Årsmøtet 2017

Kjære medarbeidere

På vegne av styret i Norske kirkeakademier inviteres dere nå til årsmøtet 2017.

Mange av dere har nedlagt mye, solid og kreativt arbeid i året som gikk og det er all grunn til å være stolt av all aktiviteten som foregår over hele landet.

På årsmøtet kan vi alle få påfyll og ny inspirasjon, utveksle ideer og erfaringer, og medlemsakademiene får mulighet til å gi innspill og tilbakemeldinger til NKAs styre og sekretariat. Og ikke minst, vi får treffe andre engasjerte mennesker i bevegelsen vår.

Årets årsmøteseminar har som sitt utgangspunkt i at det i 2017 markeres at det er 500 år siden Luther (etter sigende) hengte opp tesene på kirkedøren i Wittenberg.

Påmelding

Vedlagt finner dere påmeldingsskjema som må være returnert til kontoret innen 14. februar. Vi må ha påmeldingene innen denne datoen fordi vedtektene sier at sakspapirene skal være sendt til delegatene seinest fire uker før årsmøtet.

Deltakelse og økonomi

På grunn av at NKA i 2017 har en svært stram økonomi, har styret bestemt at det i 2017 kun er rom for å dekke reise og opphold til årsmøtet for en delegat fra hvert akademi. Akademiene kan sende to delegater, dersom de selv dekker utgifter til reise og opphold for disse. Om akademiet har flere delegater, har en av dem stemmerett. Ved påmelding melder akademiet fra om hvem som skal ha stemmerett.

Akademier som søker om medlemskap vil også få dekket reise og opphold for to personer.

Årsmøtepapirer

Årsmøtepapir med endelig program, saksliste, årsmelding, regnskap, budsjett, innstilling fra valgkomiteen m.m., vil bli sendt alle delegater direkte, når påmeldingen er oss i hende. Papirene vil også bli lagt ut her den 17. februar.

De som har saker som de ønsker å få drøftet på årsmøtet, må sende melding om dette til sekretariatet innen 8. februar.

PREKEN
Generalsekretær Kristin Gunleiksrud Raaums preken under gudstjenesten i Mariakirken søndag 19. mars kan du lese her.

Bilder fra årsmøtet:

Innkalling
Saksliste
Påmeldingskjema

Sakspapirer:

Protokoll 2017 (PDF)

Semesterprogram fra akademiene

KRONOLOGISK OVERSIKT OVER ARRANGEMENTER I REGI AV MEDLEMSAKADEMIENE VÅREN 2017

Januar
11. januar, Ringsaker kirkeakademi: «Bibelen – boken som formet vår kultur» v/Dag Kullerud.

17. januar, St. Olav kirkeakademi: «Mellom idol og idolatri» – Tanker om Olavsfestdagene 2017 ved Petter Myhr, direktør for Olavsfestdagene.

17. januar, Katolsk forum Bergen: Daglig leder i Caritas Bergen, Gunnar Solheimsnes: «Nøden foran nesene våre».

17. januar, Uranienborg kirkeakademi: «Anfektelse, tro og politikk. Munken som ble reformator». Foredrag og samtale v/professor emeritus Bernt Torvild Oftestad.

18. januar, Fredrikstad kirkeakademi: «Hvis jeg har en sjel» v/ Kjell Arnold Nyhus.

20. januar, Tromsø kirkeakademi: «Radikal tro eller fanatisme –  Finnes det grenser for religionsutøvelse i et livssynsåpent samfunn?» Seminar i forbindelse med Tromsø Internasjonale Filmfestival.

22. januar, Lillesand kirkeakademi: Tale og samtale med Kristin Gunleiksrud Raaum om folkekirkens fremtid. Musikalsk innslag v/ Jens Olai Justvik

23. januar, Hadeland kirkeakademi: «Bibelen – boken som formet vår kultur». Foredrag av Dag Kullerud.

24. januar, Kragerø kirkeakademi: Årsmøte m/ foredrag v/prost Bente Heibø Modalsli «Fra statskirke til fri folkekirke – en lykkelig skilsmisse».

24. januar, Ås kirkeakademi: Inger Marie Okkenhaug: «Bodil Biørn – En norsk filantrop».

25. januar, Drammen kirkeforum: Det gode liv i et nullutslipps-samfunn. Foredrag ved Kristin Halvorsen,

25. januar, Eidsvoll kirkeakademi: Bygdemann og historiker Beniamin Baraas. Kåseri med lysbilder om Sundets historie.

25. januar, Ullensaker kirkeakademi: Årsmøte for Ullensaker Kirkeakademi.

26. januar, Grenland kirkeakademi: «Vitenskap og tro – må vi velge?» v/Katarina Pajchel. Kirkeakademiets årsmøte til slutt.

29. januar, Katolsk forum Stavanger: Sr. Anette Moltubakk: «Ignatiansk spiritualitet. En vei til kristen vekst og utvikling»

30. januar, Tønsberg kirkeakademi: Bjørn Stærk: «TROLØS TRO – EN ATEIST FORTELLER OM JESUS»

31. januar, Dialog, Son kulturkirke: «Maten vi spiser» ved Gunnstein Instefjord.

31. januar, Groruddalen kirkeakademi: Roger Jensen: «Martin Luther kom aldri til Norge». 500 år siden reformasjonen startet

Februar
1. februar, Bjørgvin kirkeakademi: «Idrettsheltene – moralske forbilder?» v/Gunnar Breivik, professor emeritus og tidligere rektor ved Norges idrettshøgskole.

1. februar, Sandefjord kirkeakademi: Forestillingen «Hva var det med Martin?» v/ gruppa «Påfyll». Årsmøte – rett etter møtet.

3. februar, Ål kyrkjeakademi: Terje Fonk: Om reformasjonsmålaren Lucas Cranach. Årsmøte i etterkant av arrangementet.

5. februar, Stord kyrkjeakademi: «Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust» ved Birgit H. Rimstad

7. februar, Asker kirkeakademi: «Pengenes svøpe, makt og velsignelse» Foredrag ved redaktør og forfatter Magne Lerø

7. februar, Moss kirkeakademi: «SKAPERTRO OG EVOLUSJONSTEORI» v/ Oskar Skarsaune. Etter programmet: Årsmøte for MKA.

7. februar, St. Olav kirkeakademi: «Kva skjedde med Luther?» Om revidering og redaksjon av Luthers salmar i norske salmebøker. Ved Vigdis Berland Øystese, førstelektor ved NLA.

8. februar, Domkirkens Teologicafé: “Därför sörjer jorden ock himlen svartnar därovanför” v/Peter Halldorf.

9. februar, Gjerdrum kirkeforum: «Folkekirken og kirkefolket» Ved Knut Rydjord.

13. februar, Drammen kirkeforum: Nåde deg, Martin! Foredrag ved Per Arne Dahl.

13. februar, Toten kirkeakademi: LUTHER OG TOTEN: 500 år har gått siden Martin Luther startet det som skulle dele kirken i protestanter og katolikker. Med Lokalhistoriker Olaf Nøkleby

14. februar, Det ortodokse kirkeakademiet i Oslo – Ortodokst Forum: «Hellige steder i Nord – i Hl. Trifons fotspor» Ved Ph.D Caroline Serc-Hanssen.

14. februar, Røros kirkeforum: «Salmer gjennom 1000 år». Åge Haavik i samspill med lokale krefter.

14. februar, Uranienborg kirkeakademi: «Fra Martin Luther til Hans Nielsen Hauge». Foredrag og samtale v/forfatter Edvard Hoem.

15. februar, Fredrikstad kirkeakademi: «Om Nattverden» v/ Harald Hegstad.

15. februar, Akademi for kirke og kultur i Aust-Agder: Jan Olav Henriksen: «Kristen tro i spenn mellom sunn fornuft og mystisk erfaring».

15. februar, Eidsvoll kirkeakademi: Musikkterapeut Sissel Johanna Bakken kåserer om sin indre biografi På undringens vei. Ut fra sin bok med samme tema.

15. februar, Tønsberg kirkeakademi: «NÅDE DEG». Panelsamtale om nåde i dag. Biskop Per Arne Dahl innleder

16. februar, Domkirkeakademiet i Oslo: «Et luthersk Jerusalem?» Fagdag om hvordan forestillingen om Jerusalem har preget reformasjon og protestantisk kultur

16. februar, Hamar kirkeakademi: Reformasjonen – (Politikk og kultur) fornyelse og splittelse. Ved Ola Tjørholm. Fellesarrangement med Hamar menighet.

16. februar, Lommedalen kirkeakademi: Hans Nielsen Hauge – Fyrtårn for nærlingslivet i dag?  Foredrag av Jørn Bue Olsen. Kommentar til foredraget ved Per- Arne Watle

16. februar, Ullensaker kirkeakademi: “UTVIKLING AV KULTURARENAER”. Kulturting og kulturkonferanse.

21. februar, Uranienborg kirkeakademi: «Trenger vi en ny reformasjon?». Foredrag og samtale v/professor Jan Olav Henriksen

22. februar, Bjørgvin kirkeakademi: «Erfaringer med eutanasi og legeassistert selvmord – hvor går veien videre?» v/Lars Johan Materstvedt

22. februar, Nordre Aker kirkeakademi: Prof. Jakob Lothe: Etikk i litteratur og film

23. februar, Stord kyrkjeakademi: Bror Haavar Simon: «Martin Luther og reformasjonen sett frå katolsk perspektiv». Årsmøte i Stord kyrkjeakademi i forkant av møtet

27. februar, Tønsberg kirkeakademi: Terje Fonk: «CRANACH OG LUTHER – BILDE OG BUDSKAP»

28. februar, Dialog, son kulturkirke: «Det grønne skiftet» ved Rasmus Hansson.

28. februar, Eidsvoll kirkeakademi: Historiker og teolog Gunner Ljødal. Kåseri med lysbilder, om Rafaels store maleri i Vatikanet: Skolen i Athen, og møtet med kristendommen.

Mars
1. mars, Sandefjord kirkeakademi: Filmkveld: «Benken»

1. mars, Nordre Aker kirkeakademi: Forfatter Edvard Hoem: De som dro og de som ble tilbake.

2. mars, Lillesand kirkeakademi: «Da Gud skiftet mening – 50 års kirkehistorie» v/Tomm Kristiansen. Musikalsk innslag v/ Ivar Skippervold

3. mars, Ullensaker kirkeakademi: Kvinnenes internasjonale bønnedag.

4. mars, Nordre Aker kirkeakademi: Seminar med prof. i kunsthistorie, Gunnar Danbolt: Outsidere i kunsten.

4. mars, Moss kirkeakademi: «Kristen tro – En troverdig forståelse av livet?» v/ Ole Jacob Nyhus og Kjell Arnold Nyhus

5. mars, Ringerike kirkeakademi: Gudmund Bakke: 500 år siden reformasjonen – Hva vet vi om 1500-tallets kirkeliv på Ringerike?

5. mars, Ullensaker kirkeakademi: Vigsling for Jessheim kirke. Festgudstjeneste med kor og instrumenter.

7. mars, Ullensaker kirkeakademi: «HALLELUJA NYTT KIRKEROM»

8. mars, Domkirkens Teologicafé: «Om protestantisk kirke og misjonsbetydning for samfunnsutviklingen» I samarbeid med Agder og Telemark Bispedømme. Ved professor Robert Woodbarry.

8. mars, Haugtun kirkeakademi: «Ibsens kvinner – sett en ørn i bur». Av og med Juni Dahr. Samarbeid med Lands museumslag, Internasjonal kvinnegruppe og Folkeakademiet Land.

8. mars, Ål kyrkjeakademi: Besøk av tidlegare sjefredaktør i Vårt Land, Helge Simonnes

13. mars, Borgund og Spjelkavik kyrkjeakademi: Katharina von Bora, Luther si kone – kven var ho? Samarbeid med 8. marskomiteen i Borgund.

14. mars, Asker kirkeakademi: «Menneskeverd, likeverd og ulikheter: noen protestantiske perspektiver» Foredrag ved filosof og forsker Henrik Syse

14. mars, Grenland kirkeakademi: «Eidanger kirke og Terje Grøstads kunst» v/Rune Doksrød

14. mars, Uranienborg kirkeakademi: «Reformasjonens musikk og salmer – Martin Luther som dikter og musikkformidler» Foredrag og samtale v/kantor og universitetslektor Thröstur Eiriksson.

14. mars, Ås kirkeakademi: Lars Inge Magerøy: «Martin Luther – Munken som endret Europa».

15. mars, Fredrikstad kirkeakademi: «Skriften alene» v/ Atle Sommerfeldt.

15. mars, Akademi for kirke og kultur i Aust-Agder: Tidligere biskop i Stavanger, Ernst Baasland: «Luther på godt og vondt».

15. mars, Eidsvoll kirkeakademi: Journalist og forfatter John Granly: Kristendommen i møte med arbeiderbevegelsen i Eidsvoll, og ellers. Kåseri med lysbilder.

15. mars, Ringsaker kirkeakademi: «Den norske kirkes framtid» v/Kristin Gunleiksrud Raaum

15. mars, St. Olav kirkeakademi: «Barmhjertighet som motkultur» v/Tor Singsaas, biskop i Nidaros

20. mars, Tønsberg kirkeakademi: Anne Hege Grung: «Hagar og Sara – Et religionsmøte for det 21. århundre»

21. mars, Ullensaker kirkeakademi: Realisme i lys og skygge. Noen glimt fra Caravaggios religiøse kunst.

22. mars, Bjørgvin kirkeakademi: «Hva er et barn i vår tid?» v/Eivor Andersen Oftestad, forsker i kirkehistorie ved Menighetsfakultetet.

22. mars, Ringsaker kirkeakademi: Luther og salmene – Salmekveld i samarbeid med menighetsrådet. Eyvind Skeie gjester akademiet.

23. mars, Lommedalen kirkeakademi: Når Gudstro kveler sant liv.  Samtale mellom Helge Simonnes og Kari Halstensen.

23. mars, Ås kirkeakademi: Einar Solbu: «Guds menighet, syng for vår skaper i lønn». Salmen i nordisk kirkeliv.

25. mars, Ullensaker kirkeakademi: Markering av Earth hour.

26. mars, Ringerike kirkeakademi: Sr. Katarina Pajchel: «OP Laudato si – omsorg for vårt felles hjem». Pave Frans sitt syn på bærekraftig utvikling, klima og miljøspørsmål.

27. mars, Drammen kirkeforum: Quo Vadis, Afrika? Foredrag ved Hilde Frafjord Johnson.

28. mars, Dialog, Son kulturkirke: «Ungdom og rus» ved Lilleba Fauske og Grete Holstad.

29. mars, Kragerø kirkeakademi: Temamøte m/ foredrag og musikk v/ kantor Robert Carding: «Bach og meg».

29. mars, Sandefjord kirkeakademi: «Menneskeverd under press» v/ tidl. domprost David Gjerp.

29. mars, Stord kyrkjeakademi: «Kjartan Fløgstad i fri dressur».

29. mars, Ullensaker kirkeakademi: Grunnlovskomiteen 2014: «Demokrati og menneskerettigheter».

30. mars, Gjerdrum kirkeforum: Prost kristin Moen Saxegaard foredrar om bibelsyn og utfordringer ved å lese historiske og hellige tekster.

April
2. april, Nedstrand kyrkjeforum: «Påskeforteljinga levnde fortalt» v / Fartein Valen – Sendstad. Song ved Sølvi Vinnes (SKRUK)

3. april, Hadeland kirkeakademi: Inge Eidsvåg kåserer over emnet «Vandringer i landskapet mellom tvil og tro».

4. april, Lillesand kirkeakademi: «Forsoning og nåde i europeisk billedkunst/kirkekunst» v/Gunnar Danbolt.

5. april, Domkirkens Teologicafé: «Å være kirke i en sekularisert kontekst. Trenger vi en ny reformasjon?» v/Tore Laugerud, Areopagos.

5. april, Eidsvoll kirkeakademi: Professor og statsstipendiat Dagne Groven Myhren. Et møte om Dagnes far, komponisten Eivind Groven, i ord og toner. Et sjeldent møte med en stor komponist.

5. april, St. Olav kirkeakademi: «Bob Dylan: Poet, protestant og predikant» v/Robert W. Kvalvaag, forfatter, teolog og religionshistoriker.

5. april, Ullensaker kirkeakademi: Gallerikonsert med foredrag. “Luther og kirkemusikken.

13. april, Røros kirkeforum: «Falkberget-opplesning».

18. april, Eidsvoll kirkeakademi: Eidsvolls nye reviderte, og forøkede, utgave av Eidsvolls dialektbok og nye bilder og flere dialektord. Bok på vel 424 sider. Fofatteren, Ola Ljødal, vil være tilstede.

19. april, Fredrikstad kirkeakademi: «Reformasjonsbyen Fredrikstad» v/ Arne Bugge Amundsen.

20. april, Grenland kirkeakademi: «Tro og fornuft» v/Henrik Syse.

20. april, Toten kirkeakademi: TEKNOLOGI, RELIGION OG FOLKEOPPLYSNING: «Hvordan skaper vi mening i en kaotisk verden?» Med fremtidsforsker Lene Andersen.

22. april, Akademiet Også vi en kirken: Finansiering for alle pengene?

23. april, Katolsk forum Stavanger: «Folkelig, interkulturell bibeltolkning: Eksempler fra Stavanger og verden utenfor». Foredrag ved prof. Knut Holter.

24. april, Tønsberg kirkeakademi: Gard Granerød: «JAHVE OG JAHO – JØDEDOMMENS MANGE ANSIKTER». Kvelden avrundes med årsmøte.

25. april, Asker kirkeakademi: «Hans Nielsen Hauge som fyrtårn for næringslivet – i dag» Foredrag ved ekon.dr. og siv.ing. Jørn Bue Olsen.

25. april, Moss kirkeakademi: «Kristensionismens påstander og tenkemåte – Er den forenelig med kristen tro?» v/ Jens Olav Mæland.

25. april, Stord kyrkjeakademi: «Kor kristent skal Noreg vera?» Samtale mellom filosof Henrik Syse og biskop Halvor Nordhaug.

25. april, Røros kirkeforum: Samtaleforum: Reformasjon nå.

25. april, Uranienborg kirkeakademi: «Da reformasjonen kom til Norge» Foredrag og samtale v/professor emeritus Steinar Imsen.

26. april, Nordre Aker kirkeakademi: Historiker Halvor Tjønn: Hva har Luther og reformasjonen betydd for Norge?

26. april, Ringsaker kirkeakademi: «Luther som utfordring og ressurs» v/Sivert Angel.

27. april, Lommedalen kirkeakademi: Eventyrets evangelium. Møt Helga Samset og Gudleiv Bø.

30. april, Sunnfjord katolske kirkeforening: Malgorzata Tveit holder foredrag om Jesuittene.

Mai
9. mai, St. Olav kirkeakademi: Besøk i den nye St. Olav domkirke. Ved Egil Mogstad, sogneprest

6. mai eller 13. mai, Nordre Aker kirkeakademi: Planlagt utflukt til Oscarshall

11. mai, Ål kyrkjeakademi: Filmkveld: Om Guder og mennesker

22. mai, Dialog, Son kulturkirke: «Slik jeg ser det» ved Eva Joly.

25. mai, Lillesand kirkeakademi: U2-messe. Musikalsk gudstjeneste med utgangspunkt i den irske rockegruppa sitt låtmateriale.

28. mai, Sunnfjord katolske kirkeforening: Prest Rigmor Frøyen holder foredrag om Luther.

Juni
4. juni, Nedstrand kyrkjeforum: Pinsekonsert med Helene Bøksle

10. juni, Toten kirkeakademi: TUR TIL BJERKEBÆK OG SVARGA

18. juni, Ullensaker kirkeakademi: SKAPERVERKETS DAG. Ottesang i Ullensaker kirke, deretter pilegrimsvandring til friluftsgudstjeneste på Raknehaugen.

17. eller 18. juni, Sunnfjord katolske kirkeforening: Utflukt til øya Kinn for å sjå Kinnaspelet. Kva for ein dag er avhengig av påmelding.

Juli
29. juli, Borgund og Spjelkavik kyrkjeakademi: Olsokfeiring. Med økumenisk gudstjeneste og foredrag om reformasjon og demokrati.

 

Dette skjer i akademiene i desember

Desember

Lofoten kirkeakademi, 2. desember:

«Vårres jul» i Lofotkatedralen. Med Julie Steinvik (sang), Terje Brun (piano, orgel og akkordion), Kristine Sandmæl (dikt).

Tønsberg kirkeakademi, 5. desember:

Fader Johannes: «Gull, røkelse og myrra: Advent og jul i østkirkelig tradisjon»

Groruddalen kirkeakademi, 6. desember:

Karsten Alnæs og Notto Thelle: «Hva er da et menneske? Samtale om Jesu lignelser.»

Eidsvoll kirkeakademi, 6. desember:

Høgskolelektor Gunner Ljødal: «Hvem var Jesus, og hva har vi gjort ham til? Om historie, legender og teologisk ideologi i evangeliene.»

St. Olav kirkeakademi, 6. desember:

Kunsthistoriker Kirsten Stabel: «Tradisjon og fornyelse i reformasjonens billedkunst»

Akademi for kirke og kultur i Aust-Agder, 6. desember:

Journalist Charlotte Rørth: «Jeg møtte Jesus»

Fredrikstad kirkeakademi, 7. desember:

Høstfilm (førpremiere): «Agnus Dei (Les innocentes)»

Valestrand kulturkyrkje, 8. desember:

Kulturskulen i Sveio – konsert og utstilling

Lommedalen kirkeakademi, 8. desember:

NRK-korrespondent Gro Holm og professor Bernt Aardal: «Hva skjedde egentlig ved det amerikanske presidentvalget i høst?»

Ringerike kirkeakademi:

«Julekrybber». Nøyaktig dato kommer senere.

Toten kirkeakademi, 11. desember: 

«Jul på Stenberg museumsområde»

Ringsaker kirkeakademi, 11. desember:

Konsert i samarbeid med Ringsaker kantori: «De ni lesninger»

Valestrand kulturkyrkje, 18. desember:

Julekonsert med lokale aktører

Øyer kirkeakademi, 27. desember:

Tredjedagskonsert ved operasanger Mikkel Skorpen.