St. Olav kirkeakademi i Trondheim

St. Olav kirkeakademi i Trondheim arrangerer temakvelder i grenseområdet mellom kirke, kultur og samfunn.
Arrangementene er åpne for alle interesserte.

St. Olav kirkeakademi tok i 1962 initiativ til Olavsfestdagene og har fortsatt et nært samarbeid med dem.

St. Olav kirkeakademi har 6-7 møter i året og ønsker alle velkommen til dem.

Styret 2020:

St. Olav styret

  • Øystein Flø, leder 918 72 873
    oystein.flo@melhus.kommune.no
  • Ola Eirik Domaas, nestleder.
  • Sverre Asbjørn Olsen, sekretær, 913 07 828
    sverre@svasol.no
  • Sturla Sagberg, kasserer
  • Marie Farstad, styremedlem
  • Kirsten Stabel, varamedlem

————————————————————————————-

PROGRAM VÅREN 2021

Tirsdag 26. januar kl. 19:30 Utsatt – ubestemt dato
Sted: Hoeggen kirke
Blir alle frelst?
Noen refleksjoner om frelse, bønn og dialog
på tvers av religiøse skillelinjer. Halvor Nordhaug er biskop i Bjørgvin og tidligere praktikumsrektor ved MF. Han har skrevet flere bøker og artikler om kirkelige og teologiske tema, og vært redaktør for tidsskriftet Luthersk Kirketidende. Hans siste bok, «Men hva med de andre?», handler om forholdet mellom kristendommen og andre religioner. Jeg er veien, sannheten og livet, sier Jesus i Johannes-evangeliet. Og nettopp det er kjernen i den kristne tro. Men hva da med de millioner av mennesker som ikke er kristne? Kan de likevel ha grepet sannheten på andre måter? Finnes det håp om frelse også for dem? Kan vi be sammen på tvers av religiøse skillelinjer? Hvordan skal vi tenke og handle som kristne i møte med mennesker av annen tro? Halvor Nordhaug går med åpenhet og ærlighet inn i disse svært aktuelle spørsmålene i sitt foredrag i St. Olav kirkeakademi.

Onsdag 17. februar kl. 19:30
Sted: Hoeggen kirke
Skam
Hva snakker vi egentlig om når vi snakker om skam?
Hvordan er skamfølelsen på den ene side nødvendig og sunn, og hva er på den annen side den type skam som i verste fall tar liv? Hvordan berører ulike typer skam-
følelser eksistensen, relasjonene og vårt gudsforhold?
Marie Farstad, kapellan i Nidarosdomen og Vår Frue menighet, skrev i 2016 boka «SKAM – eksistens – relasjon – profesjon». I dette foredraget gir hun oss en oversikt over skam som fenomen og følelse, og trekker veksler på klinisk erfaring innen sjelesorg og psykoterapi. Det blir god anledning til spørsmål, samtale og refleksjon.

Tirsdag 9. mars kl. 19:30
Sted: Hoeggen kirke
Kirken og demokratiet
Kirkens ordning er under utforming. Hvordan blir den? Hvordan forstår vi kirkens plass i demokratiet? Hvilke synsmåter ligger bak ulike valgordninger, og hvordan kan de tjene kirkens mandat best mulig? På dette møtet har vi to innledere.
Kristin Gunleiksrud Raaum har sittet i Kirkerådet siden 2011, er leder for Kirkerådet siden 2016, og var en av intiativtakerne til Åpen Folkekirke. Hun er også generalsekretær for Norske Kirkeakademier.
Erling Birkedal er førsteamanuensis ved MF, er medlem i Borg bispedømmeråd og representant på Kirkemøtet. Han er talsperson for Nominasjonskomiteens liste ved kirkevalget.

Årsmøtet i St. Olav kirkeakademi
er samme kveld, den 9. mars, kl 18

 

Onsdag 14. april kl. 19:30
Sted: Hoeggen kirke
Ære, før og nå
Hva har 1200-tallets Island med guttegjenger i dagens Oslo å gjøre? Silje Dragsund Aase har svaret: Ære. Hun har sammenlignet æresbegrepet i disse to gruppene, og funnet en rekke likheter,
men også forskjeller, i hvordan idealer omkring ære påvirker hverdagen. Maskuline idealer skaper et miljø hvor vold og lojalitet
er viktige ingredienser. Kan kunnskap om middelalderens ættesamfunn kaste lys over utfordringer vi møter i dagens samfunn?
Silje Dragsund Aase er arkivleder ved Misjons-og diakoniarkivet, VID vitenskapelige høgskole.

 


 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Bevegelse. Forum. Fristed.