Kirkeakademiet i Asker

Kirkeakademiet i Asker (KIA) er et forum for dialog, samtale og refleksjon. KIA er forankret i kristen kultur og tradisjon slik det kommer til uttrykk i Den norske kirke og andre kirkesamfunn i Norge.

I arbeidet legger vi særlig vekt på å – bidra til åpen kommunikasjon mellom kirken og samfunnet – utforske krefter som former samfunnet – legge til rette for meningsbrytning både om evige spørsmål og tidsaktuelle problemstillinger i kultur- og samfunnsliv – gi rom for et stort mangfold av stemmer, også stemmer som uttrykker seg gjennom kunstens forskjellige språk.

KIA ønsker at enhver skal bli møtt med respekt for egne meninger og eget ståsted. Kirkeakademiet i Asker har ikke medlemmer. Derimot har vi en liste over personer som er interessert i å motta informasjon om Kirkeakademiets møter. Enhver som ønsker det, kan stå på den listen, uten at det medfører noen forpliktelse. Skulle du ønske å stå på Kirkeakademiet i Askers adresseliste, send en e-post til einar.solbu@eskulturdialog.com eller en SMS til 91568343. Du kan også sende et kort eller brev til Einar Solbu, Kalkfjellet 29, 1387 Asker.

KIA ledes av et selvsupplerende styre som har disse medlemmene: Einar Solbu (leder), Mette Hægeland Blom, Knut Brakstad, Kristin Gunleiksrud Raaum, Kristin Walstad og Inge Westly.


HØSTENS TEMA 2020

URO har vi satt som tema for denne høsten. Temaet ble faktisk bestemt før koronapandemien traff oss, men har neppe blitt mindre aktuelt som følge av det vi har opplevd i vår. Temaet er inspirert av psykiater Finn Skårderuds bok Uro som utkom for mer enn 20 år siden. Vi er da også så heldige at vi har fått Skårderud som en av høstens foredragsholdere.

Uro fremstår ofte som signaler om at verdigrunnlaget vårt blir utfordret eller rokket ved. I høstens møter skal vi gå nærmere inn i tre områder der mange opplever usikkerhet, ustabilitet og uro.

Til septembermøtet kommer Leif Gunnar Engedal. Mange er urolige for framtiden. Klimakrise truer, og politiske spenninger øker. Vi kjenner det – ikke bare som et press utenfra, men også som stress på innsiden: Økologisk sorg, bekymring og avmakt, håp og protester. Hva gjør dette med oss som mennesker? Og hvor går veien videre? Engedal er professor emeritus i religionspsykologi ved MF vitenskapelig høyskole og har i en årrekke ledet Institutt for sjelesorg ved Modum bad. Han er opptatt av hvordan psykologiske og teologiske innsikter kan utfylle hverandre når vi skal orientere oss som mennesker gjennom skiftende tider.

I oktober kommer forfatter Dag Hareide. I fire år har han oppsøkt teknologiske maktsentra på fire kontinenter. Han ville vite mer om hva den teknologiske utviklingen gjør med menneskets kropp, sinn og samfunn. Hva skjer når hjernen kobles til datamaskiner, når vårt arvestoff kan gen-redigeres, når kunstig intelligens utkonkurrerer menneskets intelligens, spør han. Når maskiner overtar arbeid og avgjørelser, og mennesket blir mer som en maskin, hva er da et menneske?  

Finn Skårderud vil avslutte høstens møteserie om uro. I sitt omfattende forfatterskap kretser han rundt spørsmål som han introdusert allerede i boken Uro: den ‘påtrengende risiko ved vår kulturs helliggjøring av individet, det ene-stående’. Den virkelige risiko ligger ikke i vår utfordring av oss selv, men i vårt forhold til de andre, i kjærlighet og i intimitet, hevder han. Skårderud har viet mye av sitt liv til arbeid med spiseforstyrrelser og årsakene til denne lidelsen. Han legger vekt på å forstå slike lidelser ikke bare ut fra medisinske tilnærminger, men også kulturelle, humanistiske og estetiske. Hans forfatterskap omfatter da også bøker og artikler om kunstnere og deres uro.

 

Tirsdag 22. september kl 19.30
Sted: Holmen kirke                          
Indre ro mot ytre uro. Hvordan beholde framtidstro i usikre tider?Foredrag ved professor em. Leif Gunnar Engedal

 

Tirsdag 13. oktober kl. 19.30
Sted: Holmen kirke 
På vei mot supermennesket 2.0
Foredrag ved forfatter Dag Hareide

 

NB! UTSATT TIL 4. mai 2021!
Tirsdag 24. november kl. 1930
Sted: Holmen kirke 
Uro i sinnet
Foredrag ved psykiater, professor Finn Skårderud

 

 

 

 


 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Bevegelse. Forum. Fristed.