristed.