Kulturuke i Lillesand

Lillesand kirkeakademi inviterer til kulturuke!

Kulturuken finner sted i tidsrommet 13.-18. november.

På programmet er blant annet foredrag med Erik Hillestad med tittelen Kunsten er kulturens ulydige barn, festkonsert med Arve Tellefsen og åpning av Juleutstillingen 2018.

Kulturuken arrangeres i samarbeid med Hotell Norge og Lillesand Kunstforening.

Ansikt til ansikt – med unge filmtalenter

Filmseminaret 2018 ble gjennomført lørdag 3. november på Filmveksthuset Tvibit i Tromsø, under overskriften Ansikt til ansikt – med unge filmtalenter.

De to unge filmtalentene Margareta Orkan og Sammuel Ambroise deltok i en panelsamtale med utgangspunkt i to av deres seneste prosjekter. Disse er begge tilknyttet Filmveksthuset Tvibit i Tromsø. Stian Andreassen fra Filmveksthuset Tvibit leder samtalen, hvor også Kari Falk fra KULT deltok.

Det var spennende filmer som var valgt ut som utgangspunkt for årets fimseminar: Kortfilmene ’The Factory’ som  Margareta hadde laget, og ’Saidie’ som Sammuel stor for. Begge filmene handlet om forholdet mellom mennesker og roboter, og berørte temaer som hva som gjør mennesker til mennesker, kan kunstig intelligens etter hvert utvikle en sjel og så videre – temaer som ble drøftet videre i samtalen.