St. Olav kirkeakademi i Trondheim

St. Olav kirkeakademi i Trondheim arrangerer temakvelder i grenseområdet mellom kirke, kultur og samfunn.
Arrangementene er åpne for alle interesserte.

St. Olav kirkeakademi tok i 1962 initiativ til Olavsfestdagene og har fortsatt et nært samarbeid med dem.

St. Olav kirkeakademi har 6-7 møter i året og ønsker alle velkommen til dem.

Styret 2018

St. Olav styret

  • Gullaug Lereim Dybdahl, leder                      971 29 419 gullaug.dybdahl@gmail.com
  • Mari Nordstrand, nestleder                             952 36 262       mari.nordstrand@hist.no
  • Bjarte Sæter, kasserer                                         415 42 682      bjasater@dahlin.no
  • Sverre Asbjørn Olsen, sekretær                    913 07 828      sverre@svasol.no
  • Ingun Dahlin, styremedlem                              452 44 773      ingun@dahlin.no
  • Astrid Ramsfjell, vararepresentant            911 91 851      ara@dmmh.no
  • Øystein Flø, vararepresentant                      918 72 873 oystein.flo@melhus.kommune.no

————————————————————————————-

PROGRAM VÅREN 2018

Tirsdag 9. januar kl. 19:30 i Hoeggen kirke:

Livet i kroppsklemma

Ved lege og samfunnsdebattant Kari Løvendahl Mogstad

Dagens unge lever med et kropps- og utseendepress i mye
sterkere grad enn tidligere generasjoner. Særlig pga internett
og sosiale medier utsettes de for et enormt og intenst press.
Men foredraget vil også omhandle det generelle perfeksjonsjaget
som samfunnet vårt er preget av, på mange arenaer og i
alle generasjoner.

Tirsdag 6. februar kl. 19:30 i Hoeggen kirke:

Kirkerommets muligheter og begrensninger

Ved Helga Haugland Byfugllien, preses i Den norske kirke

Det finnes regler for bruk av kirkene. En forskrift regulerer
bruk, utleie og utlån. I utgangspunktet ganske enkelt, men
noen ganger blir grensen utfordret. Hvordan tenker vi da?
Årsmøtet er samme kveld kl 18:00

Tirsdag 20. mars kl. 19:30 i Ilen kirke:

Mennesket versjon 2.0 – Om transhumanisme og dens konsekvenser.

Ved Knut Alfsvåg, Professor ved VID

“Transhumanisme er en moderne ideologi som mener at
man skal påskynde evolusjonens gang og radikalt forbedre
menneskets kår ved hjelp av vitenskapelige midler og endre
samfunnet. Vitenskapen skal utnyttes med stor styrke for å nå
dette mål, særlig neuroteknikk, bioteknikk og nanoteknikk.”
(Wikipedia). Knut Alfsvåg har engasjert seg i dette feltet
gjennom vitenskapelige artikler, gjennom foredrag og aktiv
deltakelse i debatten om transhumanisme.

Lørdag 21. april:

Tur til Tautra Mariakloster

I 2018 er det 60 år siden St. Olav kirkeakademi
(tidligere St. Olav-Stiftelsen) ble etablert i Trondheim.
Vi markerer jubileet med vårtur til Tautra. I løpet av bussturen vil
Gullaug Lereim Dybdahl gi oss et lite innblikk i St. Olav-Siftelsens
historie . På Tautra Mariakloster vil Sr. Hanne-Maria ta imot oss
og holde et kort foredrag med temaet «Lydighet
og tjeneste. Har klosterlivet noe å gi i dagens
samfunn?» Vi deltar også på en av klosterets
tidebønner og besøker Klostergården hvor vi
spiser lunsj. Mer detaljert program med pris og
påmeldingsfrist vil bli kunngjort senere.

————————————————————————————-

TIDLIGERE PROGRAMMER

> Høsten 2017
Våren 2017
Høsten 2016
Våren 2016
Høsten 2015
Våren 2015
Høsten 2014
Våren 2014

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bevegelse. Forum. Fristed.