Dette er Norske kirkeakademier

Strategiplan 2015-2018

Årsplan 2015

Årsmelding 2014

Vedtekter

 

Norske kirkeakademier er en bevegelse som ut fra kristen tro ønsker å tjene kirke, kultur og samfunn. NKA vil bidra til å fremme forståelsen for kunstens betydning for kirken og kirkens betydning for kunsten. Vi vil være en tydelig aktør og pådriver på kulturfeltet, stimulere til økt kontakt og samarbeid mellom kirke og øvrig kulturliv. Vi vil arbeide for dialog og meningsbrytning, bidra til en levende og åpen samtale i lokalsamfunn og storsamfunn og arbeide for å bringe kristne perspektiver inn i samfunnsdebatten.

Kirkeakademibevegelsens historie i Norge startet i 1956 med etablering av Norsk Kirkeakademi. NKA er en økumenisk organisasjon. Dette speiles ved at flere kirkesamfunn er representert i styrene, og gjennom akademienes tilbud og programmer.

 

Norske kirkeakademier har sin grunnfinansiering over statsbudsjettet, Kulturdepartamentets budsjettpost 78.

 

Kirkeakademiene har som formål:

 

 1. å bidra til dialog mellom forskjellige grupper av mennesker
 2. å skape møteplasser for fordypning og meningsbrytning om evige spørsmål så vel som tidsaktuelle utfordringer
 3. å muliggjøre åpne samtaler med rom for innsikt, engasjement og kritikk

 

Brobyggerprisen

Norske kirkeakademier deler hvert år ut Brobyggerprisen til personer eller organisasjoner som på særlig vis har gjort en innsats for å bygge bro i samfunnet. Prisen deles normalt ut på årsmøtet i mars.

.

 

NOEN FAKTA OM NORSKE KIRKEAKADEMIER

 

 • 70 medlemsakademier
 • Spredt over hele landet
 • Ca 400 arrangementer årlig (foredrag, seminar, utstillinger, konserter, forestillinger, filmkvelder mm)
 • Kirkeakademiene er ansvarlig eller medarrangør for flere større festivaler, som Tromsø Internasjonale Kirkefestival, Sacra Art Festival i Kristiansand, Kristiansund KirkeKunstKulturfestival, KULT og Kirkelig kulturverksted.
 • Arrangerer konferanser (sentralt), som Filmseminaret Den andres ansikt (annet hvert år), Hellig uro – om kunst i kirkerommet (2014), Kulturarv i mangfoldsamfunnet (i forbindelse med Grunnlovsjubileet)
 • Ansvarlig for Kirkens kulturmelding: Kunsten å være kirke, og slik vært premissleverandør for økt kultursatsning i kirken
 • Med i redaksjonen for Kirke og kultur
 • Grunnfinansiering over statsbudsjettet: midlene går i hovedsak til støtte til gjennomføring av arrangementer i medlemsakademiene og å finansiere en stilling
 • Administrative ressurser: 1 stilling (generalsekretær)
 • NKA er medlem i Oikosnet Europe
 • NKA er kontaktorgan i Norge for Tyske kirkedager

 

Medlemsakademiene driver på frivillig basis. Denne frivilligheten er svært omfattende og omfatter hele spekteret, fra å komme med ideer til tema, forestillinger og personer, gjennomføre arrangementene og informere om dem via mail, sosiale medier og lokale medier. Mange av akademiene samarbeider også med andre aktører og støtter opp om arrangementer i regi av andre. De lokale kirkeakademiene fungerer dermed som en viktig arena i det lokale kulturlivet. Mange lokalsamfunn ville vært fattigere uten et kirkeakademi!