St. Olav kirkeakademi i Trondheim

St. Olav kirkeakademi i Trondheim arrangerer temakvelder i grenseområdet mellom kirke, kultur og samfunn.
Arrangementene er åpne for alle interesserte.

St. Olav kirkeakademi tok i 1962 initiativ til Olavsfestdagene og har fortsatt et nært samarbeid med dem.

St. Olav kirkeakademi har 6-7 møter i året og ønsker alle velkommen til dem.

Styret 2017

St. Olav styret

  • Gullaug Lereim Dybdahl, leder                      971 29 419 gullaug.dybdahl@gmail.com
  • Mari Nordstrand, nestleder                             952 36 262       mari.nordstrand@hist.no
  • Bjarte Sæter, kasserer                                         415 42 682      bjasater@dahlin.no
  • Sverre Asbjørn Olsen, sekretær                    913 07 828      sverre@svasol.no
  • Ingun Dahlin, styremedlem                              452 44 773      ingun@dahlin.no
  • Astrid Ramsfjell, vararepresentant            911 91 851      ara@dmmh.no
  • Øystein Flø, vararepresentant                      918 72 873 oystein.flo@melhus.kommune.no

————————————————————————————-

PROGRAM HØSTEN 2017

Høstprogram (PDF)

Tirsdag 26. september, Hoeggen kirke kl. 19:30:

Den norske kirkes fremtid

Ved Kristin Gunleiksrud Raaum, kirkerådsleder og generalsekretær i Norske kirkeakademier

Den norske kirke (Dnk) har gått fra å være statskirke til fristilt, grunnlovsforankret folkekirke. Hva innebærer endringen? Hvilken kirke kan vi se for oss i fremtiden?
Og hvilken stemme i det offentlige rom vil denne kirken representere. Raaum vil ut fra sin posisjon som leder av Kirkerådet dele sine tanker om Dnk’s nye situasjon og noe om veien videre.

Foto: Astrid Dalehaug Norheim for Dagen

Tirsdag 24. oktober. Litteraturhuset kl. 19:30:

Siste nytt fra utgravingene av Klemenskirken

Ved konservator Anna Petersén, NIKU

Etter at utgravingene av Klemenskirken begynte, har sta-dig nye og sensasjonelle funn gjort det svært spennende å følge arbeidet som Nasjonalt institutt for kulturminne-forskning (NIKU) foretar. Nå får vi vite aller siste nytt om Trondheims historie.
Anna Petersén er arkeolog og forsker (Forsker III) og har vært i NIKU siden 1997. Hun arbeider til daglig ved NIKUs distriktskontor i Trondheim. Hennes hovedarbeidsom-råde er arkeologiske undersøkelser i middelalderbyene og hun har lang erfaring fra prosjektering, gjennom-føring og rapportering av store utgravingsprosjekter.

Onsdag 1. november. Hoeggen kirke kl. 19:30:

Luther og de andre

Ved professor Tarald Rasmussen

Foredraget vil handle om hvordan minoriteter ble definert som De Andre (Otherness), og definert ut til samfun-nets randsone. Stikkord er makt og av-makt, minoritet, majoritet, stat og kirke, kongemakt og teologisk begrunnelse. Tarald Rasmussen er professor i kirke-historie ved Universitetet i Oslo med senmiddelalder og reformasjonstid som spesialområde. Han leder blant annet to forskningsprosjekter om refor-masjon og protestantisme.

Foto: Apollon/Francesco Saggio

Tirsdag 5. desember. Rådhussalen kl. 19:30:

Luther, demokrati og velferdsstat

Ved professor Nils Ivar Agøy

I den lutherske tradisjonen er en grunnleggende likhetstankegang bygget inn. Hos oss førte flere utviklingslinjer til et myndig lekfolk og et etter hvert demokratisk samfunn. Hans Nielsen Hauge var en viktig skikkelse i denne prosessen. Agøy vil i dette foredraget vise oss hvordan reformasjonen var ut-gangspunktet for den utviklingen som førte frem til velferdsstaten.
Nils Ivar Agøy er historiker og teolog og arbeider som professor ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han har blant annet arbeidet med lutherdom og velferdsstatsut-vikling. Av en rekke artikler og bøker han har skrevet, kan nevnes Kirken og arbeiderbevegelsen.

————————————————————————————

TIDLIGERE PROGRAMMER

Våren 2017
Høsten 2016
Våren 2016
Høsten 2015
Våren 2015
Høsten 2014
Våren 2014

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Bevegelse. Forum. Fristed.