Kirkeuka for fred 2017

24. september til 1.oktober markeres Kirkeuka for fred i Palestina og Israel.

Tema for årets kirkeuke er «Unge stemmer mot okkupasjon». Dette har sin bakgrunn i at det i 2017 markeres det at det er 50 år siden annekteringen av Vestbredden i forbindelse med Seksdagerskrigen, og at vi dermed skriver 50 år med okkupasjonen av Palestinske områder. Dette betyr blant annet at minst to generasjoner er vokst opp med konflikten som sin hverdag, og kjenner ingen annen virkelighet. Mange er i ferd med å miste håpet om en fredfull framtid.

Her kan du lese årets posisjonsdokument.

Kirkeuka for fred i Palestina og Israel er et internasjonalt, kirkelig initiativ for å bidra til en fredelig løsning i konflikten mellom israelere og palestinerne. Det er en uke for bønn og solidaritet.

Målet er å gi et kirkelig bidrag til å sikre fred, sikkerhet og like rettigheter for alle mennesker som lever i Palestina og Israel. I Kirkeuka inviteres vi til å be for, opplyse om og være pådrivere for en rettferdig fred.

Kirkeuka markeresen rekke steder i det ganske land. Mer informassjon om kirkeuka, finner du på kirkeukaforfred.no. Her finner du også program for Kirkeuka 2017.

Påske og pasjon 2017

Påske og pasjon ble arrangert for syvende året på rad i 2017.

Nettstedet paskeogpasjon.no viser bredden i programmet som ble tilbudt befolkningen i 2017 i bispedømmene Oslo, Borg, Tunsberg og Agder & Telemark (trykk dato/periode, deretter velger du en av de aktuelle månedene; mars/april/mai).

Hvorfor Påske og pasjon?

Det eneste målet vi har er at påskefortellingen ikke skal bli borte. Dramaet knyttet til påskefortellingene er viktig i mye av verdenslitteraturen. Det er ikke nødvendigvis slik at kirken kommer nærmest grunnstrengene i fortellingene. Noen ganger er teateret eller den visuelle kunsten nærmere. Vårt ønske er at påskens innhold ikke skal forvitre verken ut av språket eller bevisstheten i kunst- og kulturfeltet. Det tror vi Påske og pasjon kan bidra til. (Vårt Land 2.4.2011).

Påske og pasjonsprosjektets ramme

64 Opplevelsesdager. Fra inngangen til den stille uke til 1. pinsedag. Pasjon er lidelse og lidenskap. Lidelse i møte med verdens dødskrefter. Lidenskap i møte med livets muligheter. Påske er fortellinger som former vår kultur og driver mennesket til frihet.

Deltakende arenaer i Påske og pasjon

60 kunstinstitusjoner og kirker innenfor musikk, dans, teater, visuell kunst, film, arkitektur og litteratur deltok i 2017.

Her oversikten over deltakende institusjoner i 2016: Akershus slottskirke, Ål kyrkje, Arena Moss, Arendal Trefoldighetskirke, Asker kirke, Astrup Fearnley Museet, Bekkelaget kirke, Bragernes kirke, Bærum kulturhus, Cinemateket, Dansens hus, Den Norske Opera & Ballett, Det Norske Teatret, Drøbak kirke, Fagerborg kirke, Fredrikstad Domkirke, Frogner kirke, Galleri Arctandria, Gamle Aker kirke, Gamle Aker kirkegård, Gamle Logen, Grorud kirke, Grønland kirke, Hallvardskatedralen, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Haugerud kirke, Historisk museum (Universitetet i Oslo), Holmlia kirke, Jeløy kirke, Kampen kirke, Kirkeruiner i middelalderparken i Gamle Oslo, Kristiansand domkirke, Kulturkirken Jakob, KulturYkirken (Holmestrand), Litteraturhuset (Oslo), Majorstuen kirke, Mortensrud kirke, Moss kirke, Munchmuseet, Nationaltheatret, Nøtterøy kirke, Oslo domkirke, Oslo konserthus (Oslo-Filharmonien), Pilegrimsvandring i Oslo sentrum, Røa kirke, Sagene kirke, Såner kirke, Skien kirke, Sofienberg kirke, Son kulturkirke, St. Hallvard kirke, Telemark kunstsenter, Torød kirke, Trefoldighetskirken, Tønsberg domkirke, Uranienborg kirke, Vestfossen kirke, Voksen kirke, Østre Aker kirke og Østre Fredrikstad kirke (i hovedsak var samme institusjoner med i 2017).

Antall produksjoner Påske og pasjon

110 produksjoner fordelt mellom kunstinstitusjoner og kirker. Produksjoner som i mange tilfeller har et betydelig antall visninger av sine produksjoner.

En av egenproduksjonene var 12-12 Gamle Aker

I 2017 ble forfatterkonseptet 12-12 Gamle Aker arrangert for gjerde året på rad.

Her inviterer Påske og pasjon 12 skjønnlitterære forfattere til å skrive hver sin skjønnlitterært baserte tekst med utgangspunkt i dimensjonene situasjonen og stedet.

Lesningene finner sted ved inngangen til kirken, på høyden ved kirkens nordre skip og i selve kirkeskipet på skjærtorsdag fra kl 23 til natt til langfredag kl 01.

Forfatterne får med seg inn i skriveprosessen:

1. Markusevangeliet

2. Gamle Aker som situasjon på skjærtorsdag kveld og natt til langfredag.

3. Stedet Gamle Aker kirkegård og kirke. Herunder tegn, symboler og historiske hendelser.

Med arrangementet i 2017 er det forfattet 48 skjønnlitterære tekster om stedet Gamle Aker; Gamle Aker kirkegård og Gamle Aker kirke.

Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival 2017

Velkommen til Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival 2017!

På programmet står blant annet Karin Krog; Ketil Bjørnstad, Anne Grosvold og Ole Paus; Henning Sommero; Solveig Slettahjell og Tord Gustavsen; Beethovens 9. symfoni; og et bestillingsverk av Wolfgang Plagge i anleding reformasjonsjubileet.

Hele programmet finner du i festivalbrosjyren (PDF)

Festivalen varer fra 11. til 24. september.

Billetter kjøpes via ticketmaster eller i døra.

Følg med på Kristiansuns Kirke kunst Kulturfestival sin nettside og Facebookside.

 

LUTHER OG DE ANDRE

– Et seminar om makt og avmakt, staten, storsamfunnet, kirken og minoriteter

Luther og de andre – flyer (PDF)

I forbindelse med reformasjonsmarkeringer vil Norske kirkeakademier, i samarbeid med KA, arrangere konferansen Luther og De Andre. Tema er hvordan utviklingen av nasjonalstaten etter reformasjonen utviklet seg mot religiøs og konfesjonell enhet, etter prinsippet Cuius regio, Eius religio (Fyrstens tro skal være folkets tro), og hvordan dette ble brukt til å ramme religiøse og etniske minoriteter og annerledes tenkende og troende. Hvordan minoriteter ble definert som De Andre (Otherness), og definert ut til samfunnets randsone. Stikkord er makt og avmakt, minoritet, majoritet, stat og kirke, kongemakt og teologisk begrunnelse.

Vi vil se på minoriteter som jødene, urfolk, LHBT og muslimer, hvordan de opplever å bli definert som Den Andre, deres arbeid for konfrontasjon og forsoning, og hva det gjør med enkeltmennesker og grupper.

Tid: 17. oktober 2017
Sted: Kulturkirken Jakob

Program:
10.00: Velkommen ved styreledere i KA , Hege Hovland Malterud og styreleder i NKA, Kjell Yngve Riise
10.15: Tarald Rasmussen, professor i teologi Universitetet i Oslo: Luther og De andre – hegemoni og makt. Hvilken arv er vi fortsatt bærere av?
11.15: Pause
11.30: Bente Engelsen, idehistoriker: Luther og øvrigheta: Maktens gavepakke?
12.00: Padraig o Tuama, leder ved Corrymeelasenteret i Nord-irland, prest og poet: Power and Majority, reconciliation
12.30: Knut Vollebæk, diplomat og politiker: Minoriteter i Europa og Norge i dag
13.00: Lunsj
14.00: Berit Reisel, psykolog: Den andre til evig tid?
14.30: Amina Sahan, kunstner og lærer: Å bli definert som Den andre
15.00: Cora Alexa Døving, seniorforsker ved Holocaustsenteret: Andregjøring
15.30: Avslutning

Billetter kan kjøpes ved inngangen eller gjennom Ticketmaster, eller ved å sende e-post til post@kirkeakademiene.no.
Inngang kr 150 for voksne og kr 100 for studenter.

Katharinas stemmer

Sandefjord kirkeakademi inviterer til forestillingen «Katharinas stemmer» v/ gruppa «Kattas Figurteater Ensemble», onsdag 6. september, kl. 19.00.

Katharina von Bora er en av 12 nonner som i 1523 rømte til trygghet og frihet hos reformasjonens ledere. Kirkespillet beskriver hennes indre kamp og vanskelige valg der hun får hjelp gjennom diskusjonene med buktalerdukkene Martin Luther og Pave
Leo X. Katharina spilles av sangeren, skuespilleren og buktaleren Cecilie Schilling. Organist og komponist Bjørn Andor Drage følger teksten med uttrykksfull musikk.

Billettpris: kr 100 (medlemmer gratis).

Sted: Sandefjord Kunst og Kulturkirke i samarbeid med MISK.

Foto: Kattas kultuerteater ensemble

Semesterprogram fra akademiene

KRONOLOGISK OVERSIKT OVER ARRANGEMENTER I REGI AV MEDLEMSAKADEMIENE HØSTEN 2017

August
11. august, Moss kirkeakademi: Professor emeritus Frank Aarebrot: «Hvem har vi blitt? Reformasjonen og samfunnsutviklingen.»

27. august, Domkirkeakademiet i Oslo: Alf Kjetil: «Heilagt og drygt. Om Bibelen og det forbodne»

29. august, Dialog, Son kulturkirke: Å fullføre et liv – omsorg ved livets slutt. Ved Astrid Rønsen.

30. august, Hadeland kirkeakademi: Olavsseminar på Granavollen: Norges kristne og humanistiske verdier. Arrangører: Biskopen i Hamar, kirken i Gran, Granavlollen Gjestgiveri og Hadeland kirkeakademi

September
2. september, Groruddalen kirkeakademi: Utflukt til Gamle Aker kirke

2. september, Katolsk forum Stavanger: «Reformasjonen – konsekvenser for kirke og samfunn. Seminar på Utstein kloster». Arr: Utstein Pilegrimsgard, VID Misjonshøgskolen, MUST Utstein kloster og Katolsk Forum Stavanger.

3. september, Stord kyrkjeakademi/ Valestrand Kulturkyrkje: På kyrkjeveg frå Vistvik til Fitjar. Stordøya si eiga pilgrimsvandring, og gudsteneste i Fitjar kyrkje etterpå.

3. september, Valestrand Kulturkyrkje: Brahms og Valen – Bøen

5. september, Ortodoks forum: Liv Sæteren som fortalte om arbeidet med å opprette og innrede det nye hovedbiblioteket i Oslo.

6. september, Bjørgvin kirkeakademi: Bob Dylan: Poet, protestant og predikant

6. september, Karmøy kyrkjeakademi: «Religionars plass i moderne demokrati., med blikk på kristendom og islam.» Føredrag og panelsamtale.

6. september, Sandefjord kirkeakademi: Forestillingen «Katharinas stemmer» v/ gruppa «Kattas Figurteater Ensemble»

7. september, Grenland kirkeakademi: Tor Berger Jørgensen: «Når så vi deg sulten, tørst og fremmed…?» Om kirkens diakonale utfordringer i dag – i lys av Jesu tale og tjeneste.

9. september, Eidsvoll kirkeakademi: Markering av 1000-årsjubileet for kirken på Eidsvoll.

10. september, Ringerike kirkeakademi: Audun Myskja – Ungdomskilden

12. september, Uranienborg kirkeakademi: «Reformasjon og reproduksjon. Fra Jomfru Maria til Adam og Eva». Foredrag og samtale v/forsker Eivor Andersen Oftestad.

11.-24. september: Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival

12. september, Moss kirkeakadem: Bente Engelsen: «Reformasjonen i Danmark-Norge. Hvordan gikk det til? Og hva skjedde senere?»

13. september, Toten kirkeakademi: Kirkekino: Jeanne d’Arc

14. september, Kampen kirkeakademi: Skaperverket er ikke til salgs

14. september, Telemark kyrkjeakademi: Kyrrmess i Nes kyrkje. Kirkehistorieprofessor Bernt T. Oftestad holder foredraget «Fra munkecelle til storpolitikk».

17. september, Valestrand Kulturkyrkje: Bok og Bolle  – Trio Tunnel

18. september, Tønsberg kirkeakademi: Bibelen: Den vakre og vanskelige boken. Ved Marianne Bjelland Kartzow.

19. september, Hamar kirkeakademi: Henrik Ibsens bruk av religion og religiøse riter i sin diktining. Med Trausti Ólafsson.

19. september, Lillesand kirkeakademi: « I skyggen av Luther» ved Anne Bente Hadland

20. september, Akademi for kirke og kultur i Aust-Agder: «I begynnelsen var ordet?» Ved Dag Gjerløw Aasland

20. september, Kongsberg kirkeakademi: Modersvingen – kvinnelige salmister, fra Dorothe til Carola. Medvirkende: Lise Knudsen, Kristin Flatland Solbu, Runi Wold-Kristiansen

20. september, Nordre Aker kirkeakademi: Sokneprest dr. teol. Margunn Sandal: Hva kan kirkearkitekturen fortelle om livet?

20. september, Borgund og Spjelkavik kyrkjeakademi: » Kvinnene i reformasjonen og den haugianske bevegelsen på Sunnmøre» Song ved vokalgruppa Frisk Bris foredrag v/ Ruth Wenche Hebnes Vinje. Arrangementet er eit samarbeid med Ålesund kulturskole og vokalgruppa Frisk Bris.

20. september, Fredrikstad Kirkeakademi: «Reformasjonens betydning for Norges historie». Ved Professor emeritus Steinar Imsen.

20. september, Ringsaker kirkeakademi: Katharinas stemmer – en teaterforestilling av Kattas Figurteater Ensemble – i samarbeid med Ringsaker kirkes venner.

21. september, Kragerø kirkeakademi: Temamøte m/ foredrag v/ Jahn Otto Johansen: «Hva er det med jødene?»

21. september, Lommedalen kirkeakademi: Hva skjedde ved stortingsvalget i høst? Hva var det uttrykk for, hva kan tenkes å skje framover? Hvilke verdier vant og hvilke tapte? – En samtale mellom Magnus Takvam og Berit Strøyer Aalborg, ledet av Bernt Aardal.

23. september, Katolsk forum Asker og Bærum: Pilegrimsvandring. Start: Eikeli kirke, med åpning inne i kirken for å gi rammen om pilegrimsvandringen. Ankomst: Ved ankomst til Mariakirken, Stabekk blir det først messe og så et måltid i Mariakirkens menighetslokale.

24. september, Asker kirkeakademi: Global messe med orientalsk musikk. Åpning av fotoutstilling «Political Anatomy of Hell – en vandring gjennom Vestbredden». Fotoustilling med bilder tatt av fotograf Reiner Shaufler. Arr: Asker menighet og Asker kirkeakademi.

24. september, Domkirkeakademiet i Oslo: Håvard Rem: «Bob Dylan og religionen». Moderator: Knut Erik Tveit

24. september, Stord kyrkjeakademi/ Valestrand Kulturkyrkje: Prostiprest Jørgen Knudsen: «Kjernen i den kristne trua. Trusvedkjenninga i møte med dagens verdsbilete».

24. september, Ullensaker kirkeakademi: Gudstjeneste med markering av at Ullensaker kirke er blitt pilegrimskirke.

24. september, Valestrand Kulturkyrkje: Biletkunstnaren Sivert Ørevik.

25. sept – mandag 2. oktober, Asker kirkeakademi: Fotoutstilling: «Political Anatomy of Hell, en vandring gjennom Vestbredden» Sted: Asker kirke. Arrangert i samarbeid med Asker menighet.

25. september, Drammen kirkeforum: Hva skjer i Europa? Har vi grunn til å være bekymret? Foredrag av Thorvald Stoltenberg. Kunstnerisk innslag ved Galina Trintsoukova.

25. september, Toten kirkeakademi: Temakveld: En konflikt uten ende? Helge Kjøllesdal, tidligere ledsager for Kirkenes Verdensråd i Palestina og Israel, innleder til temaet. Temakvelden avsluttes med kort kveldsmesse i Hoff kirke. Arr: Toten Kirkeakademi og Hoff menighet.

26. september, Asker kirkeakademi: «Folkekirka – visjon eller virkelighet», foredrag ved prost Sevat Lappegard.

26. september, Dialog, Son kulturkirke: Finnes det en ungdomskilde? Ved Audun Myska

26. september, Eidsvoll kirkeakademi: Andre del av Reformasjonsjubileet i tilknytning til Luther skrift: Et kristenmenneskes frihet.

26. september, Katolsk forum Bergen: “Avila-Fatima: En pilegrimsreise i Karmels tegn? Blikk på visjoner og åpenbaringer sett fra et karmelittisk perspektiv” v/ legkarmelitt Anne Samuelsen.

26. september, St. Olav kirkeakademi: Den norske kirkes fremtid. Ved Kristin Gunleiksrud Raaum, kirkerådsleder og generalsekretær i Norske kirkeakademier

26. september, Ål kyrkjeakademi: «Nåde deg, Martin» med biskop Per Arne Dahl.

27. september, Nordre Aker Kirkeakademi: Temakveld: «Unge stemmer mot okkupasjon» m/ Amany Abu Awad (KFUK Palestina) og Sahar Vardi (ung israelsk fredsaktivist).

29. september, Tromsø kirkeakademi: «Unge stemmer mot okkupasjon». En ung palestinsk kvinne og en ung israelsk kvinne kommer for å snakke om sine opplevelser med å vokse opp i et samfunn med okkupanter og okkuperte, og hvordan det påvirker dem som vokser opp med dette. De vil også snakke om hvordan dette har drevet dem til å bli fredsaktivister. Arr: Tromsø kirkeakademi, Tromsø-forbundet, Nord-Hålogaland bispedømmeråd, Kvekerhjelp m.fl.

Oktober
3. oktober, Valestrand Kulturkyrkje: «Luther med latter».

4. oktober, Grenland kirkeakademi og Telemark kyrkjeakademi: 500 års reformasjon – et panorama.

8. oktober, Harstad kirkeforum: «Økumenene i 2000 år». Foredrag ved Pater Gunther Jeger

8. oktober, Toten kirkeakademi: Messe for lindrende nærvær

9. oktober, Hadeland kirkeakademi: ”I skyggen av Luther” Foredrag ved priorinne Anne Bente Hadland ved St. Katharinahjemmet i Oslo.

10. oktober, Groruddalen kirkeakademi: «Kan kunsten hjelpe oss å forstå livet?» En meditasjon over en bokhylle av bly. Ved Leonora Onarheim Bergsjø.

10. oktober, Moss kirkeakademi: Alf van der Hagen: ”Bach er utenkelig uten Luther”.

10. oktober, Uranienborg kirkeakademi: «Luther og en visjon om tro, håp og undring». Foredrag og samtale v/direktør Marianne Uri Øverland.

11. oktober, Ortodoks forum: organist og kantor i Ullensaker kirke Wollert Krohn-Hansen. Em innføring i jazzens verden.

11. oktober, Domkirkens teologicafé: Professor Sylfest Lomheim (UiA) holder foredrag om Luthers og reformasjonens betydning for språkutvikling i Nord-Europa og Skandinavia.

11. oktober, Nordre Aker kirkeakademi: Musikk og Maleri: Berlin på Mendelssohns tid

11. oktober, Sandefjord kirkeakademi: «Budskap og bilde – Lucas Cranach og Marthin Luther».

12. oktober, Kampen kirkeakademi: Frelsen er ikke til salgs

12. oktober, Lommedalen kirkeakademi: Allsangkveld i Luthers Ånd. Bli med på sangkveld i kirken inspirert av Lutherjubileet 2017.

13. oktober, Ål kyrkjeakademi: Tollef Thorsnes, utstillingsopning og foredraget «No mercy – No dignity»

14. oktober, Lommedalen kirkeakademi: Stillhet og meditasjon. Vi inviterer til meditasjonsseminar.

15. oktober, Kongsberg kirkeakademi: Bibelutstilling i Kongsberg kirke. Medvirkende: Jonny Kaspersen, Reidar Aasbø.

18. oktober, Akademi for kirke og kultur i Aust-Agder: «Kunst i kirken» ved Kristin Gunleiksrud Raaum

18. oktober, Asker kirkeakademi: Foredrag av Eilert Rostrup. I forbindelse med Kirkeuka for fred i Palestina og Israel. Samarbeid med Asker menighet.

18. oktober, Domkirkens teologicafé: «Hvor ble det av helvetet?» Ved Pål Repstad, Paul Leer- Salvesen, Tor Vegge og Frida Forsgren.

18. oktober, Fredrikstad Kirkeakademi: Historisk kirkevandring

18. oktober, Nordre Aker kirkeakademi: Musikk og Maleri: Drama på scene og på lerret

18. oktober, Ringsaker kirkeakademi: Via Sacra – middelalderens billedunivers v/ Kirsten Stabel

18. oktober, Stord kyrkjeakademi/Valestrand Kulturkyrkje: Forfattar og journalist Lars Akerhaug: «Siste jul i Kairo» – ei forteljing om dei kristne i Midtausten.

19. oktober, Ullensaker kirkeakademi: «Da reformasjonen kom til Norge». Ved professor Hallgeir J. Elstad.

20. oktober, Akademiet Også vi er kirken: «Hvordan snakker vi om og til Gud i dag?» Innledning ved søster Madeleine Fredell OP.

22. oktober, Valestrand Kulturkyrkje «No stig vår song»

23. oktober, Drammen kirkeforum: Verdensøkonomi og barnefattigdom, er det en sammenheng? Foredrag av Idar Kreutzer. Kunstnerisk innslag ved Galina Trintsoukova.

23. oktober, Tønsberg kirkeakademi: Tønsberg: Et katolsk kjerneområde etter reformasjonen? Ved Henning Lagerud.

24. oktober, Asker kirkeakademi: «Innafor i Asker?» – Panelsamtale om integrerings- og dialogarbeid innen arbeidsliv, idrett og trossamfunn i Asker.

24. oktober, Lillesand kirkeakademi: «Terje Vigen» ved Inger Helen Kilsti.

24. oktober, Dialog, Son kulturkirke: Fremtidsmennesket – skapt i vårt eget bilde. Ved Gunnar Heiene.

24. oktober, Eidsvoll kirkeakademi: Journalist og forfatter John Granly: Et utvalg av sin fars, Johan Helmer Granlys, billedunivers fra hele Eidsvoll-bygda, fra sør til nord.

24. oktober, St. Olav kirkeakademi: Siste nytt fra utgravingene av Klemenskirken. Ved konservator Anna Petersén, NIKU

25. oktober, Asker kirkeakademi: Foredrag av Erik Hillestad. Samarbeid med Asker menighet.

25. oktober, Bjørgvin kirkeakademi: Kunst og kultur i kirken – en utfordring? Samarbeid mellom Kulturuken i Olsvik kirke og Bjørgvin kirkeakademi.

25. oktober, Domkirkens teologicafé: Peter Halldorf tar for seg temaet «Om kirkens katolisitet».

25. oktober, Sancta Sunniva kyrkjeakademi for Norfjord: Folkekirkens framtid. Ved Kristin Gunleiksrud Raaum. Med på møtet blir også organisten på Eid, Ralph Cupper.

25. oktober, Voss Kyrkjeakademi: Redaktør Magne Lerø: Pengenes makt; Svøpe eller velsignelse?

26. oktober, Lofoten kirkeakademi: «Den andres tro» med Anne Sender fra Det mosaiske trossamfunn i Norge. Salg av kake og kaffe.

27. oktober, Telemark kyrkjeakademi: Frå Luther på Wartburg til Hognestad på Notodden. Foredrag ved Per Halse.

28. oktober, Kongsberg kirkeakademi: Samtale om nåde. Medvirkende: Per Arne Dahl og Geir Lippestad

29. oktober, Katolsk forum Asker og Bærum: «Migrasjon og den katolske kirke». Foredrag ved Marta Bivand Erdal.

29. oktober, Ringerike kirkeakademi: Roger Jensen – Luther og reformasjonen – og pilegrim?

21. – 29. oktober: Kunst- og kulturuken i Olsvik kirke

29. oktober, Valestrand Kulturkyrkje: Konsert Elin Furubotn

29. oktober – 4. november, Tromsø kirkeakademi: Tromsø Internasjonale kirkefestival: Skaperverket er ikke til salgs

30. oktober, Toten kirkeakademi: I skyggen av Luther. Ved Anne Bente Hadland

31. oktober, Asker kirkeakademi: «Luther til Asker» – oppslag av teser, foredrag ved prof. Svein Aage Christoffersen og salmegudstjeneste i Asker kirke. Samarbeid med Den norske kirke i Asker.

31. oktober, Groruddalen kirkeakademi: «Luther i dag?» ved Trygve Wyller.

31. oktober, Karmøy kyrkjeakademi: «Kva ville eigentleg Martin Luther med reformasjonen?». Føredrag av prof. Ragnar Skottene (UiS).

31. oktober, Katolsk forum Trondheim: «The Syro – Malankara Catholic Major Achepiscopal Church» Ved Mathew K. Avarachen

31. oktober, Kragerø kirkeakademi: Temamøte m/ foredrag v/ kirkehistoriker Sivert Angel: «500 år med Martin Luther»

31. oktober, Sandefjord kirkeakademi: «Frelsen er ikke til salgs». Film: «Luther». Innledning v/Leif Rune Sundli

31. oktober, Stord kyrkjeakademi/Valestrand Kulturkyrkje: Prest og idéhistorikar Karl Gervin: «Det store brotet. Reformasjonen i Noreg – og på Vestlandet»

31. oktober, Telemark kyrkjeakademi: Festkonsert i Sauherad kyrkje. Telemark kyrkjeakademi støtter dette arrangementet, som organiseres av Komiteen for reformasjonsjubileet i Sauherad kommune.

31. oktober, Ullensaker kirkeakademi: Reformasjonsgudstjeneste.

November
1. november, Nordre Aker kirkeakademi: Musikk og Maleri: Danske toner

1. november, Sandefjord kirkeakademi: Økumenisk gudstjeneste i Sandefjord kirke med pater Claes Tande, Den katolske kirke, og biskop Per Arne Dahl, Den norske kirke.

1. november, St. Olav kirkeakademi: Luther og de andre. Ved professor Tarald Rasmussen.

2. november, Domkirkeakademiet i Oslo: «Luther og kapitalkreftene». Foredrag av Erik Reinert, professor i økonomisk utvikling og spesialist på økonomisk historie. Domkirkeakademiet og Selskabet for Oslo Byes Vel.

2. november, Lommedalen kirkeakademi: Myten om «Det hellige Russland» i kunsten.

6. november, Hadeland kirkeakademi: ”Falkbergets hudløse evangelium” ved forfatter Sturle Kojen.

6. november, Valestrand Kulturkyrkje: «Morgonfrosken» – DKS.

7. november, Uranienborg kirkeakademi: «Luther og menneskets frihet». Foredrag og samtale v/professor Knut Alfsvåg.

8. november, Akademi for kirke og kultur i Aust-Agder: «Mellom salme og ikon» ved Gunnar Danbolt.

9. november, Kampen kirkeakademi: Mennesker er ikke til salgs.

9. november, Lofoten kirkeakademi: «Reformasjon nå – 500 år med Luther, men hvor ble han av?” med Nils J. Riedl. Samarbeid med Svolvær menighet.

11. november, Nesodden kirkeakademi: «Hva slags reformasjon trenger kirken i dag?» Innledere Helge Hognestad og Synnøve Sakura Heggem.

12. november, Karmøy kyrkjeakademi: «Frå kampsong til kunstmusikk – Luthers salmer frå strid til fred». Føredrag ved kantor og dr. art. Håvard Skaadel. Orgelmusikk ved kantor Ingrid Berg Tobiassen.

12. november, Ringerike kirkeakademi: Jon Ovrum – Caravaggio – ein presentasjon: Kvifor grip dei religiøse motiva hans folk på 2000-talet?

12. november, Valestrand Kulturkyrkje: Valens klaversonate nr.1

13. november, Tønsberg kirkeakademi: Folkekirken, hva nå? Ved Kjetil Haga.

14. november, Hamar kirkeakademi: Hvor kristent skal Norge være? Bidrag til et arveoppgjør. Ved filosof Henrik Syse.

15. november, Katolsk-Ortodoks akademi: Helgen i grenseland – arven fra Trifon av Petsjenga. Ved forfatter og kunsthistoriker ph.d. Caroline Serck-Hanssen

18. november, Bjørgvin kirkeakademi: En samtale om tro og tvil ved Bjørn Eidsvåg. Samtalen er et samarbeid mellom Den Nationale scene, Bjørgvin bispedømme og Bjørgvin kirkeakademi.

15. november, Fredrikstad Kirkeakademi: «Dåpens sakrament – hva er vitsen?»

15. november, Nordre Aker kirkeakademi: Hva kan kirkearkitekturen fortelle om livet? Ved Margunn Sandal.

15. november, Ringsaker kirkeakademi: Bach er utenkelig uten Luther v/ Alf van der Hagen.

15. november, Ål kyrkjeakademi: Nils Ivar Agøy om lutherdom, demokrati og velferdsstat.

16. november, Grenland kirkeakademi: Synnøve Sakura Heggum: Hvor ble det av Maria? Ble hun «reformert» vekk? Maria mellom Luther, Grundtvig og oss.

18. november, Lofoten kirkeakademi: Konsert med Jan Gunnar Hoff og Marianne Beate Kielland. Samarbeid med Lofoten Jazzklubb. Billettsalg

19. november, Katolsk forum Stavanger: «500 etter Luther – endelig venner igjen?» Økumenisk samtale om relasjonen mellom den katolske og den lutherske kirken i dag. Arr: Katolsk forum i Stavanger og Stavanger bispedømmes reformasjonskomité

21. november, Eidsvoll kirkeakademi: Historiker og bygdemann Benjamin Baraas: Kåseri med lysbilder om folk og fe, særlig fra 1900-tallet.

21. november, Ortodoks forum: dr. phil, prof. UiO Jon L Wetlesen som presenterte sin diktsamling: Forvandlingens øyeblikk, med påfølgende samtale/diskusjon.

22. november, Sandefjord kirkeakademi: «Skaperverket er ikke til salgs» Film: «HOME». Innledning v/Leif Rune Sundli.

23. november, Ullensaker kirkeakademi: «Utfordringer for kirken i en ny tid» ved Tore Byfuglien.

26. november, Domkirkeakademiet: «Jeg slipper deg uten at du velsigner meg». En samtale med Eskil Skjeldal, Alf Kjetil Walgermo og Elisabeth Thorsen om tvil, tro og ikke-tro

26. november, Hadeland kirkeakademi: ”Novembersnø – en gudstjeneste til håp og tro”

26. november, Harstad kirkeforum: «Delingen av Bispedømmene i 1952 og de nye regionene».Foredrag ved Einar-Arne Drivenes.

26. november, Domkirkeakademiet i Oslo: Ph.D Eskil Skjeldal i samtale med Alf Kjetil Walgermo og Elisabeth Thorsen. En samtale om tvil, tro og ikke-tro.

26. november, Valestrand Kulturkyrkje: Bildene i Valenheimen

27. november, Drammen kirkeforum: Den norske kirke – er det en «revolusjon» på gang? Foredrag av Kristin Gunleiksrud Raaum. Kunstnerisk innslag ved Galina Trintsoukova.

28. november, Asker kirkeakademi: «Galskap eller utenforskap? Om å definere det syke i individet, eller mellom mennesker», foredrag ved psykolog og forfatter Arnhild Lauveng.

28. november, Dialog, Son kulturkirke: Dagens mediebilde – hva gjør det med oss? Ved Mímir Kristjánsson

28. november, Groruddalen kirkeakademi: «Dialog er svaret på alt». Hvordan forholder vi som kirke oss til det religiøse mangfoldet i vår lokale kontekst? Ved Anne Berit Evang og Elisabet Kjetilstad

29. november, Bjørgvin kirkeakademi: Bach er utenkelig uten Luther ved Alf van der Hagen

29. november, Voss Kyrkjeakademi: Prof. Ola H. Grytten (prof i økonomisk historie – og frelsesarme-soldat): Emne ikkje fastsett enno.

Desember
1. desember, Lofoten kirkeakademi: «Vårres jul» med Terje Brun, Julie Steinvik, Elise Westerlund, Jørn Ingebrigtsen, Simen Vangen og Kristine Sandmæl. Billettsalg

2. desember, Nesodden Kirkeakademi: Samtale og suppe: Nytt liv i verden. Skal barnet døpes, velsignes, eller? Synnøve Sakura Heggem samtaler med foreldrepar.

3. desember, Ringerike kirkeakademi: Bente Engelsen – Reformasjonen i Danmark – Norge: Hvordan gikk det til? Hva skjedde senere?

3. desember, Sancta Sunniva kyrkjeakademi for Norfjord: Førjulsmøte på Karnils-tunet

4. desember, Tønsberg kirkeakademi: Adventsforestilling: Katarinas stemmer

5. desember, Eidsvoll kirkeakademi: Vi blir aldri ferdig med Jesusskikkelsen: Hvem var han, og hvem var Menneskesønnen? Og hva har vi gjort med ham i vårt liv? Ved Gunner Ljødal.

5. desember, St. Olav kirkeakademi: Luther, demokrati og velferdsstat. Ved professor Nils Ivar Agøy.

5. desember, Uranienborg kirkeakademi: «Bach er utenkelig uten Luther». Foredrag og samtale v/forfatter Alf van der Hagen.

10. desember, Toten kirkeakademi: Jul på Stenberg.

10. desember, Katolsk forum Asker og Bærum: Adventsforedrag ved Wolfgang Plagge: «Noen musikalske teser på tampen av reformasjonsjubileet».

13. desember, Kongsberg kirkeakademi: Lussinotter – folketro og helgenfeiring. Medvirkende: Lise Knudsen, Kristin Flatland Solbu m. fl.

14. desember, Valestrand Kulturkyrkje: Konsert/utstilling – Kulturskulen

17. desember, Ringsaker kirkeakademi: «De ni lesninger» i samarbeid med Ringsaker kantori.

17. desember, Valestrand Kulturkyrkje: Julekonsert – lokale aktørar.

21. desember, Domkirkeakademiet i Oslo: «Luther som salmedikter». Professor Tarald Rasmussen. Moderator: Elisabeth Thorsen. Domkirkeakademiet i samarbeid med Teologisk Fakultet.