Kirkeakademiet i Asker

Kirkeakademiet i Asker (KIA) er et forum for dialog, samtale og refleksjon. KIA er forankret i kristen kultur og tradisjon slik det kommer til uttrykk i Den norske kirke og andre kirkesamfunn i Norge.

I arbeidet legger vi særlig vekt på å – bidra til åpen kommunikasjon mellom kirken og samfunnet – utforske krefter som former samfunnet – legge til rette for meningsbrytning både om evige spørsmål og tidsaktuelle problemstillinger i kultur- og samfunnsliv – gi rom for et stort mangfold av stemmer, også stemmer som uttrykker seg gjennom kunstens forskjellige språk.

KIA ønsker at enhver skal bli møtt med respekt for egne meninger og eget ståsted. Kirkeakademiet i Asker har ikke medlemmer. Derimot har vi en liste over personer som er interessert i å motta informasjon om Kirkeakademiets møter. Enhver som ønsker det, kan stå på den listen, uten at det medfører noen forpliktelse. Skulle du ønske å stå på Kirkeakademiet i Askers adresseliste, send en e-post til einar.solbu@eskulturdialog.com eller en SMS til 91568343. Du kan også sende et kort eller brev til Einar Solbu, Kalkfjellet 29, 1387 Asker.

KIA ledes av et selvsupplerende styre som har disse medlemmene: Einar Solbu (leder), Mette Hægeland Blom, Knut Brakstad, Kristin Gunleiksrud Raaum, Kristin Walstad og Inge Westly.


VÅRENS TEMA 2020

Spørsmålet som reises i vårens tema – hva er da et menneske? – ble reist allerede av kong David i hans Salme 8 i Det gamle testamentet. Her priser kong David Gud som gjorde mennesket til den unike skapning i det store og rike skaperverket, Gud som gjorde mennesket «til herre over dine henders verk».

Vi reiser det samme spørsmålet i en verden som endrer seg raskere og mer radikalt enn de fleste av oss har mulighet til å forstå. Hva blir menneskets rolle når nye teknologier ikke bare blir noe vi bruker og kontrollerer, men noe som også kan ta kontroll over oss, slik en del i dag advarer mot? Bør vi være skeptiske til den kunstige intelligensen, algoritmene, nanoteknologien, robotikken og bioteknologien som synes å kunne rokke ved den unike posisjonen mennesket har hatt i vår verden til nå? Hva kan teknologien gjøre med forholdet mennesker og grupper imellom? Vårt utgangspunkt er ikke pessimistisk, tvert imot. Med denne møteserien inviterer til å lære og reflektere, for at vi, som de unike skapninger vi er, skal kunne ta stilling til, og ta styring over, de muligheter vitenskapen byr på.

Vi har vært heldige å få tre fagpersoner som fra ulike perspektiver arbeider med hvem mennesket er og vil være i fremtiden.

I januar kommer Silvija Seres som har doktorgrad i matematikk fra Oxford og bakgrunn fra algoritmeforskning og systemutvikling i Oxford og Silicon Valley. I dag sitter hun i styret for en rekke offentlige og private selskaper. Hun hevder at mange konsernsjefer påstår at digitalisering betyr én enkelt ting: bedre effektivitet. Men digitalisering endrer kundenes forventinger, industrienes maktdynamikk, nasjonalstatenes selvråderett, politikernes spillerom og menneskehetens selvbilde. Digitalisering er blitt en religion; den vokser raskere enn noen annen bevegelse tidligere, og den polariserer ekstremt, mens dens tilhengere ukritisk mener at markedet og kundepreferanser fikser det meste. Det gjør de ikke, og det haster med en opplyst og kunnskapsrik debatt om de kulturelle og politiske aspektene av digitalisering. VI blir ikke digitalisert – vi digitaliserer oss selv. Dette krever aktive og modige valg. Quo vadis – hvor går vi, spør Seres.

Utgangspunktet for Eivor Oftestads foredrag er at synet på mennesket er i endring. Det er ikke lenger selvsagt hva som gir mennesket dets verdi, og hva som prinsipielt sett skiller mennesker fra dyr eller fra intelligent datateknologi for den saks skyld. Det gir utfordringer både av eksistensiell og etisk art. Eivor Oftested har en doktorgrad i kirkehistorie og er ansatt som førsteamanuensis II ved Menighetsfakultetet. Hun er forfatter med en lang publikasjonsliste og skribent kjent fra spaltene i Klassekampen og Dag og Tid. Hun deltar aktivt i debatten om menneske-verd og transhumanisme i Norge. Hun vil stille spørsmål om hva som skjer med menneskesynet når det mister forankringen i troen på menneskeverdet som gitt av Gud.

Dag Hareide er i ferd med å gjøre ferdig en omfattende bok om den teknologiske utviklingen og konsekvensene av denne for oss mennesker. Formålet med boken er å bidra til «en ordentlig, omfattende, offentlig samtale» om slike spørsmål i Norge. I sitt foredrag vil han rapportere fra forskere som utfordrer grensene – inn i hjernen og inn i genene. Hva skjer når sæd, egg, embryoer og kvinners livmor blir del av et marked, spør han. De teknologiske trendene utfordrer våre tanker om hva et mennesker er. Og han spør videre om det finnes det et menneskeverd og en menneskenatur som bør overleve dramatiske teknologiske endringer. Og – hvordan skal vi bruke tiden vår på en god måte i det teknologiske samfunnet?

Tirsdag 21. januar 
Holmen kirke kl. 1930                      
Digitalisering – teknologi eller religion?
Foredrag ved matematiker og teknologiinvestor Silvija Seres

 

Tirsdag 10. mars
Holmen kirke kl. 1930
Teologi eller teknologi – hva preger våre menneskesyn i dag?Foredrag ved kirkehistoriker Eivor Oftestad

 

Tirsdag 28. april
Holmen kirke kl. 1930
På vei mot supermennesket 2.0
Foredrag ved forfatter Dag Hareide.


TIDLIGERE PROGRAM (PDF)

>Høsten 2019
>Våren 2019
Våren 2018
Høsten 2017
Våren 2017
Høsten 2016
> Våren 2016
Høsten 2015
Våren 2015
Høsten 2014
Våren 2014

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Bevegelse. Forum. Fristed.