Faith in Film

For andre år på rad deles filmprisen Faith in Film ut. Prisen deles ut i forbindelse med Tromsø Internasjonale  (TIFF), som finner sted nå 15.-21. januar. Tromsø Internasjonale Filmfestival er både en populær publikumsfestival, samt et viktig møtested for norsk og internasjonal filmbransje.  I 2018 arrangeres festivalen for 28. gang. Festivalprogram og mer info om TIFF finner du på tiff.no

Faith in film er å løfte frem en film eller filmskaper, som tar opp religionens betydning i samfunn og i enkeltmenneskers liv, og som skaper forståelse for religionens betydning.

Følgende er beskrevet som kriterier for tildelingen:

 • Filmen skal engasjere og stimulere til refleksjon, kritikk og ettertanke om religionens plass i menneskers liv og i samfunnet
 • Filmen skal gi innsikt i livssynsspørsmål eller åndelighet
 • Filmen skal være av høy kunstnerisk kvalitet

Årets jury består av Anne Veiteberg, Sigmund Nesset og Faten Mahdi Al-Hussaini.

Filmene som er nominert til årets filmpris er:

 • Austerlitz
 • Euthanizer
 • Savnet
 • Lucky
 • Per Fugelli – Siste resept
 • Sweet Country
 • There is a house there
 • Western

Filmprisen Faith in Film er et samarbeid mellom TIFF, Tromsø internasjonale  kirkefesival og Norske kirkeakademier.

Illustrasjonsbildet er hentet fra tiff.no

Påske og pasjon

Påske & pasjon – et vidt spekter av kulturopplevelser. Påske og pasjon er 64 opplevelsesdager i Oslo, Bærum og Asker. Musikk, visuell kunst, litteratur, scenekunst, gudstjeneste, arkitektur og film. Pasjon er lidelse og lidenskap. Lidelse i møte med verdens dødskrefter. Lidenskap i møte med livets muligheter. Fra inngangen til den stille uke til 1. pinsedag. Påske er fortellinger som former vår kultur og driver mennesket til frihet.

Under er alle tenkster som hittil det er blitt laget digitale teksthefter på i de to forfatterkonseptene i Påske og pasjon; 7 -7 (7 forfattere – 7 tekster) og 12-12 Gamle Aker.

7-7, 2012

7 – 7, 2013

7 – 7, 2014

12 – 12, 2014

7 – 7, 2015

12 – 12, 2015

11 – 11, 2016

7 – 7, 2017

12 -12, 2017

HVA ER NORSKE KIRKEAKADEMIER?

Et forum for tro, kultur og samfunn

Norske kirkeakademier er en økumenisk bevegelse med medlemmer fra ulike kirkesamfunn

Vi tror at

 • mennesket har en ukrenkelig verdi
 • åpne, grensesprengende møter kan skape forståelse og respekt
 • dialogen gir større innsikt og forståelse

Vi ønsker å

 • arbeide for dannelse og dialog, kunnskap og fordypning
 • belyse kunstens betydning for kirken og kirkens betydning for kunsten
 • være en relevant stemme i hele samfunnet
 • være pådriver for økt samarbeid mellom kirke og øvrig kulturliv
 • arbeide for dialog, livstolkning og meningsbrytning
 • skape møteplasser preget av fordypning, åpenhet og vilje til å lytte
 • bidra til økt engasjement for menneskeverd, menneskerettigheter og skaperverk

Norske kirkeakademier (NKA) ble etablert i 1956. Ordet akademi knytter an til en europeisk bevegelse. NKA består av 70 akademier i mange lokalsamfunn over hele landet. Akademiene er organisert og arbeider på ulike måter. De samarbeider med lokale organisasjoner og grupper. Sentralleddet består av et årsmøte, sentralstyre og sekretariatet. Dette fungerer som en stemme for hele bevegelsen, samarbeider med aktuelle institusjoner og iverksetter prosjekter og konferanser.

NKA har etter oppdrag utformet kulturmelding for Den norske kirke – Kunsten å være kirke.

NKA deler årlig ut Brobyggerprisen til personer og organisasjoner som på særlig vis har gjort en innsats for å etablere kontakt mellom miljøer og grupper i samfunnet som vanligvis har liten forbindelse med hverandre.

NKA får sin grunnbevilgning fra Kulturdepartementet.

Eksempler på hva Norske kirkeakademier jobber med:

 • filmseminar
 • flyktningspørsmål
 • fredsarbeid
 • kirkens kulturutredning: kunsten å være kirke
 • klimakrise
 • litteratur
 • religionsdialog
 • salmer og kirkemusikk
 • tro og vitenskap
 • visuell kunst