Ål kyrkjeakademi

fff

Kontakt:
Anne Kjersti Frøyen, Movegen 11, 3570 Ål
Tlf: 901 33 806
E-post: akfroyen@gmail.com 

Styret:
Terje Nordal, Ingunn Stræte Lie, Steinar Aa, Arvid Bjørke og Anne Kjersti Frøyen.

————————————————————————————-

PROGRAM HAUSTEN 2018

Tysdag 2. oktober kl. 19.15 i Ål kulturhus:

Menneske først, kristen så – Har folkekyrkja ein sjanse?

Foredrag v/ Øystein Magelssen

Øystein Magelssen (52) er kjent for mange i Hallingdal.Han var prost i Hallingdal i 1999 – 2008, og etter det har han vore prost i Drammen i seks år. Sidan 2015 har han vore generalsekretær i Norges KFUM/KFUK, den største kristne ungdomsorganisasjonen i landet. Øystein kjenner kyrkja godt frå innsida etter mange år som prest i både bygd og by, og han har gjennom lang erfaring frå organisasjonsarbeid også sett kyrkja frå utsida. I vår var han ein av dei nominerte til bispevalget her i Tunsberg.

Det er viktig å vere bevisst at vi som kyrkje aldri betyr, eller formidlar, noko anna enn det folk opplever og høyrer, seier han. Og kva er kyrkja sitt kall til å handle og formidle om ho skal ha sjanse til å overleve som folkekyrkje?

Fredag 19. oktober kl. 19.15 på Kafe Tid:

Bistand, bibel og bambus i 2018

Ål kyrkjeakademi presenterer: bistandsekspert, forfattar og tidlegare generalsekretær Jørn Lemvik i samtale med Arild Øystese Hansen.

I løpet av dei siste 30 åra har fokus og haldningar til misjon og bistand endra seg frå trusbasert globalt ansvar til internasjonal handels- og innvandringspolitikk. Norsk misjon har vore eit 150-årig eventyr med Noreg og nordmenn i internasjonal teneste for å forkynna, men og for å spreie kunnskap, betre helsesituasjonen og å skape vekst og utvikling i land og område som først var definert som misjonsmark, seinare som U-land og no som bistandspartnarar. Samtalen vil ta for seg dei globale utfordringane og det globale ansvaret med vekt på kyrkja og misjonsorganisasjonane sitt ansvar og mogelege bidrag.

Jørn Lemvik er ein av Noregs leiande bistandsekspertar, særleg når det gjeld religion som premiss og ressurs i bistandsarbeidet. Han har markert seg både nasjonalt og internasjonalt i mange år. Arild Øystese Hansen er busett i Ål og er no teknisk sjef i Hol kommune. Han har mange års bistandserfaring frå m.a. Madagaskar, der han og budde i 12 år.

Onsdag 21. november kl. 19.15 i Ål kulturhus:

Bibelen sin plass i kvardagssamfunnet

Foredrag v/Sylfest Lomheim

Foredraget har to hovudpunkt: Det eine er å syna kor sterkt Bibelen står kulturelt og samfunnsmessig, om enn ikkje som kristent læreskrift. Det andre er å dokumentera kor
overraskande mykje frå Bibelen som stadig gjer seg gjeldande i kvardagsspråket.

Sylfest Lomheim er fødd i Hafslo 1945 og utdanna i språk ved UiO og har undervist på universitet i Frankrike. Han har vore språkkonsulent i NRK, statssekretær i Jaglandregjeringa,
professor i norsk og omsetjing frå 2003. Lomheim var den første direktøren for Språkrådet, statens kompetansesenter i språkspørsmål (2004-2010). Han har utgitt rundt
femten bøker om ulike språklege tema og deltok i arbeidet med den nyaste Bibelomsetjinga (2011).

————————————————————————————-

TIDLEGARE PROGRAM (PDF)

Våren 2018
Hausten 2017
Våren 2017
Hausten 2016
Våren 2016
Hausten 2015
Våren 2015
Hausten 2014
Våren 2014

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Bevegelse. Forum. Fristed.