Årshjul for medlemsakademiene

 

FEBRUAR

–        1. februar: Frist semesterprogram vår

MARS

–        Årsmøte

MAI

–        1. mai: Frist årsmelding og regnskap

–        1. mai: Frist søknad prosjektstøtte høst

JUNI

–        30. juni: Frist refusjonskrav vår

SEPTEMBER

–        15. september: Frist Semesterprogram høst

NOVEMBER

–        1. november: Frist for forslag Brobyggerpris

–        1. november: Frist søknad prosjektstøtte vår

DESEMBER

–        15. desember: Frist refusjonskrav høst

Bevegelse. Forum. Fristed.