Tromsø Internasjonale Kirkefestival

Velkommen til Tromsø Internasjonale kirkefestival, 30. oktober – 6. november, med overskriften Fra mørke til lys.

Innholdet i årets festival spenner fra mangfoldig barokkmusikk til nye og provoserende toner. Festivalens hovedarena er kirkene i Tromsø, men det er avstikkere både til Konservatoriet, til Rådhuset og til Verdensteatret kino. Visningene av den mangfoldige, vakre, skremmende, tankevekkende filmen Human viser det store spennet i menneskelivet. Gjennom et lørdagsseminar inviteres det til refleksjon og samtale rundt filmen, til dialog mer enn til konfrontasjon.

Hele programmet og mer informasjon om festivalen finner du på tikfestival.no

Dette skjer i akademiene i oktober

Toten kirkeakademi, 1. og 2. oktober:

«Hvilepuls med Egil Svartdahl. Lederseminar, ‘kunsten å lede seg selv’.

Røros kirkeforum, 7. oktober:

Litteraturfest Røros – «Tore Renberg i samtale med Harald Hauge»

Toten kirkeakademi, 9. oktober:

«Messe for lindrende nærvær. Økumenisk gudstjeneste i Ås kirke i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse.»

Hadeland kirkeakademi, 10. oktober:

Temamøte om Midtøsten – Muligheter for fred i en verden av ekstremisme? Innledninger: Hans Morten Haugen, leder av Sabeels venner og professor i internasjonal diakoni ved ViD og Ikram Amro, palestiner, lenge bosatt i Israel

Katolsk forum Trondheim, 11. oktober:

«Pave Frans – en pave i grevens tid»

Domkirkens Teologicafe i Kristiansand, 12. oktober:

«Etikk og teknologi – hvor er vi egentlig på vei?» ved filosof Henrik Syse (PRIO)

Nordre Aker kirkeakademi, 12. oktober:

«Musikk og maleri: Kunst i troens tjeneste. Hvilken rolle spilte malerier og musikk i striden mellom protestanter og katolikker?»

St Olav kirkeakademi, 18. oktober:

Svein Egil Omdal: «Journalistikk på billigsalg»

Katolsk forum Bergen, 18. oktober:

Redaktør Ole Bendik Heggtveit: «Kristne i Midtøsten»

Ås kirkeakademi, 18. oktober:

Tor B. Jørgensen: «Kirkens forvalteransvar og miljøengasjement»

Nordre Aker kirkeakademi, 19. oktober:

«Musikk og maleri: Lek og revolusjon. Det er turbulente tider i Europa utover på 1700-tallet. Denne kvelden spiller vi musikk av Joseph Haydn.

Oslo Domkirkeakademi, 19.-20. oktober:

Jakob – en fortelling om hjemlengsel. En nyskapt klassiker fra Det gamle testamentet. Forteller Helga Samset. Musikk av og med trompetist Arve Henriksen.

Grenland kirkeakademi, 20. oktober: Oddbjørn Leirvik:

«Religionsdialog og livssynspolitikk»

Bjørgvin kirkeakademi, 20. oktober:

Eyvind Skeie: «Fra Bergen til Baku – en salmereise»

Katolsk forum Stavanger, 23. oktober:

Professor i kirkehistorie, Torstein Jørgensen: «Om helgenkult og pilgrimer i middelalderens Stavanger – noen glimt fra et spredt kildemateriale»

Ringerike kirkeakademi, 23. oktober:

Odd Einar Dørum: «Flyktningbarn»

Sandefjord kirkeakademi, 24. oktober:

«Filmkveld med visning av filmen De usynlige»

Asker kirkeakademi, 25. oktober:

Hva kan kroppen vite om Gud? Den estetiske erfarings

betydning i en levende kirke. Foredrag ved prest og forsker Margunn Sandal

Lofoten kirkeakademi, 25. oktober:

«Den andres tro»

DIALOG, Son kulturkirke, 25. oktober:

Filosof og forfatter Einar Øverenget: «Verdier og menneskesyn – med røtter i den humanistiske tradisjonen»

Nordre Aker kirkeakademi, 26. oktober:

«Musikk og maleri: Da middelalderen ble moderne.»

Oslo Domkirkeakademi, 26. oktober:

ByFLimmer 2016: Cinema Capella, orgelresitasjon og film i Domkirkens kapell. Konseptuelt måltid i Krypten

Eidsvoll kirkeakademi, 26. oktober:

Professor og statsstipendiat Dagne Groven Myhren: «Om Tarjei Veesas’ forfatterskap, særlig ut fra ‘Fuglane og isslottet’»

Hadeland kirkeakademi, 26. oktober:

Tur til Det norske teatret , Jon Fosse: «Draum om hausten»

Lommedalen kirkeakademi, 27. oktober:

Karsten Alnæs og Notto Thelle: «Hva er da et menneske?» Samtal om Jesu lignelser.

Nedstrand kyrkjeforum, 28. oktober – 14. november:

«Utstillinga ‘Den store fortellingen’ av Nelly Bube i Nedstrand kyrkje»

Tromsø internasjonale kirkefestival 2016, 30. oktober – 6. november:

Søndag 30. oktober:

Vokal nord og barokkensemble

«Hymns and visions» – Tord Gustavsen, Simin Tander, Jarle Vespestad

Mandag 31. oktober:

Lunsjkonsert

John Cage: Organ2/ASLSP (As Slow As Possible) – kantor Kristian Paulsen

Tirsdag 1. november:

Lunsjkonsert

Sobre toner og suppe – ettermiddagskonsert i Bispegården, suppe inkludert

Film på Verdensteatret: HUMAN

Onsdag 2. november:

Lunsjkonsert

Film på Verdensteatret: HUMAN

«Kom, du hellige Ånd. Om Taizé, livet, sangene og inspirasjonen» – foredrag v/ Ulla Käll

Taizébønn med sammensatt kor, solister og instrumentalister

Torsdag 3. november:

Lunskonsert – unge musikere ved Musikkonservatoriet (UiT)

Sobre toner og suppe

Salmefest for små og store – Elverøy barnekor, Elverøy knøttekor, Grønnåsen barnekor, Grønnåsen knøttekor, Kroken Tweens, Nattergalene, Måltrostene og Kvaløya barnegospel

Sakralt og vakkert – sakral kirkesang v/ kor fra Troms Sangerforum under ledelse av Ivar Solberg

Fredag 4. november:

Lunsjkonsert

Orgelsafari – korte konserter på ulike steder

Lørdag 5. november:

Filmseminar: Human Being / Being Human

Film på Verdensteatret: HUMAN

Sainte Vierge – konsert ved barokkensemblet 4FEMTEN

Vandring mellom graver

Søndag 6. november:

Festivalgudstjeneste

HERR PETTERS POETISKE PULVER – Ola Bremnes og band

Kunst og kultur i Den norske kirke

Se reportasje om Kirken i Den kulturelle skolesekken i Skien (PDF):
http://www.vl.no/kultur/skoleelever-blir-englebarn-1.679505#

————————————————————————————-

Kirkemøtet vedtok i 2005 «Kunsten å være kirke» – kulturmelding for Den norske kirke. Den ble utarbeidet av Norske kirkeakademier på oppdrag fra Kirkerådet og kan leses her:
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/kultur/kunst-og-kultur/kulturmeldingen/

brobyggerprisen 3

 

Kunsten å være kirke – Om kirke, kunst og kultur

Utvalget som sto bak utredningen ga uttrykk for et sterkt og inderlig håp om at boka vil føre til handling.

Da utvalget la frem utredningen pekte de på at:

 1. Kirken spiller en viktig rolle i det pulserende kulturlivet i landet, og en rekke menigheter gjør en stor og god innsats innen bestemte kunstområder.
 2. Det er en voksende interesse for og forståelse av viktigheten av at kirken har et bevisst forhold til kulturlivet i stort.
 3. Rammevilkårene for kunstproduksjon og – formidling i kirkelig regi er svært dårlige.
 4. Det er gjennomgående er svært lite og liten kompetanse i de kirkelige strukturer og organer på kunstområdene, og at det er svake tradisjoner og liten grad av kvalitetssikring når det gjelder å benytte fagkompetanse i forvaltningen av kunst- og kulturområder.
 5. Det er lite av insitament, støtte og utfordring i de kirkelige strukturer og tradisjoner i retning av å styrke den kirkelig-kulturelle utviklingen.
 6. Kirken har i liten grad tradisjon og praksis for å invitere kunstnere til å la deres stemmer høre – uten å sikre seg at det man får høre er ufarlig (god kunst er sjelden det!).

Utvalget hadde denne visjonen:

Vi ser for oss en kirke

 • som med dristighet feirer det lekende og skapende mennesket
 • som bevarer det tidligere generasjoner har skapt
 • som levendegjør den kultur den selv er en del av
 • som fornyer kulturen ved å ta i bruk menneskets skapende evner
 • som er åpen, sjenerøs og støttende
 • som tjener det menneskelige ved å være integrerende og inkluderende
 • som er i forandring, som offensivt inviterer til samarbeid og som ser seg og sine rom som en ressurs for mange
 • som er dristig på mennesket vegne og som våger å gjøre feil
 • som forstår og verdsetter det ordløse – rommet mellom ordene – og de uttrykk som reflekterer søken, usikkerhet og undring
 • som er kritisk og kvalitetssøkende – som, med bevissthet og kompetanse, engasjerer seg i kunst- og kulturkritikk på egne premisser.

Kirken vil kunne bli en markant kulturaktør først og fremst gjennom kompetente medarbeidere. Kirken må i praksis vise at den forstår hva som kreves av kompetanse og innsikt av en kulturaktør og av en organisasjon som skal samarbeide med andre kunst- og kulturmiljøer. Vi peker ganske konkret på tiltak som bør gjennomføres i forhold til å rekruttere til de forskjellige kirkelige stillingstypene, og på endringer som bør gjøres i utdannings- og etterutdanningsprogrammer for kirkelige stillinger. Vi legger konkret fram forslag om at kantorstillingene – de eneste kunstfaglige stillingene i Den norske kirke – bør utvides til å få et mer helhetlig ansvar for menighetenes kulturvirksomhet.

Speil i speil

Kulturrådgivere, kontaktinformasjon:
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/kultur/kunst-og-kultur/kulturradgivere/

Utvalgets leder hadde denne artikkelen i Vårt Land 16. november 2015:
http://www.verdidebatt.no/debatt/cat28/subcat33/thread11611015/

 

Semesterprogram fra akademiene

KRONOLOGISK OVERSIKT OVER ARRANGEMENTER I REGI AV MEDLEMSAKADEMIENE HØSTEN 2016

August
2., 3., 9. og 10. august, Lofoten kirkeakademi: «Sommerkonsert med Julie Steinvik og Terje Brun»

10. august, Lofoten kirkeakademi: «Lunsjkonsert med Julie Steinvik og Terje Brun»

23. august, Det ortodokse kirkeakademi i Oslo: Ikonutstilling med ikoner av den syriske ikonmaleren Ossamah Mossleh. Foredrag av f. Johannes Johansen om ikoner som liturgisk brukskunst.

28. august, Valestrand kulturkyrkje: Sveinung Bjelland og Laurens Weinhold: «Virtuost og heroisk»

30. august, DIALOG, Son kulturkirke: Kristin Clemet, daglig leder av tankesmien Civita: «Er Norge i ferd med å bli et ulikhetssamfunn?»

30. august, Hadeland Kirkeakademi: Olavseminar: «Kristendommen som samfunnsbygger», Karsten Alnæs, Gro Steinsland, Janne Haaland Matlary og Edvard Hoem

September
1. september, Lillesand kirkeakademi: Joseph Salomonsen: «Bibelen og Koranen»

3. september, Toten kirkeakademi: «Oppdag Hamar med Toten kirkeakademi – tur til Domkirkeodden og Flagstadmuseet på Hamar.»

3. september, Katolsk forum Stavanger: «Utstein Kloster sett i lys av Augustinerordenens spiritualitet. En seminardag med professor i kunsthistorie Gunnar Danbolt»

3. september, Groruddalen kirkeakademi: Historisk vandring på Østre Aker kirkegård v/ Sara Pihl Thiam

6. september, Valestrand kulturkyrkje: Grieg competition

12.-25. september, Kristiansund Kirke Kunst Kulturakademi:
Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival:
– The Real Group
– Egil Kapstad og Jan Erik Vold
– Morten Jentoft
– Ida Maria med band
– Kjetil Bjerkestrand
– Norwegian Cornett & Sackbuts
– Festivalkvartetten
– Joseph Haydn – Skapelsen: Berit Norbakken Solset, Matthew Brook, Magnus Steveland, Kristiansund kammerkor, Peder A. Rensvik

13. september, Moss kirkeakademi: Notto Thelle og Karsten Alnæs: Samtaler om Jesu lignelser

13. september, Katolsk forum Trondheim: Jan Erik Kofoed: «Villblomster i kristen folketro»

14. september, Telemark kyrkjeakademi: Kyrmess i Nes kirke – «No stig vår song» ved Edvard Hoem

14. september, Grenland kirkeakademi: Kristin Gunleiksrud Raaum: «Folkekirkens fremtid»

14. september: Domkirkens Teologicafe i Kristiansand: “Empati, skyld og skam – etikk i et multireligiøst samfunn” ved teolog Levi Eidhamar (UiA)

14. september, Fredrikstad kirkeakademi: Svein Høiden: «Gründeren Hans Nielsen Hauge»

15. september, Gjerdrum kirkeforum: Gunnar Danbolt (emne kommer senere)

15. september, Lommedalen kirkeakademi: Ikonutstilling og temakveld i Lommedalen kirke: Ikoner av Ossama Mosleh, organisert av Svein Sandvold.

18. september 2016, Asker kikeakademi: Åpning av fotoutstillingen «Bønn mot muren» og kveldsmesse v/ Ryan Rodrick Beiler, Kristin Gunleiksrud Raaum, Sigrun Møgedal,Thor-Arne Prøis og Tor Øystein Vaaland. Arr: Asker menighet og Asker kirkeakademi

18. september, Valestrand kulturkyrkje: Grieg, Valen og kjende ariar

18. september: Ringerike kirkeakademi: Sigrun Slapgard om Ringeriksmaleren og dikteren – nytt lys over Sigrid Undsets egen kjærlighetshistorie

19. september, Tønsberg kirkeakademi: Ann-Magrit Austenå: «Asylsøkere og flyktninger i Norge og Europa i dag».

20. september, St. Olav kirkeakademi: Lise Martinussen og Kristian Ellingaard: «Bygg fred, ikke murer – Kirkeuka for fred i Palestina og Israel»

20. september, Asker kirkeakademi: 50-års jubileumsfest. Inge Eidsvåg, Morten Jostad, Jan Schumacher, Kristin Gunleiksrud Raaum

20. september, Katolsk Forum Bergen: Teolog Ståle Kristiansen: «11 kristne blir drept hver time – om kristenforfølgelser i vår egen tid».

20. september, Tromsø kirkeakademi: Temakveld i bispegården, «Bygg fred, ikke murer» m/ Hilda Kristine Hanssen fra Kirkens Nødhjelp. Arr: Nord-Hålogaland bispedømme, Tromsø Kirkeakademi, Kirkens Nødhjelp, Tromsø Domkirke, Norges Kristelige Studentforbund.

21. september, Sandefjord kirkeakademi: Fengselsprest Odd-Cato Kristiansen: «Møte med mennesker på livets kant»

21. september, Lofoten kirkeakademi: «Kirkeuka for fred i Palestina og Israel. Samtale med regionskonsulent Hilda Kristine Hanssen fra Kirkens Nødhjelp.»

21. september: Domkirken Teologicafe i Kristiansand: Joseph Haydn – Skapinga. Foredrag og opplesing ved forfatter og oversetter Paal Helge

21 september, Borgund og Spjelkavik kyrkjeakademi: «Smak av pilgrim: Tur i Borgundgavlen og omvisning i det restaurerte Middelaldermuseet. Konservator Jarle Sulebust fortel om pilgrimstradisjonar og Borgund som kyrkjestad i middelalderen.»

21. september, Ringsaker kirkeakademi: Professor Halvor Moxnes: «Det nye testamente i lys av nyere forskning»

21. september, Tromsø kirkeakademi: Økumenisk førbønnsgudstjeneste for Israel og Palestina ved biskop Olav Øygard. Bønn om fred for Palestina og Israel, under overskriften «Bygg fred, ikke murer». Arr: Tromsø domkirke, Nord-Hålogaland bispedømme, Tromsø Kirkeakademi, Kirkens Nødhjelp.

22. september, Bodø kirkeakademi: Markering av Kirkeuka for fred i Palestina og Israel: «Bygg fred, ikke murer!» Regionkoordinator for Kirkens Nødhjelp i Nord-Norge, Hilda Kristine Hanssen forteller fra sine erfaringer som ledsager i Midtøsten.  Respons fra leder i Kirkerådet Kristin G Raaum, leder i mellomkirkelig råd Kristine Sandmæl, sokneprest og tidligere ledsager Dirk Gieselmann, sokneprest Gjermund Gryt.

24. september, Bjørgvin kirkeakademi: Skribent i den danske avisen Informationen, Charlotte Rørth: «Bekjennelser fra en motvillig troende.»

25. september, Domkirkeakademiet i Oslo: Harald Hegstad: «Fra Thomas til Luther og Calvin, hvorfor ulikt syn på nattverden?

25. september, Sunnfjord katolske kirkeforening: Mor Teresa-søstrene forteller om Mor Teresa og det daglige livet i kongregasjonen

25. september, Øyer kirkeakademi: Kirkeuka for Fred i Palestina og Israel: Tidligere leder for TIPH, Arnu Huse, holder bildeforedrag om erfaringene som leder av TIPH.

27. september, Ås kirkeakademi: Anne Enger: «Kirken som samfunnsaktør»

27. september, DIALOG, Son kulturkirke: Professor emeritus ved Høgskolen i Buskerud, Finn Einar Eliassen; arkeolog/rådgiver i Akershus fylkeskommune, Marianne Johansson og Reidun Marie Aasheim: «Son under Son – et møte med livet i Son for 400 år siden»

27. september, Groruddalen kirkeakademi: Fengselsprest Kjell Arnold Nyhus: «Kan et menneske endre seg? Om klosterliv for langtidsdømte fanger.

28. september, Eidsvoll kirkeakademi: Forfatter og journalist John Granly: «Om Ludvig Karlsen. Fra teatergutt til kongens gullgutt.»

28. september, Voss kyrkjeakademi: Svein Helgesen: «Humanitet og menneskeverd»

29. september, Det ortodokse kirkeakademi i Oslo: Kunstner Jan Petter Bratsberg: Foredrag med lysbilder

Oktober
1. og 2. oktober, Toten kirkeakademi: «Hvilepuls med Egil Svartdahl. Lederseminar, ‘kunsten å lede seg selv’.

2. oktober, Harstad kirkeforum: Alf Kristoffersen: «Verdsetting av alderdommen»

7. oktober, Røros kirkeforum: Litteraturfest Røros – «Tore Renberg i samtale med Harald Hauge»

9. oktober, Toten kirkeakademi: «Messe for lindrende nærvær. Økumenisk gudstjeneste i Ås kirke i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse.»

9. oktober, Sunnfjord katolske kirkeforening: P. Reginald: Sr. Faustyna Kovalska, hennes liv og åpenbaring av Jesus Kristus

10. oktober: Hadeland kirkeakademi: Temamøte om Midtøsten – Muligheter for fred i en verden av ekstremisme? Innledninger: Hans Morten Haugen, leder av Sabeels venner og professor i internasjonal diakoni ved ViD og Ikram Amro, palestiner, lenge bosatt i Israel

11. oktober, Katolsk forum Trondheim: «Pave Frans – en pave i grevens tid»

12. oktober: Domkirkens Teologicafe i Kristiansand: «Etikk og teknologi – hvor er vi egentlig på vei?» ved filosof Henrik Syse (PRIO)

12. oktober, Nordre Aker kirkeakademi: «Musikk og maleri: Kunst i troens tjeneste. Hvilken rolle spilte malerier og musikk i striden mellom protestanter og katolikker?»

12. oktober, Ål kyrkjeakademi: Jan-Olav Henriksen: «Varme hender»

12. oktober, Akademi for kirke og kultur i Aust-Agder: Elias Akselsen: «Taternes historie i Norge»

13. oktober, Fredrikstad kirkeakademi: Professor Halvor Moxnes: «Historiens bruk av Det nye testamentet»

13. oktober, Stord kyrkjeakademi: Fartein Valen-Sendstad: «Tru på noko slikt – er du galen?» Kristendommen i møte med moderniteten og det moderne mennesket.

17. oktober, Tønsberg kirkeakademi: Robert Mood: «Vanskelige militæretiske valg»

18. oktober, St Olav kirkeakademi: Svein Egil Omdal: «Journalistikk på billigsalg»

18. oktober: Katolsk forum Bergen: Redaktør Ole Bendik Heggtveit: «Kristne i Midtøsten»

18. oktober, Ås kirkeakademi: Tor B. Jørgensen: «Kirkens forvalteransvar og miljøengasjement»

18. oktober, Lillesand kirkeakademi: Irene Trysnes, UiA: «Unge og tro»

19. oktober, Nordre Aker kirkeakademi: «Musikk og maleri: Lek og revolusjon. Det er turbulente tider i Europa utover på 1700-tallet. Denne kvelden spiller vi musikk av Joseph Haydn.

19.,20. og 24. oktober: Oslo Domkirkeakademi: Jakob – en fortelling om hjemlengsel. En nyskapt klassiker fra Det gamle testamentet. Forteller Helga Samset. Musikk av og med trompetist Arve Henriksen.

20. oktober, Grenland kirkeakademi: Oddbjørn Leirvik: «Religionsdialog og livssynspolitikk»

20. oktober, Bjørgvin kirkeakademi: Eyvind Skeie: «Fra Bergen til Baku – en salmereise»

 

22.-30. oktober, Kulturuken i Olsvik:
Kulturuken og Olsvikutstillingen 2016

Utstilling:
14 billedkunstnere og kunsthåndverkere: bildende kunst, grafikk, skulptur, smykker, glass, keramikk, samt tekstil.
Kunstnere:
Bildende kunst: Yngve Reidar Vold, grafikk; Grethe By Rise, maleri; Rolf Nerli, grafikk; Stig Andersen, grafikk; Jan Harr, grafikk;
Fotografi: Rune Werner Molnes,
Tekstil: Gro Aakenes Sævig, Anna Bolstad
Keramikk: Liv Sundal, Ingun Dahlin, Turid Vikene
Glass: Beda Maria Johanson
Smykker: Per Vigeland, Hilde Rønning Rongevær

Kulturuken:
22. oktober:
Åpning av Kulturuken og Olsvikutstillingen v/ varaordfører Marita Moltu.
Konsert med Storbandet Telestar

23. oktober:
Ung messe v/ Nobukazu Imazu og Olsvik TenSing
Stor huskonsert med fire kor

25. oktober:
«Outsideren Herleik Kristiansen» v/ professor Gunnar Danbolt

26. oktober:
«Fra hjerte til hjerte i folkevandringenes tid» v/ komponist Erik Hillestad

29. oktober:
Familieforestillingen Egget v/ Hordaland teater
Konsert med Marvin Charles Expression og Jadazz

30. oktober:
Høymesse v/ sokneprest Gunnar Kolaas
Kulturuken avsluttes

 

23. oktober, Katolsk forum Stavanger: Professor i kirkehistorie, Torstein Jørgensen: «Om helgenkult og pilgrimer i middelalderens Stavanger – noen glimt fra et spredt kildemateriale»

23. oktober, Ringerike kirkeakademi: Odd Einar Dørum: «Flyktningbarn»

24. oktober, Sandefjord kirkeakademi: «Filmkveld med visning av filmen De usynlige»

25. oktober, Asker kirkeakademi: Hva kan kroppen vite om Gud? Den estetiske erfaringsbetydning i en levende kirke. Foredrag ved prest og forsker Margunn Sandal

25. oktober, Lofoten kirkeakademi: «Den andres tro»

25. oktober, DIALOG, Son kulturkirke: Filosof og forfatter Einar Øverenget: «Verdier og menneskesyn – med røtter i den humanistiske tradisjonen»

26. oktober, Nordre Aker kirkeakademi: «Musikk og maleri: Da middelalderen ble moderne.»

26. oktober: Oslo Domkirkeakademi: ByFLimmer 2016: Cinema Capella, orgelresitasjon og film i Domkirkens kapell. Konseptuelt måltid i Krypten

26. oktober, Eidsvoll kirkeakademi: Professor og statsstipendiat Dagne Groven Myhren: «Om Tarjei Veesas’ forfatterskap, særlig ut fra ‘Fuglane og isslottet’»

26. oktober, Hadeland kirkeakademi: Tur til Det norske teatret, Jon Fosse: «Draum om hausten»

26. oktober, Ringsaker kirkeakademi: Fengselsprest og forfatter Kjell Arnold Nyhus: «Hvis jeg har en sjel»

27. oktober, Lommedalen kirkeakademi: Karsten Alnæs og Notto Thelle: «Hva er da et menneske?» Samtal om Jesu lignelser.

27. oktober, Kampen kirkeakademi: Biskop emeritus Tor B. Jørgensen: «Tro, politikk og Hiroshima – Hvor går linjene fra troen til moralen og inn i politikken? Og hvor går grensene for kirkens engasjement?»

27. oktober, Bodø kirkeakademi: «Sareptas krukke» – forfatter Odd Eidner bokbadet av Marianne Texmo. Musikk ved Elias Bjørknes.

28. oktober – 14. november: Nedstrand kyrkjeforum: «Utstillinga ‘Den store fortellingen’ av Nelly Bube i Nedstrand kyrkje»

30. oktober, Øyer kirkeakademi: Guro Berge Vistad og Odd Inge Vistad: «Pilegrimen – hvem og hvorfor?»

 

30. oktober – 6. november
Tromsø internasjonale kirkefestival 2016:

Søndag 30. oktober
Vokal nord og barokkensemble
«Hymns and visions» – Tord Gustavsen, Simin Tander, Jarle Vespestad

Mandag 31. oktober
Lunsjkonsert
John Cage: Organ2/ASLSP (As Slow As Possible) – kantor Kristian Paulsen

Tirsdag 1. november
Lunsjkonsert
Sobre toner og suppe – ettermiddagskonsert i Bispegården, suppe inkludert
Film på Verdensteatret: HUMAN

Onsdag 2. november
Lunsjkonsert
Film på Verdensteatret: HUMAN
«Kom, du hellige Ånd. Om Taizé, livet, sangene og inspirasjonen» – foredrag v/ Ulla Käll
Taizébønn med sammensatt kor, solister og instrumentalister

Torsdag 3. november:
Lunskonsert – unge musikere ved Musikkonservatoriet (UiT)
Sobre toner og suppe
Salmefest for små og store – Elverøy barnekor, Elverøy knøttekor, Grønnåsen barnekor, Grønnåsen knøttekor, Kroken Tweens, Nattergalene, Måltrostene og Kvaløya barnegospel
Sakralt og vakkert – sakral kirkesang v/ kor fra Troms Sangerforum under ledelse av Ivar Solberg

Fredag 4. november
Lunsjkonsert
Orgelsafari – korte konserter på ulike steder

Lørdag 5. november
Filmseminar: Human Being / Being Human
Film på Verdensteatret: HUMAN
Sainte Vierge – konsert ved barokkensemblet 4FEMTEN
Vandring mellom graver

Søndag 6. november
Festivalgudstjeneste
HERR PETTERS POETISKE PULVER – Ola Bremnes og band

 

November

1. november, Moss kirkeakademi: Ragna Dahlen: Sorgen kommer ubedt

1. november, Nedstrand kyrkjeforum: Forsker og filosof Henrik Syse og biskop Halvor Nordhaug: «Hvor kristent skal Norge være?»

1. november, Stord kyrkjeakademi: Professor Jørn Øyrehagen Sunde: «Guds fire døtre»

4. november, Ringsaker kirkeakademi: Teatertur m/ buss til det norske teaters forestilling: «Etterlyst: Jesus» med Svein Tindberg og Bjørn Eidsvåg.

5. november, Bjørgvin kirkeakademi: Historiker Heinz Schilling og biskop Halvor Nordhaug: «Luther – en rebell i en oppbruddstid»

6. november, Telemark kyrkjeakademi: Allehelgenskonsert med Trond Akerø-Kleven, Gunstein Draugedalen og Olav Mosdøl: «Slektens lovsong»

6. november, Sunnfjord katolske kirkeforening: Malgorzata Tveit: «Likheter og forskjeller mellom den katolske og protestantiske kirke»

8. november, Groruddalen kirkeakademi: Professor ved Norges musikkhøgskole, Harald Herresthal: «Cry out and shout!» – Knut Nystedts musikalske forkynnelse

9. november Domkirken Teologicafe i Kristiansand: “Etikk i økonomien” ved generalsekretær Øyvind Aadland (Strømmestiftelsen)

10. november, Gjerdrum kirkeforum: Gunnar Grøndahl og Geir Hegerstrøm: «Musikk og maleri»

11. november, Kristiansund Kirke Kunst Kulturakademi: Forestilling: Arnulf Øverland – «før du går». Medvirkende: Marthe Belsvik Stavrum, komponist; Magnus Dorholt Kjeldal, baryton; Almasukha Ananda, klaver og akkordeon. Tekster av Arnulf Øverland.

13. november, Katolsk forum Stavanger: Sr. Maria Hildegard Koch OP: «Kontemplativ bønn som en vei til et dypere kristenliv»

14. november, Toten kirkeakademi: Forfatter og fengselsprest Kjell Arnold Nyhus: «Hvis jeg har en sjel. En sommer går åtte langtidsdømte fanger i kloster i Halden fengsel.»

15. november, Katolsk forum Bergen: Professor Gunnar Danbolt: «Reformasjonen og billedkunsten»

15. november, Ås kirkeakademi: Kristin Gunleiksrud Raaum: «Folkekirkens fremtid»

16. november, Fredrikstad kirkeakademi: Biskop Atle Sommerfeldt: «Hvordan bygge bro mellom spenninger i kirkesamfunn»

16. november, Tønsberg kirkeakademi: Teater Ibsen: Brand

16. november, Sandefjord kirkeakademi: Redaktør, historiker og forfatter Erling Rimehaug: «Ett land – to folk. Hvordan jøder ble israelere og arabere ble palestinere»

16. november, Nordre Aker kirkeakademi: Nyvalgt leder for Kirkemøtet, Kristin Gunleiksrud Raaum: «Hvor går Den norske kirke?»

16. november, Akademi for kirke og kultur i Aust-Agder: Professor Janne Haaland Matlary: «Verdigrunnlaget for vårt demokrati»

16. november, Lofoten kirkeakademi: «Maria Magdalena – fristerinne eller disippel?» Foredrag. Sang av Marianne Beate Kielland.

17. november, Bror Haavar Simon Nilsen: «Laudato Si – et utvidet miljøbegrep»

17. november, Bjørgvin kirkeakademi: Professor i russisk, Ingunn Lunde: «Russland og kirken: Kultur, tradisjon og statsideologi»

17. november, Lillesand kirkeakademi: Jon Selås, VG: «Bibelen i film. Bibelquiz.»

17. november, Stord kyrkjeakademi: Per Bjørn Foros: «Samfunn i endring – menneske i skvis». Illustrert drama i tre akter.

19. november, Valestrand kulturkyrkje: Sunnhordland Kammerorkester og Guro Kleven Hagen

21. november, Hadeland kirkeakademi: «Langsom tid «Jan Reidem: «Veien blir til mens du tanker»

22. november, Røros kirkeforum: Kristin Gunleiksrud Raaum: «Den Norske kirke som fri folkekirke»

23. november, Eidsvoll kirkeakademi: Historiker Benjamin Baraas: «Eidsvoll bygdetun, dets historie og bygninger.»

23. november, Ål kyrkjeakademi: Kjellfred Dekko: «Slutt på statskyrkja – kva no?»

23. november, Ringsaker kirkeakademi: Seniorforsker Ingvill Thorson Plesner: «Hvordan bekjempe religiøs ekstremisme?

24. november, Voss kyrkjeakademi: Edvard Hoem fortel om utvandringsromanane sine «Slåttekar i himmelen» og «Bror din på prærien»

24. november, Kampen kirkeakademi: Tidl. sogneprest Kirsti Aasen: «Kampen for kultur i kirken»

26. og 27. november: Kristiansund Kirke Kunst Kulturakademi: «Johann Sebastian Bach, Juleoratoriet»

26. november, Bodø kirkeakademi: «Åpen dag i klosteret»

27. november: Oslo Domkirkeakademi: Marius Timmann Mjaaland: «Den skjulte Gud».

29. november, DIALOG Son kulturkirke: Journalist og forfatter Christian Borch: «Blikk på Europa – Europa i krise»

29. november: Asker kirkeakademi: Folkekirke i et livssynsåpent samfunn: mellom privilegium og likeverd. Foredrag ved professor Sturla Stålsett

 

Desember

2. desember, Lofoten kirkeakademi: «Vårres jul» i Lofotkatedralen. Med Julie Steinvik (sang), Terje Brun (piano, orgel og akkordion), Kristine Sandmæl (dikt).

5. desember, Tønsberg kirkeakademi: Fader Johannes: «Gull, røkelse og myrra: Advent og jul i østkirkelig tradisjon»

6. desember, Groruddalen kirkeakademi: Karsten Alnæs og Notto Thelle: «Hva er da et menneske? Samtale om Jesu lignelser.»

6. desember, Eidsvoll kirkeakademi: Høgskolelektor Gunner Ljødal: «Hvem var Jesus, og hva har vi gjort ham til? Om historie, legender og teologisk ideologi i evangeliene.»

6. desember, St. Olav kirkeakademi: Kunsthistoriker Kirsten Stabel: «Tradisjon og fornyelse i reformasjonens billedkunst»

6. desember, Akademi for kirke og kultur i Aust-Agder: Journalist Charlotte Rørth: «Jeg møtte Jesus»

7. desember, Fredrikstad kirkeakademi: Høstfilm (førpremiere): «Agnus Dei (Les innocentes)»

8. desember, Valestrand kulturkyrkje: Kulturskulen i Sveio – konsert og utstilling

8. desember, Lommedalen kirkeakademi: NRK-korrespondent Gro Holm og professor Bernt Aardal: «Hva skjedde egentlig ved det amerikanske presidentvalget i høst?»

Ringerike kirkeakademi: «Julekrybber». Nøyaktig dato kommer senere.

11. desember, Toten kirkeakademi: «Jul på Stenberg museumsområde»

11. desember, Ringsaker kirkeakademi: Konsert i samarbeid med Ringsaker kantori: «De ni lesninger»

18. desember, Valestrand kulturkyrkje: Julekonsert med lokale aktører

27. desember, Øyer kirkeakademi: Tredjedagskonsert ved operasanger Mikkel Skorpen.

Filmseminar i Tromsø 5. november – HUMAN BEING / BEING HUMAN

Filmer kan få betydning både for hvordan vi tenker om verden rundt oss og om oss selv. Filmseminaret gir en arena for å oppleve filmer med aktuell tematikk; film vi kanskje ikke vet finnes – men som tar oss til nye steder, gir oss nye innsikter – og åpner nye rom. Foredrag og dialoger, skråblikk og innblikk rammer inn den kunstneriske opplevelsen.

Filmseminaret er et samarbeid mellom KULT og Norske kirkeakademier

Denne gangen samles vi omkring filmverket HUMAN av Yann Arthus-Bertrand. http://www.human-themovie.org/
Seminaret legges til Trømsø Internasjonale Kirkefestival, og vi får benytte fantastiske Verdensteatret som visningssted!

Kl. 15. 00 SEMINARDEL. Filmintroduksjon etterfulgt av en samtale mellom Francoise Bernard – fra teamet bak filmen og Kristin Gunleiksrud – Generalsekretær i Norske Kirkeakademier og leder i Kirkerådet. Samtalen vil foregå på engelsk og tar utgangspunkt i overskriften HUMAN BEING/ BEING HUMAN.

Kl. 18.00FILMVISNING. HUMAN av Yann Arthus-Bertrand.

Seminaret er gratis og krever ingen påmelding. Det vil bli mulighet for å kjøpe suppe mellom seminardel og filmvisning.
Arrangør: KULT – Senter for Kunst, kultur og kirke http://kult.oslo.no/, Norske Kirkeakademier http://www.kirkeakademiene.no/ og Tromsø Internasjonale Kirkefestival http://www.tikfestival.no/