Ål kyrkjeakademi

fff

Kontakt:
Anne Kjersti Frøyen, Movegen 11, 3570 Ål
Tlf: 901 33 806
E-post: akfroyen@gmail.com 

Styret:
Terje Nordal, Ingunn Stræte Lie, Steinar Aa, Arvid Bjørke og Anne Kjersti Frøyen.

————————————————————————————-

PROGRAM VÅREN 2020

Alle arrangementa er i Galleri Syningen i Ål kulturhus.

Torsdag 23. januar kl. 19.15:

Åleine – ei samtale med Oddmund Vestenfor

Oddmund Vestenfor er opprinneleg frå Ål, men er busett i Gol og arbeider som lektor ved Gol vidaregåande skule.

Sommaren 2016 vart Oddmund ramma av sjukdommen Gullain-Barré syndrom. Dette er ein autoimmun sjukdom som gir lammelsar. Oddmund vart hardt ramma, og han vart liggande under intensiv behandling i over ni månader, og vidare i ein lang rehabiliteringsprosess etter dette. Han er no ganske frisk, og tilbake i full jobb. Då Oddmund var på det sjukaste, var han ute av stand til å kommunisere med omverda, sjølv om han var heilt vaken og fekk med seg alt som skjedde rundt han. Denne kvelden vil Oddmund dele med oss nokon av dei erfaringane han gjorde seg gjennom denne svært krevande tida.
Korleis er det å vere så åleine fordi ein ikkje kan gje signal til dei rundt seg om korleis ein har det?
Korleis er det å vere så prisgitt andre menneske – og andre menneske sine vurderingar og val utan å kunne påverke kva dei gjer?
Han vil dele med oss litt av angsten og smertene han opplevde, men og det håpet som vart formidla til han då det var som mørkast.

Torsdag 20. februar kl 19.15:

Margit Lappegard – Den betydningsfulle andre

Margit Kristin Frida Lappegard er gestaltteraput og teolog med særleg interesse for relasjonar og samspel mellom menneske. I dette foredraget vil ho sjå nærare på fenomena relasjon, forventning og tid.

Margit vil mellom anna prate om desse spørsmåla:
-Kva er det eigentleg å vere i relasjon til andre?
-Korleis påverkar me – og korleis blir me sjølve påverka av andre?
-Korleis kan forestillingane me har om andre menneske både begrense og øydeleggje?
Når blir me «den betydningsfulle andre» i dei møtene me har med andre menneske?
Margit er oppvaksen i Ringerike og Elverum, men har vore busett i Hallingdal sidan 2011. Ho har slektsrøter frå Ål, og har både kjennskap og tilknyting til Hallingdal.
Margit arbeider med samtaler og foreldreveiledning i Psykisk helse barn og unge ved Geilo Helsestasjon – og driv i tillegg eigen praksis som gestaltterapeut på Ål.

Onsdag 25. mars kl 19.15:

Foredrag med Helle Maria Wolstad
Å snakke godt om det vonde – medmenneskelege samtalar med menneske i sorg og krise
Med bakgrunn i erfaringar frå møte med menneske i krise, gjennom sjelesorg, frå Kirkens SOS sin krisetelefon og frå sitt eige liv, vil prest Helle Maria Wolstad dele erfaringar frå det å vera medvandrar når livet er som vondast.

Å stå i sorg- og krisearbeid kan gjere forferdeleg vondt. I 1990 vart ho sjølv råka av katastrofe. I brannen på Scandinavian Star der 159 menneske mista livet, mista ho begge foreldra sine.

Helle Maria Wolstad er sokneprest på Geilo og i Hol. Ho vart ordinert som prest i 1990 og er utdanna cand. theol. frå det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Ho har vore menighetsprest i Oslo, arbeidd 12 år i Kirkens Bymisjon og vore i Bergen og Osterøy i til saman 6 år før ho kom til Geilo våren 2019.


TIDLEGARE PROGRAM (PDF)

>Hausten 2019
>Våren 2019
> Våren 2018
Hausten 2017
Våren 2017
Hausten 2016
Våren 2016
Hausten 2015
Våren 2015
Hausten 2014
Våren 2014

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Bevegelse. Forum. Fristed.